Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Odběr a nakládání s povrchovou a podzemní vodou

Odběr a nakládání s povrchovou a podzemní vodou

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Kateřina Rácová
Šetření:24. 02. 2016 - 07. 03. 2016
Počet respondentů:127
Počet otázek (max/průměr):12 / 11.3
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:91,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:54
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den Vážení respondenti,

ráda bych Vás požádala o vyplnění krátkého dotazníku, který slouží jako podklad k diplomové práci s názvem „Ochrana vod na úseku státní správy a místní samosprávy v ČR“. Jmenuji se Kateřina Rácová a jsem studentka posledního ročníku magisterského studia na ČZU v Praze. Cílem diplomové práce je zjistit, zda právní předpisy na úseku ochrany vod jsou dostačující a zda jsou dodržovány. Cílem tohoto průzkumu je zmapování povědomí obyvatel o možnostech nakládání a odběru povrchové a podzemní vody. 

Vyplnění dotazníku Vám zabere jen pár minut. Výsledky budou zveřejněny na serveru VYPLNTO.CZ.

Předem děkuji za Váš čas.

Kateřina Rácová

Odpovědi respondentů

1. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21 - 30 let6853,54 %53,54 %  
31 - 50 let3527,56 %27,56 %  
51 - 65 let129,45 %9,45 %  
více než 65 let86,3 %6,3 %  
20 let a méně43,15 %3,15 %  

Graf

2. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské5845,67 %45,67 %  
střední5744,88 %44,88 %  
základní64,72 %4,72 %  
vyšší odborné64,72 %4,72 %  

Graf

3. Žijete:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ve městě8264,57 %64,57 %  
na venkově4535,43 %35,43 %  

Graf

4. Do jaké velikostní kategorie spadá obec, ve které žijete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 3 000 obyvatel4837,8 %37,8 %  
20 001 – 100 000 obyvatel3527,56 %27,56 %  
více než 100 000 obyvatel3124,41 %24,41 %  
3 001 – 20 000 obyvatel1310,24 %10,24 %  

Graf

5. Vlastníte pozemek s přístupem k vodnímu zdroji (řeka, rybník, studna aj.)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne8869,29 %69,29 %  
ano3930,71 %30,71 %  

Graf

6. Pokud ano, k jakému?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
studna3078,95 %23,62 %  
rybník, nádrž37,89 %2,36 %  
řeka, potok37,89 %2,36 %  
Rybník, studna, potok. :) 12,63 %0,79 %  
rybník i studna12,63 %0,79 %  

Graf

7. Víte, že zákon o vodách umožňuje odebírat povrchovou vodu pro obecné nakládání i bez povolení k odběru (např. zalévání zahrad, zavlažování trávníků, napouštění bazénů apod.)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6651,97 %51,97 %  
ne6148,03 %48,03 %  

Graf

8. Odebral(a) jste někdy povrchovou vodu pro účely uvedené v předchozí otázce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne8768,5 %68,5 %  
ano4031,5 %31,5 %  

Graf

9. Jste si vědom(a), že odběr povrchové vody pomocí technického zařízení (např. čerpadla) je bez povolení nelegální?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7055,12 %55,12 %  
ne5744,88 %44,88 %  

Graf

10. Jste si vědom(a), že v případě dlouhotrvajícího sucha mohou úřady omezit nebo zakázat odběr povrchových i podzemních vod?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano12396,85 %96,85 %  
ne43,15 %3,15 %  

Graf

11. V jaké výši, dle Vašeho názoru, Vám může být udělena pokuta za porušení zákazu odběru vody v období sucha?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 10 000 Kč4636,22 %36,22 %  
20 001 – 50 000 Kč3023,62 %23,62 %  
více než 50 000 Kč2822,05 %22,05 %  
10 001 – 20 000 Kč2318,11 %18,11 %  

Graf

12. Víte, že k odběru vody ze studny vybudované po roce 1955 je potřeba povolení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7559,06 %59,06 %  
ano5240,94 %40,94 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Žijete:

 • odpověď na venkově:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi do 3 000 obyvatel na otázku 4. Do jaké velikostní kategorie spadá obec, ve které žijete?
 • odpověď ve městě:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 20 001 – 100 000 obyvatel na otázku 4. Do jaké velikostní kategorie spadá obec, ve které žijete?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi více než 100 000 obyvatel na otázku 4. Do jaké velikostní kategorie spadá obec, ve které žijete?

4. Do jaké velikostní kategorie spadá obec, ve které žijete?

 • odpověď do 3 000 obyvatel:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi na venkově na otázku 3. Žijete:

5. Vlastníte pozemek s přístupem k vodnímu zdroji (řeka, rybník, studna aj.)?

 • odpověď ano:
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi studna na otázku 6. Pokud ano, k jakému?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaký je Váš věk?

2. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

3. Žijete:

4. Do jaké velikostní kategorie spadá obec, ve které žijete?

5. Vlastníte pozemek s přístupem k vodnímu zdroji (řeka, rybník, studna aj.)?

6. Pokud ano, k jakému?

7. Víte, že zákon o vodách umožňuje odebírat povrchovou vodu pro obecné nakládání i bez povolení k odběru (např. zalévání zahrad, zavlažování trávníků, napouštění bazénů apod.)?

8. Odebral(a) jste někdy povrchovou vodu pro účely uvedené v předchozí otázce?

9. Jste si vědom(a), že odběr povrchové vody pomocí technického zařízení (např. čerpadla) je bez povolení nelegální?

10. Jste si vědom(a), že v případě dlouhotrvajícího sucha mohou úřady omezit nebo zakázat odběr povrchových i podzemních vod?

11. V jaké výši, dle Vašeho názoru, Vám může být udělena pokuta za porušení zákazu odběru vody v období sucha?

12. Víte, že k odběru vody ze studny vybudované po roce 1955 je potřeba povolení?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaký je Váš věk?

2. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

3. Žijete:

4. Do jaké velikostní kategorie spadá obec, ve které žijete?

5. Vlastníte pozemek s přístupem k vodnímu zdroji (řeka, rybník, studna aj.)?

6. Pokud ano, k jakému?

7. Víte, že zákon o vodách umožňuje odebírat povrchovou vodu pro obecné nakládání i bez povolení k odběru (např. zalévání zahrad, zavlažování trávníků, napouštění bazénů apod.)?

8. Odebral(a) jste někdy povrchovou vodu pro účely uvedené v předchozí otázce?

9. Jste si vědom(a), že odběr povrchové vody pomocí technického zařízení (např. čerpadla) je bez povolení nelegální?

10. Jste si vědom(a), že v případě dlouhotrvajícího sucha mohou úřady omezit nebo zakázat odběr povrchových i podzemních vod?

11. V jaké výši, dle Vašeho názoru, Vám může být udělena pokuta za porušení zákazu odběru vody v období sucha?

12. Víte, že k odběru vody ze studny vybudované po roce 1955 je potřeba povolení?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Rácová, K.Odběr a nakládání s povrchovou a podzemní vodou (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://odber-a-nakladani-s-povrchov.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.