Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Ovlivňují bulvární tiskmédia rozhodování svých konzumentů?

Ovlivňují bulvární tiskmédia rozhodování svých konzumentů?

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Michal Šťastný
Šetření:11. 04. 2011 - 20. 04. 2011
Počet respondentů:124
Počet otázek (max/průměr):15 / 15
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:84,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:45
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Existence a prodkuce bulvárních médií se dotýká každého z nás. Byť nemusíme být jejich přímými odběrateli, víme o nich - vnímáme je formou titulních stran v kiosku s tiskem, reklamy v televizi či rozhlasu i prostřednictvím vyslechnutých či absolvovaných hovorů v kadeřnictví i jinde. Mají taková média zároveň moc ovlivnit rozhodování těch, kteří je pravidelně konzumují? Mohou ovlivnit i ty, kteří mají dojem, že s bulvárem nemají nic společného? Tyto i další otázky se snaží vyřešit můj výzkum navazující na bakalářskou práci, kterou píši na FSV UK. Pomůžete mi?

Předem děkuji!

Odpovědi respondentů

1. Čtete noviny/časopisy (tisk) nebo internetové mutace tisku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano12197,58 %97,58 %  
Ne32,42 %2,42 %  

Graf

2. Ovlivňují média názory čtenářů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano7056,45 %56,45 %  
Ano5040,32 %40,32 %  
Spíše ne32,42 %2,42 %  
Nevím 10,81 %0,81 %  

Graf

3. Mohl by hanlivý článek ovlivnit vaše rozhodování ve výběru?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano6653,23 %53,23 %  
Spíše ne3729,84 %29,84 %  
Ano1411,29 %11,29 %  
Ne75,65 %5,65 %  

Graf

4. Myslíte, že novináři píší pravdu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano6955,65 %55,65 %  
Spíše ne4838,71 %38,71 %  
Ne 75,65 %5,65 %  

Graf

5. Kupujete bulvární tisk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne10483,87 %83,87 %  
Občas1713,71 %13,71 %  
Ano32,42 %2,42 %  

Graf

6. Pokud najdete bulvární tisk na stole u přátel, v kadeřnickém salonu, během čekání u lékaře, prohlédnete si ho, přečtete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Občas5342,74 %42,74 %  
Ano4838,71 %38,71 %  
Ne2318,55 %18,55 %  

Graf

7. Proč čtete bulvární tisk či jeho internetové mutace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Chci se bavit, jde o odpočinkovou četbu8165,32 %65,32 %  
Ze zvědavosti, zajímá mě osobní život známých osobností2721,77 %21,77 %  
Zajímají mě nejen ekonomické a politické zprávy, v bulváru se dozvím i zajímavosti ze světa kultury a celebrit2116,94 %16,94 %  
Získávám zde informace, zprávy zde jsou krátké, přehledné, zábavné a věcné1310,48 %10,48 %  
Bulvární média nabízejí atraktivnější obsah s atraktivnějším zpracováním než média seriózní43,23 %3,23 %  

Graf

8. Všimli jste si někdy titulních stránek časopisu v novinových stáncích?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, a to i když jdu koupit některé seriózní periodikum5846,77 %46,77 %  
Ne, titulních stránek si sice všimnu, ale nevěnuji jim pozornost5544,35 %44,35 %  
Ne, titulních stránek bulváru jsem si nikdy nevšiml/a64,84 %4,84 %  
Ano, všimnu si vždy, jdu si koupit některé z bulvárních periodik54,03 %4,03 %  

Graf

9. Sledujete televizi?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano10685,48 %85,48 %  
Ne1814,52 %14,52 %  

Graf

10. Kterou televizní stanici sledujete nejčastěji?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jiné4536,29 %36,29 %  
Prima2822,58 %22,58 %  
ČT12520,16 %20,16 %  
Nova1814,52 %14,52 %  
ČT286,45 %6,45 %  

Graf

11. Sledoval/a jste Stardance IV.?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, neviděl/a jsem ani jeden díl5443,55 %43,55 %  
Ne, pokud jsem Stardance viděl/a, bylo to náhodou4435,48 %35,48 %  
Ano, ale neměl/a jsem možnost vidět všechny díly2217,74 %17,74 %  
Ano, pravidelně43,23 %3,23 %  

Graf

12. Kdo se stal vítězem Stardance IV.?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevím8669,35 %69,35 %  
Pavel Kříž3326,61 %26,61 %  
Aneta Langerová43,23 %3,23 %  
Monika Absolonová10,81 %0,81 %  

Graf

13. Jaké je vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena8870,97 %70,97 %  
Muž3629,03 %29,03 %  

Graf

14. Jaký je váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15-24 let7661,29 %61,29 %  
25-34 let3528,23 %28,23 %  
35-44 let108,06 %8,06 %  
45-54 let21,61 %1,61 %  
54-65 let10,81 %0,81 %  

Graf

15. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
SŠ ukončené maturitou5947,58 %47,58 %  
5846,77 %46,77 %  
64,84 %4,84 %  
Učiliště s výučním listem10,81 %0,81 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Čtete noviny/časopisy (tisk) nebo internetové mutace tisku?

2. Ovlivňují média názory čtenářů?

3. Mohl by hanlivý článek ovlivnit vaše rozhodování ve výběru?

4. Myslíte, že novináři píší pravdu?

5. Kupujete bulvární tisk?

6. Pokud najdete bulvární tisk na stole u přátel, v kadeřnickém salonu, během čekání u lékaře, prohlédnete si ho, přečtete?

7. Proč čtete bulvární tisk či jeho internetové mutace?

8. Všimli jste si někdy titulních stránek časopisu v novinových stáncích?

9. Sledujete televizi?

10. Kterou televizní stanici sledujete nejčastěji?

11. Sledoval/a jste Stardance IV.?

12. Kdo se stal vítězem Stardance IV.?

13. Jaké je vaše pohlaví?

14. Jaký je váš věk?

15. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Čtete noviny/časopisy (tisk) nebo internetové mutace tisku?

2. Ovlivňují média názory čtenářů?

3. Mohl by hanlivý článek ovlivnit vaše rozhodování ve výběru?

4. Myslíte, že novináři píší pravdu?

5. Kupujete bulvární tisk?

6. Pokud najdete bulvární tisk na stole u přátel, v kadeřnickém salonu, během čekání u lékaře, prohlédnete si ho, přečtete?

7. Proč čtete bulvární tisk či jeho internetové mutace?

8. Všimli jste si někdy titulních stránek časopisu v novinových stáncích?

9. Sledujete televizi?

10. Kterou televizní stanici sledujete nejčastěji?

11. Sledoval/a jste Stardance IV.?

12. Kdo se stal vítězem Stardance IV.?

13. Jaké je vaše pohlaví?

14. Jaký je váš věk?

15. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Šťastný, M.Ovlivňují bulvární tiskmédia rozhodování svých konzumentů? (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://ovlivnuji-bulvarni-tiskmedia.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.