Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Ochrana spotřebitele a cestovní kanceláře

Ochrana spotřebitele a cestovní kanceláře

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Petra Doležalová
Šetření:11. 11. 2010 - 25. 11. 2010
Počet respondentů:75
Počet otázek (max/průměr):18 / 18
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:56,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:21
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,


v rámci své diplomové práce zkoumám povědomí zákazníků o jejich právech při čerpání služeb poskytovaných cestovními kancelářemi a cestovními agenturami. Tento dotazník je tudíž určen pro zákazníky, jež tyto služby využívají a jsou starší 18 let.
 

Předem Všem děkuji za spolupráci a projevenou ochotu se podílet na tomto průzkumu. Věřím, že dotazník pro většinu z Vás bude přínosem.
 

Petra Doležalová

Studentka VŠE v Praze

 

Odpovědi respondentů

1. Zájezd kupuji:

(jedna možná odpověď)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nedělám rozdíl mezi cestovní kanceláří a cestovní agenturou2432 %32 %  
raději u cestovní kanceláře než u cestovní agentury1925,33 %25,33 %  
výhradně u cestovní kanceláře1621,33 %21,33 %  
nevím jaký je rozdíl mezi cestovní kanceláří a cestovní agenturou, proto je nerozlišuji1418,67 %18,67 %  
raději u cestovní agentury než u cestovní kanceláře11,33 %1,33 %  
výhradně u cestovní agentury11,33 %1,33 %  

Graf

2. Při výběru zájezdu nejvíc informací čerpáte?

(jedna možná odpověď)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
na internetu5370,67 %70,67 %  
v prodejně cestovní kanceláře či cestovní agentury912 %12 %  
na doporučení od přátel/rodiny/známých79,33 %9,33 %  
z katalogu68 %8 %  

Graf

3. Informujete se před zakoupením zájezdu, zda má cestovní kancelář uzavřené pojištění proti úpadku?

(jedna možná odpověď)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano vždy, stačí mi ujištění ze strany cestovní kanceláře3445,33 %45,33 %  
ano, vždy si ho nechám předložit k nahlédnutí2229,33 %29,33 %  
ne, a nikdy mě to nenapadlo1114,67 %14,67 %  
ne, vždyť je to přeci samozřejmost, aby cestovní kancelář měla uzavřené pojištění proti úpadku810,67 %10,67 %  

Graf

4. Před uzavřením cestovní smlouvy si vždy řádně přečtu všeobecné smluvní podmínky

(jedna možná odpověď)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano vždy3242,67 %42,67 %  
většinou ano2229,33 %29,33 %  
většinou ne2026,67 %26,67 %  
ne nikdy11,33 %1,33 %  

Graf

5. V případě (přípustném dle zákona), že cestovní kancelář hodlá po sepsání cestovní smlouvy zvýšit cenu zájezdu, musí tak učinit nejpozději:

(jedna možná odpověď)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím3749,33 %49,33 %  
žádný zákon neumožňuje cestovní kanceláři zvýšit cenu po sepsání cestovní smlouvy2128 %28 %  
31 dnů před uskutečněním zájezdu1013,33 %13,33 %  
21 dnů před uskutečněním zájezdu68 %8 %  
11 dnů před uskutečněním zájezdu11,33 %1,33 %  

Graf

6. Jestliže jste na návrh změny cestovní smlouvy nereagovali, ve stanovené době, která nesmí být kratší než 5dnů od doručení návrhu potom jste:

(jedna možná odpověď)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasili3242,67 %42,67 %  
nevím2432 %32 %  
i přes uplynutí stanovené doby Vás musí cestovní kancelář znova kontaktovat1418,67 %18,67 %  
nesouhlasili56,67 %6,67 %  

Graf

7. Cestovní kancelář smí od smlouvy odstoupit:

(jedna možná odpověď)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pokud dojde ke zrušení zájezdu nebo porušení ze strany zákazníka3952 %52 %  
nevím1520 %20 %  
pouze pokud dojde ke zrušení zájezdu1216 %16 %  
po sepsání cestovní smlouvy cestovní kancelář nesmí odstoupit68 %8 %  
vždy34 %4 %  

Graf

8. S jakými nejčastějšími problémy jste se setkali v průběhu zájezdu? Vyberte z těchto oblastí:

Maximálně 2 možné odpovědi

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ubytování3344 %44 %  
delegát2229,33 %29,33 %  
doposud sem žádné problémy nezpozoroval(a)2026,67 %26,67 %  
strava1621,33 %21,33 %  
doprava79,33 %9,33 %  
jiná34 %4 %  
destinace22,67 %2,67 %  

Graf

9. Pokud chcete uplatnit své právo na reklamaci zájezdu, musíte tak učinit:

(jedna možná odpověď)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
u delegáta v místě zájezdu nebo do 3 měsíců od ukončení zájezdu3445,33 %45,33 %  
nevím2432 %32 %  
přímo u delegáta během zájezdu, jindy už to není možné1216 %16 %  
u delegáta v místě zájezdu nebo do 6 měsíců od ukončení zájezdu56,67 %6,67 %  

Graf

10. Dostali jste se už do situace, kdy jste museli zájezd reklamovat?

(jedna možná odpověď)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne vždy jsem byl(a) se zájezdem spokojený(á)6181,33 %81,33 %  
ano, zájezd sem už reklamoval(a)912 %12 %  
ano, mohl(a) jsem zájezd reklamovat, ale neudělal(a) jsem to56,67 %6,67 %  

Graf

11. Představte si, že jste v situaci, kdy jste reklamovali zájezd, ale cestovní kancelář Vám reklamaci neuznala. Přesto se cítíte být v právu. Podstoupíte reklamaci k soudu?

(jedna možná odpověď)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím, záleželo by na ceně reklamovaného zájezdu4458,67 %58,67 %  
nepodstoupil(a) bych záležitost k soudu, naše soudy jsou zdlouhavé a drahé1824 %24 %  
ano, domáhal(a) bych se svých práv prostřednictvím soudu1317,33 %17,33 %  

Graf

12. Co je pro Vás důležité při rozhodování o tom, kterou cestovní kancelář (agenturu) zvolíte?

(jedna možná odpověď)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
předchozí zkušenost a zkušenost blízkých4864 %64 %  
známost cestovní kanceláře (agentury)1418,67 %18,67 %  
rozsah nabízených služeb1013,33 %13,33 %  
jiné34 %4 %  

Graf

13. I bez ohledu na předchozí odpověď, dali byste přednost cestovní kanceláři, která má přesně definovaný reklamační řád a systém náhrad?

(příklad: Při nepředpokládané změně hotelu z třídy vyšší do třídy nižší pevně stanovená náhrada ve výši 15% z ceny zájezdu)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím, rozhodl(a) bych se podle dalšího pro mě významného aspektu3749,33 %49,33 %  
ano, takovéto cestovní kanceláři bych dal(a) přednost3141,33 %41,33 %  
ne, tento aspekt pro mě není významný79,33 %9,33 %  

Graf

14. Slyšeli jste už o ITQ (iternational travel quality) a náhradě ze ztráty radosti z dovolené?

(jedna možná odpověď)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nikdy jsem o tom neslyšel(a)5168 %68 %  
ano slyšel(a) jsem o tom, ale nemám bližší informace1824 %24 %  
ano, slyšel(a) jsme o tom, a vím o co se jedná68 %8 %  

Graf

15. Vaše pohlaví je?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena4560 %60 %  
muž3040 %40 %  

Graf

16. Váš věk je?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 - 263648 %48 %  
27-452128 %28 %  
46-551621,33 %21,33 %  
56 a výš22,67 %2,67 %  

Graf

17. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání je?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské s maturitou4661,33 %61,33 %  
vysokoškolské2736 %36 %  
středoškolské bez maturity, vyučen(a)22,67 %2,67 %  

Graf

18. Z jakého kraje pocházíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pardubický3648 %48 %  
Hlavní město Praha1013,33 %13,33 %  
Středočeský79,33 %9,33 %  
Liberecký45,33 %5,33 %  
Jihočeský45,33 %5,33 %  
Jihomoravský45,33 %5,33 %  
Královéhradecký34 %4 %  
Zlínský22,67 %2,67 %  
Ústecký22,67 %2,67 %  
Olomoucký22,67 %2,67 %  
Moravskoslezský11,33 %1,33 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

5. V případě (přípustném dle zákona), že cestovní kancelář hodlá po sepsání cestovní smlouvy zvýšit cenu zájezdu, musí tak učinit nejpozději:

  • odpověď nevím:
    • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne, a nikdy mě to nenapadlo na otázku 3. Informujete se před zakoupením zájezdu, zda má cestovní kancelář uzavřené pojištění proti úpadku?

11. Představte si, že jste v situaci, kdy jste reklamovali zájezd, ale cestovní kancelář Vám reklamaci neuznala. Přesto se cítíte být v právu. Podstoupíte reklamaci k soudu?

  • odpověď nevím, záleželo by na ceně reklamovaného zájezdu:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím jaký je rozdíl mezi cestovní kanceláří a cestovní agenturou, proto je nerozlišuji na otázku 1. Zájezd kupuji:

17. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání je?

  • odpověď středoškolské s maturitou:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 7. Cestovní kancelář smí od smlouvy odstoupit:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Zájezd kupuji:

2. Při výběru zájezdu nejvíc informací čerpáte?

3. Informujete se před zakoupením zájezdu, zda má cestovní kancelář uzavřené pojištění proti úpadku?

4. Před uzavřením cestovní smlouvy si vždy řádně přečtu všeobecné smluvní podmínky

5. V případě (přípustném dle zákona), že cestovní kancelář hodlá po sepsání cestovní smlouvy zvýšit cenu zájezdu, musí tak učinit nejpozději:

6. Jestliže jste na návrh změny cestovní smlouvy nereagovali, ve stanovené době, která nesmí být kratší než 5dnů od doručení návrhu potom jste:

7. Cestovní kancelář smí od smlouvy odstoupit:

8. S jakými nejčastějšími problémy jste se setkali v průběhu zájezdu? Vyberte z těchto oblastí:

9. Pokud chcete uplatnit své právo na reklamaci zájezdu, musíte tak učinit:

10. Dostali jste se už do situace, kdy jste museli zájezd reklamovat?

11. Představte si, že jste v situaci, kdy jste reklamovali zájezd, ale cestovní kancelář Vám reklamaci neuznala. Přesto se cítíte být v právu. Podstoupíte reklamaci k soudu?

12. Co je pro Vás důležité při rozhodování o tom, kterou cestovní kancelář (agenturu) zvolíte?

13. I bez ohledu na předchozí odpověď, dali byste přednost cestovní kanceláři, která má přesně definovaný reklamační řád a systém náhrad?

14. Slyšeli jste už o ITQ (iternational travel quality) a náhradě ze ztráty radosti z dovolené?

15. Vaše pohlaví je?

16. Váš věk je?

17. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání je?

18. Z jakého kraje pocházíte?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Zájezd kupuji:

2. Při výběru zájezdu nejvíc informací čerpáte?

3. Informujete se před zakoupením zájezdu, zda má cestovní kancelář uzavřené pojištění proti úpadku?

4. Před uzavřením cestovní smlouvy si vždy řádně přečtu všeobecné smluvní podmínky

5. V případě (přípustném dle zákona), že cestovní kancelář hodlá po sepsání cestovní smlouvy zvýšit cenu zájezdu, musí tak učinit nejpozději:

6. Jestliže jste na návrh změny cestovní smlouvy nereagovali, ve stanovené době, která nesmí být kratší než 5dnů od doručení návrhu potom jste:

7. Cestovní kancelář smí od smlouvy odstoupit:

8. S jakými nejčastějšími problémy jste se setkali v průběhu zájezdu? Vyberte z těchto oblastí:

9. Pokud chcete uplatnit své právo na reklamaci zájezdu, musíte tak učinit:

10. Dostali jste se už do situace, kdy jste museli zájezd reklamovat?

11. Představte si, že jste v situaci, kdy jste reklamovali zájezd, ale cestovní kancelář Vám reklamaci neuznala. Přesto se cítíte být v právu. Podstoupíte reklamaci k soudu?

12. Co je pro Vás důležité při rozhodování o tom, kterou cestovní kancelář (agenturu) zvolíte?

13. I bez ohledu na předchozí odpověď, dali byste přednost cestovní kanceláři, která má přesně definovaný reklamační řád a systém náhrad?

14. Slyšeli jste už o ITQ (iternational travel quality) a náhradě ze ztráty radosti z dovolené?

15. Vaše pohlaví je?

16. Váš věk je?

17. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání je?

18. Z jakého kraje pocházíte?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Doležalová, P.Ochrana spotřebitele a cestovní kanceláře (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://ochrana-spotrebitele-a-cestovni-kancelare.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.