Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Osvojení si nového, pozitivního návyku

Osvojení si nového, pozitivního návyku

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Filip Staš
Šetření:18. 05. 2013 - 28. 05. 2013
Počet respondentů:94
Počet otázek (max/průměr):11 / 2.51
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:77,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:15
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Předem děkuji za Váš čas, který tomuto dotazníku věnujete. Tento dotazník je primárně určen pro mladé lidi (14-20) žíjících na pražských sídlištích. Dotazník je součástí absolvenstké práce na tém Osvojení si nového, pozitivního návyku.

Odpovědi respondentů

1. Jste starší 21 let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano → konec dotazníku, Neotázka č. 2].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano6265,96 %65,96 %  
Ne3234,04 %34,04 %  

Graf

2. Bydlíte na sídlišti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 3, Ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne2252,38 %23,4 %  
Ano2047,62 %21,28 %  

Graf

3. Vlastníte horské nebo krosové kolo?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 4, Ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano1152,38 %11,7 %  
Ne1047,62 %10,64 %  

Graf

4. Sportujete?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Občas763,64 %7,45 %  
Pravidelně218,18 %2,13 %  
Ne, nikdy218,18 %2,13 %  

Graf

5. Jak často jezdíte na kole?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Párkrát do roka660 %6,38 %  
Několikrát do týdne330 %3,19 %  
Několikrát měsíčně110 %1,06 %  

Graf

6. Navštěvujete sociální sítě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 7, Neotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano1090,91 %10,64 %  
Ne19,09 %1,06 %  

Graf

7. Kolik času strávíte denně na sociálních sítích?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1-3 hodin denně440 %4,26 %  
3-5 hodin denně330 %3,19 %  
Méně než hodinu denně330 %3,19 %  

Graf

8. Jezdíte na kole většinou sám nebo s přáteli?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Většinou sámotázka č. 9, Většinou s přáteliotázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Většinou sám770 %7,45 %  
Většinou s přáteli330 %3,19 %  

Graf

9. Chtěl/a byste najít přátele kteří by jezdili na kole s vámi?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano457,14 %4,26 %  
Ne342,86 %3,19 %  

Graf

10. Kdyby jste měl/a možnost závodit na kole proti lidem Vašeho věku a zkušeností, zkusil/a byste to?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne660 %6,38 %  
Ano440 %4,26 %  

Graf

11. Zajímala by Vás sociální síť pro cyklisty s možností tvořit týmy a účastnit se závodu?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne880 %8,51 %  
Ano220 %2,13 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Bydlíte na sídlišti?

 • odpověď Ano:
  • 4.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 3. Vlastníte horské nebo krosové kolo?
  • 4.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 6. Navštěvujete sociální sítě?

3. Vlastníte horské nebo krosové kolo?

 • odpověď Ano:
  • 8.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 6. Navštěvujete sociální sítě?

6. Navštěvujete sociální sítě?

 • odpověď Ano:
  • 8.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 3. Vlastníte horské nebo krosové kolo?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste starší 21 let?

2. Bydlíte na sídlišti?

3. Vlastníte horské nebo krosové kolo?

6. Navštěvujete sociální sítě?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste starší 21 let?

2. Bydlíte na sídlišti?

3. Vlastníte horské nebo krosové kolo?

6. Navštěvujete sociální sítě?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Staš, F.Osvojení si nového, pozitivního návyku (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://osvojeni-si-noveho-pozitivni.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.