Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Osobnostní test - snivost

Osobnostní test - snivost

Dopis Ježíškovi - Vánoční dárky 2023
Jaké dárky Vám udělají pod stromečkem radost a jaké byste radši nedostávali?

(veřejné výsledky pro všechny "ježíšky" již 14. prosince ve 12:00)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Marek Novák
Šetření:02. 02. 2010 - 12. 02. 2010
Počet respondentů:169
Počet otázek (max/průměr):39 / 39.17
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:71,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:15
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

tímto bych Vás rád požádal o vyplnění mého dotazníku, který slouží ke studijním účelům a k sepsání seminární práce k předmětu "Základy teorie psychodiagnostiky a psychometrie".

 

Obsahem dotazníku je 36výroků a otázek, na které lze odpovědět Ano (souhlasím) -  Ne (nesouhlasím). Přikloňte se tedy vždy k odpovědi, která je Vám bližší.

 

Dotazník je anonymní.

Děkuji za Váš čas

Marek Novák, student psychologie FF UK

Odpovědi respondentů

1. Často se ztotožňuji s postavami ve filmu/divadle.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9153,53 %53,85 %  
ne7946,47 %46,75 %  

Graf

2. Stává se mi, že se špatně koncentruji.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano11869,41 %69,82 %  
ne5230,59 %30,77 %  

Graf

3. Jako literární žánr čtu více poezii než prózu.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne15691,76 %92,31 %  
ano148,24 %8,28 %  

Graf

4. Když mi někdo vypráví pro mě nezáživný obsah, myslím na něco jiného.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano14384,12 %84,62 %  
ne2715,88 %15,98 %  

Graf

5. Mívám živé fantazie.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano13579,41 %79,88 %  
ne3520,59 %20,71 %  

Graf

6. Mám problémy s dokončováním práce.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9153,53 %53,85 %  
ne7946,47 %46,75 %  

Graf

7. Někdy jsem se kvůli špatnému soustředění dostal/-a do problémů?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne10159,41 %59,76 %  
ano6940,59 %40,83 %  

Graf

8. Stává se mi, že oddaluji řešení aktuálního problému.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano13478,82 %79,29 %  
ne3621,18 %21,3 %  

Graf

9. Mám raději večery než rána.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano12573,53 %73,96 %  
ne4526,47 %26,63 %  

Graf

10. Často si představuji sebe v jiném oboru na škole/jiné profesi.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano10159,41 %59,76 %  
ne6940,59 %40,83 %  

Graf

11. Řekl/-a byste o sobě že máte bujnou fantazii?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano12975,88 %76,33 %  
ne4124,12 %24,26 %  

Graf

12. Často se mi zdají sny.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano12372,35 %72,78 %  
ne4727,65 %27,81 %  

Graf

13. Často jen tak sedím a přemýšlím.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano12975,88 %76,33 %  
ne4124,12 %24,26 %  

Graf

14. Nepovažuji se za perfekcionistu/-ku.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9555,88 %56,21 %  
ne7544,12 %44,38 %  

Graf

15. Mám problém s dodržováním smluvených termínů.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne13177,06 %77,51 %  
ano3922,94 %23,08 %  

Graf

16. Řekl/-a bych o sobě, že jsem tvořivý/-á.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano11165,29 %65,68 %  
ne5934,71 %34,91 %  

Graf

17. Líbí se Vám výrok Alberta Einsteina: „Fantazie je důležitější než informace“?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano10863,53 %63,91 %  
ne6236,47 %36,69 %  

Graf

18. Při hodinách ve škole jsem často neudržel/-a pozornost.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8952,35 %52,66 %  
ne8147,65 %47,93 %  

Graf

19. Pravidla daná nadřízenými (ředitel, zákonodárci) se nemusí vždy dodržovat.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9958,24 %58,58 %  
ne7141,76 %42,01 %  

Graf

20. Řekl Vám někdo, že jste idealista/-ka?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne8650,59 %50,89 %  
ano8449,41 %49,7 %  

Graf

21. Stává se mi, že se pomaleji probouzím ze sna do reality.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne9254,12 %54,44 %  
ano7845,88 %46,15 %  

Graf

22. Používáte často slovo „kdyby“?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9254,12 %54,44 %  
ne7845,88 %46,15 %  

Graf

23. Chtěl/-a bych změnit stav současného světa k lepšímu.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano13378,24 %78,7 %  
ne3721,76 %21,89 %  

Graf

24. Když se mi v životě přihodí něco negativního, může za to většinou okolí.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne13680 %80,47 %  
ano3420 %20,12 %  

Graf

25. Dívám se rád/-a na úplněk měsíce.

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9959,28 %58,58 %  
ne6840,72 %40,24 %  

Graf

26. V dnešní době se až příliš klade důraz na výkon.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano14182,94 %83,43 %  
ne2917,06 %17,16 %  

Graf

27. Lidé o mě říkají, že jsem snílek.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne12573,53 %73,96 %  
ano4526,47 %26,63 %  

Graf

28. Kritiku nevyjadřuji přímo, raději počkám aby nevznikl konflikt.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9052,94 %53,25 %  
ne8047,06 %47,34 %  

Graf

29. Mám sklony k užívání cigaret, alkoholu, případně dalších návykových látek.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne11467,06 %67,46 %  
ano5632,94 %33,14 %  

Graf

30. Často si představuji situace, které poté nenastanou.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano14182,94 %83,43 %  
ne2917,06 %17,16 %  

Graf

31. Sny jsou důležité.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano14987,65 %88,17 %  
ne2112,35 %12,43 %  

Graf

32. Ne vždy se moje cíle shodují s cíly ostatních ve skupině.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano13177,06 %77,51 %  
ne3922,94 %23,08 %  

Graf

33. Často se nepřizpůsobuji daným pravidlům.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne10461,18 %61,54 %  
ano6638,82 %39,05 %  

Graf

34. Mám mnoho ideálů, které se snažím naplnit.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano10058,82 %59,17 %  
ne7041,18 %41,42 %  

Graf

35. Partner/-ka mi někdy vytýká, že nevidím věci tak jak jsou.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne11869,41 %69,82 %  
ano5230,59 %30,77 %  

Graf

36. Řídím se raději city než rozumem.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne10260 %60,36 %  
ano6840 %40,24 %  

Graf

37. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
232011,76 %11,83 %  
211710 %10,06 %  
22158,82 %8,88 %  
24148,24 %8,28 %  
19137,65 %7,69 %  
17105,88 %5,92 %  
18105,88 %5,92 %  
2095,29 %5,33 %  
2684,71 %4,73 %  
2574,12 %4,14 %  
ostatní odpovědi 33
16
29
30
53
34
15
40
48
31
28
47
37
54
32
35
27
59
36
45
52
55
65
4727,65 %27,81 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:24.36
Minimum:17
Maximum:48
Variační rozpětí:31
Rozptyl:42.06
Směrodatná odchylka:6.49
Medián:23
Modus:23

Graf

38. Jaké je Vaše pohlaví?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena12271,76 %72,19 %  
Muž4828,24 %28,4 %  

Graf

39. Jaké je Vaše dosažené vzdělání?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
8451,53 %49,7 %  
6238,04 %36,69 %  
SOU95,52 %5,33 %  
VOŠ84,91 %4,73 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Často se ztotožňuji s postavami ve filmu/divadle.

2. Stává se mi, že se špatně koncentruji.

3. Jako literární žánr čtu více poezii než prózu.

4. Když mi někdo vypráví pro mě nezáživný obsah, myslím na něco jiného.

5. Mívám živé fantazie.

6. Mám problémy s dokončováním práce.

7. Někdy jsem se kvůli špatnému soustředění dostal/-a do problémů?

8. Stává se mi, že oddaluji řešení aktuálního problému.

9. Mám raději večery než rána.

10. Často si představuji sebe v jiném oboru na škole/jiné profesi.

11. Řekl/-a byste o sobě že máte bujnou fantazii?

12. Často se mi zdají sny.

13. Často jen tak sedím a přemýšlím.

14. Nepovažuji se za perfekcionistu/-ku.

15. Mám problém s dodržováním smluvených termínů.

16. Řekl/-a bych o sobě, že jsem tvořivý/-á.

17. Líbí se Vám výrok Alberta Einsteina: „Fantazie je důležitější než informace“?

18. Při hodinách ve škole jsem často neudržel/-a pozornost.

19. Pravidla daná nadřízenými (ředitel, zákonodárci) se nemusí vždy dodržovat.

20. Řekl Vám někdo, že jste idealista/-ka?

21. Stává se mi, že se pomaleji probouzím ze sna do reality.

22. Používáte často slovo „kdyby“?

23. Chtěl/-a bych změnit stav současného světa k lepšímu.

24. Když se mi v životě přihodí něco negativního, může za to většinou okolí.

25. Dívám se rád/-a na úplněk měsíce.

26. V dnešní době se až příliš klade důraz na výkon.

27. Lidé o mě říkají, že jsem snílek.

28. Kritiku nevyjadřuji přímo, raději počkám aby nevznikl konflikt.

29. Mám sklony k užívání cigaret, alkoholu, případně dalších návykových látek.

30. Často si představuji situace, které poté nenastanou.

31. Sny jsou důležité.

32. Ne vždy se moje cíle shodují s cíly ostatních ve skupině.

33. Často se nepřizpůsobuji daným pravidlům.

34. Mám mnoho ideálů, které se snažím naplnit.

35. Partner/-ka mi někdy vytýká, že nevidím věci tak jak jsou.

36. Řídím se raději city než rozumem.

37. Kolik je Vám let?

38. Jaké je Vaše pohlaví?

39. Jaké je Vaše dosažené vzdělání?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Často se ztotožňuji s postavami ve filmu/divadle.

2. Stává se mi, že se špatně koncentruji.

3. Jako literární žánr čtu více poezii než prózu.

4. Když mi někdo vypráví pro mě nezáživný obsah, myslím na něco jiného.

5. Mívám živé fantazie.

6. Mám problémy s dokončováním práce.

7. Někdy jsem se kvůli špatnému soustředění dostal/-a do problémů?

8. Stává se mi, že oddaluji řešení aktuálního problému.

9. Mám raději večery než rána.

10. Často si představuji sebe v jiném oboru na škole/jiné profesi.

11. Řekl/-a byste o sobě že máte bujnou fantazii?

12. Často se mi zdají sny.

13. Často jen tak sedím a přemýšlím.

14. Nepovažuji se za perfekcionistu/-ku.

15. Mám problém s dodržováním smluvených termínů.

16. Řekl/-a bych o sobě, že jsem tvořivý/-á.

17. Líbí se Vám výrok Alberta Einsteina: „Fantazie je důležitější než informace“?

18. Při hodinách ve škole jsem často neudržel/-a pozornost.

19. Pravidla daná nadřízenými (ředitel, zákonodárci) se nemusí vždy dodržovat.

20. Řekl Vám někdo, že jste idealista/-ka?

21. Stává se mi, že se pomaleji probouzím ze sna do reality.

22. Používáte často slovo „kdyby“?

23. Chtěl/-a bych změnit stav současného světa k lepšímu.

24. Když se mi v životě přihodí něco negativního, může za to většinou okolí.

25. Dívám se rád/-a na úplněk měsíce.

26. V dnešní době se až příliš klade důraz na výkon.

27. Lidé o mě říkají, že jsem snílek.

28. Kritiku nevyjadřuji přímo, raději počkám aby nevznikl konflikt.

29. Mám sklony k užívání cigaret, alkoholu, případně dalších návykových látek.

30. Často si představuji situace, které poté nenastanou.

31. Sny jsou důležité.

32. Ne vždy se moje cíle shodují s cíly ostatních ve skupině.

33. Často se nepřizpůsobuji daným pravidlům.

34. Mám mnoho ideálů, které se snažím naplnit.

35. Partner/-ka mi někdy vytýká, že nevidím věci tak jak jsou.

36. Řídím se raději city než rozumem.

37. Kolik je Vám let?

38. Jaké je Vaše pohlaví?

39. Jaké je Vaše dosažené vzdělání?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Novák, M.Osobnostní test - snivost (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://osobnostni-test-snivost.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.