Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Nové sportovní centrum v Brně

Nové sportovní centrum v Brně

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Petr Hrdina
Šetření:02. 07. 2011 - 04. 07. 2011
Počet respondentů:113
Počet otázek (max/průměr):8 / 7.58
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:95,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:22
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti,

v rámci školního projektu bych Vás rád požádal o vyplnění tohoto krátkého dotazníku. Hlavním cílem dotazníku je zjistit, jaký je zájem mezi obyvateli Brna o sportovní služby a zjištění, zda by bylo rentabilní vybudování nového sportovního centra v Brně-Komíně.Toto centrum by mělo nabízet tyto služby: 4 squashové kurty, 4 bowlingové dráhy, 4 badmintonové kurty, 10 spinningových strojů a saunu.

Odpovědi respondentů

1. Jak často týdně sportujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Nesportujiotázka č. 6, 1-2otázka č. 2, 3-5otázka č. 2, 6 a víceotázka č. 2].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3-55548,67 %48,67 %  
1-23228,32 %28,32 %  
6 a více1412,39 %12,39 %  
Nesportuji1210,62 %10,62 %  

Graf

2. Kde nejraději sportujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
V hale (v tělocvičně)6463,37 %56,64 %  
Venku3736,63 %32,74 %  

Graf

3. Co z nabízených otázek preferujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Společenské sportovní aktivity – (např. badminton)5453,47 %47,79 %  
Individuální sportovní aktivity – (např. vyjížďky na kole)4039,6 %35,4 %  
Ani jedna z možností54,95 %4,42 %  
Společenské sportovní aktivity – (napŠ™. badminton)21,98 %1,77 %  

Graf

4. Kterou z nabízených aktivit byste využili?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Saunu6867,33 %60,18 %  
Spinning6564,36 %57,52 %  
Badminton4948,51 %43,36 %  
Squash4948,51 %43,36 %  
Bowling4746,53 %41,59 %  
Jiné3938,61 %34,51 %  

Graf

5. Byli byste ochotni navštěvovat nové sportovní centrum v Brně-Komíně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano8584,16 %75,22 %  
Ne1615,84 %14,16 %  

Graf

6. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena5750,44 %50,44 %  
Muž5447,79 %47,79 %  
MuŠ¾21,77 %1,77 %  

Graf

7. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15-265246,02 %46,02 %  
27-503833,63 %33,63 %  
51 a více2118,58 %18,58 %  
do 1421,77 %1,77 %  

Graf

8. Je Vaše bydliště v Brně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano8474,34 %74,34 %  
Ne2925,66 %25,66 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jak často týdně sportujete?

2. Kde nejraději sportujete?

3. Co z nabízených otázek preferujete?

4. Kterou z nabízených aktivit byste využili?

5. Byli byste ochotni navštěvovat nové sportovní centrum v Brně-Komíně?

6. Jaké je Vaše pohlaví?

7. Jaký je Váš věk?

8. Je Vaše bydliště v Brně?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jak často týdně sportujete?

2. Kde nejraději sportujete?

3. Co z nabízených otázek preferujete?

4. Kterou z nabízených aktivit byste využili?

5. Byli byste ochotni navštěvovat nové sportovní centrum v Brně-Komíně?

6. Jaké je Vaše pohlaví?

7. Jaký je Váš věk?

8. Je Vaše bydliště v Brně?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Hrdina, P.Nové sportovní centrum v Brně (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://nove-sportovni-centrum-v-brn.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.