Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Očkování na Covid-19 - zlo nebo záchrana?

Očkování na Covid-19 - zlo nebo záchrana?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Tomáš Krynský
Šetření:11. 04. 2022 - 25. 04. 2022
Počet respondentů:305
Počet otázek (max/průměr):10 / 10
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:81,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:11
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti, 

 

chtěli bychom vás požádat o vyplnění dotazníku na téma „Očkování na COVID-19“. 

 

Tento dotazník je anonymní, dobrovolný a výsledky budou zpracovány za účelem zjištění většinového postoje veřejnosti k vakcinaci na Covid-19. Jedná se o studentský projekt a výsledná data budou použita pro závěrečnou práci předmětu Aplikované statistické metody na VŠB-TU Ekonomické fakulty v Ostravě. Dotazník mohou vyplnit očkovaní i neočkovaní občané České republiky.

 

Vyplnění celého dotazníku by vám nemělo zabrat více jak 4 minuty. 

 

Děkujeme vám za váš názor a čas.

 

Odpovědi respondentů

1. Jste očkován/očkována proti onemocnění covid-19?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano23878,03 %78,03 %  
Ne6721,97 %21,97 %  

Graf

2. Projevily se u vás nějaké vedlejší účinky z vakcinace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne14647,87 %47,87 %  
Ano9430,82 %30,82 %  
Nejsem očkovaný/á6521,31 %21,31 %  

Graf

3. Prodělal/a jste onemocnění covid-19?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano17858,36 %58,36 %  
Ne9330,49 %30,49 %  
Nevím3411,15 %11,15 %  

Graf

4. Jaký byl u vás průběh nemoci?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
Žádný vs. Těžký1-2-3-4-51.7970.818

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

5. Pokud by se dal vrátit čas a měli byste informace jaké máte dneska, nechali byste se naočkovat?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím13544,26 %44,26 %  
nesouhlasím5919,34 %19,34 %  
nevím4213,77 %13,77 %  
spíše souhlasím4113,44 %13,44 %  
spíše nesouhlasím289,18 %9,18 %  

Graf

6. Jaká byla vaše motivace nechat se očkovat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
z důvodu cestování13243,28 %43,28 %  
kvůli ochrany svých blízkých13243,28 %43,28 %  
abych se mohl/a se účastnit hromadných akcí a chodit do restauračních zařízení12741,64 %41,64 %  
ze strachu ze zdravotních komplikací9631,48 %31,48 %  
nejsem očkovaný/á6521,31 %21,31 %  
jiná237,54 %7,54 %  

Graf

7. Souhlasíte s následujícími tvrzeními?

1 = naprosto souhlasím, 5 = naprosto nesouhlasím

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Očkování pomůže k lepšímu průběhu nemoci2.3281.597
Očkovaní lidé mají větší šanci přežít nákazu koronavirem2.3341.823
Je lepší aktivně posilovat svou imunitu, než se nechat očkovat2.6791.582
Strach zapříčiněný očkovací kampaní zhoršoval průběh nemoci3.3381.66
Očkovací kampaň zbytečně šířila mezi lidmi strach2.7872.135
Děti mladší 12 let by se neměli nechat očkovat2.781.85
Těhotné ženy by se neměly nechat očkovat2.6561.524
Je lepší mít každou očkovací dávku od jednoho výrobce, než od vícero výrobců2.5671.452
Očkování by mělo být povinné3.631.925
Vakcína byla vyrobena podezřele rychle, a proto je nebezpečná3.571.779
Očkovací kampaň byla důležitým faktorem pro mé rozhodnutí podstoupit vakcinaci4.1251.139

Graf

8. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední s maturitou15952,13 %52,13 %  
Vysokoškolské10534,43 %34,43 %  
Základní299,51 %9,51 %  
Střední s výučním listem123,93 %3,93 %  

Graf

9. Jaké je vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena18159,34 %59,34 %  
Muž12440,66 %40,66 %  

Graf

10. Jaký je váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19 - 2511337,05 %37,05 %  
26 - 357925,9 %25,9 %  
36 - 505718,69 %18,69 %  
15 - 18309,84 %9,84 %  
51 - 65175,57 %5,57 %  
nad 6592,95 %2,95 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 7 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Jste očkován/očkována proti onemocnění covid-19?

 • odpověď Ne:
  • 4.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nejsem očkovaný/á na otázku 2. Projevily se u vás nějaké vedlejší účinky z vakcinace?
  • 4.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nejsem očkovaný/á na otázku 6. Jaká byla vaše motivace nechat se očkovat?

2. Projevily se u vás nějaké vedlejší účinky z vakcinace?

 • odpověď Nejsem očkovaný/á:
  • 4.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nejsem očkovaný/á na otázku 6. Jaká byla vaše motivace nechat se očkovat?
  • 4.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 1. Jste očkován/očkována proti onemocnění covid-19?

3. Prodělal/a jste onemocnění covid-19?

 • odpověď Ano:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Žádný [1-2-3-4-5] Těžký: 4 na otázku 4. Jaký byl u vás průběh nemoci?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Žádný [1-2-3-4-5] Těžký: 2 na otázku 4. Jaký byl u vás průběh nemoci?

4. Jaký byl u vás průběh nemoci?

 • odpověď Žádný [1-2-3-4-5] Těžký: 1:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 3. Prodělal/a jste onemocnění covid-19?

5. Pokud by se dal vrátit čas a měli byste informace jaké máte dneska, nechali byste se naočkovat?

 • odpověď souhlasím:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Je lepší aktivně posilovat svou imunitu, než se nechat očkovat=5 na otázku 7. Souhlasíte s následujícími tvrzeními?

6. Jaká byla vaše motivace nechat se očkovat?

 • odpověď nejsem očkovaný/á:
  • 4.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nejsem očkovaný/á na otázku 2. Projevily se u vás nějaké vedlejší účinky z vakcinace?
  • 4.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 1. Jste očkován/očkována proti onemocnění covid-19?

7. Souhlasíte s následujícími tvrzeními?

 • odpověď Očkovaní lidé mají větší šanci přežít nákazu koronavirem=1:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Očkování pomůže k lepšímu průběhu nemoci=1 na otázku 7. Souhlasíte s následujícími tvrzeními?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste očkován/očkována proti onemocnění covid-19?

2. Projevily se u vás nějaké vedlejší účinky z vakcinace?

3. Prodělal/a jste onemocnění covid-19?

4. Jaký byl u vás průběh nemoci?

5. Pokud by se dal vrátit čas a měli byste informace jaké máte dneska, nechali byste se naočkovat?

6. Jaká byla vaše motivace nechat se očkovat?

7. Souhlasíte s následujícími tvrzeními?

8. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

9. Jaké je vaše pohlaví?

10. Jaký je váš věk?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste očkován/očkována proti onemocnění covid-19?

2. Projevily se u vás nějaké vedlejší účinky z vakcinace?

3. Prodělal/a jste onemocnění covid-19?

4. Jaký byl u vás průběh nemoci?

5. Pokud by se dal vrátit čas a měli byste informace jaké máte dneska, nechali byste se naočkovat?

6. Jaká byla vaše motivace nechat se očkovat?

7. Souhlasíte s následujícími tvrzeními?

8. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

9. Jaké je vaše pohlaví?

10. Jaký je váš věk?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Krynský, T.Očkování na Covid-19 - zlo nebo záchrana? (výsledky průzkumu), 2022. Dostupné online na https://ockovani-na-covid-19.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.