Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Problematika odchodu dospívajících dětí z dětského domova

Problematika odchodu dospívajících dětí z dětského domova

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jana Zakaria
Šetření:12. 03. 2012 - 19. 03. 2012
Počet respondentů:155
Počet otázek (max/průměr):13 / 13
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:80 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:30
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

vyplněním dotazníku mi pomůžete získat potřebné podklady pro diplomovou práci zabývající se problematikou odchodu dospívajících dětí z dětských domovů v ČR. Výzkum je zaměřen na informovanost laické veřejnosti.

Dotazník je krátky a je anonymní.

 

Odpovědi respondentů

1. Domníváte se, že je v ČR věnována dostatečná pozornost problematice odchodu dospívajících dětí (18 let a výše) z dětských domovů?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne10567,74 %67,74 %  
nevím4227,1 %27,1 %  
ano85,16 %5,16 %  

Graf

2. Domníváte se, že mají dospívající děti (18 let a výše), které odcházejí z dětských domovů, dostatek možností k integraci do společnosti?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne8957,42 %57,42 %  
nevím5032,26 %32,26 %  
ano1610,32 %10,32 %  

Graf

3. Kdo podle vás pomáhá dospívajícím (18 let a výše), kteří odešli z dětských domovů (s hledáním bydlení, práce apod.)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nikdo6038,71 %38,71 %  
stát3925,16 %25,16 %  
jiné (upřesněte v jiná odpověď)1912,26 %12,26 %  
neziskové organizace53,23 %3,23 %  
sociální pracovníci31,94 %1,94 %  
nestátní organizace10,65 %0,65 %  
jak kdy a kde; někdy DD, jindy nikdo10,65 %0,65 %  
charita, církve, státní instituce a taky se musí snažit sám10,65 %0,65 %  
nadace, o.p.s.10,65 %0,65 %  
problematikou se již zabývají organizace, kterých je žalostně málo10,65 %0,65 %  
charitativní spolky10,65 %0,65 %  
někdy Domovy na půl cesty10,65 %0,65 %  
občanská sdružení k tomu účelu založená10,65 %0,65 %  
sdružení a dobrovolníci10,65 %0,65 %  
snad sociálka,ale nevím,asi to nebude žádná sláva10,65 %0,65 %  
vím o neziskovce "Spolu dětem"10,65 %0,65 %  
nevím10,65 %0,65 %  
Dobrovolnické organizace10,65 %0,65 %  
především charitativní společnosti a církve, pomalu začíná i stát10,65 %0,65 %  
sociální pracovníci?10,65 %0,65 %  
různá sdružení10,65 %0,65 %  
snad jsou nějaké domy na půl cesty i když nevím zda dostatek 10,65 %0,65 %  
zaměstnanci jejich mateřského dětského domova, pracovníci příslušného městského či obecního úřadu, pracovníci odborů sociální podpory a úřadu práce, obecně prospěšné společnosti, NNO, nadace10,65 %0,65 %  
nadace Livie Klausové10,65 %0,65 %  
domovy na půli cesty(ale není to dostatečné)10,65 %0,65 %  
stát, ale v nedostatečné míře10,65 %0,65 %  
snad nějaký sociální pracovník,ale v dnešní době bych spíše řekla,že nikdo.10,65 %0,65 %  
neziskovky 10,65 %0,65 %  
nezisk. organizace10,65 %0,65 %  
NNO, Domy na půli cesty10,65 %0,65 %  
agentury, poradny10,65 %0,65 %  
organizacie ktore sa na to zameriavaju10,65 %0,65 %  
Lidé z dětského domova10,65 %0,65 %  
úřad práce, soukromé instituce10,65 %0,65 %  

Graf

4. Domníváte se, že jsou dospívající (18 let a výše), odcházející z dětských domovů znevýhodněni při hledání bydlení?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7145,81 %45,81 %  
ne5132,9 %32,9 %  
nevím3321,29 %21,29 %  

Graf

5. Domníváte se, že jsou dospívající (18 let a výše), ocházející z dětských domovů znevýhodněni při hledání práce?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6240 %40 %  
ne5938,06 %38,06 %  
nevím3421,94 %21,94 %  

Graf

6. Domníváte se, že jsou dospívající (18 let a výše), kteří odešli z dětských domovů, úspěšní při integraci do společnosti?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím8252,9 %52,9 %  
ne5032,26 %32,26 %  
ano2314,84 %14,84 %  

Graf

7. Víte, kolik je ve vašem městě (okresním městě) dětských domovů?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne10668,39 %68,39 %  
ano4931,61 %31,61 %  

Graf

8. Víte, co je to dům na půli cesty?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano11674,84 %74,84 %  
ne3925,16 %25,16 %  

Graf

9. Domníváte se, že by se měl o problematiku dospívajících (18 let a výše), kteří opouštějí dětské domovy, starat stát?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano13385,81 %85,81 %  
ne2214,19 %14,19 %  

Graf

10. Domníváte se, že stát poskytuje dospívajícím dětem (18 let a výše), které odcházejí z dětských domovů, dostatečnou podporu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne9058,06 %58,06 %  
nevím6038,71 %38,71 %  
ano53,23 %3,23 %  

Graf

11. Domníváte se, že je veřejnost o problematice dospívajících dětí (18 let a výše), které odcházejí z dětských domovů, dostatečně informovaná?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne14895,48 %95,48 %  
ano74,52 %4,52 %  

Graf

12. Domníváte se, že je člověk ve věku 18 let natolik zralý, že se dovede zodpovědně rozhodovat?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne11775,48 %75,48 %  
ano3824,52 %24,52 %  

Graf

13. Domníváte se, že by se měla posunout hranice dopělosti v ČR, např. na 21 let?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne8554,84 %54,84 %  
ano7045,16 %45,16 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Domníváte se, že je v ČR věnována dostatečná pozornost problematice odchodu dospívajících dětí (18 let a výše) z dětských domovů?

2. Domníváte se, že mají dospívající děti (18 let a výše), které odcházejí z dětských domovů, dostatek možností k integraci do společnosti?

3. Kdo podle vás pomáhá dospívajícím (18 let a výše), kteří odešli z dětských domovů (s hledáním bydlení, práce apod.)?

4. Domníváte se, že jsou dospívající (18 let a výše), odcházející z dětských domovů znevýhodněni při hledání bydlení?

5. Domníváte se, že jsou dospívající (18 let a výše), ocházející z dětských domovů znevýhodněni při hledání práce?

6. Domníváte se, že jsou dospívající (18 let a výše), kteří odešli z dětských domovů, úspěšní při integraci do společnosti?

7. Víte, kolik je ve vašem městě (okresním městě) dětských domovů?

8. Víte, co je to dům na půli cesty?

9. Domníváte se, že by se měl o problematiku dospívajících (18 let a výše), kteří opouštějí dětské domovy, starat stát?

10. Domníváte se, že stát poskytuje dospívajícím dětem (18 let a výše), které odcházejí z dětských domovů, dostatečnou podporu?

11. Domníváte se, že je veřejnost o problematice dospívajících dětí (18 let a výše), které odcházejí z dětských domovů, dostatečně informovaná?

12. Domníváte se, že je člověk ve věku 18 let natolik zralý, že se dovede zodpovědně rozhodovat?

13. Domníváte se, že by se měla posunout hranice dopělosti v ČR, např. na 21 let?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Domníváte se, že je v ČR věnována dostatečná pozornost problematice odchodu dospívajících dětí (18 let a výše) z dětských domovů?

2. Domníváte se, že mají dospívající děti (18 let a výše), které odcházejí z dětských domovů, dostatek možností k integraci do společnosti?

3. Kdo podle vás pomáhá dospívajícím (18 let a výše), kteří odešli z dětských domovů (s hledáním bydlení, práce apod.)?

4. Domníváte se, že jsou dospívající (18 let a výše), odcházející z dětských domovů znevýhodněni při hledání bydlení?

5. Domníváte se, že jsou dospívající (18 let a výše), ocházející z dětských domovů znevýhodněni při hledání práce?

6. Domníváte se, že jsou dospívající (18 let a výše), kteří odešli z dětských domovů, úspěšní při integraci do společnosti?

7. Víte, kolik je ve vašem městě (okresním městě) dětských domovů?

8. Víte, co je to dům na půli cesty?

9. Domníváte se, že by se měl o problematiku dospívajících (18 let a výše), kteří opouštějí dětské domovy, starat stát?

10. Domníváte se, že stát poskytuje dospívajícím dětem (18 let a výše), které odcházejí z dětských domovů, dostatečnou podporu?

11. Domníváte se, že je veřejnost o problematice dospívajících dětí (18 let a výše), které odcházejí z dětských domovů, dostatečně informovaná?

12. Domníváte se, že je člověk ve věku 18 let natolik zralý, že se dovede zodpovědně rozhodovat?

13. Domníváte se, že by se měla posunout hranice dopělosti v ČR, např. na 21 let?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Zakaria, J.Problematika odchodu dospívajících dětí z dětského domova (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://odchod-z-detskeho-domova.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.