Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Organizace kongresové akce

Organizace kongresové akce

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Petra Fišerová
Šetření:15. 12. 2016 - 30. 01. 2017
Počet respondentů:220
Počet otázek (max/průměr):10 / 8.89
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:61,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:05
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Milí dotazovaní,

tento krátký dotazník se týká různých aspektů spojených s organizací kongresových akcí, ale také akcí typu teambuilding, za využití služeb společností, které se na tyto služby specializují. Výsledky tohoto průzkumu budou využity pro mojí závěrečnou práci.

Děkuji za Váš čas a vyplnění dotazníku.

Odpovědi respondentů

1. Využíváte, plánujete využít k organizaci kongresových akcí (kongresy, veletrhy, školení, teambuilding atd.) profesionální organizátory?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 4, ne, akce organizujeme vlastními silamiotázka č. 2].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano12456,36 %56,36 %  
ne, akce organizujeme vlastními silami9643,64 %43,64 %  

Graf

2. Pokud jste na 1. otázku odpověděli "NE", uveďte prosím z jakého důvodu nevyužíváte služeb profesionálního organizátora:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
cena5656 %25,45 %  
vlastní prostory3030 %13,64 %  
špatné zkušenosti1717 %7,73 %  
neplánuji kongresové akce ani sám, ani prostřednictvím organizace11 %0,45 %  
Nevyužívám služby, které umím zajistit sám11 %0,45 %  
Tyto akce náš odbor nerealizuje.11 %0,45 %  
máme na to lidi + akce budou nejlépe odpovídat očekávání11 %0,45 %  
nerozumí problematice11 %0,45 %  
kvalita11 %0,45 %  
náročnost odkomunikování našich očekávání; předpokládám, že agentury mají profesionálně skreslený pohled11 %0,45 %  
velikost organizované akce11 %0,45 %  
nepořádáme žádnou z uvedených akcí11 %0,45 %  
specifické akce vyžadují podrobné informace a úzký kontakt s vedením městské části11 %0,45 %  
Vlastní zkušnosti11 %0,45 %  
specifické nároky11 %0,45 %  
většinou sami víme, co přesně potřebujeme a máme dost vlastních zkušeností11 %0,45 %  
Máme na tuto činnost přímo obsazenou osobu se zkušenostmi11 %0,45 %  
není potřeba, státní sektor11 %0,45 %  
Účastníme se (případně pořádáme) konferenční eventů v rozsahu, který jednoduše nevyžaduje produkční spolupráci s externím dodavatelem, resp. tato spolupráce nepřináší a nevytváří žádnou nadhodnotu.11 %0,45 %  
tyto akce nepořádáme11 %0,45 %  
cena - jsme školství, nemáme rozpočet, využíváme převážně vlastní prostory, schopnost si zajistit dle svých potřeb vlastními silami11 %0,45 %  
máme kapacity, abychom si zařídili sami11 %0,45 %  
Nenapadlo nos si někoho najmout11 %0,45 %  
vlastní dobré organizační schopnosti11 %0,45 %  
je to rychlejší11 %0,45 %  
je to náplní studia našich studentů11 %0,45 %  
preferujeme vlastní pracovníky11 %0,45 %  
máme dostatek zkušeností11 %0,45 %  
mateřská firma/školení11 %0,45 %  
NEMÁME ZATÍM ZKUŠENOSTI, RÁDI MÁME AKCE DO POSLEDNÍHO DETAILU POD KONTROLOU11 %0,45 %  
nepotřebujeme11 %0,45 %  
nepořádáme velké teambuildingové akce11 %0,45 %  
Tým se nejlépe buduje zevnitř11 %0,45 %  
nepořádáme výše uvedené akce11 %0,45 %  
Nepořádáme podobné akce11 %0,45 %  
Nepořádáme akce velkého rozsahu11 %0,45 %  
jsme sami profesionální organizátor11 %0,45 %  
Máme vlastní zkušené pracovníky11 %0,45 %  
nepotřebujeme tuto službu11 %0,45 %  

Graf

3. Pokud jste na 1. otázku odpověděli "NE", můžete prosím uvést, v jakém případě byste využili služeb profesionálního organizátora?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

- velká konference pro cca 500 a více lidí

akce pro více než 100 lidí

až když bychom to nezvladli vlastními silami

DOBRÉ REFERENCE, ODPOVÍDAJÍCÍ CENA

Důležitost pořádané akce nebo požadavek vedení

Erotický veletrh

Jsme malá společnost, 4 zaměstnanci. Služeb bych využil jen v případě větší společnosti, 50 zaměstnanců a více.

Kdyby byl kvalitní

Kdyby byla přijatelná cena. Máme kvalitní tým, který to zajistí.

Kdyby naše prostory nestačily.

kdybychom byla firma, která to potřebuje

Kdybychom neměli dostatek vlastních zaměstnanců a ceny byly nízké

když bych pořádal vlastní koncík

lacnejšia

lacnejšie ceny

Levnější cena a vyšší komfort služeb

musela by to být akce pro velké množství lidí

myslím, že v žádném

ne

nedostupnost vlastního personálu

nedovedu si představit tento případ

Nelze takto říci

nenapada mne

Není to pro náš produkt z hlediska organizátorů a jejich ceny zajímavé.

nevím

Nevim

nevím

Nevím.

nevyužili

nevyužívali za žádných podmínek

Nezájem z naší strany

nikdy

nikdy

nižšia cena

Organizace školeni a konference

Po zkušenostech ne

pokud by cena byla natolik nízká, aby vykompenzovala starosti z organizace

Pokud by ceny byly přijatelné a ne přemrštěné.

Pokud by jsme organizovali větší prezentaci, večírek a za předpokladu optimální ceny. Při nabídce těchto služeb, by jsme ocenili aktivní přístup a inovátorské nápady.

Pokud by naše prostory kapacitně nevyhovovaly.

Pokud by organizátor byl z městské části a někdy se akce zúčastnil

pokud by se jednalo o celorepublikovou či mezinárodní akci

Pokud by znal náš obor a jeho návrh byl přínosem.

Pokud bych dělal školení pro větší počet lidí.

Pokud bychom byli přesvědčeni o profesionálnosti poskytnutých služeb.

Pokud bychom chtěli uspořádat velký teambuilding s aktivitami.

pokud bychom neměli vlastního

pokud bychom pořádali některou z výše uvedených akcí, tak podle nabízené ceny

Pouze tehdy, pokud by produkční zajištění vyžadovalo větší počet profesionálních organizátorů (složitá logistika, stage management, větší počet animátorů). Případně pokud by agentura nabízela zajímavou službu či know-how, které by bylo pro mě zbytečně složité či neekonomické vyvýjet ve vlastní režii.

práce v jiné firmě, zaměstnavatel

pravděpodobnost je téměř nulová viz poznámka v odpovědi 2.

Pri vetsim mnozstvi ucastniku

Pro velký mezinárodní kongres nebo veletrh.

Prokud bychom organizaci nezvládali zajistit sami (příliš náročné, nedostatek potřebných kontaktů, ...)

při hodně speciální příležitosti

při něčem velmi speciálním

Při organizaci akce, kterou bychom vlastními silami nezvládli.

při plánování akce mimo čr

Při pořádaní masové akce pro širokou veřejnost

při velké mezinárodní akci

při větší akci pro zákazníky

při větším počtu zaměstnanců

rekonstrukce našich prostor

Rozumny pomer cena/vykon

Souběh akcí

Specializované akce, které potřebují specifické podmínky atd..

specializované služby, které sami nezajistíme

Teambuilding

v časové tísni

V momentě, kdy by se jednalo o velkou akci, kterou bychom nezvládli zorganizovat sami

v případě akce velkého rozsahu

V případě chystané velké události, kterou bychom vlastními silami nemohli zvládnout

V případě nedostatku času nebo kontaktů pro zařízení prostoru atd.

v případě nedostatku času pro organizaci akce, pro poradenství při vlastním organizování náročnější akce

v případě nemoci našeho týmu

V případě organizace mezinárodního kongresu.

V případě sponzoringu.

v případě veletrhu

V případě velké akce

V případě většího eventu. Doposud jsme eventy organizovali pro méně něž 100 lidí

v případě zákonné povinnosti

V případě, že by rozsah byl nad mé síly

V případě, že by to bylo potřeba

V případě, že bych nějakou akci chtěl zorganizovat a neměl dostatek schopných lidí

V případě, že bychom pořádali akce velkého rozsahu

V žádném

Ve chvíli kdy by to bylo nad naše časové možnosti

Veletrh, kongres popř. školení

Větší rozsah - 200 a více osob

výjimečná akce

využíváme v případě akcí s organizovanými stánky - v tom případě zcela v režii organizátora

Vzhledem k profilu vysoké umělecké školy by profesionální organizátor musel být z oboru blízkému filmu. Pokuoušíme se o to.

xxx

Zahranicni akce (teambuilding v zahranici, vanocni vecirek s klienty)

zajímavá nabídka

zcela jiná lokalita, tj. spádová oblast

zcela výjimečně cíleně zaměřené

4. Která z médií využíváte při hledání případných dodavatelů služeb?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
internet16876,36 %76,36 %  
doporučení13460,91 %60,91 %  
odborné časopisy3817,27 %17,27 %  
inzerce v denním tisku146,36 %6,36 %  
TV reklama62,73 %2,73 %  
výběrové řízení20,91 %0,91 %  
nevyhlédávám10,45 %0,45 %  
smluvní dodavatel10,45 %0,45 %  
Děláme sami10,45 %0,45 %  
vlastní databaze 10,45 %0,45 %  
vlastní zkušenosti10,45 %0,45 %  
nehledám10,45 %0,45 %  
osobní kontakty10,45 %0,45 %  
vlastní média10,45 %0,45 %  
reference ředitelky10,45 %0,45 %  
osobní zkušenost10,45 %0,45 %  
není relevantní10,45 %0,45 %  
vlastní zkušenosti z předchozích profesionálních aktivit...(teoreticky)10,45 %0,45 %  
nikde10,45 %0,45 %  
předchozí zkušenosti10,45 %0,45 %  
Tendermarket10,45 %0,45 %  

Graf

5. Nejvíce ovlivní Váš výběr organizátora

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
doporučení, recenze11954,09 %54,09 %  
předchozích zkušenost10447,27 %47,27 %  
cena9342,27 %42,27 %  
kvalita8036,36 %36,36 %  
prezentace společnosti4319,55 %19,55 %  
vystupování zástupce společnosti3515,91 %15,91 %  
rychlost reakce na poptávku2410,91 %10,91 %  

Graf

6. Jaký způsob komunikace s dodavatelem služeb preferujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
e-mail10145,91 %45,91 %  
osobní kontakt9141,36 %41,36 %  
telefon219,55 %9,55 %  
jiný, uveďte prosím10,45 %0,45 %  
Kombinace všeho 10,45 %0,45 %  
všechny 3 uvedené způsoby, záleží na konkrétní fázi příprav10,45 %0,45 %  
není relevantní10,45 %0,45 %  
kombinace komunikačních možností, začínám maiulem anebo telefonem, pak následuje mailové dojednání anebo osobní schůzka...10,45 %0,45 %  
email, po té osobní kontakt10,45 %0,45 %  
všechny uvedené jsou nezbytné10,45 %0,45 %  

Graf

7. Na jaký typ akce využijete služeb profesionálního organizátora?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kongres, konference8538,64 %38,64 %  
seminář / školení7935,91 %35,91 %  
veletrh5926,82 %26,82 %  
gala večeře5725,91 %25,91 %  
ples5324,09 %24,09 %  
teambuilding4319,55 %19,55 %  
nevyužíváme20,91 %0,91 %  
žádné, vždyť už jsem odpovídal výše10,45 %0,45 %  
Akce s počtem účastníků 100+10,45 %0,45 %  
Nic10,45 %0,45 %  
nevyužijeme10,45 %0,45 %  
-10,45 %0,45 %  
assesement centrum10,45 %0,45 %  
akce pro občany např. masopust10,45 %0,45 %  
incentiva - zážitková turistika10,45 %0,45 %  
vinobraní10,45 %0,45 %  
žádný10,45 %0,45 %  
na žádné (ač pořádáme mezinárodní setkání našich prodejců)10,45 %0,45 %  
profesionálního oragnizátora nevyužijeme10,45 %0,45 %  
ne10,45 %0,45 %  
není relevantní10,45 %0,45 %  
mezinárodní filmový studentský festival10,45 %0,45 %  
.10,45 %0,45 %  
firemní večírek10,45 %0,45 %  
zatím jsem vše pořádala sama10,45 %0,45 %  
xxx10,45 %0,45 %  
žádné, organizujeme sami10,45 %0,45 %  
mezinárodní akce10,45 %0,45 %  
koncík10,45 %0,45 %  

Graf

8. Z doplňkových služeb uvítáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
občerstvení12155,25 %55 %  
ubytování9442,92 %42,73 %  
zábavný program8136,99 %36,82 %  
fotografa6328,77 %28,64 %  
dopravu6228,31 %28,18 %  
hostesky6027,4 %27,27 %  
PR služby4118,72 %18,64 %  
tlumočníka2913,24 %13,18 %  
tvorbu webových stránek akce167,31 %7,27 %  
nic20,91 %0,91 %  
Nic z výše uvedeného.10,46 %0,45 %  
organizujeme sami10,46 %0,45 %  
-10,46 %0,45 %  
odborníci, odborné poradenství10,46 %0,45 %  
doplňkové stánky10,46 %0,45 %  
zapůjčení techniky10,46 %0,45 %  
profesionálního oragnizátora nevyužijeme10,46 %0,45 %  
nevyužíváme10,46 %0,45 %  
ne10,46 %0,45 %  
není relevantní10,46 %0,45 %  
při případné organizaci by mohly přijít v úvahu doplňkové služby, nejčastěji catering10,46 %0,45 %  
nemáme zájem10,46 %0,45 %  
žádnou10,46 %0,45 %  
přípravu podkladových materiálů10,46 %0,45 %  

Graf

9. Jakou lokalitu konání akce upřednostňujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vaše město13159,55 %59,55 %  
jiné místo v ČR bez ohledu na vzdálenost od Vašeho města4520,45 %20,45 %  
jiné místo v ČR do 50 km od Vašeho města2913,18 %13,18 %  
jiné místo v ČR do 100 km od Vašeho města94,09 %4,09 %  
jiná destinace v zahraniční62,73 %2,73 %  

Graf

10. Jaký typ prostor pro organizaci akce byste si vybrali?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
moderní10246,36 %46,36 %  
ubytovací zařízení (hotel, penzion)8538,64 %38,64 %  
historické4721,36 %21,36 %  
rekreační středisko2812,73 %12,73 %  
v přírodě2812,73 %12,73 %  
restauraci2410,91 %10,91 %  
nevím, akce neorganizuji10,45 %0,45 %  
dle technického vybavení10,45 %0,45 %  
Jak kdy 10,45 %0,45 %  
prostorný interiér - nejraději prázdný10,45 %0,45 %  
nevyužitou tovární halu10,45 %0,45 %  
veřejné prostranství10,45 %0,45 %  
učebna10,45 %0,45 %  
různé, podle typu akce10,45 %0,45 %  
žádné10,45 %0,45 %  
ubytovací zařízení s vhodným konferenčním sálem10,45 %0,45 %  
třeba vlastní prostory10,45 %0,45 %  
Otázku považuji za zmatečnou. Pro specifický obsah eventu hledám vždy specifický (a odpovídající) prostor. Apriori neupřednostňuji žádný.10,45 %0,45 %  
ne10,45 %0,45 %  
není relevantní10,45 %0,45 %  
ad hoc na míru konkrétní akce, nelze jednoznačně odpovědět....10,45 %0,45 %  
kina10,45 %0,45 %  
vždy záleží na typu akcen, podle toho pak vybírám prostory10,45 %0,45 %  
ZÁVISÍ NA TYPU AKCE10,45 %0,45 %  
dle situace10,45 %0,45 %  
jakýkoliv prostor vhodný např. pro ples10,45 %0,45 %  
veletržní prostory10,45 %0,45 %  
výstavní prostory10,45 %0,45 %  

Graf


(placená inzerce)

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Využíváte, plánujete využít k organizaci kongresových akcí (kongresy, veletrhy, školení, teambuilding atd.) profesionální organizátory?

  • odpověď ne, akce organizujeme vlastními silami:
    • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi vlastní prostory na otázku 2. Pokud jste na 1. otázku odpověděli "NE", uveďte prosím z jakého důvodu nevyužíváte služeb profesionálního organizátora:
    • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi cena na otázku 2. Pokud jste na 1. otázku odpověděli "NE", uveďte prosím z jakého důvodu nevyužíváte služeb profesionálního organizátora:

4. Která z médií využíváte při hledání případných dodavatelů služeb?

  • odpověď doporučení:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi tvorbu webových stránek akce na otázku 8. Z doplňkových služeb uvítáte?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Využíváte, plánujete využít k organizaci kongresových akcí (kongresy, veletrhy, školení, teambuilding atd.) profesionální organizátory?

2. Pokud jste na 1. otázku odpověděli "NE", uveďte prosím z jakého důvodu nevyužíváte služeb profesionálního organizátora:

4. Která z médií využíváte při hledání případných dodavatelů služeb?

5. Nejvíce ovlivní Váš výběr organizátora

6. Jaký způsob komunikace s dodavatelem služeb preferujete?

7. Na jaký typ akce využijete služeb profesionálního organizátora?

8. Z doplňkových služeb uvítáte?

9. Jakou lokalitu konání akce upřednostňujete?

10. Jaký typ prostor pro organizaci akce byste si vybrali?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Využíváte, plánujete využít k organizaci kongresových akcí (kongresy, veletrhy, školení, teambuilding atd.) profesionální organizátory?

2. Pokud jste na 1. otázku odpověděli "NE", uveďte prosím z jakého důvodu nevyužíváte služeb profesionálního organizátora:

4. Která z médií využíváte při hledání případných dodavatelů služeb?

5. Nejvíce ovlivní Váš výběr organizátora

6. Jaký způsob komunikace s dodavatelem služeb preferujete?

7. Na jaký typ akce využijete služeb profesionálního organizátora?

8. Z doplňkových služeb uvítáte?

9. Jakou lokalitu konání akce upřednostňujete?

10. Jaký typ prostor pro organizaci akce byste si vybrali?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Fišerová, P.Organizace kongresové akce (výsledky průzkumu), 2017. Dostupné online na https://organizace-kongresove-akce.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.