Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Nízkoprahová denní centra pro děti a mládež

Nízkoprahová denní centra pro děti a mládež

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Pavlína Chromá
Šetření:23. 01. 2012 - 22. 02. 2012
Počet respondentů:80
Počet otázek (max/průměr):20 / 9.06
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:77,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:27
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,
Jmenuji se Pavlína Chromá a studuji 5. ročník oboru sociální pedagogika na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně a Institutu mezioborových studií Brno. V současné době zpracovávám diplomovou práci na téma „Nízkoprahová denní centra pro děti a mládež“.
 

Tímto Vás prosím o vyplnění krátkého anonymního dotazníku, jehož výsledky budou součástí této práce a slouží ke zmapování informovanosti a názorů veřejnosti na tato zařízení. Vaše jméno není třeba uvádět.
 

Pokud je Vám méně než 26 let a nemáte děti ve věku 6-26 let, po otázce č.5 pokračujte prosím otázkou č.12. V opačném případě vyplňte otázky 1-12. V případě, že je Vám více než 26 let a nemáte děti, vyplňte prosím pouze otázky 1-5.
 

V tomto dotazníku neexistují žádné správné nebo špatné odpovědi. Odpovídejte prosím podle pravdy a nezdráhejte se zvolit odpověď „nevím“. I tato informace je pro mě velmi cenná.
 

Předem Vám děkuji za Váš čas a pomoc.
 

Odpovědi respondentů

1. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena6986,25 %86,25 %  
Muž1113,75 %13,75 %  

Graf

2. Kolik obyvatel má obec, ve které žijete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
50 000 a více3138,75 %38,75 %  
5000 - 25 0001620 %20 %  
1000 - 50001316,25 %16,25 %  
25 000 - 50 0001113,75 %13,75 %  
méně než 1000911,25 %11,25 %  

Graf

3. Víte, co znamená pojem nízkoprahový klub, nízkoprahové centrum?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano.4860 %60 %  
Mám určitou představu1518,75 %18,75 %  
Nejsem si jistý78,75 %8,75 %  
Nikdy jsem to neslyšel/a.78,75 %8,75 %  
Spíše nevím33,75 %3,75 %  

Graf

4. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [méně než 18otázka č. 12, 18-26otázka č. 12, 27-35otázka č. 5, 36-50otázka č. 5, 51-70otázka č. 5, více než 70otázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-265062,5 %62,5 %  
27-351923,75 %23,75 %  
36-501012,5 %12,5 %  
méně než 1811,25 %1,25 %  

Graf

5. Máte děti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano.otázka č. 6, Ne. → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano.2275,86 %27,5 %  
Ne.724,14 %8,75 %  

Graf

6. V jakém věku jsou Vaše děti?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Mladší než 10 let.1571,43 %18,75 %  
10 - 15523,81 %6,25 %  
18-26314,29 %3,75 %  
Starší než 26 let.14,76 %1,25 %  

Graf

7. Navštěvují (navštěvovaly) Vaše děti pravidelně nějaký klub pro děti a mládež nebo nízkoprahové centrum?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne1676,19 %20 %  
Ano314,29 %3,75 %  
Někdy29,52 %2,5 %  

Graf

8. Myslíte si, že může mít návštěva klubů pro děti a mládež pozitivní vliv na utváření osobnosti, charakteru a postojů mládeže?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, určitě.1254,55 %15 %  
Spíše ano.627,27 %7,5 %  
Ne.29,09 %2,5 %  
Nevím, nemám na to názor.14,55 %1,25 %  
Spíše ne.14,55 %1,25 %  

Graf

9. Víte, jakým způsobem, kde a s kým Vaše děti tráví (trávily) svůj volný čas?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, vím to docela přesně.1780,95 %21,25 %  
Většinou o tom mám (měl/a jsem) nějaké povědomí.419,05 %5 %  

Graf

10. Myslíte si, že může mít činnost center pro děti a mládež nějaký vliv (kladný či záporný) na prevenci kriminality mládeže a sociálně nežádoucího chování (užívání alkoholu, návykových látek, kouření, gambling,sprejerství aj.)?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, určitě má na mládež dobrý vliv.1568,18 %18,75 %  
Ne, nemyslím si, že by měla nějaký vliv.313,64 %3,75 %  
Ano, pravděpodobně může mít malý vliv.29,09 %2,5 %  
Ano, vliv má, ale myslím si, že spíše negativní.14,55 %1,25 %  
Nevím, nemám na to žádný názor.14,55 %1,25 %  

Graf

11. Znáte nějaký nízkoprahový nebo jiný klub pro děti a mládež v Třebíči nebo okolí?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Neznám žádný takový klub.1047,62 %12,5 %  
Znám, ale v jiném místě.942,86 %11,25 %  
Ano, znám jeden.14,76 %1,25 %  
Ano, znám jich více.14,76 %1,25 %  

Graf

12. Navštěvujete nebo jste navštěvovali nějaký nízkoprahový klub pro děti a mládež?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano, navštěvuji ho pravidelně.otázka č. 13, Ano, někdy ho navštívím.otázka č. 13, Dříve jsem ho navštěvoval/a , ale teď už tam nechodím.otázka č. 13, Ne, nikdy jsem tam nebyl/a.otázka č. 18].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, nikdy jsem tam nebyl/a.3466,67 %42,5 %  
Dříve jsem ho navštěvoval/a , ale teď už tam nechodím.1223,53 %15 %  
Ano, někdy ho navštívím.47,84 %5 %  
Ano, navštěvuji ho pravidelně.11,96 %1,25 %  

Graf

13. Kde jste se o tomto centru dozvěděli?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Od kamaráda, známého.952,94 %11,25 %  
Ve škole nebo od rodičů.423,53 %5 %  
Jiným způsobem.211,76 %2,5 %  
Kontaktoval mě jeho pracovník.15,88 %1,25 %  
Na internetu.15,88 %1,25 %  

Graf

14. Co bylo hlavním důvodem návštěvy centra?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Byl/a jsem zvědavý/á, jaké to tam je.531,25 %6,25 %  
Je tam zábava.318,75 %3,75 %  
Dovedli mě tam kamarádi.212,5 %2,5 %  
Měl jsem nějaké problémy a hledal jsem pomoc.16,25 %1,25 %  
praxe 16,25 %1,25 %  
školní praxe16,25 %1,25 %  
pracovně16,25 %1,25 %  
Exkurze se školou16,25 %1,25 %  
byla jsem tam pomáhat s dětma16,25 %1,25 %  

Graf

15. Jakým způsobem jste trávili čas v centru?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Hraním her (stolní fotbal, šipky atd.) nebo účast v organizované činnosti.1062,5 %12,5 %  
Povídáním si s kamarády.212,5 %2,5 %  
Učením se, čtením.16,25 %1,25 %  
nic16,25 %1,25 %  
Nevím, napamtuji se.16,25 %1,25 %  
Přednáškou16,25 %1,25 %  

Graf

16. Pomohla Vám návštěva v nízkoprahovém zařízení nějak ve Vašem životě?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, nepotřeboval/a jsem žádnou pomoc.743,75 %8,75 %  
Ano, měl/a jsem kam jít, když jsem nechtěl/a být doma.212,5 %2,5 %  
Ano, našel/našla jsem si tam nové přátele nebo koníček.212,5 %2,5 %  
Nevím.212,5 %2,5 %  
Ne, nepomohli, byla to ztráta času.16,25 %1,25 %  
Informace o něm16,25 %1,25 %  
pomohla jsem ostatním, takže to byl pěkný pocit16,25 %1,25 %  

Graf

17. Proč jste přestali centrum nebo klub navštěvovat?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Neměl/a jsem na to už čas.960 %11,25 %  
Nebavilo mě to tam.213,33 %2,5 %  
je omezen věkem :(16,67 %1,25 %  
Našel/našla jsem si jiné kamarády, jinou zábavu.16,67 %1,25 %  
klub se změnil a později ho začala navštěvovat pro mne nepříjemná mládež (Romové)16,67 %1,25 %  
již v tom městě nestuduji16,67 %1,25 %  

Graf

18. Měli byste o návštěvu takového centra zájem?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevím.1132,35 %13,75 %  
Ano, ale musel by tam jít se mnou nějaký kamarád.1029,41 %12,5 %  
Ne, do takových klubů nechodím.720,59 %8,75 %  
Spíše ne, mám jinou zábavu.411,76 %5 %  
Ano, určitě.25,88 %2,5 %  

Graf

19. Co by Vás lákalo na návštěvě nízkoprahového klubu nejvíce?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rada a pomoc s problémy.1133,33 %13,75 %  
Nevím.1133,33 %13,75 %  
Nové zajímavé aktivity.721,21 %8,75 %  
Možnost setkávat se s kamarády.39,09 %3,75 %  
To, že tam nemusím chodit pravidelně a říkat nikomu svoje jméno.13,03 %1,25 %  

Graf

20. Myslíte si, že je v dnešní době „in“ chodit do nízkoprahových klubů?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevím.2142 %26,25 %  
Spíše ne.1632 %20 %  
Spíše ano.612 %7,5 %  
Ne.48 %5 %  
Ano.36 %3,75 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Jaký je Váš věk?

 • odpověď 18-26:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Dříve jsem ho navštěvoval/a , ale teď už tam nechodím. na otázku 12. Navštěvujete nebo jste navštěvovali nějaký nízkoprahový klub pro děti a mládež?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Hraním her (stolní fotbal, šipky atd.) nebo účast v organizované činnosti. na otázku 15. Jakým způsobem jste trávili čas v centru?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, ale musel by tam jít se mnou nějaký kamarád. na otázku 18. Měli byste o návštěvu takového centra zájem?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevím. na otázku 18. Měli byste o návštěvu takového centra zájem?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevím. na otázku 19. Co by Vás lákalo na návštěvě nízkoprahového klubu nejvíce?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevím. na otázku 20. Myslíte si, že je v dnešní době „in“ chodit do nízkoprahových klubů?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spíše ne. na otázku 20. Myslíte si, že je v dnešní době „in“ chodit do nízkoprahových klubů?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne, nikdy jsem tam nebyl/a. na otázku 12. Navštěvujete nebo jste navštěvovali nějaký nízkoprahový klub pro děti a mládež?

5. Máte děti?

 • odpověď Ano.:
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 36-50 na otázku 4. Jaký je Váš věk?
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mladší než 10 let. na otázku 6. V jakém věku jsou Vaše děti?
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 7. Navštěvují (navštěvovaly) Vaše děti pravidelně nějaký klub pro děti a mládež nebo nízkoprahové centrum?
  • zobrazit další souvislosti
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, určitě. na otázku 8. Myslíte si, že může mít návštěva klubů pro děti a mládež pozitivní vliv na utváření osobnosti, charakteru a postojů mládeže?
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, vím to docela přesně. na otázku 9. Víte, jakým způsobem, kde a s kým Vaše děti tráví (trávily) svůj volný čas?
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, určitě má na mládež dobrý vliv. na otázku 10. Myslíte si, že může mít činnost center pro děti a mládež nějaký vliv (kladný či záporný) na prevenci kriminality mládeže a sociálně nežádoucího chování (užívání alkoholu, návykových látek, kouření, gambling,sprejerství aj.)?
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Neznám žádný takový klub. na otázku 11. Znáte nějaký nízkoprahový nebo jiný klub pro děti a mládež v Třebíči nebo okolí?

10. Myslíte si, že může mít činnost center pro děti a mládež nějaký vliv (kladný či záporný) na prevenci kriminality mládeže a sociálně nežádoucího chování (užívání alkoholu, návykových látek, kouření, gambling,sprejerství aj.)?

 • odpověď Ano, určitě má na mládež dobrý vliv.:
  • 4.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, určitě. na otázku 8. Myslíte si, že může mít návštěva klubů pro děti a mládež pozitivní vliv na utváření osobnosti, charakteru a postojů mládeže?

12. Navštěvujete nebo jste navštěvovali nějaký nízkoprahový klub pro děti a mládež?

 • odpověď Ne, nikdy jsem tam nebyl/a.:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, ale musel by tam jít se mnou nějaký kamarád. na otázku 18. Měli byste o návštěvu takového centra zájem?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevím. na otázku 18. Měli byste o návštěvu takového centra zájem?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevím. na otázku 19. Co by Vás lákalo na návštěvě nízkoprahového klubu nejvíce?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rada a pomoc s problémy. na otázku 19. Co by Vás lákalo na návštěvě nízkoprahového klubu nejvíce?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. Kolik obyvatel má obec, ve které žijete?

3. Víte, co znamená pojem nízkoprahový klub, nízkoprahové centrum?

4. Jaký je Váš věk?

5. Máte děti?

6. V jakém věku jsou Vaše děti?

7. Navštěvují (navštěvovaly) Vaše děti pravidelně nějaký klub pro děti a mládež nebo nízkoprahové centrum?

8. Myslíte si, že může mít návštěva klubů pro děti a mládež pozitivní vliv na utváření osobnosti, charakteru a postojů mládeže?

9. Víte, jakým způsobem, kde a s kým Vaše děti tráví (trávily) svůj volný čas?

10. Myslíte si, že může mít činnost center pro děti a mládež nějaký vliv (kladný či záporný) na prevenci kriminality mládeže a sociálně nežádoucího chování (užívání alkoholu, návykových látek, kouření, gambling,sprejerství aj.)?

11. Znáte nějaký nízkoprahový nebo jiný klub pro děti a mládež v Třebíči nebo okolí?

12. Navštěvujete nebo jste navštěvovali nějaký nízkoprahový klub pro děti a mládež?

15. Jakým způsobem jste trávili čas v centru?

18. Měli byste o návštěvu takového centra zájem?

19. Co by Vás lákalo na návštěvě nízkoprahového klubu nejvíce?

20. Myslíte si, že je v dnešní době „in“ chodit do nízkoprahových klubů?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. Kolik obyvatel má obec, ve které žijete?

3. Víte, co znamená pojem nízkoprahový klub, nízkoprahové centrum?

4. Jaký je Váš věk?

5. Máte děti?

6. V jakém věku jsou Vaše děti?

7. Navštěvují (navštěvovaly) Vaše děti pravidelně nějaký klub pro děti a mládež nebo nízkoprahové centrum?

8. Myslíte si, že může mít návštěva klubů pro děti a mládež pozitivní vliv na utváření osobnosti, charakteru a postojů mládeže?

9. Víte, jakým způsobem, kde a s kým Vaše děti tráví (trávily) svůj volný čas?

10. Myslíte si, že může mít činnost center pro děti a mládež nějaký vliv (kladný či záporný) na prevenci kriminality mládeže a sociálně nežádoucího chování (užívání alkoholu, návykových látek, kouření, gambling,sprejerství aj.)?

11. Znáte nějaký nízkoprahový nebo jiný klub pro děti a mládež v Třebíči nebo okolí?

12. Navštěvujete nebo jste navštěvovali nějaký nízkoprahový klub pro děti a mládež?

15. Jakým způsobem jste trávili čas v centru?

18. Měli byste o návštěvu takového centra zájem?

19. Co by Vás lákalo na návštěvě nízkoprahového klubu nejvíce?

20. Myslíte si, že je v dnešní době „in“ chodit do nízkoprahových klubů?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Chromá, P.Nízkoprahová denní centra pro děti a mládež (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://nizkoprahova-denni-centra-pr.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.