Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Syndrom vyhoření

Syndrom vyhoření

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Iveta Lalošáková
Šetření:30. 03. 2011 - 11. 04. 2011
Počet respondentů:133
Počet otázek (max/průměr):41 / 41
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:38,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.10:29
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Vážená paní/pane,

jsem studentkou 3. ročníku oboru Sociální pedagogika na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Chtěla bych Vás touto cestou požádat o vyplnění dotazníku, který se zabývá problematikou syndromu vyhoření. Dotazník je zcela anonymní a jeho vyplnění Vám nezabere více než 5 – 10 minut času. Kvůli zajištění úspěšnosti výzkumu Vás prosím, abyste odpovídal/a podle pravdy. Jsem si vědoma Vaší pracovní vytížeností, ale věřím, že získané informace mohou zajistit lepší péči o zaměstnance.

Děkuji Vám za Váš čas, který věnujete vyplněním tohoto dotazníku.

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

 Od 17. otázky využijte prosím toto hodnocení: 1 – zřídka       2- občas ano         3- tak napůl            4- často ano          5- vždy

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena10478,2 %78,2 %  
muž2921,8 %21,8 %  

Graf

2. Věk

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
251612,03 %12,03 %  
24118,27 %8,27 %  
3196,77 %6,77 %  
2396,77 %6,77 %  
3264,51 %4,51 %  
3953,76 %3,76 %  
3453,76 %3,76 %  
3053,76 %3,76 %  
2843,01 %3,01 %  
3543,01 %3,01 %  
ostatní odpovědi 36
26
29
22
38
42
24 let
44
33
45
padesát pět
50
48
21
57
40
20
41
čtyřicet
52
26 let
22 let
v nejlepších letech:-))47
36 let
51
54 let
třicet
třicetšest
30 let
41 let
15
19
patnáct
62 let
43
třicetjedna
56
5944,36 %44,36 % 

Graf

3. Délka praxe

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
596,77 %6,77 %  
196,77 %6,77 %  
486,02 %6,02 %  
064,51 %4,51 %  
4 roky53,76 %3,76 %  
253,76 %3,76 %  
853,76 %3,76 %  
743,01 %3,01 %  
3 roky43,01 %3,01 %  
343,01 %3,01 %  
ostatní odpovědi 1 rok
6 let
7 let
30
6
25
2 roky
8 let
18
1,5
27 let
16
12
20
10
21
25 let
4,5
2roky
čtyři
5 let
půl roku
rok
9
20 let
3,5 roků
třicet tři let
10 let
32
8 měsíců
deset let
sedm let
šest let
38 let
12 let
11
necelý rok
15
11 let
13 let /bez mateřské dovolené/
7 měsíců
3 měsíce
36
8 let v sociálních službách
nerozumím
1rok
žádná
13
17
43 let
12let
2 ,měsíce
7455,64 %55,64 % 

Graf

4. Nejvyšší dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysoká škola7153,38 %53,38 %  
SŠ s maturitou4130,83 %30,83 %  
Vyšší odborná škola1511,28 %11,28 %  
SŠ bez maturity64,51 %4,51 %  

Graf

5. Rodinný stav

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
svobodný(á)7153,38 %53,38 %  
ženatý/vdaná4936,84 %36,84 %  
rozvedený(á)118,27 %8,27 %  
vdovec)vdova21,5 %1,5 %  

Graf

6. Pracovní pozice

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zaměstnanec pod vedením8664,66 %64,66 %  
vedoucí4735,34 %35,34 %  

Graf

7. Co je to syndrom vyhoření?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

jde o důsledek dlouhodobého stresu a týká se nejvíce lidí, kteří pracují s jinými lidmi,

- pracovní vyčerpání - mentální, emocionální, způsobeno dlouhodobým pracovním stresem, nemoc z povolání

- psychický stav zaměstnance, do kterého se může dostat u náročného zaměstnání, kde nevidí výsledek a připadá mu stereotypní, nebo při silné dlouhodobější zátěži, ciítí se pořád vyčerpaný, trpí nechutí do práce a celkově je psychicky nespokojený, po čase ení už schopen efektivně pracovat

"burn out" je syndrom, kdy člověk pracující s lidmi tzv. vyhoří - přestane správně plnit svou práci, cítí se vyčerpaný, přetížený, dělá chyby v práci i hodnocení klienta...

"Nemoc z povolání", pochybnosti o smyslu vykonávané práce

apatie k práci, ztráta motivace

Burn out - pokud je zaměstnanec na nějako pozici moc dlouho pod vlivem stresu například tak se pak mlže potýkat s určitým mentálním a emocionálním vyčerpáním

Burn out. Práce už nenabízí nic než stereotyp a benefity, kvůli nimž je třeba setrvat v pracovní činnosti.

Burn out. Vyhoření se týká zejména oblasti práce a je typické citovým a mentálním vyčerpáním. Často jde o důsledek dlouhodobého stresu a týká se nejvíce lidí, kteří pracují s jinými lidmi. Jeho součástí jsou pochybnosti o smyslu své práce. Příznaky - patří sem celá řada projevů: z oblasti emocí (sklíčenost, popudlivost, bezmocnost), postojů (nechuť, cynismus, zapomínání, nesoustředěnost) a mezilidských vztahů (snížená ochota pracovat s lidmi, stažení se, soukromé konflikty). Svou daň si syndrom vyhoření vybírá také v tělesné rovině – časté jsou potíže se spánkem, jídlem, člověk se snadno unaví, může mít vysoký krevní tlak.

burnout - stav, kdy je člověk naprosto vyčerpán, tvoří ho řada symptomů, a to především psychických,..ale i v oblasti fyzické a sociální. Jde o stav chronického stresu.

celkové vyčerpání organismu, nejčastěji u pomáhajících profesí

Citové a mentální vyčerpání v důsledku dlouhodobého stresu.

citové a mentální vyčerpání ze stresu v práci

člověk je na začátku nadšený do práce s lidmi a angažovaný, poku se nechá přetížit, může se to obrátit v odpor k práci a ke klientům, či dokonce k lidem úplně, v nejhorším případě to má i fyzické projevy

člověk, který si dává vysoké nároky, a když je nesplní, může se po nějaké době tento syndrom vyskytnout

dlouhodobý pocit, že má člověk všeho dost, že ho již nenaplňuje to, co ho dříve naplňovalo, že je znechucený a otrávený určitými skutečnostmi

Duševní a mentální vyčerpání.

Efekt, který se často dostaví při výkonu namáhavého povolání (často pomáhající profese), který souvisí s velkou zátěží zejména pracovní (vytíženost) a emocionální.

frustrace

Fyzická, psychická a emocionální vyčerpanost.

Hrozná věc

Chcete definici? Tu bohužel neznám... těžko se to vysvětlí, ale když budete v práci pozorovat skupinku pracujících sestřiček, určitě na první pohled poznáte tu, která trpí syndromem vyhoření! Mě to naštěstí ještě nepostihlo a snad ani nepostihne... ale s některými jsem v kontaktu dnes a denně a není to nic příjemného. Projevy nechuti do práce, podrážděnosti, laxnosti a ignorace... je to velký problém!

Jakási "únava" z práce... Přichází, když je člověk do práce až příliš ponořen a dlouhodobě je frustrovaný (např. nevidí takovou odezvu, jakou by si přál, je přepracovaný atd.). Nejčastěji se objevuje u pomáhajících profesí.

Jde o soubor negativních psychických faktorů, které se mohou projevit po několika letech na stejné pracovní pozici. Důsledkem je ztráta motivace, nechuť k vykonávaným činnostem, snížení pracovní morálky, zmizí smysl a cíl vykonávané práce, frustrace, únava.

je psychické nezvládnutí práce

Je syndrom,vyskytující se u zdravotních pracovníků,spočívající ve změně chování zdrav.personálu k pacientům.Chování je bezcitné,neempatické a neadekvátní ke skutečnosti,že náplní práce,je právě práce s nemocnou lidskou bytostí. Důvodem je stres,shon,nepřiměřená fyzická práce,nadměrné a nezvládající ůkoly,které přicházejí z vyšších pozic a neposlední řadě dlouholetá stereotypní práce,která přestává duševně naplňovat.

Je to jakési vyčerpání, únava. V oblasti emocionální a mentální. Problémy se projevují v oblasti fyzické (spánek, nechutenství, bolesti, vysoký krevní tlak) i psychické (úzkost, deprese, vznětlivost).

Je to pocit bezcenosti pro pracovni zivot. Dusledek toho je ze clovek nemuze najit praci a kdyz najde tak v ni hned VYHORI

je to stav, kdy se pracovníkovi nechce pracovat v danném oboru, protože mu to nepřináší uspokojený a nemá do práce chuť, náladu ani v ní cokoliv měnit.

Jedná se o psychický stav - prožívání vyčerpání, celková únava. Hlavně profese, kde člověk jedná s lidmi. Ztráta zájmu o práci, celková nechuť.

Jedná se o psychický stav, prožitek vyčerpání. Vyskytuje se zvláště u profesí obsahujících práci s lidmi nebo alespoň kontakt s lidmi a závislost na jejich hodnocení.Nejpodstatnějším znakem je posledně zmiňovaný chronický stres vycházející z pracovní činnosti, který může být doprovázen další zátěží z osobního života, sociálního i fyzikálního okolí atd.

kdy svoji profesi člověk nevykonává rád, má depresivní příznaky, cítí bezmocnost a úzkost nad situacemi, co se nevedou, přemýšlí nad tím i doma, není schopný se radovat, v práci se časem snaží jen přežít a nezajímají ho už pocity ostatních (kolegů, pacientů), protože má co dělat sám se sebou. Nemá už co nabídnout.

kdyz uz se nemuzu podivat ani na to, co mne predtim bavilo :-(

Když člověk moc dlouho dělá nějakou práci pro kterou je nejdříve nadšený a natěšený a potom upadá do deprese, frustrace a začne syndrom vyhoření

když má empatický člověk dojem , že už víc ani dál nemůže...

Když už toho zaměstnanec má v práci dost. Práce ho nebaví, s klienty jedná jako s věcmi, spíše ho klienti otravují, než aby byl rád, že přišli,...

když vás práce nebaví, nemáte sílu dále pracovat, práce vás nenaplňuje

Komplex příznaků projevujících se ztrátou motivace, ztrátou zájmu o činnost, které se syndrom vyhoření týká, pocity zbytečnosti, neuspokojení atd.

Náročná životní situace, kdy nastává úplné zhroucení a vyčeprání.

nechuť do práce, apatie, pasivita, deprese, po špatné zkušenosti v práci, pocit že to nemá cenu a situace je beznadějná

Nechuť do práce, únava, špatný spánek

Nechuť k životu, nenaplněné cíle..

nechut pracovat, nezájem,

nechutenství k práci a pracovním záležitostem

nepřemožitelné vyčerpání, ztráta veškeré motivace, projevuje se nejen na poli psychickém, ale i fyzickém

neschopnost mít radost ze své práce a asi pochybovat o jejím smyslu

Neschopnost dále dobře pracovat

nevim

nevím

nevim

nevím

nevím

nooooo, jak to jen napsat

období navalení pocitů méněcennosti, neúspěšnosti a zbytečnosti v oblasti práce, nechuť do dalšího pokračobvání v práci, pocity sklíčenosti, strachu...

pocit bezcennosti a bezmocnosti, člověk je bez nálady

pocit neúspěchu

pocit vyčerpání, zbytečnosti

pocit, že již nezvládnu práci, vyčerpanost z páce, demotivace

pocit, že jsem pracovně vyšťavená a už nemám co nabídnout.....

pocit, že to co dělám nestačí, pocit stagnace, rezignace,...

Postihuje nejčastěji pracovníky pomáhajících profesí. Má řadu příznaků: sklíčenost, popudlivost, bezmocnost, nechuť, cynismus, zapomínání, nesoustředěnost, snížená ochota pracovat s lidmi, stažení se, soukromé konflikty. Může se projevit i somaticky: nespavost, zažívací problémy, únava, vysoký krevní tlak.

pracovní stres

Pracovník v důsledku vysoce kladených nároků (stanovených vlastní osobou nebo osobou zaměstanavatele), neútěšném pracovním pořadí případně dlouhodobé práce bez viditelných a kladných výsledků již není schopen adekvátně reagovat na potřeby (psychické i fyzické) jiného člověka i sebe samého. Projevuje se tím, že člověk ztrácí schopnost empatie, straní se ostatních lidí, raději vykonává manuální práci a cítí se vyčerpaný jak po psychické, tak i fyzické stránce.

přetažení, únava, vyčerpání,chybí motivace, nadšení, elán

přetížení psychikyz náročné práce, pocit únavy, nespokojenosti,

přiliš velké pracovní nasazení s využitím volného času, se míjí výsledkem úsilí

psychická porucha, po určité době nespokojenost se zaměstnáním, leč dobrým, neuspokojování z práce

psychická únava

psychická vyčerpanost v důsledku chronického stresu, člověk je emočně a částečně tělesně vyčerpaný.

psychické vyčerpání

psychické vyčerpání, ztráta energie a idealismu

psychický stav vyčerpání - má několik fází, vyskytuje se u pracovníků v pomáhajících profesích i jiných profesích práce s lidmi

Psychický stav vyčerpání, celková únava, deprese

Rozpor mezi osobními hodnotami a hodnotami, které musíte zastávat a obhajovat v taměstnání...

Situace, kdy je člověk zcela vyčerpán (jak fyzicky, tak psychicky) svou prací, vyskytuje se u pomáhajících profesí.

skupina příznaků. Patří sem tedy celá řada projevů: z oblasti emocí (sklíčenost, popudlivost, bezmocnost), postojů (nechuť, cynismus, zapomínání, nesoustředěnost) a mezilidských vztahů (snížená ochota pracovat s lidmi, stažení se, soukromé konflikty).

Soubor příznaků objevující se při dlouhodobém psychicky náročném zaměstnání, potlačování vlastních emocí, přísné ovládání nálad a pocitů

soubor příznaků, fyzických i psychických, které vznikají při zvýšeném stresu v práci

Soubor příznaků, které vznikají při vyčerpání organismu (citovém, duševním) vlivem dlouhodobého stresu v zaměstnání.

Stav apatie, způsobený frustrací , např. v zaměstnání.

STAV PSYCHICKÉHO A FYZICKÉHO VYČERPÁNÍ POMÁHAJÍCÍHO Z PŘEHNANÉHO NASAZENÍ, NÁSLEDNÁ NESCHOPNOST DOBŘE VYKONÁVAT SVOJÍ PRÁCI

Stav úplného psychického a fyzického vyčerpání. Obvykle má několik fází, mezi prvními je nadšení, frustrace, vztek. Dále přechází k apatii a úplnému vyčerpání.

stav úplného vyčerpání

stav úplného vyčerpání, pocity beznaděje, stereotyp

stav vyskytující se často u pracovníků pomáhajících profesí, pokud nezvládnou pracovní vytížení a mají příliš vysokou dávku stresu.

stav, k němuž dochází, když si člověk v zam,ěstnání začíná připadat zbytečný, práce ho nebaví, má k ní až averzi ne bo je jeho postoj k pracovmím povinnostem bez zaujetí. Člověk vstupuje do zaměstnání s určitými představami, cíli, bohužel realita je jiná a když se navíc setká s nekolegialitou, nemá uznání, ochvalu od nadřízeneého a cítí se stále jak poslední kolo u vozu, ztratí motivaci, začne být vztahovačný, depresivní,rezignovaný.

Stav, kdy člověk ztratil motivaci, radost z práce a v důsledku toho i schopnost danou práci vykonávat. Jde současně o stav zejména psychického - citového a emočního vyčerpání.

Stav, kdy člověka nebaví práce, vyhýbá se povinnostem, úkolům, spolupracovníkům i klientům. Je to dáno tím, že očekávání jsou velká a nejsou naplněny, protože realita je jiná.

stav, kdy člověka nenaplňuje jeho práce, má pocit, že stále jen dává a nedostává nazpět, je smutný, depresivní, podrážděný

Stav, kdy je člověk už tak unavený a vyčerpaný, že není schopen stejným způsobem pracovat dál. Zkrátka je přepracovaný a není schopen už nic dělat dobře, rozhodovat se správně... adt.

stav, kdy jsme na dně pracovních sil z pohledu fyzického i psychického

strach z toho, že nevydržím stres v práci, přijdu si zbytečný..v práci začnu zmatkovat, podléhám stresu, nezvládám težké situace a rozhodnutí

syndrom vyhoření - skupina příznaků, typické je psychické a emocionální vyčerpání z práce, často důsledkem dlouhoudobého stresu nastupují deprese, sklíčenost, nechuť, zapomínání, nesoustředěnost apod.

Syndrom vyhoření je psychický stav vyčerpání. Typickým znakem je stres v pracovní činnosti.

Syndrom vyhoření je stav dlouhodobé psychické vyčerpnanosti v důsledku pracovní zátěže. Dělí se na několik stupňů.

Syndrom vyhoření je stav do kterého se pracovník dostane po pracovník vypětí. Poté se vyhýbá práci s klientem, nevidí význam ve své práci, prodlužuje si obědovou přestávku, může vyústit až v agresivitu.

syndrom vyhoření je stav pracovníka pomáhajícho pracovníka, který není schopný již dále druhým lidem pomáhat, protože sám potřebuje svou pomoc. Je přepracovaný, podrážděný, např. málo relaxuje, neodpočívá, potřebuje pomoc druhé osoby, dovolenou atd (již psychohygiena).

Syndrom vyhoření je ztráta nadšení z pracovní činnosti spojená se spoustou negativních jevů např. špatná koncetrace, nechuť komunikovat, spolupracovat, agrese, stagnace, uzavření se do sebe, špatná nálada atd.

syndrom vyhoření nastane většinou u lidí, kteří pracují bez odpočinku a vlivem velkého nasazení v práci ztratí chuť dále pracovat. Někomu stačí delší doba dovolené a relaxu aby se zase dostal do formy a pro někoho je lepší změnit úplně náplň práce, působiště, apod.

syndrom vyhoření znamená unávu a přepracování z práce

Syndrom vyhoření znamená, že člověka už nebaví jeho práce. Ubíjí ho, je apatický všechno je mu jedno. Tak asi ve zkratce.

Syndrom z přepracování a stresu. Člověk není schopen běžného života, je neustále unaven a v depresích, nutkání k sebevraždě, pocit neschopnosti a méněcennosti. Nutnost psychologa a lékařů.

únava z monotónního plynutí času

únava, psychické vypětí

únava, rezignace, nezájem

vycerpanie, nechut pracovat, unava, strata motivacie

vyčerpání - duševní, ztráta energie, neochota, vztahovačnost, nesoustředěnost, podrážděnost, rutina v jednání

vyčerpání fyzické i psychické, kdy osoba neví jak dál (zásah do rodinného života), zahlcuje se úkoly, které nemůže stihnout splnit - pak pocit neužitečnosti

vyčerpání organismu po psychické i fyzické stránce, bezesmyslnost práce, přijde mi to jako taková "pracovní deprese"

Vyčerpání z práce, psychický pocit, že už nic nezvládám, nestíhám, mám toho moc, jsem ve stresu.

vyčerpání z práce, zejména z náročnosti

vyčerpání, opotřebení, únava

Vyhoření se týká zejména oblasti práce a je typické citovým a mentálním vyčerpáním. Často jde o důsledek dlouhodobého stresu a týká se nejvíce lidí, kteří pracují s jinými lidmi .

Vyhoření se týká zejména v oblasti práce. Je typické jako citové a mentální vyčerpání. V důsledeku dlouhodobého stresu a týká se nejvíce lidí, kteří pracují s jinými lidmi.

Za syndrom vyhoření považuji ztrátu jakéhokoli nadšení pro práci. Do práce chodím jen protože musím, mám z toho psychický blok

zaměstnanec necítí ze své práce radost a dělá ji automaticky

zklamání

zlomovy okamzik, ktery je spojen zejmena s pracovnim prostredim, kdy nam nase prace a to za cim cilene jdeme po urcitou dobu nasi profese prestane davat smysl.

Znechucení z práce zejména v pomáhajících profesích spojené s přetížením a ztrátou ideálů.

ZTRÁTA ENERGIE A CHUTI DO DALŠÍ PRÁCE

Ztráta chuti a energie do práce, nezájem o pracovní záležitosti, v horším případě o vše. Následuje po nějaké době, kdy člověk věnuje práci maximum pozornosti, zanedbává psychohygienu, svoje koníčky, atd.

ztráta chuti cokoliv dělat

Ztráta chuti, elánu a zapálení do práce.

ztráta motivace k přímé práci

Ztráta motivace pracovat s cílovou skupinou, nechuť k práci po určité době, např. kvůli pracovnímu stereotypu, neviditelným pracovním pokrokům

ztráta motivace, energie, psychické vyčerpání

ztráta motivace,znechucení

Ztráta objektivního pohledu na vykonanou práci, vztahy, nechuť do toho, co dělám, pasivita, deprese....

ztráta vidění smyslu práce, ztráta radosti z ní, změna v nazírání na rutinu, změna v prožívání, pocity vyčerpání,únavy, negativní vyladění...

ztráta zájmu o práci, práce se mění v povinnost, narůstá nechuť k docházce do práce jako takové, nezájem o lidi, pokud v práci s nimi pracuji, projevuje se i řada psychických problémů (např. může být pocit depresí, problémy se spánkem, bolesti zad, hlavy žaludku)

že si člověk nemůže vzpomenout na určitou věc

že už člověk nemá sílu jít dál, pokračovat ve své práci, padá na něho únava, práce ho přestává bavit, nemůže spát a nebo naopak by spal stále

že už nemohu dále, práce mne nebaví, nemám sílu vymýšlet nové věci, pouze plním termínované úkkoly a to pozdě

8. Máte osobní zkušenost se syndromem vyhoření?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne8563,91 %63,91 %  
ano4836,09 %36,09 %  

Graf

9. Pokud by Vás postihl syndrom vyhoření, vyhledal(a) byste pomoc?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano10075,19 %75,19 %  
ne3324,81 %24,81 %  

Graf

10. Kde byste tuto pomoc hledal(a)?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

- hlavně se snažím tomuto syndromu předcházet, pak by jsem ho řešila s naším supervizorem, pokusila se získat kontakt na odborného psychologa, šla na kurz nebo školení s tímto tématem

- znamí - psycholog - rodina -jiní odborníci

-psychologická poradna

Až bych na sobě cítila, že tu pomoc potřebuji, že mě práce nenaplňuje a přenáším všechny negace na ostatní.

doktor

internet

Jako první bych kontaktovala naši supervizorku.

Lékař

lékař, psycholog

mezi spolupracovníky - supervize u odborníka - psychologa relaxace, odpočinek, volno

moje nadřízená, supervize

nehledal

Nejdříve u rodiny, lékařky a psychiatra.

Nejdříve v sobě, poté u nadřízených a následně v odborném psychologickém poradenství.

Nejlépe u supervizora či psychologa, ale jako věřící i u duchovního.

nejlépe u známých, určitě ne u vedení a v zaměstnání. Řešením jsou také supervize - prevencí SV, je ovšem velmi problémové toto řešit, když jsou pouze supervize skupinové...a problém je ryze individuální.

Nejprve bych se sama zaměřila na duševní hygienu... méně práce, více zábavy atd. :-) Jinak např. psychologická poradna.

nejprve bych to zkusila přes firemního supervizora a pokud by to nepomohlo šla bych k psychologovi

Nejprve u rodiny a svého blízkého okolí. Snažil bych se najít funkční změnu. V případě neúspěchu bych kontaktoval odborník - psychoterapii.

Nevím

nevím

nevím

nevím

Nevim ale asi u psychologa.

Nevím asi u přátel, vzala bych si dovolenou nebo bych šla k doktorovi a na neschopenku.

Nevím, zda bych pomoc vyhledala, ale tato možnsot v otázce 9 není.

NEvyhledala

nezávislý odborník, kamarádka, manžel

nikde

nikde

nikde

nikde

nikde, pomohla bych si sama

odborník, vedoucí

podle závažnosti - v závažném stadiu psycholog či jiný odborník, jinak u lidí, kterým můžu věřit - přátelé, kolegové, ... a samozřejmě se svým nadřízeným

pokusil bych se najit experty na dany problem cili lidi co si timto prosly a problem vyresily....pomoci diskuznich for...podle toho jak by mi stacily nalezene informace bych nektere poznatky zacal aplikovat ci vyhledal pomoc psychologa

poradna

práce, psycholog

praktický lékař, psycholog, psychiatr......

právě změnou zaměstnání ( v rámci stejného oboru )

promluvila bych si o své situaci s přáteli, popř. bych navštívila nějakého specialistu

promluvila bych si se svými kolegyněmi... a následně se svým pschologem :) a pak taky alkohol :D

Prostřednictví internetu bych se zajímal o tuto problematiku u své profese a sanžil bych se obrátit i na svého zaměstnavatele.

Prostřednictvím supervize.

přátele

Psicholog

Psychiatr

psychiatr, psycholog.

psychiatr/psycholog

psycholog

psycholog

psycholog

psycholog

psycholog

psycholog

psycholog

Psycholog

Psycholog

psycholog

psycholog

psycholog

Psycholog

psycholog, duchovní

psycholog, psychiatr

psycholog, psychiatr¨..až tak jsem o tom nepřemýšlela

Psycholog, psychiatr, kamarádi

psycholog, supervizor, uvažovala bych o změně

psycholog?

psycholog?

psychololog

psychoterapie

rodina, kolegové v zaměstnání, odborník - psycholog

Sama u sebe.

Snažila bych se to vyřešit sama.

supervize

supervize

supervize

supervize v práci

Supervize, duchovní podpora.

supervize, náš tým, přátelé

Supervize, psych. ambulance

supervize, psycholog, duchovní podpora

Supervize, psycholog, psychiatr

Supervize, psycholog.

supervizor

Supervizor, kautsch

supervizor, psycholog

Supervizor, psycholog, duchovní.

SUPERVIZOR, PSYCHOLOG, PSYCHIATR

supervizor, psycholog, změna práce

supervizora jiné sociální služby

U hasičů.

u kamarádky

u kamaratov, podla odporucani

u kolegů, rodina

u kolegů, supervizora,psychologa

u lékaře

u odborníků

u odborníků - např.psycholog

U odborníků - psycholog, psychiatr

u odborníků praktikujících alternativní způsoby léčby

U odborníků.

U odoborníka psychologa.

u pochopení přátel, změna práce

U přátel

U přátel

u psychiatra

u psychologa

u psychologa

u psychologa

u psychologa

U PSYCHOLOGA

u psychologa

U psychologa

u psychologa - ale nehledala bych ji. Snažila bych se pomoci si sama.

U psychologa, psychiatra apod.

u psychologa, v zala bych si delší dovolenou, změnila práci

U starších kolegu, nebo u psychologa.

u supervizora

u supervizora

U supervizora nebo vedoucího

u svého nadřízeného (vrchní sestra), kolegyně

u svého nadřízeného, supervize, kolegové, intervize

u svých blízkých, kamarádů, blízkých kolegů

u svých kolegů, přátel, nebo u psychologa

u vedoucího či supervizora

U vedoucího zařízení, poradila bych se doma

u vedoucího, supervizora, psychologa, chledala bych oparu ve své rodině a přátelích, čtla bych odbornou literaturu a snažila se problém řešit i svými silami

u známých laiků

v našem zařízení s ním pracujeme u pedagogů i rodičů, hledala bych pomoc u kamarádky- kolegyně psycholožky

V první řadě u supervizora našeho zařízení.

změnila bych zaměstnání - jiný obor

Zřejmě nikde, jsem příliš hrdá. Ale kdyby ano, tak u psychiatra nebo psychologa.

11. Relaxujete ve svém volném čase?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano12392,48 %92,48 %  
ne107,52 %7,52 %  

Graf

12. Jak předcházíte syndromu vyhoření?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

- aktivní odpočinek, zájmy, koníčky - hudba, tanec, turistika apod. - dobrá kolektivní spolupráce

- ještě nad tím nepřemýšlím :)

- mám koníčky, trávím volný čas s blízkými lidmi, mám si s kým opráci popovídat, buduji dobré vztahy na pracovišti, dodrdžuji 8 hodinovou pracovní dobu, snažím se v oboru mé práce pořád vzdělávat, přemýšlím jak naši službu posouvat dál

:-) neberu si "to" tak a hlídám své pocity z práce

"neberu práci domů"

aktivní odpočinek a relaxace

Dělám práci, která mě baví

Denně pracuji max. 10 hodin. Poté následuje ralaxace - nákupy, Tv, přítel, pes, procházka. Když ojdedu z práce, zapomenu na ni a věnuji se pouze osobnímu životu. Dostatek spánku, stravy a odpočinku.

dobrými vztahy v práci, koníčky, vědomím - že kyždý je nahraditelný

Dostatek dovolené, zájmy, cestování

Dostatek odpočinku a relaxace, duševní hygiena.

důležité je mít nějaké záliby, které vás doma nutí k tomu abyste po pracovní době nemyslela na práci, umět vypnout :-)

duševní hygienou

hranice

jiný postoj k životu (radovat se z maličkostí a hledat na kažédém dni hlavně pozitiva), sportuju, navštěvuju kamarádky, dělám věci, co mě baví, vyvaruju se lidí, co mi energii ubírají (negativističtí)

jsem od přírody velmi pozitivně laděná osobnost, takže si negativa svojí práce příliš nepřipouštím :) obklopuji se stejně laděnými lidmi, žiju aktivním společenským životem, intenzivně spím a ráda dobře jím :) snažím se v práci chovat k lidem maximálně profesionálně, jsem tam přece pro ně :) a jakmile se dveře špitálu zavřou - hurá za zábavou :) Miluju svoji práci v nemocnici, těší mě pocit, že jsem někomu pomohla. Vážně.

jsem v nem az po usi

koníčky

koníčky, nebrání si práce domů, vypínání myšlenek na práci během víkendu, apod.

Koníčky, rodina,

koníčky, vnuci,kultura,cestování,relax

kontaktem s jinými lidmi než důchodci, se kterými pracuji

koupu se večer ve vaně

mám koníčky, přátele, plány, umím se radovat z drobností, pracuju na sobě- studuju, ráno jezdím na kole do práce, lyžuju, plavu, mám rodinu a děti...

Mám své koníčky a neznažím se být perfekcionistka, umím práci odložit, když zrovna úplně nehoří - prostě říct si stop

neberu si práci domů, snažím se od ní odpotat a nemyslet na ni ve volném čase. Trávím hodně času s přáteli, sportuji, cestuji, beru si pravidelně dovolenou, hodně čtu - knihy z naprosto jiného prostředí než v kterém se pohybuji, povídám si o tomto syndromu s kolegy, připomínám si úspěchy v práci. Ale já jsem v práci krátce a velmi mě baví!

neberu si více úkolu, než jsem schopna zvládnout, snažím se oddělit práci a soukromí, snažím se relaxovat

nemám sklony vyhořet, nejsem ve styku s klienty zase tak často...

nemám tak přehnané nároky

nenosím si práci domů, duševní hygiena

nenosím si práci domů, na poradách řešíme různé situace, rozhovory s kolegy v zaměstnání, supervizí

Nenosím si pracovní záležitosti domů. S nažím se hlídat si míru zátěže v zaměstnání.

Nenosit si práci domů, nenadceňovat své schopnosti.

nepomohly koníčky, zájmy, přítel, vše tak nějak zkrachovalo a je to tu

nepředcházím

Nepředcházím mu.

Nepředcházím.

neustálým optimismem, že se situace zlepší a myšlenkou, že může být ještě hůř než je teď :-) také pro uvolnění napětí sportuji

nevím

nevim

Nevím

nevím

nevim nezazil jsem ho

nevím vyplňuji to tu jen díky nějaké přblblé podmínce vyplňování 60 jinak mám váš dotazník zcela na háku

nezůstávám v práci přesčas, věnuji se koníčkům

nijak

nijak

nijak

nijak, snažím se to přežít

normálně přijde to samo

nyní nepředcházím nijak, dopisuji ve svém volném čase DP, po večerech dodělávám věci do práce a na soukromí bude opravdu čas až v létě.. :)) Jinak člověk by měl skutečně vypnout, odjet z města a nevídat lidi, se kterými pracuje, relaxovat, sportovat, věnovat se jiným činnostem a stále nemyslet na práci a problémy klientů.

O problémech hovořím(e) s personálem, doma se svou rodinou veci rozebíráme, mám milovaného člověka, přátele a také vděčného psa ;o)

oddělováním osobního a pracovního života, dodržováním prostoru pro soukromí, konzultace obtížných témat, supervize

Odděluji práci a soukromí. Pracovní věci řeším pouze v práci a v soukromí se věnuji rodině a osobním zájmům. Také se vzdělávám.

odděluji práci a soukromý život, věnuji se svým dětem, koníčkům, přátelům

odděluji práci od soukromí, mám hodně koníčků, složité pracovní záležitosti řeším na supervizi

Odpočinek, sebevzdělávání, hledání nových motivací v práci - nový výzvy, kombinace různých pracovních činností, které brání jednotvárnosti

odpočinek, sport, turistika, čas s přáteli

odpočívám a studuju

odpočívám, les, zahrada, koníčky, děti,

Pěstuji svůj koníček

po práci relaxuji

pobyt v přírodě, kulturní zážitky, duchovní posila

Pokud to nevíte, práce v sociálních službách je v ČR nastavená likvidačně vůči pracovníkům, byrokratické požadavky jsou tak přebujelé, že práce pohlcuje hodně času - i toho osbního - pokud tedy máte ještě zájem pomáhat potřebným lidem, musíte nejdřív naplnit potřeby úředníků a dodat jim vše, co si nadiktují, produkujete tuny zbytečné dokumentace. Na skutečnou práci s lidmi pak již mnoho kapacity nezbude a to vás dokonale znechutí, bere to motivaci do práce. Dokud vám to ještě dává smysl, že přece jen těm klientům k něčemu jste, má smysl v takové práci setrvávat, jinak je to na odchod. Díky výše zmíněnému na osobní život moc času nezbývá. Jediná zaručená prevence je odchod ze sociálních služeb :-) Jinak se snažím mít i nějaký osobní život, udržovat kontakt s rodinou a přáteli, trávit aktivně čas v přírodě.

pomocí supervize

práce mě baví, supervize a konzultace s kolegy

práce na zahradě, relaxace, procházky

Pracuji ve skvělém kolektivu spolupracovníků, které mám možnos trochu vést a tím každý rok něco malinko změnit, což dělám programově a také nechávám dostatečný prostor pro osobní iniciativu kolegů a to přináší vždy oživení.

právě relaxací , odpočinkem, prací, zábavou, aktivním trávením volného času,oddělováním pracovního a soukromého života.

pravidelnou relaxací, rozložení pracovních povinností

Pravidelným odreagováním z práce. Procházkami, sportem, po pracovní době nemyslím na práci, ale na všechny pozitiva, které mě čekají doma. Všeobecně pozitivní myšlení, vyvarování se negací.

příprava, relax, uvlolnění, samovzdělávání

relax, sport, četba

relaxace

relaxace

relaxace, duševní hygiena,

Relaxace, sebevzdělávání, diskuze o zdrojích vyhoření.

relaxace, sport apod.

relaxace. rozdělení úkolů, sebepoznání

relaxací

relaxací + aktivity rodinná pohoda

Relaxací v přírodě nebo odpočinkem doma,pokud ovšem čas na tuto relaxaci najdu,což je bohužel poslední dobou čím dál obtížnější

Relaxací, plánováním práce, rozkládáním práce na dílčí části.

Relaxací, sportem, harmonickým partnerským vztahem s občasnou zdravotní hádkou:o))), důsledným využíváním odborné podpory v zaměstnání

relaxem fyzickou prací

Relaxuji, sportuji, chodím za zábavou (kino, divadlo..) posezení s přáteli, procházka se psem, práce doma

Rodina ,sport, relaxace, posezení s přáteli.

rodina, kamarádi, příroda, koníčky, vzdělávání se, cestování

Rodinnou, chůzí, houbařením, lyžováním

rozděluji práci a zábavu

rozhovor o práci, problémech, aktivní odpočinek

Rozšiřuji si portfolio činností.

Skvěle.

Smíchem s přáteli, hudbou..

Smysluplné trávení volného času

snahou o dosažitelné cíle a vlastní aktivní relaxací

Snažím se "nechávat" práci za dveřmi budovy kde pracuji, každý den si shrnu, co jsem měla udělat a udělala, co mi zůstává na další den. Snažím se odreagovat pomocí pohybu (manuální práce, cvičení). Udržuji si vztahy s přáteli. Nežiji jen prací.

Snažím se mít hodně koníčků, trávit volný čas naprosto odděleně od práce, být s přáteli, nepodřizovat všechno práci.

snažím se nemyslet na práci ve volném čase, snažím se nebrat si práci domů, relaxace, sportování, výlety

snažím se nemyslet na práci, věnuji se rodině a částečně koníčkům

Snažím se nenosit si práci domů. Zavřít za prací dveře... a jednoduše žít. Tzn. sportovat, relaxovat, dělat co mě baví atd.

Snažím se práci nepřetahovat si domů.

Snažím se vnímat "malé radosti".

snažím si nepřipouštět si věci tolik k tělu

sport, kreslení, různorodost činností, relaxace

sport, odpočinek,

sport, relax

sport, relaxace - plavání, masáže

sport, rodina, koníčky, víra v Boha

sportem

sportem

sportem, studiem, efektivním využívání času.

sportuji a odpočívám.

Správným naplánováním všech povinností

stretavam sa s ludmi, chodim do prirody, citam knihy

Striktně odděluji práci a své soukromí, doma se věnuji rodině nikoli pracovním záležitostem. Mám své koníčky, které provozuji ve svém volném čase. Ráda navštěvuji wellness. Společné chvíle s přáteli a rodinou.

Styk s přáteli,stálé vzdělávání a hledání nových metod či postupů...

SUPERVIZE, RELAXACE, PŘÁTELÉ

SUPERVIZÍ, DOBROU KOMUNIKACÍ V KOLEKTIVU A AKTIVNÍM ODPOČINKEM

to nevim

Trávím volný čas s přáteli, snažím se omezovat rozhovory o práci po pracovní době. Využívám supervize, problémy, které v práci vyvstanou řeším okamžitě. Pracuji na dobrých vztazích mezi pracovníky.

umím aktivně odpočívat a v praxi jsme se naučila říkat odpověd NE, abych nedělala zbytečné věci navíc a pak nestíhala

v podstatě nijak, pouze ve svém volném čase..práce jde stranou

V součastné době nemám čas předcházet, jedu na poslední zbytek energie - mám osobní problémy, čekají mě státnice, práce se hromadí

velkým počtem koníčků

Věnuji se nejen ostatním ale i sama sobě.

Více ruzných aktivit.

vybírám si práci, která mě baví

Vyrovnanost rodina x práce x osobní zájmy

vzdělávání, volno, rodina, oddělování času práce-domov

zábava, kultura, sport

zatím jsem mu nijak nepředcházela

zdravý styl života, sport, pohoda v rodině, radost ze života, odpočinek

13. Co je to supervize?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

doborovolná schůzka pracovníků, kteří např. v týmu chtějí vyřešit nějaký problém

- možnost setkání se s odborníkem v oboru, který má za sebou prax a podívat se na náročnější nebo nejednoznačné problémy našeho zařízení zvenku, zvrchu, možnost přemášlet kam by naše služba měla směrovat dál, vyvíjet se, pobvit se o věcech, ketré jsou v týmu nebo s klienty náročné, aby na to člověk nebyl sám

- podpora, pomoc, zpětná vazba, může být individuální i v kolektivu v příp. řešení rizikových situací, problémů apod.

:D tak to netuším! ale zní to jako scifi :) ?

"dohled, nadhled, řízení"

Dívat se vpřed a dělat vše proto být lepší a dostat se k cíly.

dohled

dohled nad pracovníkem, vedení

dohled, kontrola, podpora ze strany vedení

dokonalost

Důvěrný prostor pro setkání s profesionálním odborníkem, který chápe problémy pomáhajících plynoucí z jejich výkonu povolání. Také je to proces, kdy dochází k "nahlédnutí" problémů zvnějšku, opora a profesní i lidská podpora, komstruktivní pomoc...

Externí vyškolený profesionál dochází do zařízení, aby poskytl pohled zvenčí, podporu a moudrou radu...

Forma odborné pomoci pro pracovníky pracující v soc. službách. Má mnoho forem od případové až po individuální.

forma péče o lidi, zpravidla vyskytující se v pomáhajících profesích

hledání příein problému nezávislým člověkem, hledání postupů v řešení problému, vypovídání se ze starostí, problémů

hledání řešení problému,

jakýsi dohled nadříztených

jde o setkání pracovníků z jednoho zařízení s lidmy z jiného zařízení a většinou se na supervizi probírá téma, které trápí, nebo hodně ovlivňuje tým a díky náhledu člověka z venku se tým zase na všc podívá z jiné stránky a třeba si přijde i na možnosti řešení.

je "nástroj" používaný v pomáhajících profesích - přesnou definici nevím, ale slouží k tomu, aby dotyčný jedinec nebo tým řešil problémy a náročné pracovní situace, reflektoval svoji práci apod. - a to za účasti supervizora, odborníka, který je nezávislý (nepracuje v organizaci, kde supervizi provádí)

Je proces,který u pomáhajících profesí pomáhá zvládat stresové situace na pracovišti,otevřeně hovořit o problémech,o organizaci práce,atd.

je to náhled nezávislého odborníka na vykonávanou práci jednotlivce či týmu

Je to profesionální pomoc pro osoby pracující v pomáhajících profesích. Jde o zpětnou vazbu jejich práce.

Je to především při práci s lidmi,kdy supervizor řeší s pracovníky jejich pracovní problémy.

Je to takové příjemné posezení se speciálně vyškoleným pracovníkem (toho objedná zaměstnavatel u special. firmy), který se snaží "vyčistit" dusno na pracovišti, hlavně komunikační zádrhely. Vede rozhovor, snaží se podnítit pracovníky, aby řekli svoje pocity z určitého problému... S tím, že to, co se v oné místnosti řekne, o tom by se nemělo mluvit mimo tuto místnost.

Je zprostředkování nezatíženého náhledu na činnost.

Jednoduše... zpětná vazba - ev.pohled zvenčí na chod, procesy, postoje - zejména v rámci týmu, ale i jednotlivce

když si spolupracovníci spolu sednou a probírají svou práci, jak kdo co řeší, jak by to řešil jiný, při konkrétním případu se všichni radí, je to určitá vlastní pomoc pro všechny spolupracovníky...může být i vedoucí supervizor, buď přímo z kolektivu nebo přizvaný odborník...

kontrola na pracovisti?

kontrola nadřízeným, vedení někoho

Kontrola práce a rady o práci

konzultace

Konzultace problematických úskalí v profesi, možná prevence syndromu

Konzultace s odborníky v daném oboru, kteří s pracovníkem probírají jeho práci (zážitky s klienty, problémy, atd.).

metoda prevence syndromu vyhoření metoda uvolnění psych. napětí

možnost konzultovat případné problémy v práci s klientem nebo cílovou skupinou v rámci případové supervize, popř. jiné problémy - záleží na typu supervize. Supervizor je odborník, má nad problémem náhled.

Může být individuální, skupinová nebo týmová, kdy pracovníci pod vedením buď externího pracovníca či vedoucího vede tým k zvládání zátěže spojené s prací.

Může nám dát příležitost podívat se na věci s odstupem, vyvarovat se snadného obviňování druhých - klientů, kolegů, organizace, „společnosti“, dává možnost pustit se do hledání nových možností, odhalit poučení, získat podporu.....

myslím, že je to cosi jako dohled vedoucího pracovníka na naši práci

náhled nestranného pozorovatele na problém, pomáhá řešit problémy, předcházení syndromu vyhoření

Náhled zvenčí do mé situace, nastanení zrcadla.

nástroj prevence vyhoření

Nemám ponětí

nemam tuseni

Nestranný odborník, vytrénovaný supervizor provádí podporu vedení týmu, práci s týmem, individuální podpora, coaching, zvyšování kvality poskytovaných služeb, práce s uživateli, podpora zavádění standardů kvality.

nevěřím na supervizi, lidé mají více studovat a komunikovat, supervize je berlička pro pohodlnou mládež a zdrojem pfinancí pro možná zkušené, kteří tohoto stavu využívají ve svůj prospěch

neviem

nevim

nevím

nevim

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

Nevím.

nic

Obecně ano, v souvislosti s touto problematikou nikoliv.

odborná podpora, zpětná vazba, náhled nezávislého pracovníka

odborná pomoc reflektující moje např. chování

odborná pomoc určená ke zlepšení naší práce s klientem, případně i se sebou

odborná pomoc, poradenství v oblasti soukromé či pracovní (řešení vztahů s klienty, s nadřízeným, podřízenými, kolegy)

Odborně řízený rozhovor o problémech.

odborný dohled

Odborný dohled, pomoc, zpětná vazba, jež se posyktuje především lidem pracujícím v pomáhajících profesích.

odbroná pomoc externího pracovníka na pracovišti

Otevřená diskuze o problému v důvěrném prostředí.

Podpora

podpora

podpora externího pracovníka

podpora od profesionála, podnětná reflexe pro práci + zkoumání motivů, atd

PODPORA PRACOVNÍKA A TÝMU V ŘEŠENÍ NASTALÝCH SITUACÍ

PODPORA PROFESIONÁLA V POMÁHAJÍCÍ PROFESI KE ZVLÁDÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ ZÁTĚŽE

pohled zvenčí na problémy v práci

Pohled zvenčí, někdo, kdo dokáže nezaujatě nahlédnout situaci - problém a nastínit řešení.

pohovor s psychologem i poradna jak zvládat stresové situace

pomáhající odborník, nejčastěji psycholog

pomoc druheho, zkuseneho, ktery mne dozoruje

pomoc o objektivní náhled na problém pomocí supervizora

pomoc při řešení pracovních problémů

pomoc při syndromu vhjoření

pomoc při syndromu vyhoření, předcházení syndromu vyhoření

poskytnutí zpětné vazby, pomoci, vedení v zaměstnání, řešení pracovních problémů, práce s klienty i ve vztazích mezi pracovníky navzájem

povídání se supervizorem, vlastní hledání řešení problémů za vedení supervizora

práce s pracovním kolektivem, poradenství, pomoc v obtížných situacích, pomáhá při zlepšení komunikace v kolektivu, zlepšení kommunikace mezi vedoucí a ostatními pracovníky

Pracovní setkání, diskuse nad určitým problémem týkajících se osobních problémů promítajících se v pracovní činnosti, také pracovních problémů či dilemat.

pravidelné setkání se supervizorem individulně či ve skupině, za účelem zhodnocení práce, různých situací, zvážení možných řešení...

prevence syndromu vyhoření

prevence, pomoc

Prostor na povykládání si o problémech, potížích, ale také radostech v práci, a to za přítomnosti supervizora. Analýza problémů, nadhled.

prostor pro bezpečné sdílení zkušeností, zážitků z pracovního procesu - pozitivních i negativních

provádí odborník v dané profesi - možnost s ním konzultovat své pracovní problémy, případy, které řeším, zda je má práce prováděna správně - není to ale dohled, spíše pomoc, rádce

přihlížení na práci druhého, kontrola

psychoterapie, hypnoterapie, koučink

působení nezávislého odborníka, který dokáže vyslechnout a poradit

rozhovor s odborníkem

rozhovor se supervizorem o svých problémech

řešení problému

setkání individuální nebo skupinové s odborníkem, který pomáhá řešit či předcházet nejen syndromu vyhoření, ale i jiným problémům např. komunikačním v kolektivu ( např. nácvik asertivní komunikace)

setkávání pracovníků pod dohledem odborníka z jiného zařízení apod. Témata supervize mohou být různá - od případovek až po relaxační techniky

sezení jednoho či více pracovníků s vyškoleným pracovníkem, který jim poskytne psychologickou pomoct. Možnost vypovídat se o svých pracovních problémech a nechat se navést na řešení.

Skupinová nebo individuální. Schůzka se školeným odborníkem, který pomáhá nahlédnout na problém různými způsoby, reflektuje naše myšlenkové procesy a tím pomůže problém vyřešit.

Sprostředkování nestranného náhledu na vykonávanou činnost.

supervize - zpracování pracovních zážitků, zkušeností, načerpání energie, nový pohled na věc, konfrontace různých přístupů, možnost podělit se o nepzracované zkušenosti, sdílení.

Supervize je činnost, při které prostřednictvím zaměřeného pozorování a cílených otázek uvažujeme nad účinností péče o klienta a kvalitou práce a zvyšujeme pracovníkovu schopnost reflexe (uvědomovaného vnímání) vlastní práce a sebereflexe (uvědomovaného sebevnímání) stavů, do kterých ho práce s lidmi uvádí. Supervize není expertní činnost, v rámci níž by supervizor pracovníkovi říkal, co má či nemá dělat.

Supervize je činnost, při které prostřednictvím zaměřeného pozorování a cílených otázek uvažujeme nad účinností péče o klienta/pacienta .

Supervize je činnost, při které prostřednictvím zaměřeného pozorování a cílených otázek uvažujeme nad účinností péče o klienta/pacienta a kvalitou práce a zvyšujeme pracovníkovu schopnost reflexe (uvědomovaného vnímání) vlastní práce a sebereflexe (uvědomovaného sebevnímání) stavů, do kterých ho práce s lidmi uvádí. Supervize není expertní činnost, v rámci níž by supervizor pracovníkovi říkal, co má či nemá dělat.

Supervize je laskavý nadhled odborníka, který není členem týmu pracovníků. Supervize přináší nový pohled z venku. Supervize může být jak týmová, tak individuální a může být zaměřena na osobní problémy i na problémy v rámci týmu.

Supervize je prevencí před vznikem syndromu vyhoření.

Supervize je proces sloužící k pravidelné korekci profesionálního chování a je posilou, osvěžením a prevencí proti syndromu vyhoření

Supervize je setkání s odborníkem, většinou psychologem, terapeutem, se kterým můžu probrat různé obtížné situace které řeším doma, v práci. Pomůže mě to rozebrat, navést na správné řešení. Vyslechne mě, poradí, povzbudí atd.

Supervize je setkání, pomoc a podpora v pomáhajících profesích. Je velice důležitá, zvláště také v prevenci syndromu vyhoření.

supervize je sezení s oborníkem, který by měl poradit s problémy, které pomáhající pracovník v současné době řeší a neví si s nimi rady, je to tzv. nadhled na dvěcí.

Supervize je zprostředkování nezatíženého náhledu na činnost, kterou člověk vykonává, s cílem vyvarovat se chyb, s cílem osobního a profesního růstu nebo s cílem potvrzení kvality této činnosti. Supervizor je ten, kdo pomáhá zprostředkovat pohled "zhora", vede k cíli, poskytuje důvěru, bezpečí a respekt.

Supervize je zprostředkování nezatíženého náhledu na činnost, kterou člověk vykonává, s cílem vyvarovat se chyb, s cílem osobního a profesního růstu nebo s cílem potvrzení kvality této činnosti.

Supervizor je člověk, který dohlíží na práci někoho jiného a hlídá jestli ji vykonává správně nebo ne

Suprovej dohled.

terapie

u nás probíhá cca 3x do roka, jak skupinová, tak individuální. Je to kontakt se zkušeným pracovníkem, který v případě potřeby poradí i vyslechne.

vim já

vize do budoucnosti

Vykonává ji supervizor jedinci či organizaci - skupině. Podává jakousi zpětnou vazbu na konání či činnost, pomáhá najít nová řešení problémů. Je prevencí syndromu vyhoření. Cílem je zlepšení či zefektivnění práce.

využíváme skupinovou supervizi, kdy předložíme téma, které bychom potřebovali vyřešit. Téma se může týkat pracovních záležitostí (klient, nadřízený pracovník, různé dokomunty, přístupy a pod). Supervizor nám navrhne možná řešení. POkud jde řešení přímo vyzkoušet, tak to trénujeme přímo na všech účsastnícíh supervize.

Záleží na tom, kde.

Zjednodušeně je to zpětná vazba, která si klade za cíl komunikaci mezi pracovníkem a supervizorem. Supervizor vkládá svůj pohled do problematiky a může společně s pracovníkem řešit problémy na pracovišti.

zpětná vazba

14. Je u Vás na pracovišti supervize prováděna?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7556,39 %56,39 %  
ne5843,61 %43,61 %  

Graf

15. Co konkrétně se u Vás na pracovišti dělá proti syndromu vyhoření? (např. posunování rolí, povýšení, změna pracoviště v rámci stejného oboru...)

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

- já jsem změnila pracoviště v rámci svého oboru, měla jsem dvakrát možnost povýšení, využila jsem ji, máme pravidelniou supervizi, vzdělávání, porady na kterých řešíme svoje problémy náhledy a pocity

- rotace pracovníků po odděleních, školení

.

asi nic

asi nic

dodržování rozsahu pracovní doby, posunování rolí, rozložení dovolené do celého roku, možnost duchovního pobytu

ekonom

Fakt netuším

finanční odměna za vykonaný úkon navíc

firemní akce, školení, konzultace s vedoucím

flexibilní pracovní doba

chodím na střední školu, proto nemůžu vědět co se děje na pracovišti

Jako soukromá sociální služba se 2 zaměstnanci není možností změna rolí. Možností je využití supervizora jiné sociální služby

Je zavedena supervize. Zaměstnanci jsou neustále vzdělávání (formou školení), aby znali syndrom vyhoření a věděli, jak mu předcházet. Jednou týdně mají zaměstnanci možnost v pracovní době navšívit cvičení Jógy :-)

Jsem OSVČ, mým pracovištěm je můj byt, takže nic.

Jsem podnikatelka

jsem tu krátce, tak nemohu odpovědět..

Každý pracovník má svou pracovní náplň, kterou podepisuje po nástupu do zaměstnání, dále jsou na pracovníka vedoucím delegovány různé úkoly, osobní ohodnocení, pracovní pomůcky.

krom supervize tak zatím nic jiného

Kurzy a semináře, supervize

máme různorodou (ne stereotypní) práci, každý pracovník si může přizpůsobit pracovní dobu soukromému a rodinnému životu

Mluvíme otevřeně, komunikujeme společná temata, každý má prostor pro vyjádření svých potřeb... a současně máme pravidelnou supervizy:-)

možná tak supervize, občas nějaké moudré školení

možnost supervize, případně i změna pozice nebo kompetencí

možnost účasti na duchovním cvičení, společný zájezd,poukázky na relaxační cvičení, plavání atd - dle vlastního výběru

možnost, supervizí, intervizí, vzájemná komunikace, předávání zkušeností, práce s problémy, podpora, ocenění, motivace.

naše práce může být pestrá, pokud si to člověk zařídí a využívá příležitostí, co přijdou, jezdíme vypomáhat na detaš, vzděláváme se, scháízíme se i neformálně, máme dobré vztahy...

Nedělá se nic, musí se každý zařídit podle sebe.

Nejsem si vědoma ničeho.

nemáme,

Nemůžeme měnit pracovní pozice, ale můžeme střídat pracovníky u jednotlivých uživatelů, také se snažíme, aby každý praocník byl odborník na něco jiného, dále hlídáme dostatečný odpočinek (dle Zákoníku práce - nerovnoměrně rozložená pracovní doba), pracovní porady 1xtýdně, teambuilding 1xměsíčně, supervize 1x 6měsíců.

není zde přehnaně kladen důraz na výkon, práci si mohu rozdělit a zorganizovat dle svého a flexibilně reagovat na nastalé situace (ale to mi umožňuje moje pozice)

Nepřetěžujeme pracovníky, snažíme se vytvořit příjemné pracovní prostředí, atmosféru důvěry. Problémy se snažíme řešit hned a otevřeně. Zúčastňujeme se supervizí v rámci odborných kolegií a chystáme se se zavést skupinovou supervizi.

neviem

nevím

nevím

nevím

nevim

nevím

nevím

nic

nic

nic

nic

nic

nic

nic

nic

nic

Nic

nic

nic

nic

nic

nic

nic

nic

Nic :-(

nic moc

nic se u mě na pracovišti proti syndromu vyhoření nedělalo

Nic takového...

nic z tohoto

nic z výběru

nic.

Nic.

nic. Máme akorát 8 týdnů dovolené.

občas se jdeme rozptýlit do hospody

obmena delegovanych pravomoci k urcitym cinnostem

obměna klientů

odborné stáže, vzdělávání,

Odměnování

oficiálně v JÚŠ asi nic

osobní ohodnocení, které ale ztratilo smysl.. :( někdy pochvala

podpora zaměstnanců, dobré prostředí a vztahy mezi zaměstnanci

pomoc kolegů, relaxaxe - společné akce (ale málo)

pomoc v činnosti – práci

Poradí , jak k tomu nedospět

porady, supervize, výjezdy, setkání

pořádání společných akcí s kolegy

posouvání rolí, změna prostředí atd.

posunování rolí

posunování rolí

posunování rolí, povýšení

posunování rolí, supervize

povýšení

povýšení

povýšení např.

práce je velmi pestrá, hodně konzultujeme, jsou zde i blízké vztahy a přátelský přístup, hlídáme se navzájem

pracovní postup

pracuji na klasickém lůžkovém oddělení a je fakt, že naše práce není stereotypní. máme-li zájem, můžeme jít kdykoli například na operační sál, nebo do ambulance... na pár dní. občas je to příjemné. A všechno záleží na domluvě s vrchní sestrou.

Právě 3x za rok supervize.

Pravidelná sezení s pracovníky, nenásilné otevřené vztahy, kde se nebojíme průběžně mluvit o problémech, budování dobrých" vztahů i atmosféry důvěry. Profesní supervizi plánujeme zavést na našem pracovišti co nejdříve.

pravidelné schůzky a porady - rozhovor nadřízeného s podřízeným - co by chtěl, potřeboval, co ho trápí

Pravidelné supervize, sebevzdělávání.

pravidelné supervize, team building

pravidelne zvysovani platu a zmeny pracoviste.

probíhají zde supervize, kolektívní setkávání po pracovní době a důležitá je i vzájemná komunikace a řešení problémů

proti syndromu vyhoření máme ve všech týmech supervize, pro vedoucí pravidelné individuální supervize a také pravidelné schůzky vedoucího pracovníka s podřízeným - pro oboustrannou zpětnou vazbu, hodnocení práce a profesnímu rozvoji podřízeného pracovníka; povyšování lidí je možné, když k tomu má dotyčný předpoklady a máme ho kam povýšit - to bych ale řekla, že se nedělá kvůli prevenci syndromu vyhoření, ale spíše proto, že lidé, kteří se osvědčují, povýšíme rádi, protože je známe - než abychom přijali někoho, koho neznáme; u následujících otázek nemáte určeno - co je souhlas a co nesouhlas - berte to tak, že 1 je zcela souhlasím a 5 zcela nesouhlasím...

přednášky, vzdělávání, konzultace, společný víkend v relaxačním středisku

rozhovory se supervizory

Různé aktivity společné s dětmi. Lyže, turistika, výlety

Řešení se supervizorem, personalistika - v rámci pravidelného hodnocení probírání i této roviny, nabízení odborné pomoci, lidské pomoci, posunování na pozicích.

Snažíme se všechny problémy aktuálně rešit, aby se nekumulovaly.

společné víkendy

supervize

SUPERVIZE

supervize

supervize, dobrá práce kolektivu

supervize, jinak o ničem nevím.... možná školení pro celou organizaci zároveň.

supervize, neformální setkání kolegů - když se pracuje v dobrém kolektivu, je mnohem menší riziko syndromu vyhoření

Supervize, porady + roční pohovory s pracovníky.

supervize, pravidelné čerpání ŘD, revize pracovních úkolů a společné hodnocení - hledání kladných a záporných výstupů

supervize, pravidelné pohovory, dobré vztahy - mimopracovní aktivity

supervize, stáže, společné mimopracovní akce,exercicie

supervize, volnočasové aktivity

SUPERVIZE, VOLNOST PŘI ŘEŠENÍ ZADANÝCH ÚKOLŮ, ZPĚTNÁ VAZBA, KOMUNIKACE

supervize,teambuilding

Supervize.

svým zaměstnancům měním pozice

školení

školení, společné akce

Školení, supervize, změna pracoviště v rámci oboru...

týdenní kurz v Jánských lázních v červnu

u nás se pracuje a tvoří, hrátky z kursů pro MBA ze zásady neužíváme

vlídný přístup k pracovníkům, komunikace a předcházení problémům a jejich řešení v zárodku atd.

vše zmíněné, vztahy a pracovní náplň pracovníků

Vůbec nic.

Výpověď

vzdělávání, možná změna práce v rámci služby, supervize,

Vždy jen to, co provádím sama.

změna klientů, rozbor praktických příkladů

změna pracoviště v rámci stejného oboru, snižování platů, odebrání osobního příplatku

zřejmě nic

16. Využil(a) jste někdy individuální supervize?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne9672,18 %72,18 %  
ano3727,82 %27,82 %  

Graf

17. Jsem unavený(á), i když mám dostatek spánku.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
24332,33 %32,33 %  
13526,32 %26,32 %  
33324,81 %24,81 %  
41712,78 %12,78 %  
553,76 %3,76 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.3
Minimum:1
Maximum:4
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.96
Směrodatná odchylka:0.98
Medián:2
Modus:2

Graf

18. Jsem nespokojen(a) se svou prací.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15742,86 %42,86 %  
33324,81 %24,81 %  
22518,8 %18,8 %  
4118,27 %8,27 %  
575,26 %5,26 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.06
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.14
Směrodatná odchylka:1.07
Medián:2
Modus:1

Graf

19. Cítím se smutný(á) bez jasného důvodu.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15541,35 %41,35 %  
24130,83 %30,83 %  
31813,53 %13,53 %  
4118,27 %8,27 %  
586,02 %6,02 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:1.98
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.07
Směrodatná odchylka:1.04
Medián:2
Modus:1

Graf

20. Jsem zapomnětlivý(á).

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
25239,1 %39,1 %  
13324,81 %24,81 %  
33123,31 %23,31 %  
4129,02 %9,02 %  
553,76 %3,76 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.21
Minimum:1
Maximum:4
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.8
Směrodatná odchylka:0.9
Medián:2
Modus:2

Graf

21. Snadno se rozčílím a utrhuji se na lidi.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15642,11 %42,11 %  
24030,08 %30,08 %  
32216,54 %16,54 %  
4107,52 %7,52 %  
553,76 %3,76 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:1.92
Minimum:1
Maximum:4
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.89
Směrodatná odchylka:0.95
Medián:2
Modus:1

Graf

22. Vyhýbám se lidem v práci i v soukromí.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
16548,87 %48,87 %  
22921,8 %21,8 %  
32418,05 %18,05 %  
5118,27 %8,27 %  
443,01 %3,01 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:1.9
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.19
Směrodatná odchylka:1.09
Medián:2
Modus:1

Graf

23. Mám potíže se spaním, protože mám starosti v práci.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
16649,62 %49,62 %  
32518,8 %18,8 %  
22418,05 %18,05 %  
596,77 %6,77 %  
496,77 %6,77 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:1.93
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.23
Směrodatná odchylka:1.11
Medián:2
Modus:1

Graf

24. Jsem více nemocný(á) než dříve.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
17354,89 %54,89 %  
22418,05 %18,05 %  
32015,04 %15,04 %  
5107,52 %7,52 %  
464,51 %4,51 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:1.81
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.19
Směrodatná odchylka:1.09
Medián:1
Modus:1

Graf

25. Můj přístup k práci se dá nazvat: Proč se namáhat?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
17354,89 %54,89 %  
22921,8 %21,8 %  
3139,77 %9,77 %  
5129,02 %9,02 %  
464,51 %4,51 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:1.8
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.28
Směrodatná odchylka:1.13
Medián:1
Modus:1

Graf

26. Dostávám se do konfliktů.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
16649,62 %49,62 %  
23224,06 %24,06 %  
32015,04 %15,04 %  
496,77 %6,77 %  
564,51 %4,51 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:1.82
Minimum:1
Maximum:4
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.93
Směrodatná odchylka:0.97
Medián:2
Modus:1

Graf

27. Moje výkony v práci nejsou nejlepší.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15944,36 %44,36 %  
23526,32 %26,32 %  
32216,54 %16,54 %  
496,77 %6,77 %  
586,02 %6,02 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:1.94
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.07
Směrodatná odchylka:1.04
Medián:2
Modus:1

Graf

28. Piji alkohol a beru léky, abych se cítil(a) lépe.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18866,17 %66,17 %  
21813,53 %13,53 %  
5139,77 %9,77 %  
396,77 %6,77 %  
453,76 %3,76 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:1.65
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.33
Směrodatná odchylka:1.15
Medián:1
Modus:1

Graf

29. Hovořit s lidmi mne vyčerpává.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
16851,13 %51,13 %  
23324,81 %24,81 %  
31511,28 %11,28 %  
5107,52 %7,52 %  
475,26 %5,26 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:1.83
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.14
Směrodatná odchylka:1.07
Medián:1
Modus:1

Graf

30. Nemohu se soustředit na práci tak jako dříve.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
17052,63 %52,63 %  
23022,56 %22,56 %  
31712,78 %12,78 %  
486,02 %6,02 %  
586,02 %6,02 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:1.79
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.05
Směrodatná odchylka:1.02
Medián:1
Modus:1

Graf

31. Práce mě nudí.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
17354,89 %54,89 %  
23022,56 %22,56 %  
3139,77 %9,77 %  
496,77 %6,77 %  
586,02 %6,02 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:1.75
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.05
Směrodatná odchylka:1.03
Medián:1
Modus:1

Graf

32. Pilně pracuji, ale nemám úspěch.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
16750,38 %50,38 %  
32216,54 %16,54 %  
22115,79 %15,79 %  
41410,53 %10,53 %  
596,77 %6,77 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:1.98
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.38
Směrodatná odchylka:1.18
Medián:1
Modus:1

Graf

33. Cítím se znechucen(a)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
16649,62 %49,62 %  
22921,8 %21,8 %  
32216,54 %16,54 %  
586,02 %6,02 %  
486,02 %6,02 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:1.87
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.08
Směrodatná odchylka:1.04
Medián:2
Modus:1

Graf

34. Nerad(a) chodím do práce.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
16649,62 %49,62 %  
23123,31 %23,31 %  
31511,28 %11,28 %  
4118,27 %8,27 %  
5107,52 %7,52 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:1.91
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.28
Směrodatná odchylka:1.13
Medián:2
Modus:1

Graf

35. Společenská zábava mě unavuje.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
16649,62 %49,62 %  
22921,8 %21,8 %  
31612,03 %12,03 %  
4118,27 %8,27 %  
5118,27 %8,27 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:1.94
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.37
Směrodatná odchylka:1.17
Medián:2
Modus:1

Graf

36. Sexuální život nestojí za vynaložené úsilí.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
17657,14 %57,14 %  
22518,8 %18,8 %  
51410,53 %10,53 %  
3107,52 %7,52 %  
486,02 %6,02 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:1.83
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.51
Směrodatná odchylka:1.23
Medián:1
Modus:1

Graf

37. Většinou se ve svém volném čase dívám na televizi.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
14735,34 %35,34 %  
23526,32 %26,32 %  
33022,56 %22,56 %  
4129,02 %9,02 %  
596,77 %6,77 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.18
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.18
Směrodatná odchylka:1.09
Medián:2
Modus:1

Graf

38. Není toho moc, na co se ve své práci mohu těšit.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
16347,37 %47,37 %  
22720,3 %20,3 %  
32317,29 %17,29 %  
4107,52 %7,52 %  
5107,52 %7,52 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:1.98
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.3
Směrodatná odchylka:1.14
Medián:2
Modus:1

Graf

39. Práce mi dělá starosti i doma.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
14836,09 %36,09 %  
23627,07 %27,07 %  
33224,06 %24,06 %  
4107,52 %7,52 %  
575,26 %5,26 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.11
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.01
Směrodatná odchylka:1.01
Medián:2
Modus:1

Graf

40. Moje pracovní pocity zasahují do mého soukromého života.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
24634,59 %34,59 %  
14030,08 %30,08 %  
32821,05 %21,05 %  
4129,02 %9,02 %  
575,26 %5,26 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.17
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:0.96
Směrodatná odchylka:0.98
Medián:2
Modus:2

Graf

41. Práce se mi zdá bezúčelná.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
16649,62 %49,62 %  
22720,3 %20,3 %  
32115,79 %15,79 %  
4107,52 %7,52 %  
596,77 %6,77 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:1.92
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.23
Směrodatná odchylka:1.11
Medián:2
Modus:1

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

5. Rodinný stav

 • odpověď svobodný(á):
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 25 na otázku 2. Věk
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 24 na otázku 2. Věk
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 4 na otázku 34. Nerad(a) chodím do práce.

6. Pracovní pozice

 • odpověď zaměstnanec pod vedením:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 24 na otázku 2. Věk

14. Je u Vás na pracovišti supervize prováděna?

 • odpověď ne:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 13. Co je to supervize?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví

2. Věk

4. Nejvyšší dosažené vzdělání

5. Rodinný stav

6. Pracovní pozice

8. Máte osobní zkušenost se syndromem vyhoření?

9. Pokud by Vás postihl syndrom vyhoření, vyhledal(a) byste pomoc?

10. Kde byste tuto pomoc hledal(a)?

11. Relaxujete ve svém volném čase?

13. Co je to supervize?

14. Je u Vás na pracovišti supervize prováděna?

15. Co konkrétně se u Vás na pracovišti dělá proti syndromu vyhoření? (např. posunování rolí, povýšení, změna pracoviště v rámci stejného oboru...)

16. Využil(a) jste někdy individuální supervize?

17. Jsem unavený(á), i když mám dostatek spánku.

18. Jsem nespokojen(a) se svou prací.

19. Cítím se smutný(á) bez jasného důvodu.

20. Jsem zapomnětlivý(á).

21. Snadno se rozčílím a utrhuji se na lidi.

22. Vyhýbám se lidem v práci i v soukromí.

23. Mám potíže se spaním, protože mám starosti v práci.

24. Jsem více nemocný(á) než dříve.

25. Můj přístup k práci se dá nazvat: Proč se namáhat?

26. Dostávám se do konfliktů.

27. Moje výkony v práci nejsou nejlepší.

28. Piji alkohol a beru léky, abych se cítil(a) lépe.

29. Hovořit s lidmi mne vyčerpává.

30. Nemohu se soustředit na práci tak jako dříve.

31. Práce mě nudí.

32. Pilně pracuji, ale nemám úspěch.

33. Cítím se znechucen(a)

34. Nerad(a) chodím do práce.

35. Společenská zábava mě unavuje.

36. Sexuální život nestojí za vynaložené úsilí.

37. Většinou se ve svém volném čase dívám na televizi.

38. Není toho moc, na co se ve své práci mohu těšit.

39. Práce mi dělá starosti i doma.

40. Moje pracovní pocity zasahují do mého soukromého života.

41. Práce se mi zdá bezúčelná.

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví

2. Věk

4. Nejvyšší dosažené vzdělání

5. Rodinný stav

6. Pracovní pozice

8. Máte osobní zkušenost se syndromem vyhoření?

9. Pokud by Vás postihl syndrom vyhoření, vyhledal(a) byste pomoc?

10. Kde byste tuto pomoc hledal(a)?

11. Relaxujete ve svém volném čase?

13. Co je to supervize?

14. Je u Vás na pracovišti supervize prováděna?

15. Co konkrétně se u Vás na pracovišti dělá proti syndromu vyhoření? (např. posunování rolí, povýšení, změna pracoviště v rámci stejného oboru...)

16. Využil(a) jste někdy individuální supervize?

17. Jsem unavený(á), i když mám dostatek spánku.

18. Jsem nespokojen(a) se svou prací.

19. Cítím se smutný(á) bez jasného důvodu.

20. Jsem zapomnětlivý(á).

21. Snadno se rozčílím a utrhuji se na lidi.

22. Vyhýbám se lidem v práci i v soukromí.

23. Mám potíže se spaním, protože mám starosti v práci.

24. Jsem více nemocný(á) než dříve.

25. Můj přístup k práci se dá nazvat: Proč se namáhat?

26. Dostávám se do konfliktů.

27. Moje výkony v práci nejsou nejlepší.

28. Piji alkohol a beru léky, abych se cítil(a) lépe.

29. Hovořit s lidmi mne vyčerpává.

30. Nemohu se soustředit na práci tak jako dříve.

31. Práce mě nudí.

32. Pilně pracuji, ale nemám úspěch.

33. Cítím se znechucen(a)

34. Nerad(a) chodím do práce.

35. Společenská zábava mě unavuje.

36. Sexuální život nestojí za vynaložené úsilí.

37. Většinou se ve svém volném čase dívám na televizi.

38. Není toho moc, na co se ve své práci mohu těšit.

39. Práce mi dělá starosti i doma.

40. Moje pracovní pocity zasahují do mého soukromého života.

41. Práce se mi zdá bezúčelná.

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Lalošáková, I.Syndrom vyhoření (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://p.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.