Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Obnovitelné zdroje enegrie a jejich vliv na ceny energií v ČR

Obnovitelné zdroje enegrie a jejich vliv na ceny energií v ČR

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Ondřej Maňák
Šetření:11. 04. 2012 - 15. 04. 2012
Počet respondentů:65
Počet otázek (max/průměr):6 / 6
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:77,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:44
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

jsem studentem oboru Obchodní podnikání VOŠ v Českých Budějovicích a prostřednictvím tohoto dotazníku bych rád získal potřebná data pro svou absolventskou práci "Ekonomické aspekty výroby energie z obnovitelných zdrojů". Předem děkuji za váš čas.

Ondřej Maňák

Odpovědi respondentů

1. Souhlasíte s podporováním OZE (fotovoltaika, větrné elektrárny, bioplynové elektrárny)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím2233,85 %33,85 %  
souhlasím1726,15 %26,15 %  
nesouhlasím1116,92 %16,92 %  
spíše nesouhlasím812,31 %12,31 %  
nevím710,77 %10,77 %  

Graf

2. Co podle vás způsobilo boom ve výstavbě fotovoltaických elektráren?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Špatná legislativa2436,92 %36,92 %  
Snížení pořizovacích nákladů na výstavbu fotovoltaických elektráren2030,77 %30,77 %  
Nevím710,77 %10,77 %  
Nařízení z Evropské unie46,15 %6,15 %  
Jako všechno co je nové tak lidé chtějí a přitom pořádně nemají informace. 11,54 %1,54 %  
možnost postavit si byznys se státem garantovanými zisky, kdo by to nechtěl?11,54 %1,54 %  
Nařízení EU + český zákon11,54 %1,54 %  
finanční dotace, nepřiměřená výkupní cena energie11,54 %1,54 %  
Dotace11,54 %1,54 %  
vysoké ceny energie od distributorů11,54 %1,54 %  
trend aby všechno bylo bio11,54 %1,54 %  
vysoké ceny za odběr energie11,54 %1,54 %  
Myslela jsem, že dotace jsou na fototermiku nikoli na fotovoltaiku, takže bych řekla, že boom způsobil garantovaný výkup za stanovenou cenu.11,54 %1,54 %  
ŠPATNÁ LEGISLATIVA A ZÁROVEN SNIŽENI POŘIZOVACICH NÁKLADŮ11,54 %1,54 %  

Graf

3. Kolik procent z ceny elektrické energie tvoří podpora obnovitelných zdrojů energie?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5-10%2335,38 %35,38 %  
1-5%1929,23 %29,23 %  
cenu vůbec neovlivňuje812,31 %12,31 %  
10-15%710,77 %10,77 %  
15-20%46,15 %6,15 %  
více než 20%23,08 %3,08 %  
méně než 1%23,08 %3,08 %  

Graf

4. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena3960 %60 %  
muž2640 %40 %  

Graf

5. Váš věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20-255178,46 %78,46 %  
15-19710,77 %10,77 %  
26-3557,69 %7,69 %  
36-5023,08 %3,08 %  

Graf

6. Nejvyšší dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední škola (s maturitou)5280 %80 %  
710,77 %10,77 %  
Základní škola34,62 %4,62 %  
VOŠ23,08 %3,08 %  
Střední škola (bez maturity)11,54 %1,54 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Jste:

  • odpověď muž:
    • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím na otázku 1. Souhlasíte s podporováním OZE (fotovoltaika, větrné elektrárny, bioplynové elektrárny)?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Souhlasíte s podporováním OZE (fotovoltaika, větrné elektrárny, bioplynové elektrárny)?

2. Co podle vás způsobilo boom ve výstavbě fotovoltaických elektráren?

3. Kolik procent z ceny elektrické energie tvoří podpora obnovitelných zdrojů energie?

4. Jste:

5. Váš věk:

6. Nejvyšší dosažené vzdělání:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Souhlasíte s podporováním OZE (fotovoltaika, větrné elektrárny, bioplynové elektrárny)?

2. Co podle vás způsobilo boom ve výstavbě fotovoltaických elektráren?

3. Kolik procent z ceny elektrické energie tvoří podpora obnovitelných zdrojů energie?

4. Jste:

5. Váš věk:

6. Nejvyšší dosažené vzdělání:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Maňák, O.Obnovitelné zdroje enegrie a jejich vliv na ceny energií v ČR (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://obnovitelne-zdroje-enegrie-a.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.