Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Onemocnění štítné žlázy

Onemocnění štítné žlázy

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jana Zachovalová
Šetření:15. 12. 2013 - 19. 12. 2013
Počet respondentů:63
Počet otázek (max/průměr):5 / 4.44
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:87,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:46
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

 

data shromážděná tímto dotazníkem budou součástí mé seminární práce o štítné žláze. Mým cílem je zjistit, do jaké míry jsou onemocnění štítné žlázy rozšířená mezi obyvateli České republiky.

 

Jana Zachovalová

Odpovědi respondentů

1. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena5079,37 %79,37 %  
Muž1320,63 %20,63 %  

Graf

2. Napište prosím Váš rok narození (jedná se o zařazení do statistiky):

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1991711,11 %11,11 %  
199057,94 %7,94 %  
198946,35 %6,35 %  
199846,35 %6,35 %  
199334,76 %4,76 %  
197234,76 %4,76 %  
199434,76 %4,76 %  
196523,17 %3,17 %  
196223,17 %3,17 %  
197723,17 %3,17 %  
ostatní odpovědi 1984
1986
1996
1958
1985
1995
1969
1987
1966
1666
1967
21
1988
1981
1974
1960
1982
1999
1952
1997
16
1992
93
2844,44 %44,44 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:1977.51
Minimum:1666
Maximum:1998
Variační rozpětí:332
Rozptyl:1912.15
Směrodatná odchylka:43.73
Medián:1989
Modus:1991

Graf

3. Trpíte onemocněním štítné žlázy?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3453,97 %53,97 %  
ne2438,1 %38,1 %  
nevím57,94 %7,94 %  

Graf

4. Pokud ano a víte, jakým typem onemocnění trpíte, napište zde prosím jeho název:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
hypofunkce414,29 %6,35 %  
hypotyreóza27,14 %3,17 %  
nevím, nějaká cysta či co13,57 %1,59 %  
snížená fce13,57 %1,59 %  
hypothyreoza13,57 %1,59 %  
zánět štítné žlázy to je celé co vím13,57 %1,59 %  
autoimunní thyreotida13,57 %1,59 %  
Papilární karcinom štítné žlázy13,57 %1,59 %  
grawes basedovova choroba13,57 %1,59 %  
autoimunní thyreoiditis13,57 %1,59 %  
ostatní odpovědi Graves Basedowa thyreotoxikoza
kurva
papilokarcinom
hypofunkce š.ž.
hyper něco =D
snížená funkce štítné žlázy
hypofunkce štítné žlázy
Nemám už štítnou žlázu,měla jsem na ní pozitivní nález.
snížená činnost štítné žlázy
hyperfunkce štítné žlázy
hypo
graws-bassed, autoimunitní zánět
Autoimunitní zánět
zvýšená činnost
1450 %22,22 % 

Graf

5. Je nemocný někdo z Vaší rodiny? Vyberte vše, co souhlasí.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nikdo/nevím2234,92 %34,92 %  
2133,33 %33,33 %  
Matka1320,63 %20,63 %  
Vzdálenější rodina1219,05 %19,05 %  
Jeden z prarodičů/prarodiče1219,05 %19,05 %  
Sourozenec914,29 %14,29 %  
Otec69,52 %9,52 %  
Potomek46,35 %6,35 %  
nevím, část rodiny neznám11,59 %1,59 %  
manzelka11,59 %1,59 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Trpíte onemocněním štítné žlázy?

  • odpověď ano:
    • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi na otázku 5. Je nemocný někdo z Vaší rodiny? Vyberte vše, co souhlasí.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. Napište prosím Váš rok narození (jedná se o zařazení do statistiky):

3. Trpíte onemocněním štítné žlázy?

5. Je nemocný někdo z Vaší rodiny? Vyberte vše, co souhlasí.

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. Napište prosím Váš rok narození (jedná se o zařazení do statistiky):

3. Trpíte onemocněním štítné žlázy?

5. Je nemocný někdo z Vaší rodiny? Vyberte vše, co souhlasí.

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Zachovalová, J.Onemocnění štítné žlázy (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://onemocneni-stitne-zlazy.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.