Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Orientace veřejnosti v problematice koktavosti

Orientace veřejnosti v problematice koktavosti

Dopis Ježíškovi - Vánoční dárky 2023
Jaké dárky Vám udělají pod stromečkem radost a jaké byste radši nedostávali?

(veřejné výsledky pro všechny "ježíšky" již 14. prosince ve 12:00)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Táňa Jakubcová
Šetření:03. 02. 2010 - 02. 03. 2010
Počet respondentů:59
Počet otázek (max/průměr):20 / 19.37
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:56,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:15
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážený respondente,

pomocí tohoto výzkumu bych ráda zjistila, jaký vztah má veřejnost ke koktavosti, potažmo jedincům s koktavostí. Prosím Vás proto o pravdivé a úplné vyplnění dotazníku, čímž přispějete k rozšíření informací v této oblasti. Vyberte, prosím, vždy jen jednu odpověď. Dotazník je naprosto anonymní a výsledky výzkumu budou použity také v bakalářské práci studentky Masarykovy univerzity, obor Speciální pedagogika.
 

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena3457,63 %57,63 %  
Muž1322,03 %22,03 %  
ano1118,64 %18,64 %  
ne11,69 %1,69 %  

Graf

2. Stupeň dosaženého vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Úplné střední (=s maturitou) 2745,76 %45,76 %  
Vysokoškolské (do této kategorie patří i Vyšší odborné vzdělání) 2033,9 %33,9 %  
Základní 915,25 %15,25 %  
Střední (=bez maturity) 35,08 %5,08 %  

Graf

3. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15-29 let 5186,44 %86,44 %  
30-44 let 813,56 %13,56 %  

Graf

4. Setkal/a jste se někdy osobně s balbutikem (balbutik=člověk, který koktá)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 5, Neotázka č. 6, Nevzpomínám siotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano5084,75 %84,75 %  
Ne58,47 %8,47 %  
Nevzpomínám si46,78 %6,78 %  

Graf

5. Jak byste charakterizoval/a balbutika na základě Vaší osobní zkušenosti s tímto člověkem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jako někoho, kdo má potíže s koordinací orgánů, které se podílejí na mluvení, ale myšlení tohoto člověka není v důsledku této vady poškozeno 4284 %71,19 %  
Jako někoho, kdo má potíže s koordinací orgánů, které se podílejí na mluvení a jehož osobnost není zcela vyrovnaná 612 %10,17 %  
Jako někoho, kdo má potíže s koordinací orgánů, které se podílejí na mluvení a jeho myšlení je v důsledku této vady poškozeno 12 %1,69 %  
myslim ze za koktanim stoji psychicke problemy12 %1,69 %  

Graf

6. Zaznamenal/a jste někdy balbutika nebo zmínku o něm v médiích?( Noviny, internet, TV- filmy, pohádky, zprávy

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 7, Neotázka č. 8, Nevzpomínám siotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano3152,54 %52,54 %  
Nevzpomínám si1830,51 %30,51 %  
Ne1016,95 %16,95 %  

Graf

7. Jak byste charakterizoval/a na základě zkušenosti z médií balbutika?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jako někoho, kdo má potíže s koordinací orgánů, které se podílejí na mluvení, ale myšlení tohoto člověka není v důsledku této vady poškozeno 2270,97 %37,29 %  
Jako někoho, kdo má potíže s koordinací orgánů, které se podílejí na mluvení a jehož osobnost není zcela vyrovnaná 516,13 %8,47 %  
Jako někoho, kdo má potíže s koordinací orgánů, které se podílejí na mluvení a jeho myšlení je v důsledku této vady poškozeno 39,68 %5,08 %  
je to pako13,23 %1,69 %  

Graf

8. . Když začne dítě koktat:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Je to vždy problém a měli bychom ho ihned řešit 2949,15 %49,15 %  
Může se jednat o obtíže provázející vývoj řeči, které odezní 2542,37 %42,37 %  
Nevím58,47 %8,47 %  

Graf

9. Který výrok je podle Vás pravdivý:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Mezi balbutiky se nevyskytuje více neurotiků než ve zbytku populace 4474,58 %74,58 %  
Nevím711,86 %11,86 %  
Balbutici jsou většinou neurotici (ne zcela vyrovnané osobnosti) 711,86 %11,86 %  
Balbutici jsou biologicky méněcenní 11,69 %1,69 %  

Graf

10. Mezi balbutiky je přibližně stejný počet žen i mužů:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevím2745,76 %45,76 %  
Ne, mezi balbutiky je až 4x více mužů 2338,98 %38,98 %  
Ano915,25 %15,25 %  

Graf

11. Jaké jsou příčiny vzniku balbuties (koktavosti)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevím2338,98 %38,98 %  
Koktavost vzniká pouze po náhlém, prudkém strachu nebo traumatu2135,59 %35,59 %  
Nejčastější příčinou vzniku balbuties je dědičnost915,25 %15,25 %  
Koktavost vzniká na základě přecvičování leváka 46,78 %6,78 %  
Příčinou vzniku balbuties je narušený vztah matka-dítě 23,39 %3,39 %  

Graf

12. Který výrok o balbuties (koktavosti) je podle Vás pravdivý?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Balbuties se kromě nedobrovolného přerušování mluvy vyznačuje i dalšími příznaky jako jsou různé grimasy, mrkání, přešlapování, manipulací s prsty atd. 3457,63 %57,63 %  
Nevím1118,64 %18,64 %  
Balbuties se projevuje jediným příznakem, nedobrovolným přerušováním mluvy1016,95 %16,95 %  
Problémy s dýcháním s balbuties nesouvisí 46,78 %6,78 %  

Graf

13. Koktá balbutik pořád stejně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, záleží např. na situaci a na tom, s kým mluví4474,58 %74,58 %  
Nevím1118,64 %18,64 %  
Ano46,78 %6,78 %  

Graf

14. Balbutikovi se snadněji vyslovuje vlastní jméno:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevím2745,76 %45,76 %  
Ano, protože jej opakuje poměrně často a má jej již „natrénované“1932,2 %32,2 %  
Ne, protože to pro balbutika znamená, že je jeho jméno, potažmo jeho osoba, spojena s koktavostí 1322,03 %22,03 %  

Graf

15. Když se balbutik na slovo, které mu činí obtíže, soustředí, vysloví jej většinou správně:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne2542,37 %42,37 %  
Ano2338,98 %38,98 %  
Nevím1118,64 %18,64 %  

Graf

16. Balbutici mají ve většině případů snížené IQ:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne5186,44 %86,44 %  
Nevím813,56 %13,56 %  

Graf

17. Když se balbutikovi nedaří vyslovit nějaké slovo, je nejlepší:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Použít náhradní, lépe vyslovitelné 3152,54 %52,54 %  
I přes potíže a značnou námahu se snažit problematickým slovům nevyhýbat 1932,2 %32,2 %  
Nevím915,25 %15,25 %  

Graf

18. Během rozhovoru s balbutikem se snažím mu co nejvíce pomoci a tak za něj dokončuji věty a napovídám slova. Je to správně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne4983,05 %83,05 %  
Nevím58,47 %8,47 %  
Ano58,47 %8,47 %  

Graf

19. Existují léky, které balbuties vyléčí:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, léčba pouze pomocí léků není účinná 3050,85 %50,85 %  
Nevím2847,46 %47,46 %  
Ano, byly již objeveny 11,69 %1,69 %  

Graf

20. Jaké situace mají na mluvu balbutika kladný vliv?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jsou to situace, na které se balbutik může předem připravit 4271,19 %71,19 %  
Nevím1016,95 %16,95 %  
Jsou to situace, na které se balbutik nemůže připravit 711,86 %11,86 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

6. Zaznamenal/a jste někdy balbutika nebo zmínku o něm v médiích?( Noviny, internet, TV- filmy, pohádky, zprávy

  • odpověď Ano:
    • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jako někoho, kdo má potíže s koordinací orgánů, které se podílejí na mluvení, ale myšlení tohoto člověka není v důsledku této vady poškozeno na otázku 7. Jak byste charakterizoval/a na základě zkušenosti z médií balbutika?

17. Když se balbutikovi nedaří vyslovit nějaké slovo, je nejlepší:

  • odpověď Použít náhradní, lépe vyslovitelné :
    • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Balbuties se projevuje jediným příznakem, nedobrovolným přerušováním mluvy na otázku 12. Který výrok o balbuties (koktavosti) je podle Vás pravdivý?

19. Existují léky, které balbuties vyléčí:

  • odpověď Nevím:
    • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevím na otázku 13. Koktá balbutik pořád stejně?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví

2. Stupeň dosaženého vzdělání

3. Věk

4. Setkal/a jste se někdy osobně s balbutikem (balbutik=člověk, který koktá)?

5. Jak byste charakterizoval/a balbutika na základě Vaší osobní zkušenosti s tímto člověkem?

6. Zaznamenal/a jste někdy balbutika nebo zmínku o něm v médiích?( Noviny, internet, TV- filmy, pohádky, zprávy

7. Jak byste charakterizoval/a na základě zkušenosti z médií balbutika?

8. . Když začne dítě koktat:

9. Který výrok je podle Vás pravdivý:

10. Mezi balbutiky je přibližně stejný počet žen i mužů:

11. Jaké jsou příčiny vzniku balbuties (koktavosti)?

12. Který výrok o balbuties (koktavosti) je podle Vás pravdivý?

13. Koktá balbutik pořád stejně?

14. Balbutikovi se snadněji vyslovuje vlastní jméno:

15. Když se balbutik na slovo, které mu činí obtíže, soustředí, vysloví jej většinou správně:

16. Balbutici mají ve většině případů snížené IQ:

17. Když se balbutikovi nedaří vyslovit nějaké slovo, je nejlepší:

18. Během rozhovoru s balbutikem se snažím mu co nejvíce pomoci a tak za něj dokončuji věty a napovídám slova. Je to správně?

19. Existují léky, které balbuties vyléčí:

20. Jaké situace mají na mluvu balbutika kladný vliv?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví

2. Stupeň dosaženého vzdělání

3. Věk

4. Setkal/a jste se někdy osobně s balbutikem (balbutik=člověk, který koktá)?

5. Jak byste charakterizoval/a balbutika na základě Vaší osobní zkušenosti s tímto člověkem?

6. Zaznamenal/a jste někdy balbutika nebo zmínku o něm v médiích?( Noviny, internet, TV- filmy, pohádky, zprávy

7. Jak byste charakterizoval/a na základě zkušenosti z médií balbutika?

8. . Když začne dítě koktat:

9. Který výrok je podle Vás pravdivý:

10. Mezi balbutiky je přibližně stejný počet žen i mužů:

11. Jaké jsou příčiny vzniku balbuties (koktavosti)?

12. Který výrok o balbuties (koktavosti) je podle Vás pravdivý?

13. Koktá balbutik pořád stejně?

14. Balbutikovi se snadněji vyslovuje vlastní jméno:

15. Když se balbutik na slovo, které mu činí obtíže, soustředí, vysloví jej většinou správně:

16. Balbutici mají ve většině případů snížené IQ:

17. Když se balbutikovi nedaří vyslovit nějaké slovo, je nejlepší:

18. Během rozhovoru s balbutikem se snažím mu co nejvíce pomoci a tak za něj dokončuji věty a napovídám slova. Je to správně?

19. Existují léky, které balbuties vyléčí:

20. Jaké situace mají na mluvu balbutika kladný vliv?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Jakubcová, T.Orientace veřejnosti v problematice koktavosti (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://orientace-verejnosti-v-problematice-koktavosti.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.