Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Parky pro extrémní sporty

Parky pro extrémní sporty

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Aleš Strnadel
Šetření:28. 12. 2011 - 04. 01. 2012
Počet respondentů:44
Počet otázek (max/průměr):20 / 19.11
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:57,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:40
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

V rámci zlepšování zavedeného systému jakosti a snahy o stálé zkvalitňování poskytovaných služeb, si Vás dovolujeme požádat o vyplnění dotazníku.
 

Odpovědi respondentů

1. Jaké je vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena2761,36 %61,36 %  
Muž1738,64 %38,64 %  

Graf

2. Provozujete nějaký z níže uvedených adrenalinových sportů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádný neprovozuji1943,18 %43,18 %  
IN-LINE1227,27 %27,27 %  
BMX715,91 %15,91 %  
SK849,09 %9,09 %  
FMTB49,09 %9,09 %  

Graf

3. Je ve Vašem okolí dostatek míst k provozování adrenalinových sportů?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3170,45 %70,45 %  
ano1329,55 %29,55 %  

Graf

4. Uvítali byste ve Vašem okolí nový adrenalinový park? (SK8, MTB, BMX apod)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3272,73 %72,73 %  
ne1227,27 %27,27 %  

Graf

5. Jaký typ překážek Vám vyhovuje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
streetové překážky (lavky apod.)3068,18 %68,18 %  
funbox1329,55 %29,55 %  
pyramida1227,27 %27,27 %  
radius1125 %25 %  
bang920,45 %20,45 %  
spina511,36 %11,36 %  

Graf

6. Přáli byste si mít park rozdělený podle druhu sportu? (IN-LINE, SK8, MTB...)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3375 %75 %  
ne1125 %25 %  

Graf

7. Jaký druh parku máte rádi?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
betonový park2045,45 %45,45 %  
dřevěné překážky1840,91 %40,91 %  
kovové překážky613,64 %13,64 %  

Graf

8. Upřednostňujete:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nezastřešený park2761,36 %61,36 %  
zastřešený park (příp. hala)1738,64 %38,64 %  

Graf

9. Kolik byste byli ochotni investovat do parku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 30 0002659,09 %59,09 %  
1 000 000 a více511,36 %11,36 %  
do 80 000511,36 %11,36 %  
200 000 - 500 00049,09 %9,09 %  
100 000 - 200 00049,09 %9,09 %  

Graf

10. Byly ve Vašem městě nějaké pokusy vybudovat adrenalinový park?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím2147,73 %47,73 %  
ano1943,18 %43,18 %  
ne49,09 %9,09 %  

Graf

11. Konají se ve Vašem okolí nějaké adrenalinové akce?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2965,91 %65,91 %  
ne1534,09 %34,09 %  

Graf

12. Byli jste spokojeni s jejich technickou úrovní?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3170,45 %70,45 %  
ne1329,55 %29,55 %  

Graf

13. Pokud ne, co by ste na akci zlepšili?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
sk8park120 %2,27 %  
Víc piva120 %2,27 %  
organizaci120 %2,27 %  
nevím120 %2,27 %  
reklama120 %2,27 %  

Graf

14. Kde si nejvíce všimnete naší reklamy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Internet2147,73 %47,73 %  
Billboard1227,27 %27,27 %  
Bike/skate park613,64 %13,64 %  
Jinde511,36 %11,36 %  

Graf

15. Chtěli byste na adrenalinových akcích vidět:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pro-ridery2045,45 %45,45 %  
nové produkty1227,27 %27,27 %  
kapelu1227,27 %27,27 %  

Graf

16. Upřednostňujete mobilní/stálé překážky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vyhovují mi obě varianty2045,45 %45,45 %  
stálé1840,91 %40,91 %  
mobilní 613,64 %13,64 %  

Graf

17. Kde byste chtěli park?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
na okraji města 2556,82 %56,82 %  
v centru města 1636,36 %36,36 %  
mimo město36,82 %6,82 %  

Graf

18. Uvítali byste možnost zasílání nabídky aktuálních slev na Vaši e-mailovou adresu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2556,82 %56,82 %  
je mi to jedno1534,09 %34,09 %  
ano49,09 %9,09 %  

Graf

19. Je pro Vás cena přijatelná oproti konkurenci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevidím v tom rozdíl3068,18 %68,18 %  
ano1022,73 %22,73 %  
ne49,09 %9,09 %  

Graf

20. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21-302556,82 %56,82 %  
10-201738,64 %38,64 %  
31-4024,55 %4,55 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

8. Upřednostňujete:

  • odpověď nezastřešený park:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 4. Uvítali byste ve Vašem okolí nový adrenalinový park? (SK8, MTB, BMX apod)

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaké je vaše pohlaví?

2. Provozujete nějaký z níže uvedených adrenalinových sportů?

3. Je ve Vašem okolí dostatek míst k provozování adrenalinových sportů?

4. Uvítali byste ve Vašem okolí nový adrenalinový park? (SK8, MTB, BMX apod)

5. Jaký typ překážek Vám vyhovuje?

6. Přáli byste si mít park rozdělený podle druhu sportu? (IN-LINE, SK8, MTB...)

7. Jaký druh parku máte rádi?

8. Upřednostňujete:

9. Kolik byste byli ochotni investovat do parku?

10. Byly ve Vašem městě nějaké pokusy vybudovat adrenalinový park?

11. Konají se ve Vašem okolí nějaké adrenalinové akce?

12. Byli jste spokojeni s jejich technickou úrovní?

14. Kde si nejvíce všimnete naší reklamy?

15. Chtěli byste na adrenalinových akcích vidět:

16. Upřednostňujete mobilní/stálé překážky?

17. Kde byste chtěli park?

18. Uvítali byste možnost zasílání nabídky aktuálních slev na Vaši e-mailovou adresu?

19. Je pro Vás cena přijatelná oproti konkurenci?

20. Kolik je Vám let?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaké je vaše pohlaví?

2. Provozujete nějaký z níže uvedených adrenalinových sportů?

3. Je ve Vašem okolí dostatek míst k provozování adrenalinových sportů?

4. Uvítali byste ve Vašem okolí nový adrenalinový park? (SK8, MTB, BMX apod)

5. Jaký typ překážek Vám vyhovuje?

6. Přáli byste si mít park rozdělený podle druhu sportu? (IN-LINE, SK8, MTB...)

7. Jaký druh parku máte rádi?

8. Upřednostňujete:

9. Kolik byste byli ochotni investovat do parku?

10. Byly ve Vašem městě nějaké pokusy vybudovat adrenalinový park?

11. Konají se ve Vašem okolí nějaké adrenalinové akce?

12. Byli jste spokojeni s jejich technickou úrovní?

14. Kde si nejvíce všimnete naší reklamy?

15. Chtěli byste na adrenalinových akcích vidět:

16. Upřednostňujete mobilní/stálé překážky?

17. Kde byste chtěli park?

18. Uvítali byste možnost zasílání nabídky aktuálních slev na Vaši e-mailovou adresu?

19. Je pro Vás cena přijatelná oproti konkurenci?

20. Kolik je Vám let?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Strnadel, A.Parky pro extrémní sporty (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://parky-pro-extremni-sporty.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.