Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Odkládání rodičovství

Odkládání rodičovství

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Tereza Psutková
Šetření:18. 06. 2013 - 25. 06. 2013
Počet respondentů:325
Počet otázek (max/průměr):40 / 35.22
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:79,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:30
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Prosím o vyplnění jednoduchého dotazníku o velmi diskutovaném fenoménu součastnosti , tzv. odkládaném rodičovství. Tento dotazník bude použit pro mou diplomovou práci.

Vyplnění dotazníku Vám nezabere příliš času.

Všem respondentům předem velice děkuji.

Tereza Psutková

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena21164,92 %64,92 %  
Muž6219,08 %19,08 %  
Žrna5216 %16 %  

Graf

2. Národnost:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
česká31296 %96 %  
slovenská72,15 %2,15 %  
moravská20,62 %0,62 %  
romská10,31 %0,31 %  
ruská10,31 %0,31 %  
polská10,31 %0,31 %  
ukr.10,31 %0,31 %  

Graf

3. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21-25 let14444,31 %44,31 %  
26-30 let6118,77 %18,77 %  
31-35 let3510,77 %10,77 %  
46 let a více268 %8 %  
20 let a méně268 %8 %  
36-40 let206,15 %6,15 %  
41-45 let103,08 %3,08 %  
Méně než 20 let30,92 %0,92 %  

Graf

4. Nejvyšší dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysokoškolské19158,77 %58,77 %  
Středoškolské s maturitou9930,46 %30,46 %  
Základní164,92 %4,92 %  
Vyšší odborné134 %4 %  
Středoškolské odborné (bez maturity)61,85 %1,85 %  

Graf

5. Zaměstnání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Student14243,69 %43,69 %  
Zaměstnanecký poměr13040 %40 %  
OSVČ226,77 %6,77 %  
Mateřská/rodičovská dovolená164,92 %4,92 %  
Nezaměstnaný154,62 %4,62 %  

Graf

6. Velikost obce:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
300 00 a více obyvatel9228,31 %28,31 %  
Méně než 4 999 obyvatel6921,23 %21,23 %  
100 000 – 299 999 obyvatel6620,31 %20,31 %  
20 000- 99 999 obyvatel4915,08 %15,08 %  
5000- 19 999 obyvatel4915,08 %15,08 %  

Graf

7. Bydlím:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
U rodičů11234,46 %34,46 %  
Ve vlastním bytě/domě10331,69 %31,69 %  
V domě/bytě partnera4513,85 %13,85 %  
Sama/sám v nájmu/podnájmu4413,54 %13,54 %  
S přáteli123,69 %3,69 %  
Na koleji92,77 %2,77 %  

Graf

8. Náboženské vyznání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné25678,77 %78,77 %  
katolické3711,38 %11,38 %  
ostatní vyznání288,62 %8,62 %  
protestantské41,23 %1,23 %  

Graf

9. Rodinný stav:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Svobodná/svobodný23973,54 %73,54 %  
Vdaná/ ženatý7222,15 %22,15 %  
Rozvedená/rozvedený134 %4 %  
Vdova/vdovec10,31 %0,31 %  

Graf

10. Partnera/ partnerku:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Mámotázka č. 11, Nemámotázka č. 19].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Mám24776 %76 %  
Nemám7824 %24 %  

Graf

11. S partnerem/partnerkou bydlím ve společné domácnosti

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano17269,64 %52,92 %  
ne7530,36 %23,08 %  

Graf

12. Věk partnera/partnerky:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
26-30 let7429,96 %22,77 %  
21-25 let6526,32 %20 %  
31-35 let3614,57 %11,08 %  
46 let a více2911,74 %8,92 %  
36-40 let249,72 %7,38 %  
41-45 let93,64 %2,77 %  
20let a méně83,24 %2,46 %  
Méně než 20 let20,81 %0,62 %  

Graf

13. Nejvyšší dosažené vzdělání partnera/partnerky:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysokoškolské11345,75 %34,77 %  
Středoškolské s maturitou8936,03 %27,38 %  
Středoškolské odborné (bez maturity)3112,55 %9,54 %  
Vyšší odborné83,24 %2,46 %  
Základní62,43 %1,85 %  

Graf

14. Zaměstnání partnera:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zaměstnanecký poměr15562,75 %47,69 %  
Student4116,6 %12,62 %  
OSVČ3815,38 %11,69 %  
Nezaměstnaný83,24 %2,46 %  
Mateřská/rodičovská dovolená52,02 %1,54 %  

Graf

15. Názor partnera/partnerky při rozhodování o počtu dětí pro mě má/měl:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
docela velký vliv12751,42 %39,08 %  
Zásadní vliv7429,96 %22,77 %  
docela malý vliv2811,34 %8,62 %  
žádný vliv187,29 %5,54 %  

Graf

16. Názor partnera/partnerky při rozhodování o době narození dětí pro mě má/měl:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
docela velký vliv12450,2 %38,15 %  
Zásadní vliv6526,32 %20 %  
docela malý vliv3915,79 %12 %  
žádný vliv197,69 %5,85 %  

Graf

17. S partnerem/partnerkou se shoduji v názoru na počet dětí:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano21285,83 %65,23 %  
ne3514,17 %10,77 %  

Graf

18. S partnerem/partnerkou se shoduji v názoru na dobu narození dětí:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano19779,76 %60,62 %  
ne5020,24 %15,38 %  

Graf

19. Můj názor na (dis)harmonii mezi možností založení rodiny a výdělečnou činností je takový, že:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Výdělečnou činnost a rodinu lze skloubit uspokojivě15146,46 %46,46 %  
Rodina by přinesla komplikace výdělečné činnosti6820,92 %20,92 %  
Výdělečnou činnost a rodinu lze skloubit velmi dobře6018,46 %18,46 %  
Výdělečná činnost brání založit rodinu288,62 %8,62 %  
Nevím185,54 %5,54 %  

Graf

20. Za přijatelný důvod pro celoživotní bezdětnost považuji (1-11 odpovědí):

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Obava z neschopnosti finančního zabezpečení rodiny17152,62 %52,62 %  
Obava o zdraví dítěte15447,38 %47,38 %  
Obava o moje zdraví13942,77 %42,77 %  
Nedůvěra ve vlastní rodičovské schopnosti9428,92 %28,92 %  
Náboženské přesvědčení (kněžství, členství v církevním řádu)8325,54 %25,54 %  
Upřednostnění práce před založením rodiny7723,69 %23,69 %  
Upřednostnění péče o jiného člena rodiny7222,15 %22,15 %  
Obava ze ztráty vlastní nezávislosti6720,62 %20,62 %  
Upřednostnění zálib neslučitelných s péčí o dítě6419,69 %19,69 %  
Obava z budoucího vývoje společnosti5817,85 %17,85 %  
Ani jedno z uvedených3912 %12 %  
neplodnost30,92 %0,92 %  
Jsem tolerantni, je to kazdeho vec. Dite pro me neni naplneni zivota, ale jen soucast.10,31 %0,31 %  
nemožnost mít děti z lékařského hlediska10,31 %0,31 %  
Pokud partneři nemohou mít dítě...10,31 %0,31 %  
(neplatí u mě, spíše u jiných bych tohle tolerovala. při obavě o moje zdraví-zdravotní problémy např. při těhotenství, lze řešit adopcí)10,31 %0,31 %  
nezáujem o deti, odpor k nim.10,31 %0,31 %  
vlastní rozhodnutí 10,31 %0,31 %  
nenalezení správného partnera pro založení rodiny10,31 %0,31 %  
dítě prostě nechci10,31 %0,31 %  
dědičné zatížení, které by poškodilo děti10,31 %0,31 %  
obava z budoucího návratu do práce a ztráty zaměstnání10,31 %0,31 %  
odpor k dětem10,31 %0,31 %  
jakýkoli důvod je dobrý, kdo neche být rodičem těžko bude dobrým rodičem10,31 %0,31 %  
cítím to tak10,31 %0,31 %  
dítě je v dnešních podmínkách ekonomicky nevýhodná investice, druhý důvod je výrazný úpadek vzdělávání dětí v ČR10,31 %0,31 %  
přelidněnost10,31 %0,31 %  
žádný přijatelný důvod pro bezdětnost neznám10,31 %0,31 %  
Nemožnost zplodit dítě10,31 %0,31 %  
Neplodnost, nenalezení vhodného potencionálního otce, neláska k dětem, touha po osobní svobodě neomezované staráním se o potomka..10,31 %0,31 %  
nechuť mít dítě10,31 %0,31 %  
jakýkoli důvod10,31 %0,31 %  
velmi závažné genetické problémy v rodině10,31 %0,31 %  
bezdětnost lz evyřešit adopcí. Nemám důvod pro bezdětnost.10,31 %0,31 %  
Cokoliv, kdo děti mít nechce, ať je nemá!10,31 %0,31 %  
kazdy clovek ma sve duvody proc mit nebo nemit deti, ja deti chci a ostatni lide me nezajimaji10,31 %0,31 %  
žádný partner nesplňoval všechny požadavky10,31 %0,31 %  
clovek nema potrebu mit deti10,31 %0,31 %  
Platónická láska k fiktivní postavě10,31 %0,31 %  
není s kým, někdo prostě nechce, někdo opravdu nemůže10,31 %0,31 %  
prostě nechci dítě10,31 %0,31 %  

Graf

Vliv na mé rozhodnutí o mém rodičovství/ bezdětnosti má/měl:

21. Sexuální orientace

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádný vliv18857,85 %57,85 %  
Zásadní vliv7222,15 %22,15 %  
docela velký vliv4714,46 %14,46 %  
docela malý vliv185,54 %5,54 %  

Graf

Vliv na mé rozhodnutí o mém rodičovství/ bezdětnosti má/měl:

22. Současná situace v partnerství

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zásadní vliv15547,69 %47,69 %  
docela velký vliv8325,54 %25,54 %  
žádný vliv6018,46 %18,46 %  
docela malý vliv278,31 %8,31 %  

Graf

Vliv na mé rozhodnutí o mém rodičovství/ bezdětnosti má/měl:

23. Touha po dítěti

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zásadní vliv14243,69 %43,69 %  
docela velký vliv12337,85 %37,85 %  
docela malý vliv329,85 %9,85 %  
žádný vliv288,62 %8,62 %  

Graf

Vliv na mé rozhodnutí o mém rodičovství/ bezdětnosti má/měl:

24. Požadavky a názory partnera/partnerky

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
docela velký vliv17152,62 %52,62 %  
Zásadní vliv8325,54 %25,54 %  
docela malý vliv3912 %12 %  
žádný vliv329,85 %9,85 %  

Graf

Vliv na mé rozhodnutí o mém rodičovství/ bezdětnosti má/měl:

25. Bytová situace

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zásadní vliv11435,08 %35,08 %  
docela velký vliv10532,31 %32,31 %  
docela malý vliv6219,08 %19,08 %  
žádný vliv4413,54 %13,54 %  

Graf

Vliv na mé rozhodnutí o mém rodičovství/ bezdětnosti má/měl:

26. Ekonomická situace domácnosti

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
docela velký vliv11936,62 %36,62 %  
Zásadní vliv11435,08 %35,08 %  
docela malý vliv5617,23 %17,23 %  
žádný vliv3611,08 %11,08 %  

Graf

Vliv na mé rozhodnutí o mém rodičovství/ bezdětnosti má/měl:

27. Situace a plány v zaměstnání partnera/partnerky

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
docela velký vliv14544,62 %44,62 %  
docela malý vliv8024,62 %24,62 %  
Zásadní vliv5216 %16 %  
žádný vliv4814,77 %14,77 %  

Graf

Vliv na mé rozhodnutí o mém rodičovství/ bezdětnosti má/měl:

28. Můj zdravotní stav či zdravotní stav partnera/partnerky

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zásadní vliv14043,08 %43,08 %  
docela velký vliv10833,23 %33,23 %  
žádný vliv4814,77 %14,77 %  
docela malý vliv298,92 %8,92 %  

Graf

Vliv na mé rozhodnutí o mém rodičovství/ bezdětnosti má/měl:

29. Situace a plány v mém zaměstnání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
docela velký vliv11836,31 %36,31 %  
docela malý vliv9729,85 %29,85 %  
žádný vliv5918,15 %18,15 %  
Zásadní vliv5115,69 %15,69 %  

Graf

Vliv na mé rozhodnutí o mém rodičovství/ bezdětnosti má/měl:

30. Volnočasové aktivity

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
docela malý vliv14945,85 %45,85 %  
žádný vliv11836,31 %36,31 %  
docela velký vliv3912 %12 %  
Zásadní vliv195,85 %5,85 %  

Graf

Vliv na mé rozhodnutí o mém rodičovství/ bezdětnosti má/měl:

31. Náboženské vyznání/ideologie

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádný vliv28487,38 %87,38 %  
docela malý vliv237,08 %7,08 %  
docela velký vliv113,38 %3,38 %  
Zásadní vliv72,15 %2,15 %  

Graf

Vliv na mé rozhodnutí o mém rodičovství/ bezdětnosti má/měl:

32. Názory okolí

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádný vliv23572,31 %72,31 %  
docela malý vliv7924,31 %24,31 %  
docela velký vliv82,46 %2,46 %  
Zásadní vliv30,92 %0,92 %  

Graf

Vliv na mé rozhodnutí o mém rodičovství/ bezdětnosti má/měl:

33. Náhoda

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádný vliv18757,54 %57,54 %  
docela malý vliv9128 %28 %  
docela velký vliv319,54 %9,54 %  
Zásadní vliv164,92 %4,92 %  

Graf

34. Mám děti:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 35, Neotázka č. 37].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne25177,23 %77,23 %  
Ano7422,77 %22,77 %  

Graf

35. Rodičovství bylo plánované:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5979,73 %18,15 %  
ne1520,27 %4,62 %  

Graf

36. Při narození prvního dítěte mi bylo…… let:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
26-303445,33 %10,46 %  
21-252026,67 %6,15 %  
31-351824 %5,54 %  
36-4011,33 %0,31 %  
41-4511,33 %0,31 %  
20let a méně11,33 %0,31 %  

Graf

37. Dítě v budoucnu mít:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Chciotázka č. 38, Spíše chciotázka č. 38, Spíše nechci → konec dotazníku, Nechci → konec dotazníku, Snažím se o něj → konec dotazníku, Nemohu ze zdravotních důvodů → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Chci15762,55 %48,31 %  
Spíše chci5019,92 %15,38 %  
Spíše nechci197,57 %5,85 %  
Nechci166,37 %4,92 %  
Snažím se o něj62,39 %1,85 %  
Nemohu ze zdravotních důvodů31,2 %0,92 %  

Graf

38. Děti/dítě plánuji ve věku:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
26-30let11455,07 %35,08 %  
31-35let5928,5 %18,15 %  
Do 25let146,76 %4,31 %  
36-40let94,35 %2,77 %  
Nevím62,9 %1,85 %  
41let a více52,42 %1,54 %  

Graf

39. Chtěl(a) bych mít _____ dítě/ dětí:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dvě14469,57 %44,31 %  
Tři a více3315,94 %10,15 %  
Jedno3014,49 %9,23 %  

Graf

40. Sňatek před početím dítěte je pro mě:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše důležitý6933,33 %21,23 %  
spíše nedůležitý5526,57 %16,92 %  
Velmi důležitý4521,74 %13,85 %  
naprosto nedůležitý3818,36 %11,69 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 7 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Pohlaví:

 • odpověď Žena:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nechci na otázku 37. Dítě v budoucnu mít:

5. Zaměstnání:

 • odpověď Student:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi 20 let a méně na otázku 3. Věk:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Základní na otázku 4. Nejvyšší dosažené vzdělání:

7. Bydlím:

 • odpověď U rodičů:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Základní na otázku 4. Nejvyšší dosažené vzdělání:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 20 let a méně na otázku 3. Věk:

11. S partnerem/partnerkou bydlím ve společné domácnosti

 • odpověď ano:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 36-40 let na otázku 12. Věk partnera/partnerky:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vdaná/ ženatý na otázku 9. Rodinný stav:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi V domě/bytě partnera na otázku 7. Bydlím:
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 26-30 na otázku 36. Při narození prvního dítěte mi bylo…… let:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mateřská/rodičovská dovolená na otázku 5. Zaměstnání:

21. Sexuální orientace

 • odpověď žádný vliv:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi žádný vliv na otázku 23. Touha po dítěti
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi žádný vliv na otázku 24. Požadavky a názory partnera/partnerky

34. Mám děti:

 • odpověď Ano:
  • 4.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 35. Rodičovství bylo plánované:
  • 4.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 35. Rodičovství bylo plánované:
  • 4.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi 21-25 na otázku 36. Při narození prvního dítěte mi bylo…… let:
  • zobrazit další souvislosti
  • 4.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi 26-30 na otázku 36. Při narození prvního dítěte mi bylo…… let:
  • 4.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi 31-35 na otázku 36. Při narození prvního dítěte mi bylo…… let:
  • 4.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mateřská/rodičovská dovolená na otázku 5. Zaměstnání:

37. Dítě v budoucnu mít:

 • odpověď Chci:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Do 25let na otázku 38. Děti/dítě plánuji ve věku:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Tři a více na otázku 39. Chtěl(a) bych mít _____ dítě/ dětí:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví:

2. Národnost:

3. Věk:

4. Nejvyšší dosažené vzdělání:

5. Zaměstnání:

6. Velikost obce:

7. Bydlím:

8. Náboženské vyznání:

9. Rodinný stav:

10. Partnera/ partnerku:

11. S partnerem/partnerkou bydlím ve společné domácnosti

12. Věk partnera/partnerky:

13. Nejvyšší dosažené vzdělání partnera/partnerky:

14. Zaměstnání partnera:

15. Názor partnera/partnerky při rozhodování o počtu dětí pro mě má/měl:

16. Názor partnera/partnerky při rozhodování o době narození dětí pro mě má/měl:

17. S partnerem/partnerkou se shoduji v názoru na počet dětí:

18. S partnerem/partnerkou se shoduji v názoru na dobu narození dětí:

19. Můj názor na (dis)harmonii mezi možností založení rodiny a výdělečnou činností je takový, že:

20. Za přijatelný důvod pro celoživotní bezdětnost považuji (1-11 odpovědí):

21. Sexuální orientace

22. Současná situace v partnerství

23. Touha po dítěti

24. Požadavky a názory partnera/partnerky

25. Bytová situace

26. Ekonomická situace domácnosti

27. Situace a plány v zaměstnání partnera/partnerky

28. Můj zdravotní stav či zdravotní stav partnera/partnerky

29. Situace a plány v mém zaměstnání

30. Volnočasové aktivity

31. Náboženské vyznání/ideologie

32. Názory okolí

33. Náhoda

34. Mám děti:

35. Rodičovství bylo plánované:

36. Při narození prvního dítěte mi bylo…… let:

37. Dítě v budoucnu mít:

38. Děti/dítě plánuji ve věku:

39. Chtěl(a) bych mít _____ dítě/ dětí:

40. Sňatek před početím dítěte je pro mě:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví:

2. Národnost:

3. Věk:

4. Nejvyšší dosažené vzdělání:

5. Zaměstnání:

6. Velikost obce:

7. Bydlím:

8. Náboženské vyznání:

9. Rodinný stav:

10. Partnera/ partnerku:

11. S partnerem/partnerkou bydlím ve společné domácnosti

12. Věk partnera/partnerky:

13. Nejvyšší dosažené vzdělání partnera/partnerky:

14. Zaměstnání partnera:

15. Názor partnera/partnerky při rozhodování o počtu dětí pro mě má/měl:

16. Názor partnera/partnerky při rozhodování o době narození dětí pro mě má/měl:

17. S partnerem/partnerkou se shoduji v názoru na počet dětí:

18. S partnerem/partnerkou se shoduji v názoru na dobu narození dětí:

19. Můj názor na (dis)harmonii mezi možností založení rodiny a výdělečnou činností je takový, že:

20. Za přijatelný důvod pro celoživotní bezdětnost považuji (1-11 odpovědí):

21. Sexuální orientace

22. Současná situace v partnerství

23. Touha po dítěti

24. Požadavky a názory partnera/partnerky

25. Bytová situace

26. Ekonomická situace domácnosti

27. Situace a plány v zaměstnání partnera/partnerky

28. Můj zdravotní stav či zdravotní stav partnera/partnerky

29. Situace a plány v mém zaměstnání

30. Volnočasové aktivity

31. Náboženské vyznání/ideologie

32. Názory okolí

33. Náhoda

34. Mám děti:

35. Rodičovství bylo plánované:

36. Při narození prvního dítěte mi bylo…… let:

37. Dítě v budoucnu mít:

38. Děti/dítě plánuji ve věku:

39. Chtěl(a) bych mít _____ dítě/ dětí:

40. Sňatek před početím dítěte je pro mě:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Psutková, T.Odkládání rodičovství (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://odkladani-rodicovstvi.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.