Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > ochrana vašich osobních údajů

ochrana vašich osobních údajů

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Ludmila švedová
Šetření:23. 03. 2010 - 30. 03. 2010
Počet respondentů:59
Počet otázek (max/průměr):6 / 5.93
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:67,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:01
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Chtěla bych Vás požádat o vyplnění dotazníku který bude součástí mé absolventské práce na téma ochrana osobních údajů.

Odpovědi respondentů

1. Myslíte si že je ochrana osobních údajů v ČR bezpečně právně ošetřena?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4067,8 %67,8 %  
ano1932,2 %32,2 %  

Graf

2. Setkal/a jste se někdy s tím,že bylo s vašimi osobními údaji nezákonně používáno?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4169,49 %69,49 %  
ano1830,51 %30,51 %  

Graf

3. Myslíte si že ochrana osobních údajů na sociálních sítích jako je facebook , lide.cz a jiných je dostatečná?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4276,36 %71,19 %  
ano1323,64 %22,03 %  

Graf

4. Čtete si poučení o ochraně osobních údajů když se zaregistrujete na nějaké doméně na internetu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3050,85 %50,85 %  
ne2949,15 %49,15 %  

Graf

5. Ve svém zaměstnání pracujete s osobními údaji jiných lidí?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3864,41 %64,41 %  
ano2135,59 %35,59 %  

Graf

6. Věk

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
241118,64 %18,64 %  
2258,47 %8,47 %  
2558,47 %8,47 %  
2835,08 %5,08 %  
1923,39 %3,39 %  
2123,39 %3,39 %  
3823,39 %3,39 %  
1323,39 %3,39 %  
2623,39 %3,39 %  
2923,39 %3,39 %  
ostatní odpovědi 40
23
17
36
30
20
34
31
11
12
14
9
8
41
99
16
35
2338,98 %38,98 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:24.73
Minimum:11
Maximum:40
Variační rozpětí:29
Rozptyl:47.31
Směrodatná odchylka:6.88
Medián:24
Modus:24

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Myslíte si že je ochrana osobních údajů v ČR bezpečně právně ošetřena?

2. Setkal/a jste se někdy s tím,že bylo s vašimi osobními údaji nezákonně používáno?

3. Myslíte si že ochrana osobních údajů na sociálních sítích jako je facebook , lide.cz a jiných je dostatečná?

4. Čtete si poučení o ochraně osobních údajů když se zaregistrujete na nějaké doméně na internetu?

5. Ve svém zaměstnání pracujete s osobními údaji jiných lidí?

6. Věk

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Myslíte si že je ochrana osobních údajů v ČR bezpečně právně ošetřena?

2. Setkal/a jste se někdy s tím,že bylo s vašimi osobními údaji nezákonně používáno?

3. Myslíte si že ochrana osobních údajů na sociálních sítích jako je facebook , lide.cz a jiných je dostatečná?

4. Čtete si poučení o ochraně osobních údajů když se zaregistrujete na nějaké doméně na internetu?

5. Ve svém zaměstnání pracujete s osobními údaji jiných lidí?

6. Věk

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

švedová, L.ochrana vašich osobních údajů (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://ochrana-vasich-osobnich-udaju.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.