Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Oblíbenost Českého Jazyka

Oblíbenost Českého Jazyka

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Miroslav Fíla
Šetření:24. 04. 2012 - 06. 05. 2012
Počet respondentů:50
Počet otázek (max/průměr):16 / 15.6
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:59,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:23
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Dobrý den, jsem studentem střední odborné školy a tato prezentace má zjistit jak je český jazyk oblíbený.

Odpovědi respondentů

1. Víte, co je to poezie?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 2, neotázka č. 3].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4998 %98 %  
ne12 %2 %  

Graf

2. Napište co si myslíte, že poezie vyjadřuje?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Básně26,67 %4 %  
umění, básně, verše13,33 %2 %  
romantiku13,33 %2 %  
pocity a názory básníka13,33 %2 %  
pocity,ducha,příběh,lásku13,33 %2 %  
city, pohled na svět13,33 %2 %  
báseň13,33 %2 %  
Dle mě především ztvárnění emocí přenesené do věcí apod. pomocí básniček, veršů.13,33 %2 %  
pocity, realitu, sny, skutečnost13,33 %2 %  
poezie vyjadřuje lyrickou formou to, co próza prozaickou13,33 %2 %  
ostatní odpovědi versovany text
vnitřní pochody. nálady
básně a podobně, veršování, básnický jazyk...
cokoli
Vše, co patří do lyriky.
může vyjadřovat cokoliv, co autor chce
umění, básnictví..... nechápu otázku
je převážně lyrická, tudíž city
názory nebo city básníka
city a hluboké myšlenky, často utajované, většinou k jiným osobám, nebo nad přírodou
cokolo
básnické vyjádření autorovy myšlenky
pocity, nálady
pocity básníka
city a pocity autora, jeho smýšlení a vnímání světa.
Literární tvorba, používá rým, grafické zpracování
pocity, nálady, atmosféru, myšlenky
básně, většinou vyjadřují jen pocity, myšlenky
Pocity
1963,33 %38 % 

Graf

3. Patří poezie mezi vaše oblíbené předměty (český jazyk)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3060 %60 %  
ano2040 %40 %  

Graf

4. Máte raději poezii (básně,…) nebo prózu (povídky,…)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
prózu4692 %92 %  
poezii48 %8 %  

Graf

5. Napsali jste již někdy nějakou báseň mimo školu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3264 %64 %  
ne1836 %36 %  

Graf

6. Napsali jste již někdy nějakou báseň ve škole?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2652 %52 %  
ne2448 %48 %  

Graf

7. Přispěli jste již svou básní do nějakého časopisu, soutěže….?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4386 %86 %  
ano714 %14 %  

Graf

8. Přáli jste si někdy stát se spisovatelem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2652 %52 %  
ne2448 %48 %  

Graf

9. Myslíte si, že se sluchově postižený může stát spisovatelem, který píše poezii (básně)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4998 %98 %  
ne12 %2 %  

Graf

10. Znáte nějakého básníka který stále žije?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2958 %58 %  
ne2142 %42 %  

Graf

11. Znáte nějakého spisovatele píšícího básně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3162 %62 %  
ne1938 %38 %  

Graf

12. Četli jste nějaké básnické dílo?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4692 %92 %  
ne48 %8 %  

Graf

13. Líbí se vám některé básnické dílo?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4080 %80 %  
ne1020 %20 %  

Graf

14. Jak probíhá vaše hodina literatury v předmětu český jazyk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Mohla by být lepší2856 %56 %  
Podle představ2244 %44 %  

Graf

15. Jste spokojeni se způsobem zkoušení českého jazyka na vaší škole?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3468 %68 %  
ne1632 %32 %  

Graf

16. Byly jste vždy spokojeni s učitelkou nebo učitelem na český jazyk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2958 %58 %  
ano2142 %42 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

14. Jak probíhá vaše hodina literatury v předmětu český jazyk?

  • odpověď Mohla by být lepší:
    • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 15. Jste spokojeni se způsobem zkoušení českého jazyka na vaší škole?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Víte, co je to poezie?

3. Patří poezie mezi vaše oblíbené předměty (český jazyk)?

4. Máte raději poezii (básně,…) nebo prózu (povídky,…)?

5. Napsali jste již někdy nějakou báseň mimo školu?

6. Napsali jste již někdy nějakou báseň ve škole?

7. Přispěli jste již svou básní do nějakého časopisu, soutěže….?

8. Přáli jste si někdy stát se spisovatelem?

9. Myslíte si, že se sluchově postižený může stát spisovatelem, který píše poezii (básně)?

10. Znáte nějakého básníka který stále žije?

11. Znáte nějakého spisovatele píšícího básně?

12. Četli jste nějaké básnické dílo?

13. Líbí se vám některé básnické dílo?

14. Jak probíhá vaše hodina literatury v předmětu český jazyk?

15. Jste spokojeni se způsobem zkoušení českého jazyka na vaší škole?

16. Byly jste vždy spokojeni s učitelkou nebo učitelem na český jazyk?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Víte, co je to poezie?

3. Patří poezie mezi vaše oblíbené předměty (český jazyk)?

4. Máte raději poezii (básně,…) nebo prózu (povídky,…)?

5. Napsali jste již někdy nějakou báseň mimo školu?

6. Napsali jste již někdy nějakou báseň ve škole?

7. Přispěli jste již svou básní do nějakého časopisu, soutěže….?

8. Přáli jste si někdy stát se spisovatelem?

9. Myslíte si, že se sluchově postižený může stát spisovatelem, který píše poezii (básně)?

10. Znáte nějakého básníka který stále žije?

11. Znáte nějakého spisovatele píšícího básně?

12. Četli jste nějaké básnické dílo?

13. Líbí se vám některé básnické dílo?

14. Jak probíhá vaše hodina literatury v předmětu český jazyk?

15. Jste spokojeni se způsobem zkoušení českého jazyka na vaší škole?

16. Byly jste vždy spokojeni s učitelkou nebo učitelem na český jazyk?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Fíla, M.Oblíbenost Českého Jazyka (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://oblibenost-ceskeho-jazyka.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.