Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Nonverbální komunikace

Nonverbální komunikace

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Karolina Otypkova
Šetření:27. 12. 2012 - 01. 01. 2013
Počet respondentů:73
Počet otázek (max/průměr):6 / 4.9
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:76,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:16
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Byla bych velmi ráda za vyplnění tohoto dotazníku, nezabere Vám víc než pár minut

Odpovědi respondentů

1. Jste?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena5879,45 %79,45 %  
muž1520,55 %20,55 %  

Graf

2. Kolik Vám je let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21-304054,79 %54,79 %  
16-201926,03 %26,03 %  
31-501115,07 %15,07 %  
51-6022,74 %2,74 %  
víc než 6011,37 %1,37 %  

Graf

3. Slyšel jste někdy o neverbální komunikaci (řeči těla)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 4, možnáotázka č. 4, ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7197,26 %97,26 %  
možná22,74 %2,74 %  

Graf

4. Používáte neverbální komunikaci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, dívám se na chování toho, s kým komunikuji a alespoň částečně jí rozumím4663,01 %63,01 %  
Ano, a sám si hlídám své gesta3142,47 %42,47 %  
Párkrát jsem to zkoušel1520,55 %20,55 %  
Ne, nikdy79,59 %9,59 %  

Graf

5. Proč si myslíte, že tak málo lidí rozumí řeči těla?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

.

asi to není podsttané

co tím myslíte, každý používá řeč těla 100 % času, jenom si to většina lidí neuvědomuje

ignorují to, soustředí se na slova

jsme moc civilizovaní

jsou odtrženi od přirozenosti, která řeč těla umožňuje spontánně vnímat

Lidé nejsou zvyklí se na to soustředit. Poslouchají to, co slyší, případně vnímají, co vidí, ale nepozastavují se nad tím, jak se ten člověk neverbálně vyjadřuje.

Lidé se o to nezajímají.

lidé si zvykli na verbalizaci. myslí si, že je důležité stále mluvit, např. říkají úplné hovadiny aby řeč nestála a nedokážou se bavit přirozeně, nenuceně, řeč těla využívají jen podvědomě

lidé vnímají řeč těla podvědomě, neuvědomují si, že jí "rozumí".

málo se na ní zaměřují

Moc se o tom nemluví.

mozna o ni neslyseli, jsou zahledeni do sebe, jsou zaujati necim jinym

Nejsou na ni zvyklí.

Nemají v tomto směru dostatečné vzdělání.

nemyslím si, že málo lidí používá řeč těla, používá je každý, jen nemusí rozumět tomu, co gesta znamenají

Nemyslím si, že málo lidí rozumí řeči těla, je to nutná součást komunikace, dává jí výraz, umožňuje lépe porozumět.

Není předmětem osvěty, lidé bez zájmu o psychologii se zřídka dostanou k informacím souvisejícím s NVB komunikací

nepozornost, nezájem o druhé

nevěnují tomu pozornost

Nevnímají signály, spěchají.

nevšímavost a neznalost gest

nezajímá je to

Nezajímají se o to.

nezvyk

Omezení, nezajímají se o to, všímají si jen sebe.

Používají všichni, ale hodně lidí o tom neví.

Proč si myslíš, že nepoužívají? Používají, ale nevědomky, bez kontroly.

Protože jsou hloupí a líní.

Protože jsou přetechnisovaní.

protože se o to dostatečně nezajímá

Protože více lidí se soustředí čistě na obsah sdělení a nepovažují neverbální řeč za podstatnou. Příčemž obsah sdělení tvoří jen 7% celkového dojmu.

Spíše si jí v daný okamžik nevšímají, než že by jí nerozuměli

Tak každý z nás "řeč těla" používá. Neverbální komunikace tvoří většinu při komunikaci s člověkem (ted "tváří v tvář"). Aktivně ji však používá opravdu málo lidí. Myslím, že je to proto, že je to velmi složité, musí se člověk docela nejdříve teoreticky a prakticky připravit, aby to k něčemu bylo.

U některých (mnohých) to může být způsobeno např. sledováním TV. Ve filmech herci představují napsanou roli a lidé jsou tak vnímají pouze slova a efekty, nikoliv reálné reakce. Ve školách se takový předmět neučí.

vždyť ji používá každý (?)

6. Jestliže využíváte záměrně neverbální komunikaci, proč?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Abych jasněji vyjádřil to, co chci sdělit/případně vyjádřil něco, co slovy dostatečně sdělit nelze.

Abych s druhým člověkem mohl částečně manipulovat a donutit ho dělat co chci já.

abych skryla nebo ukázala to, co si myslím

Člověk tak ze sebe může nechat vyzařovat ten dojem, který chce, může srozumitelněji komunikovat.

Chci nějak zdůraznit to, co říkám nebo zaujmout.

Je podvědomá, nevím.. patří tak nějak ke mě

je pro mne důležitější, co člověk říká

k přesvědčení lidí a k podtrhnutí vlastních pocitů a názorů

Ke zjištění svých možností i možností ostatních lidí.

Mé vznášedlo je plné úhořů. Na blbou otázku blbá odpověď.

myslím že neverbální komunikaci využívám záměrně ve škole

Ne záměrně ... Ale neverbální komunikaci použivá každý, takhle položené otázky jsou zcestné (otázka 4 a 6). Navíc k pojmu neverbální komunikace nepatří jen gesta, ale zahrnuje i mimiku, oblečení co máme na sobě, místnost, kde se nacházíme, apod. Není možné nekomunikovat. Doporučuji o této tématice nejdřív něco nastudovat.

některé věci se prostě nedají vyjádřit slovy a například takový úsměv mluví za všechno

Neverbální komunikace tvoří většinu přenášených informací. Bylo by špatné redukovat komunikační kanály na pouhých (uváděných) 5 - 10 %.

Nevím.

nevyužívám,

ovlivňování lidí

predstirani, abych zapadla

pro předávání informací a vyjádření svého postoje k vyřčenému obsahu

Profesní deformace. :-)

protože je to přirozená součást komunikace - volní i mimovolní

protože nejde ji nevyužívat

Při jednáních ke vzbuzení pocitu důvěryhodnosti či autority, jinak shlídám si již vlastní podání ruky

Přirozené

Snažím se být v souladu a je to pro člověka jednodušší, zaujme lépe i posluchače.

Snažím se působit vyrovnaně, zaujmout (např. při pracovních pohovorech).

Vyjádření pocitů a tak trochu lehká manipulace.

využívám jí nevědomky jako každý, takže nevím proč

Zájem, dozvím se něco navíc, než jen to, co mi člověk, se kterým komunikuji, říká slovy.

zjišťuji tak reakci ostatních

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste?

2. Kolik Vám je let?

3. Slyšel jste někdy o neverbální komunikaci (řeči těla)?

4. Používáte neverbální komunikaci?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste?

2. Kolik Vám je let?

3. Slyšel jste někdy o neverbální komunikaci (řeči těla)?

4. Používáte neverbální komunikaci?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Otypkova, K.Nonverbální komunikace (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://nonverbalni-komunikace.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.