Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Osobnost mBank

Osobnost mBank

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jan Pavlů
Šetření:05. 09. 2012 - 12. 09. 2012
Počet respondentů:50
Počet otázek (max/průměr):5 / 5
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:82,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:59
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Pro účely diplomové práce bych vás rád požáal o spolupráci při nalezení osobnostního typu mBank (české internetové banky).

Respondentem může být kdokoli, ať už klient mBank, nebo neklient.

Výzkum je veřejný a vychází z testu osobnostního typu. Proto může výsledky použít kdokoli.

Děkuji vám předem, že budete odpovídat pravdivě.

Odpovědi respondentů

1. Jste klientem mBank?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3978 %78 %  
ano1122 %22 %  

Graf

2. Vnímáte mBank více jako:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
extravertní - zaměřenou na komunikaci, povídání, kontakt2958 %58 %  
introvertní - uzavřenou, na drobnosti zaměřenou, tichou2142 %42 %  

Graf

3. Domníváte se, že mBank při svojí komunikaci více využívá:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
fakta, stávající situaci "tady a teď"3366 %66 %  
fantazii, analýzy možného budoucího vývoje1734 %34 %  

Graf

4. Pocitově vnímáte mBank jako:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
analytickou, zaměřenou na fakta, čísla, data2856 %56 %  
ctilivou, empatickou, jako tu, která ráda dělá lidem radost2244 %44 %  

Graf

5. Pokud by mBank byla vaší/m životní/m partnerkou, vnímal/a byste ji/ho jako:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
volnomyšlenkáře, který ví, kam chce dojít, ale cestu nechává osudu2754 %54 %  
plánovače, vždy s jasným cílem a cestou, která k němu vede2346 %46 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Domníváte se, že mBank při svojí komunikaci více využívá:

  • odpověď fakta, stávající situaci "tady a teď":
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 1. Jste klientem mBank?

4. Pocitově vnímáte mBank jako:

  • odpověď analytickou, zaměřenou na fakta, čísla, data:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 1. Jste klientem mBank?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste klientem mBank?

2. Vnímáte mBank více jako:

3. Domníváte se, že mBank při svojí komunikaci více využívá:

4. Pocitově vnímáte mBank jako:

5. Pokud by mBank byla vaší/m životní/m partnerkou, vnímal/a byste ji/ho jako:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste klientem mBank?

2. Vnímáte mBank více jako:

3. Domníváte se, že mBank při svojí komunikaci více využívá:

4. Pocitově vnímáte mBank jako:

5. Pokud by mBank byla vaší/m životní/m partnerkou, vnímal/a byste ji/ho jako:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Pavlů, J.Osobnost mBank (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://osobnost-mbank.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.