Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Osobní prostor libereckých rodáků - F. X. Šalda

Osobní prostor libereckých rodáků - F. X. Šalda

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Veronika Svobodová
Šetření:18. 11. 2013 - 23. 11. 2013
Počet respondentů:73
Počet otázek (max/průměr):8 / 8
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:77,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:26
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Osobní prostor významných libereckých rodáků.
František Xaver Šalda

 

Dobrý den,

 

prosím o vyplnění krátkého dotazníku, který slouží pro studijní účely.

Odpovědi respondentů

1. Jsem:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena5676,71 %76,71 %  
muž1723,29 %23,29 %  

Graf

2. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední s maturitou5372,6 %72,6 %  
vysokoškolské1216,44 %16,44 %  
základní45,48 %5,48 %  
střední bez maturity45,48 %5,48 %  

Graf

3. Jsem z:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Libereckého kraje3953,42 %53,42 %  
Liberce1013,7 %13,7 %  
Středočeského kraje68,22 %8,22 %  
Ústeckého kraje56,85 %6,85 %  
Hl. m. Prahy56,85 %6,85 %  
Pardubického kraje34,11 %4,11 %  
z kraje jiného34,11 %4,11 %  
Královehradeckého kraje22,74 %2,74 %  

Graf

4. Vaše věková skupina:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20-245778,08 %78,08 %  
15-1968,22 %8,22 %  
25-3056,85 %6,85 %  
31-3534,11 %4,11 %  
10-1411,37 %1,37 %  
36 a více11,37 %1,37 %  

Graf

5. Která místa spojená s F. X. Šaldou v Liberci znáte:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Budovu Gymnázia, náměstí, divadlo.

Divadla, Gymnázium, Náměstí

Divadlo Gymnázium náměstí

Divadlo

divadlo

Divadlo

Divadlo

divadlo a školu, náměstí

Divadlo F X Saldy za radnici, Saldovo namesti, gympl

Divadlo F. X. Šalda, Gymnázium F. X. Šaldy, Náměstí F.X. Šaldy

divadlo F. X. Šaldy

Divadlo F. X. Šaldy, Gymnázium F. X. Šaldy, rodný dům

Divadlo, Gymnázium

Divadlo, gymnazium, křižovatka

Divadlo, gymnázium, náměstí

divadlo, gymnázium, náměstí

divadlo, gymnázium, náměstí

divadlo, gymnázium, náměstí

divadlo, gymnázium, náměstí

Divadlo, Gymnázium, Šaldovo náměstí

divadlo, náměstí

divadlo, náměstí

Divadlo, náměstí

Divadlo, Náměstí

divadlo, náměstí

divadlo, náměstí, gymnázium

divadlo, namestí, gymnazium proflakly ste to o dve otazky níž

divadlo, náměstí, gympl

Divadlo, náměstí, škola

GFXŠ, Šalďák, Divadlo F.X. Šaldy

gymnázium náměstí divadlo

Gymnázium

Gymnázium

gymnázium

Gymnázium F. X. Šaldy,

Gymnázium F. X. Šaldy, Divadlo F. X. Šaldy, Šaldovo náměstí

Gymnázium F.X. Šaldy , Divadlo , Náměstí, Ulice,

gymnázium, divadlo

Gymnazium, divadlo

Gymnázium, divadlo, náměstí

gymnázium, divadlo, náměstí

gymnázium, náměstí

Gymnázium, náměstí, divadlo, jeho rodný dům.

Gymnázium,Divadlo

gynmázium, náměstí

hovno a prdel :D

náměstí

namesti

Náměstí a gymnázium

náměstí, gymnázium, divadlo

Náměstí, Divadlo

Náměstí, divadlo, gymnázium

náměstí, divadlo, gymp

Náměstí, divadlo, schody, gymnázium

náměstí, gymnázium, divadlo

nezmnam

neznám

Obchodní dům Plaza

Šaldovo divadlo, Šaldovo náměstí, jeho rodný dům

Šaldovo náměstí a Šaldovo divadlo a ještě Šaldův Gympl. A kdo to vůbec je ? Jinak do tazník je o ničem, poslední otázka je úplně stupidní...

Šaldovo náměstí, Divadlo F. X. Šaldy, Gymnázium F. X. Šaldy

Šaldovo náměstí, Divadlo F.X.Šaldy, gymnázium.

Šaldovo náměstí, gymnázium F.X. Šaldy

Šaldovo náměstí, Gymnázium F.X. Šaldy, Divadlo F.X. Šaldy

Šaldovo náměstí, gymnázium, divadlo

Školu, divadlo, náměstí

zadna

zádná

znám "Šalďák"

žádná

žádná

Žádné :-D

Žádnou

6. Navštívil/a jste někdy instituci nebo místo spojené s jeho jménem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5372,6 %72,6 %  
ne2027,4 %27,4 %  

Graf

7. Které instituce nebo místa jste navštívil/a:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Šaldovo náměstí5676,71 %76,71 %  
Divadlo Františka Xavera Šaldy3953,42 %53,42 %  
Gymnázium F. X. Šaldy2230,14 %30,14 %  
žádné z těchto míst jsem nenavštívil/a1419,18 %19,18 %  

Graf

8. Jaký je Váš názor na dostupnost do těchto míst:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
MHD mi jezdí každou chvíli4967,12 %67,12 %  
musím se dopravovat vlastní dopravou1115,07 %15,07 %  
MHD mi sem jede 1-3 krát denně810,96 %10,96 %  
skoro nic mi sem nejede56,85 %6,85 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

6. Navštívil/a jste někdy instituci nebo místo spojené s jeho jménem?

  • odpověď ne:
    • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi žádné z těchto míst jsem nenavštívil/a na otázku 7. Které instituce nebo místa jste navštívil/a:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jsem:

2. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

3. Jsem z:

4. Vaše věková skupina:

6. Navštívil/a jste někdy instituci nebo místo spojené s jeho jménem?

7. Které instituce nebo místa jste navštívil/a:

8. Jaký je Váš názor na dostupnost do těchto míst:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jsem:

2. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

3. Jsem z:

4. Vaše věková skupina:

6. Navštívil/a jste někdy instituci nebo místo spojené s jeho jménem?

7. Které instituce nebo místa jste navštívil/a:

8. Jaký je Váš názor na dostupnost do těchto míst:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Svobodová, V.Osobní prostor libereckých rodáků - F. X. Šalda (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://osobni-prostor-libereckych-r.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.