Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Nové trendy turismu v českých CK

Nové trendy turismu v českých CK

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Iveta Hamarneh
Šetření:30. 01. 2012 - 11. 02. 2012
Počet respondentů:68
Počet otázek (max/průměr):7 / 5.57
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:58,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:41
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

dovolte mi, abych vás požádala o spolupráci. Cílem uvedeného průzkumu je zjistit náklonnost CK/CA k novým trendům v cestovním ruchu.

Odpovědi respondentů

1. Znáte některý z uvedených nových trendů v cestovním ruchu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Geocaching2841,18 %41,18 %  
CouchSurfing (sdílení domova)2333,82 %33,82 %  
Gay Tourism2029,41 %29,41 %  
neznám1927,94 %27,94 %  
Medicínský turismus1623,53 %23,53 %  
Voluntourismus (dobrovolnický turismus)1522,06 %22,06 %  
Dark Tourism (temný turismus)1217,65 %17,65 %  
Responsible Travel (zodpovědné cestování)811,76 %11,76 %  
Diaspora Tourism (cestování do bývalé domoviny)710,29 %10,29 %  
Asketická dovolená45,88 %5,88 %  
spousta oblastí, které neznám11,47 %1,47 %  

Graf

2. Poskytuje vaše CK/CA turistický (é) produkt (y) zaměřený (é) na některý (é) z uvedených trendů?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5885,29 %85,29 %  
ano1014,71 %14,71 %  

Graf

3. Pokud ANO, tak který (é):

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
neposkytuje1043,48 %14,71 %  
Dark Tourism (temný turismus)313,04 %4,41 %  
Voluntourism (dobrovolnický turismus)313,04 %4,41 %  
Responsible Travel (zodpovědné cestování)313,04 %4,41 %  
nic28,7 %2,94 %  
Medicínský turismus28,7 %2,94 %  
Gay Tourism28,7 %2,94 %  
pouze Osvětim14,35 %1,47 %  
CouchSurfing (sdílení domova)14,35 %1,47 %  
Diaspora Tourism (cestování do bývalé domoviny)14,35 %1,47 %  
Asketická dovolená14,35 %1,47 %  

Graf

4. Pokud ANO, jedná se spíše o zájezdy v rámci:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zahraničí1487,5 %20,59 %  
České republiky212,5 %2,94 %  
na přání připravujeme zájezd16,25 %1,47 %  

Graf

5. Poptávka ze strany českých občanů po těchto turistických produktech je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nemohu posoudit3044,12 %44,12 %  
malá2638,24 %38,24 %  
střední1217,65 %17,65 %  
velká22,94 %2,94 %  

Graf

6. Vaše CK/CA je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
outgoingová5580,88 %80,88 %  
incomingová811,76 %11,76 %  
specializovaná na domácí cestovní ruch811,76 %11,76 %  

Graf

7. Vaše CK/CA se z hlediska kategorie řadí mezi:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
malé CK3450 %50 %  
střední CK2232,35 %32,35 %  
velké CK1217,65 %17,65 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Pokud ANO, jedná se spíše o zájezdy v rámci:

  • odpověď zahraničí:
    • 4.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 2. Poskytuje vaše CK/CA turistický (é) produkt (y) zaměřený (é) na některý (é) z uvedených trendů?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Znáte některý z uvedených nových trendů v cestovním ruchu?

2. Poskytuje vaše CK/CA turistický (é) produkt (y) zaměřený (é) na některý (é) z uvedených trendů?

3. Pokud ANO, tak který (é):

4. Pokud ANO, jedná se spíše o zájezdy v rámci:

5. Poptávka ze strany českých občanů po těchto turistických produktech je:

6. Vaše CK/CA je:

7. Vaše CK/CA se z hlediska kategorie řadí mezi:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Znáte některý z uvedených nových trendů v cestovním ruchu?

2. Poskytuje vaše CK/CA turistický (é) produkt (y) zaměřený (é) na některý (é) z uvedených trendů?

3. Pokud ANO, tak který (é):

4. Pokud ANO, jedná se spíše o zájezdy v rámci:

5. Poptávka ze strany českých občanů po těchto turistických produktech je:

6. Vaše CK/CA je:

7. Vaše CK/CA se z hlediska kategorie řadí mezi:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Hamarneh, I.Nové trendy turismu v českých CK (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://nove-trendy-v-turismu.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.