Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Novodobé hrozby

Novodobé hrozby

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Sabina Kubíková
Šetření:27. 03. 2014 - 10. 04. 2014
Počet respondentů:94
Počet otázek (max/průměr):5 / 5
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:72,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:52
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

jsem studentkou VŠB-TU Ostrava a ráda bych požádala o vyplnění krátkého dotazníku, týkající se novodobých hrozeb. Výsledky poslouží ke zpracování mé diplomové práce.

Děkuji za vyplnění a případné sdělení mezi přáteli.

S pozdravem

Sabina Kubíková

Odpovědi respondentů

1. Svět ohrožuje několik současných hrozeb, především jsou to útoky teroristů. Čeho nejvíce se obáváte ve světě? Co nejvíce ohrozí bezpečnost ve světě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Terorismus4244,68 %44,68 %  
Šíření nakažlivých chorob4042,55 %42,55 %  
CBRN terorismus (Chemický, biologický, jaderný, radiologický)3739,36 %39,36 %  
Válka3638,3 %38,3 %  
Extremismus2728,72 %28,72 %  
Organizovaná kriminalita2627,66 %27,66 %  
Kyberterorismus2324,47 %24,47 %  

Graf

2. Které z těchto hrozeb se mohou vyskytnout v MSK kraji?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Organizovaná kriminalita6872,34 %72,34 %  
Extremismus5457,45 %57,45 %  
Šíření nakažlivých chorob3132,98 %32,98 %  
Kyberterorismus1313,83 %13,83 %  
Terorismus1212,77 %12,77 %  
CBRN terorismus (Chemický, biologický, jaderný, radiologický)77,45 %7,45 %  
Válka66,38 %6,38 %  

Graf

3. Jaký typ terorismu by v ČR podle Vás mohl nastat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Chemický4648,94 %48,94 %  
Biologický2930,85 %30,85 %  
Jaderný - nukleární2728,72 %28,72 %  
Ani jeden2728,72 %28,72 %  
Radiologický88,51 %8,51 %  

Graf

4. Vyberte z níže uvedených druhů útoků, kterých se nejvíce obáváte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ozbrojený útok na osobu4244,68 %44,68 %  
únos člena rodiny3941,49 %41,49 %  
výbuch bomby2930,85 %30,85 %  
vražda2829,79 %29,79 %  
útok na interní data v počítači hackery2627,66 %27,66 %  
útok beze zbraně a přepadení2627,66 %27,66 %  
teroristický útok na budovy2223,4 %23,4 %  

Graf

5. Setkali jste se, Vy nebo Vaši známí z krádeží elektronických dat, nebo extremistické a teroristické propagandy na internetu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE7276,6 %76,6 %  
ANO2223,4 %23,4 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Svět ohrožuje několik současných hrozeb, především jsou to útoky teroristů. Čeho nejvíce se obáváte ve světě? Co nejvíce ohrozí bezpečnost ve světě?

2. Které z těchto hrozeb se mohou vyskytnout v MSK kraji?

3. Jaký typ terorismu by v ČR podle Vás mohl nastat?

4. Vyberte z níže uvedených druhů útoků, kterých se nejvíce obáváte?

5. Setkali jste se, Vy nebo Vaši známí z krádeží elektronických dat, nebo extremistické a teroristické propagandy na internetu?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Svět ohrožuje několik současných hrozeb, především jsou to útoky teroristů. Čeho nejvíce se obáváte ve světě? Co nejvíce ohrozí bezpečnost ve světě?

2. Které z těchto hrozeb se mohou vyskytnout v MSK kraji?

3. Jaký typ terorismu by v ČR podle Vás mohl nastat?

4. Vyberte z níže uvedených druhů útoků, kterých se nejvíce obáváte?

5. Setkali jste se, Vy nebo Vaši známí z krádeží elektronických dat, nebo extremistické a teroristické propagandy na internetu?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kubíková, S.Novodobé hrozby (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://novodobe-hrozby.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.