Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Právní formy podnikání v České republice

Právní formy podnikání v České republice

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Šárka Suchopárová
Šetření:08. 03. 2015 - 15. 03. 2015
Počet respondentů:59
Počet otázek (max/průměr):26 / 6.54
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:76,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:49
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

jmenuji se Šárka Suchopárová a jsem studentkou České zemědělské univerzity v Praze, obor Provoz a ekonomika.  Tento průzkum mi pomůže zjistit, jaké právní formě dávají podnikatelé přednost - zda je více oblíbené podnikání fyzických osob (OSVČ) nebo společnosti s ručením omezeným v závislosti na změny právní úpravy účinné od 1.1.2014. Výsledky tohoto průzkumu využiji ve své diplomové práci.

 

Odpovědi respondentů

1. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena3762,71 %62,71 %  
Muž2237,29 %37,29 %  

Graf

2. Jaké máte nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysokoškolské3762,71 %62,71 %  
Středoškolské s maturitou1525,42 %25,42 %  
Vyšší odborné46,78 %6,78 %  
Středoškolské s výučním listem23,39 %3,39 %  
Základní11,69 %1,69 %  

Graf

3. Podnikáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 4, Ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano3152,54 %52,54 %  
Ne2847,46 %47,46 %  

Graf

4. Podnikáte jako?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Fyzická osobaotázka č. 5, Právnická osoba - s.r.o.otázka č. 7, Právnická osoba - jiná než s.r.o. → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Fyzická osoba1858,06 %30,51 %  
Právnická osoba - s.r.o.1135,48 %18,64 %  
Právnická osoba - jiná než s.r.o.26,45 %3,39 %  

Graf

5. Uveďte prosím, jaká živnostenská oprávnění vlastníte.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Volná18100 %30,51 %  
Vázaná211,11 %3,39 %  

Graf

6. V jakém oboru podnikáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Obchod738,89 %11,86 %  
Služby738,89 %11,86 %  
IT316,67 %5,08 %  
Pohostinství211,11 %3,39 %  
právo - nemám tedy živnostenské oprávnění (tato možnost chybí v předchozí otázce)15,56 %1,69 %  

Graf

7. V jakém oboru podnikáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Služby872,73 %13,56 %  
Obchod436,36 %6,78 %  
Stavebnictví19,09 %1,69 %  
Pohostinství19,09 %1,69 %  
Marketing19,09 %1,69 %  

Graf

8. Zajímáte se aktivně o změny obecně závazných právních předpisů týkajících se Vašeho podnikání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne950 %15,25 %  
Ano950 %15,25 %  

Graf

9. Zaznamenal/a jste změny v zákonné úpravě podnikání společnosti s ručením omezeným, které jsou nově účinné od 01.01.2014?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 10, Ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano1161,11 %18,64 %  
Ne738,89 %11,86 %  

Graf

10. Z uvedených změn označte ty, se kterými jste obeznámeni?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Minimální výše vkladu 1Kč11100 %18,64 %  
Různé druhy podílů545,45 %8,47 %  
Možnost založení libovolného počtu společností jediným společníkem436,36 %6,78 %  
Podíl ve společnosti v podobě kmenového listu436,36 %6,78 %  
Jednání s péčí řádného hospodáře327,27 %5,08 %  

Graf

11. Mohly by být tyto změny pro Vás impulsem k založení s.r.o.?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano → konec dotazníku, Neotázka č. 12, Nevím → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano545,45 %8,47 %  
Ne545,45 %8,47 %  
Nevím19,09 %1,69 %  

Graf

12. V čem vidíte výhody podnikání fyzických osob oproti podnikání prostřednictvím s.r.o.?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Méně administrativně náročné480 %6,78 %  
Možnost danit paušálními výdaji480 %6,78 %  
Nižší počáteční náklady na založení240 %3,39 %  
Daň z příjmu fyzických osob 15%120 %1,69 %  

Graf

13. Kdy byla Vaše společnost založena?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [před 1.1.2014otázka č. 14, po 1.1.2014otázka č. 15].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
před 1.1.2014981,82 %15,25 %  
po 1.1.2014218,18 %3,39 %  

Graf

14. Zaznamenal/a jste změny v zákonné úpravě podnikání společnosti s ručením omezeným, které jsou nově účinné od 01.01.2014?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 16, Ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano666,67 %10,17 %  
Ne333,33 %5,08 %  

Graf

15. Zaznamenal/a jste změny v zákonné úpravě podnikání společnosti s ručením omezeným, které jsou nově účinné od 01.01.2014?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 17, Ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano2100 %3,39 %  

Graf

16. Z uvedených zásadních změn označte tu, s kterou jste obeznámeni.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jednání s péčí řádného hospodáře466,67 %6,78 %  
Minimální výše vkladu 1 Kč466,67 %6,78 %  
Možnost založení libovolného počtu společností jediným společníkem350 %5,08 %  
Různé druhy podílů233,33 %3,39 %  
Podíle ve společnosti v podobě kmenového listu233,33 %3,39 %  

Graf

17. Z uvedených zásadních změn označte tu, s kterou jste obeznámeni.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Minimální výše vkladu 1 Kč2100 %3,39 %  
Jednání s péčí řádného hospodáře2100 %3,39 %  
Podíle ve společnosti v podobě kmenového listu150 %1,69 %  
Různé druhy podílů150 %1,69 %  
Možnost založení libovolného počtu společností jediným společníkem150 %1,69 %  

Graf

18. Jak vám připadá nově zavedený základní kapitál 1 Kč oproti částce 200.000 Kč?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
změna k horšímu – např. více společností bude založeno a následně budou krachovat466,67 %6,78 %  
nic se nezmění – tzn. výše základního kapitálu je jen fiktivní částkou116,67 %1,69 %  
změna k lepšímu – např. zpřístupní se podnikání pro větší skupinu obyvatel116,67 %1,69 %  

Graf

19. Jak vám připadá nově zavedený základní kapitál 1 Kč oproti částce 200.000 Kč?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nic se nezmění – tzn. výše základního kapitálu je jen fiktivní částkou2100 %3,39 %  

Graf

20. Souhlasíte se zvýšenou odpovědností jednatelů a povinností řádného hospodáře? (tzn. vykonávat funkci jednatele s nezbytnou loajalitou, s potřebnými znalostmi a pečlivostí)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, souhlasím466,67 %6,78 %  
Ne, nesouhlasím233,33 %3,39 %  

Graf

21. Souhlasíte se zvýšenou odpovědností jednatelů a povinností řádného hospodáře? (tzn. vykonávat funkci jednatele s nezbytnou loajalitou, s potřebnými znalostmi a pečlivostí)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, souhlasím2100 %3,39 %  

Graf

22. Jaký máte názor na liberalizaci úpravy podílů v s.r.o.? (může jich být více či různé druhy)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Hodnotím to jako správnou věc466,67 %6,78 %  
Nehodnotím to jako správnou změnu233,33 %3,39 %  

Graf

23. Jaký máte názor na liberalizaci úpravy podílů v s.r.o.? (může jich být více či různé druhy)

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nehodnotím to jako správnou změnu150 %1,69 %  
Hodnotím to jako správnou věc150 %1,69 %  

Graf

24. Jaký máte celkový dojem na změny ohledně s.r.o. v zákoně o obchodních korporacích?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
změny hodnotím kladně350 %5,08 %  
Mam vyhrady116,67 %1,69 %  
neutrálně116,67 %1,69 %  
změny hodnotím záporně116,67 %1,69 %  

Graf

25. Jaký máte celkový dojem na změny ohledně s.r.o. v zákoně o obchodních korporacích?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
změny hodnotím kladně2100 %3,39 %  

Graf

26. Byla některá z těchto změn pro Vás impulsem k založení společnosti?

Pokud ano, zvolte jednu z odpovědí.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne466,67 %6,78 %  
ne, měla jsem založeno již před změnami116,67 %1,69 %  
Jednání s péčí řádného hospodáře116,67 %1,69 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 5 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Podnikáte?

 • odpověď Ano:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Fyzická osoba na otázku 4. Podnikáte jako?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Právnická osoba - s.r.o. na otázku 4. Podnikáte jako?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Volná na otázku 5. Uveďte prosím, jaká živnostenská oprávnění vlastníte.
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 9. Zaznamenal/a jste změny v zákonné úpravě podnikání společnosti s ručením omezeným, které jsou nově účinné od 01.01.2014?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Minimální výše vkladu 1Kč na otázku 10. Z uvedených změn označte ty, se kterými jste obeznámeni?

4. Podnikáte jako?

 • odpověď Fyzická osoba:
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Volná na otázku 5. Uveďte prosím, jaká živnostenská oprávnění vlastníte.
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 9. Zaznamenal/a jste změny v zákonné úpravě podnikání společnosti s ručením omezeným, které jsou nově účinné od 01.01.2014?
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Minimální výše vkladu 1Kč na otázku 10. Z uvedených změn označte ty, se kterými jste obeznámeni?

5. Uveďte prosím, jaká živnostenská oprávnění vlastníte.

 • odpověď Volná:
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Fyzická osoba na otázku 4. Podnikáte jako?
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 9. Zaznamenal/a jste změny v zákonné úpravě podnikání společnosti s ručením omezeným, které jsou nově účinné od 01.01.2014?
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Minimální výše vkladu 1Kč na otázku 10. Z uvedených změn označte ty, se kterými jste obeznámeni?

9. Zaznamenal/a jste změny v zákonné úpravě podnikání společnosti s ručením omezeným, které jsou nově účinné od 01.01.2014?

 • odpověď Ano:
  • 5.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Minimální výše vkladu 1Kč na otázku 10. Z uvedených změn označte ty, se kterými jste obeznámeni?

10. Z uvedených změn označte ty, se kterými jste obeznámeni?

 • odpověď Minimální výše vkladu 1Kč:
  • 5.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 9. Zaznamenal/a jste změny v zákonné úpravě podnikání společnosti s ručením omezeným, které jsou nově účinné od 01.01.2014?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. Jaké máte nejvyšší dosažené vzdělání?

3. Podnikáte?

4. Podnikáte jako?

5. Uveďte prosím, jaká živnostenská oprávnění vlastníte.

9. Zaznamenal/a jste změny v zákonné úpravě podnikání společnosti s ručením omezeným, které jsou nově účinné od 01.01.2014?

10. Z uvedených změn označte ty, se kterými jste obeznámeni?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. Jaké máte nejvyšší dosažené vzdělání?

3. Podnikáte?

4. Podnikáte jako?

5. Uveďte prosím, jaká živnostenská oprávnění vlastníte.

9. Zaznamenal/a jste změny v zákonné úpravě podnikání společnosti s ručením omezeným, které jsou nově účinné od 01.01.2014?

10. Z uvedených změn označte ty, se kterými jste obeznámeni?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Suchopárová, Š.Právní formy podnikání v České republice (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://osvc-vs-s-r-o.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.