Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Organizovaný zločin a jeho vliv na společnost

Organizovaný zločin a jeho vliv na společnost

Jedl(a) jste již hmyz? Pokud ne, lákalo by Vás to?
Mouchy spolknuté při jízdě na kole a pavouci snězení ve spánku se nepočítají :-)

(cca 1 min, veřejné výsledky)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Michal Fryml
Šetření:19. 06. 2015 - 21. 06. 2015
Počet respondentů:77
Počet otázek (max/průměr):13 / 12.19
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:84,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:20
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Provádím průzkum pro svou bakalářskou práci s názvem "Organizovan zločin a jeho vliv na společnost". Rád bych zjistil v jaké míře je naše společnost informována touto problematikou. Děkuji všem, kteří mi pomohou. Předem moc děkuji.

MF

 

Odpovědi respondentů

1. Jaká je vaše věková skupina?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20-35 let5368,83 %68,83 %  
do 20 let1924,68 %24,68 %  
35-50 let33,9 %3,9 %  
Nad 50 let22,6 %2,6 %  

Graf

2. V jakém kraji žijete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Hlavní město Praha2836,36 %36,36 %  
Jihomoravský1418,18 %18,18 %  
Vysočina67,79 %7,79 %  
Pardubický56,49 %6,49 %  
Středočeský45,19 %5,19 %  
Jihočeský45,19 %5,19 %  
Liberecký45,19 %5,19 %  
Ústecký33,9 %3,9 %  
Moravskoslezský33,9 %3,9 %  
Zlínský22,6 %2,6 %  
Plzeňský22,6 %2,6 %  
Karlovarský11,3 %1,3 %  
Královehradecký11,3 %1,3 %  

Graf

3. Říká vám něco pojem Organizovaný zločin?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 4, Neotázka č. 5, Nevímotázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano7293,51 %93,51 %  
Nevím33,9 %3,9 %  
Ne22,6 %2,6 %  

Graf

4. Z jakého zdroje jste se doslechl(a) o Organizovaném zločině?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Televize4461,11 %57,14 %  
Internet1622,22 %20,78 %  
Denní tisk45,56 %5,19 %  
Rodina22,78 %2,6 %  
téměř ze všech zmíněných zdrojů11,39 %1,3 %  
Z více zdrojů ne jednoho11,39 %1,3 %  
Studium11,39 %1,3 %  
moji druzi11,39 %1,3 %  
studium VŠ11,39 %1,3 %  
Přátelé11,39 %1,3 %  

Graf

5. Myslíte si že je Organizovaný zločin v České republice rozšířen?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5571,43 %71,43 %  
nevím1620,78 %20,78 %  
ne67,79 %7,79 %  

Graf

6. Myslíte si že se ČR zabývá problematikou Organizovaného zločinu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nedostatečně3646,75 %46,75 %  
Dostatečně2025,97 %25,97 %  
Málo2025,97 %25,97 %  
Velmi11,3 %1,3 %  

Graf

7. Máte pocit že je vaše okolí ohroženo OZ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 8, Neotázka č. 9, Nevímotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne3241,56 %41,56 %  
Nevím2532,47 %32,47 %  
Ano2025,97 %25,97 %  

Graf

8. Jaký druh kriminality se podle vás ve vašem okolí vyskytuje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Drogová kriminalita1050 %12,99 %  
Korupce525 %6,49 %  
Padělání peněz a listin15 %1,3 %  
Finanční kriminalita15 %1,3 %  
asi by to chtělo zaškrtávací ne? :)15 %1,3 %  
Téměř vše jmenované, nejhorší v ČR. je trestná činnost justice (soudy atd.) ČR NENÍ právní stát !15 %1,3 %  
Drogova kriminalita, korupce,... 15 %1,3 %  

Graf

9. Poznali ste někdy Organizovaný zločin na "vlastní kůži"?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6483,12 %83,12 %  
nevím810,39 %10,39 %  
ano56,49 %6,49 %  

Graf

10. Vyvolává ve vás myšlenka na Organizovaný zločin znepokojení?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5470,13 %70,13 %  
ne1519,48 %19,48 %  
nevím810,39 %10,39 %  

Graf

11. Považujete OZ za hrozbu která by se neměla přehlížet a podceňovat?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6989,61 %89,61 %  
ne56,49 %6,49 %  
nevím33,9 %3,9 %  

Graf

12. Zúčastnili byste se semináře na téma "Organizovaný zločin"?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím3444,16 %44,16 %  
ne2937,66 %37,66 %  
ano1418,18 %18,18 %  

Graf

13. Jste muž nebo žena?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena4963,64 %63,64 %  
Muž2836,36 %36,36 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

7. Máte pocit že je vaše okolí ohroženo OZ?

  • odpověď Ano:
    • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Drogová kriminalita na otázku 8. Jaký druh kriminality se podle vás ve vašem okolí vyskytuje?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaká je vaše věková skupina?

2. V jakém kraji žijete?

3. Říká vám něco pojem Organizovaný zločin?

4. Z jakého zdroje jste se doslechl(a) o Organizovaném zločině?

5. Myslíte si že je Organizovaný zločin v České republice rozšířen?

6. Myslíte si že se ČR zabývá problematikou Organizovaného zločinu?

7. Máte pocit že je vaše okolí ohroženo OZ?

8. Jaký druh kriminality se podle vás ve vašem okolí vyskytuje?

9. Poznali ste někdy Organizovaný zločin na "vlastní kůži"?

10. Vyvolává ve vás myšlenka na Organizovaný zločin znepokojení?

11. Považujete OZ za hrozbu která by se neměla přehlížet a podceňovat?

12. Zúčastnili byste se semináře na téma "Organizovaný zločin"?

13. Jste muž nebo žena?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaká je vaše věková skupina?

2. V jakém kraji žijete?

3. Říká vám něco pojem Organizovaný zločin?

4. Z jakého zdroje jste se doslechl(a) o Organizovaném zločině?

5. Myslíte si že je Organizovaný zločin v České republice rozšířen?

6. Myslíte si že se ČR zabývá problematikou Organizovaného zločinu?

7. Máte pocit že je vaše okolí ohroženo OZ?

8. Jaký druh kriminality se podle vás ve vašem okolí vyskytuje?

9. Poznali ste někdy Organizovaný zločin na "vlastní kůži"?

10. Vyvolává ve vás myšlenka na Organizovaný zločin znepokojení?

11. Považujete OZ za hrozbu která by se neměla přehlížet a podceňovat?

12. Zúčastnili byste se semináře na téma "Organizovaný zločin"?

13. Jste muž nebo žena?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Fryml, M.Organizovaný zločin a jeho vliv na společnost (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://organizovany-zlocin-a-jeho-v.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.