Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Osobnostní vlastnosti manažerů

Osobnostní vlastnosti manažerů

Průzkum průměrné mzdy / příjmu v různých oborech
Zúčastněte se zcela ANONYMNÍHO průzkumu ohledně výše mzdy. Ovlivňuje ji pohlaví, věk, nebo třeba vzdělání?

(veřejné výsledky 18. prosince)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Elena Flodrová
Šetření:11. 10. 2012 - 18. 10. 2012
Počet respondentů:84
Počet otázek (max/průměr):13 / 13
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:72,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:07
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti,

ráda bych vás požádala o vyplnění dotazníku mapující postoje veřejnosti k osobnostních vlastnostem žen a mužů v manažerských funkcích. Dotazník je zcela anonymní a jeho vyplnění vám nebude trvat déle než několik minut. Výsledky tohoto dotazníkového šetření budou využity v mé seminární práci.


 

Odpovědi respondentů

1. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ženaotázka č. 2, mužotázka č. 2].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena5666,67 %66,67 %  
muž2833,33 %33,33 %  

Graf

2. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [méně než 30 letotázka č. 3, 31-40 letotázka č. 3, 41-50 letotázka č. 3, více než 51 letotázka č. 3].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
méně než 30 let4452,38 %52,38 %  
31-40 let2226,19 %26,19 %  
41-50 let1315,48 %15,48 %  
více než 51 let55,95 %5,95 %  

Graf

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ukončené základníotázka č. 4, střední odborné bez maturityotázka č. 4, střední odborné s maturitou/středoškolskéotázka č. 4, vyšší odbornéotázka č. 4, vysokoškolskéotázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské4755,95 %55,95 %  
střední odborné s maturitou/středoškolské3035,71 %35,71 %  
vyšší odborné55,95 %5,95 %  
střední odborné bez maturity22,38 %2,38 %  

Graf

4. V jakém oboru v současné době pracujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [managementotázka č. 5, bankovnictví, finančnictví, pojišťovnictvíotázka č. 5, hotelnictví, gastronomie, cestovní ruchotázka č. 5, zdravotnictví, farmacieotázka č. 5, vzdělávání, školstvíotázka č. 5, administrativaotázka č. 5, informační a komunikační technologieotázka č. 5, ostatníotázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ostatní2833,33 %33,33 %  
management1011,9 %11,9 %  
informační a komunikační technologie1011,9 %11,9 %  
administrativa1011,9 %11,9 %  
vzdělávání, školství89,52 %9,52 %  
bankovnictví, finančnictví, pojišťovnictví78,33 %8,33 %  
hotelnictví, gastronomie, cestovní ruch67,14 %7,14 %  
zdravotnictví, farmacie55,95 %5,95 %  

Graf

5. Domníváte se, že k vyššímu postavení žen v manažerských funkcích přispívá jejich vzhled?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 6, neotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5363,1 %63,1 %  
ne3136,9 %36,9 %  

Graf

6. Pokud byste si měl/a vybrat sám/a svého nadřízeného, byla by jím žena, nebo muž?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ženaotázka č. 7, mužotázka č. 7, je mi to jednootázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
je mi to jedno4654,76 %54,76 %  
muž3035,71 %35,71 %  
žena89,52 %9,52 %  

Graf

7. Domníváte se, že pro uplatnění žen v manažerských funkcích je nutné, aby měly více znalostí a dovedností než muži?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 8, neotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5059,52 %59,52 %  
ano3440,48 %40,48 %  

Graf

8. Jste toho názoru, že ženy v manažerských funkcích se musí vzdát rodinného života?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 9, neotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6273,81 %73,81 %  
ano2226,19 %26,19 %  

Graf

9. Mají dle Vašeho názoru ženy manažerky stejnou autoritu u svých podřízených jako muži manažeři?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 10, neotázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5261,9 %61,9 %  
ne3238,1 %38,1 %  

Graf

10. Mají ženy manažerky dostatečně vyvinutou psychickou odolnost vůči zátěži/stresu jako muži manažeři?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 11, neotázka č. 11].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6172,62 %72,62 %  
ne2327,38 %27,38 %  

Graf

11. Jsou ženy manažerky finančně odměňovány stejně jako muži manažeři?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 12, neotázka č. 12].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6172,62 %72,62 %  
ano2327,38 %27,38 %  

Graf

12. Domníváte se, že ženy v manažerských funkcích jsou stejně dominantní a umí si sjednat pořádek na pracovišti jako muži ve stejných funkcích?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 13, neotázka č. 13].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6476,19 %76,19 %  
ne2023,81 %23,81 %  

Graf

13. Souhlasíte s tvrzením, že žena manažerka musí být dvakrát tak lepší než muž manažer?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ano → konec dotazníku, ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5565,48 %65,48 %  
ano2934,52 %34,52 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. Jaký je Váš věk?

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. V jakém oboru v současné době pracujete?

5. Domníváte se, že k vyššímu postavení žen v manažerských funkcích přispívá jejich vzhled?

6. Pokud byste si měl/a vybrat sám/a svého nadřízeného, byla by jím žena, nebo muž?

7. Domníváte se, že pro uplatnění žen v manažerských funkcích je nutné, aby měly více znalostí a dovedností než muži?

8. Jste toho názoru, že ženy v manažerských funkcích se musí vzdát rodinného života?

9. Mají dle Vašeho názoru ženy manažerky stejnou autoritu u svých podřízených jako muži manažeři?

10. Mají ženy manažerky dostatečně vyvinutou psychickou odolnost vůči zátěži/stresu jako muži manažeři?

11. Jsou ženy manažerky finančně odměňovány stejně jako muži manažeři?

12. Domníváte se, že ženy v manažerských funkcích jsou stejně dominantní a umí si sjednat pořádek na pracovišti jako muži ve stejných funkcích?

13. Souhlasíte s tvrzením, že žena manažerka musí být dvakrát tak lepší než muž manažer?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. Jaký je Váš věk?

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. V jakém oboru v současné době pracujete?

5. Domníváte se, že k vyššímu postavení žen v manažerských funkcích přispívá jejich vzhled?

6. Pokud byste si měl/a vybrat sám/a svého nadřízeného, byla by jím žena, nebo muž?

7. Domníváte se, že pro uplatnění žen v manažerských funkcích je nutné, aby měly více znalostí a dovedností než muži?

8. Jste toho názoru, že ženy v manažerských funkcích se musí vzdát rodinného života?

9. Mají dle Vašeho názoru ženy manažerky stejnou autoritu u svých podřízených jako muži manažeři?

10. Mají ženy manažerky dostatečně vyvinutou psychickou odolnost vůči zátěži/stresu jako muži manažeři?

11. Jsou ženy manažerky finančně odměňovány stejně jako muži manažeři?

12. Domníváte se, že ženy v manažerských funkcích jsou stejně dominantní a umí si sjednat pořádek na pracovišti jako muži ve stejných funkcích?

13. Souhlasíte s tvrzením, že žena manažerka musí být dvakrát tak lepší než muž manažer?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Flodrová, E.Osobnostní vlastnosti manažerů (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://osobnostni-vlastnosti-manaze.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.