Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Partnerské konflikty

Partnerské konflikty

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Alena Kopanicová
Šetření:12. 01. 2009 - 19. 01. 2009
Počet respondentů:68
Počet otázek (max/průměr):22 / 21.79
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:32,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:49
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento dotazník bude použit do diplomové práce, kterou zpracovávám. Její téma je "Vývoj partnerské komunikace v rodině".

Cílem mého průzkumu je ověření hypotézy.

Zní: "Čím déle trvá partnerský vztah, tím lépe se partneři znají a dovedou řešit své konflikty anebo je předcházet."

Odpovědi respondentů

1. S partnerem jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
druzi4160,29 %60,29 %  
manželé2638,24 %38,24 %  
manželé vs. druzi (alternativní)=111,47 %1,47 %  

Graf

2. V jaké fázi vývoje běžné rodiny se s partnerem nyní nacházíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Období známosti (plánování společného soužití, zasnoubení)3450 %50 %  
Start rodinného života (od svatby k narození 1.dítěte)1522,06 %22,06 %  
Rodina s dětmi, které vylétají z hnízda (osamostatňují se)1014,71 %14,71 %  
Rodina s dětmi45,88 %5,88 %  
Rodina ve středních letech (sami dva)22,94 %2,94 %  
Stárnoucí rodina (důchod, vnoučata) 22,94 %2,94 %  
q Období známosti (plánování společného soužití, zasnoubení)11,47 %1,47 %  

Graf

3. Váš partnerský vztah trvá

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2-5 let2333,82 %33,82 %  
Do 2 let1826,47 %26,47 %  
6-10 let 1014,71 %14,71 %  
11-20 let913,24 %13,24 %  
21 a více let710,29 %10,29 %  
q 6-10 let 11,47 %1,47 %  

Graf

4. Svého partnera znáte velmi dobře, tzv. „jako své boty“?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano4160,29 %60,29 %  
určitě ano1826,47 %26,47 %  
spíše ne68,82 %8,82 %  
určitě ne22,94 %2,94 %  
q spíše ano11,47 %1,47 %  

Graf

5. Co na svém partnerovi nejvíce obdivujete?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spolehlivost1928,79 %27,94 %  
inteligenci1624,24 %23,53 %  
smysl pro humor1116,67 %16,18 %  
tolerantnost812,12 %11,76 %  
oddanost23,03 %2,94 %  
všechny tyto vlastnosti11,52 %1,47 %  
laskavost11,52 %1,47 %  
miluju ho, tak všechno ne?11,52 %1,47 %  
důvěru11,52 %1,47 %  
Nic11,52 %1,47 %  
pracovní píli11,52 %1,47 %  
že je to moje super ženuška11,52 %1,47 %  
pracovitost11,52 %1,47 %  
obětavost,upřímnost,pozornost11,52 %1,47 %  
všechno11,52 %1,47 %  

Graf

6. Co Vám na Vašem partnerovi nejvíce vadí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Přemíra zájmů1116,18 %16,18 %  
Nespolehlivost1014,71 %14,71 %  
Absence pomoci v domácnosti811,76 %11,76 %  
Rozdílný názor na výchovu dětí57,35 %7,35 %  
Nic45,88 %5,88 %  
obětavost11,47 %1,47 %  
nemá žádnou z těchto vlastností11,47 %1,47 %  
přehnaná zodpovědnost k rodičům11,47 %1,47 %  
netolerance11,47 %1,47 %  
urážlivost11,47 %1,47 %  
Náladová nestálost11,47 %1,47 %  
Přemíra pracovních povinností11,47 %1,47 %  
Co nám vadilo jsme si už dávno vyřešili.11,47 %1,47 %  
trochu nespolečenský typ11,47 %1,47 %  
mlaská při jídle11,47 %1,47 %  
Absence něhy11,47 %1,47 %  
pomalost11,47 %1,47 %  
lllll11,47 %1,47 %  
nevadí nic11,47 %1,47 %  
mě na něm toho moc nevadí11,47 %1,47 %  
egoismus11,47 %1,47 %  
je totální chaotička11,47 %1,47 %  
příliš mnoho práce11,47 %1,47 %  
moc zaměstnaný11,47 %1,47 %  
neschopnost si odpočinout11,47 %1,47 %  
neustále mě kontroluje11,47 %1,47 %  
zapomínání:-)11,47 %1,47 %  
lhář11,47 %1,47 %  
workoholismus11,47 %1,47 %  
lhaní11,47 %1,47 %  
náladovost, často na pivě11,47 %1,47 %  
tropení žertů na mou osobu11,47 %1,47 %  
Náladovost11,47 %1,47 %  
rozdílné zájmy, pohodlnost11,47 %1,47 %  
Nerozhodnost11,47 %1,47 %  

Graf

7. V kterém období Vašeho společného soužití jste zaregistroval/a nejvíce konfliktů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Před svatbou3957,35 %57,35 %  
Těsně po narození dítěte1522,06 %22,06 %  
Těsně po svatbě710,29 %10,29 %  
Před narozením dítěte68,82 %8,82 %  
q Před svatbou11,47 %1,47 %  

Graf

8. Jaký by měl být Váš partner/partnerka?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Tolerantní1726,15 %25 %  
Spolehlivý1523,08 %22,06 %  
Upřímný1523,08 %22,06 %  
Měl by mít smysl pro humor812,31 %11,76 %  
Inteligentní23,08 %2,94 %  
kombinace předchozích11,54 %1,47 %  
Upřímný věrný11,54 %1,47 %  
rychlejší11,54 %1,47 %  
takový jaký je11,54 %1,47 %  
komunikativní11,54 %1,47 %  
taková, jaká je11,54 %1,47 %  
kombinace všeho kromě společenského11,54 %1,47 %  
Společenský11,54 %1,47 %  

Graf

9. Jaký byl nejčastější důvod vašich konfliktů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Přemíra zájmů partnera1725 %25 %  
Zaměstnání1319,12 %19,12 %  
Rodinní příslušníci ze strany partnera710,29 %10,29 %  
Výchova dětí57,35 %7,35 %  
Finance22,94 %2,94 %  
žárlivost22,94 %2,94 %  
q Rodinní příslušníci ze strany partnera11,47 %1,47 %  
stavba rodinného domu11,47 %1,47 %  
Rodinní příslušníci z Vaší strany11,47 %1,47 %  
Výchova psa11,47 %1,47 %  
Nevěra11,47 %1,47 %  
rady ze strany mé tchýně11,47 %1,47 %  
llll11,47 %1,47 %  
nevím11,47 %1,47 %  
domácí práce11,47 %1,47 %  
přílišná zahleděnost do sebe sama11,47 %1,47 %  
bez konfliktů11,47 %1,47 %  
finanční stránka11,47 %1,47 %  
konflikty nemáme11,47 %1,47 %  
kamarádi11,47 %1,47 %  
žádné11,47 %1,47 %  
úklid11,47 %1,47 %  
nespolehlivost11,47 %1,47 %  
vareni11,47 %1,47 %  
Odlišnost názorů11,47 %1,47 %  
rozdílné představy o světě a trávení společného ča11,47 %1,47 %  
To bych rád věděl11,47 %1,47 %  
nedostatek zájmů partnera, laxní přístup k životu11,47 %1,47 %  

Graf

10. Řešíte závažné problémy, které má jeden z partnerů, společně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Většinou ano3551,47 %51,47 %  
Vždy2333,82 %33,82 %  
Většinou ne811,76 %11,76 %  
Své problémy si řeší každý sám22,94 %2,94 %  

Graf

11. Jakým způsobem zpravidla řešíte vzájemné konflikty?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Kompromisem2942,65 %42,65 %  
Hádkou1725 %25 %  
Odkladem na pozdější dobu710,29 %10,29 %  
Ustoupím partnerovi45,88 %5,88 %  
q Hádkou11,47 %1,47 %  
vysvětlením a udobřením11,47 %1,47 %  
okamžitě, dokud se to nevyjasníme11,47 %1,47 %  
lehkou hádkou se snahou vyřešit v klidu11,47 %1,47 %  
vzájemnou domluvou řešení11,47 %1,47 %  
snažím se jim předcházet nebo utnout v zárodku11,47 %1,47 %  
nemame konflikty ani po trech letech souziti :-)11,47 %1,47 %  
argumenty11,47 %1,47 %  
zatím nemáme konflikty vysokého rázu11,47 %1,47 %  
Jak kdy11,47 %1,47 %  
vyšuměním ... :-) nebo partner ustoupí mě11,47 %1,47 %  

Graf

12. Kdo podle Vás nejvíce ovlivňuje názory Vašeho / Vaší partnerky partnera?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nedá se nikým ovlivnit 2435,29 %35,29 %  
2232,35 %32,35 %  
Jeho / její rodiče1522,06 %22,06 %  
Někdo jiný68,82 %8,82 %  
q Jeho / její rodiče11,47 %1,47 %  

Graf

13. Víte spolehlivě, co partnera rozčílí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Většinou ano3855,88 %55,88 %  
Ano2739,71 %39,71 %  
Většinou ne34,41 %4,41 %  

Graf

14. Uveďte hodnotu (kromě zdraví), kterou považujete za nejdůležitější pro trvalý partnerský vztah:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
citová vazba mezi partnery (věrnost, láska, důvěra) 4060,61 %58,82 %  
vzájemná tolerance1827,27 %26,47 %  
společná výchova dětí34,55 %4,41 %  
q citová vazba mezi partnery (věrnost, láska, důvěra) 11,52 %1,47 %  
sex11,52 %1,47 %  
ve většině podstatných otázek shodné názory (vých)11,52 %1,47 %  
nejlépe vše dohromady11,52 %1,47 %  
komunikace11,52 %1,47 %  

Graf

15. Dokážete Vaše rozpory řešit v klidu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Většinou ano3652,94 %52,94 %  
Většinou ne2435,29 %35,29 %  
Vždy811,76 %11,76 %  

Graf

16. Řešíte konflikty formou "tichá domácnost"?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Většinou ne3652,94 %52,94 %  
Ne1725 %25 %  
Většinou ano1319,12 %19,12 %  
Vždy22,94 %2,94 %  

Graf

17. Pokud s přítelem vyřešíte nějaký konflikt, dohodnete se s ním na určitých „pravidlech“, aby se podobná hádka neopakovala?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Většinou ano3450 %50 %  
Většinou ne1927,94 %27,94 %  
Vždy913,24 %13,24 %  
Nikdy68,82 %8,82 %  

Graf

18. Vyžadujete, aby se Vám partner, který hádku vyprovokoval následně omluvil?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Většinou ne3450 %50 %  
Většinou ano1826,47 %26,47 %  
NIkdy1522,06 %22,06 %  
Vždy11,47 %1,47 %  

Graf

19. Hodnotíte Vaše manželství/partnerství jako spokojené?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5986,76 %86,76 %  
ne811,76 %11,76 %  
Ano vs. Ne (alternativní)=-111,47 %1,47 %  

Graf

20. Jste

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena5783,82 %83,82 %  
Muž1014,71 %14,71 %  
Žena vs. Muž (alternativní)=-111,47 %1,47 %  

Graf

21. Kolik je Vám let?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat číselnou odpověď (pouze nezáporná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21711,11 %10,29 %  
2369,52 %8,82 %  
3357,94 %7,35 %  
3457,94 %7,35 %  
1946,35 %5,88 %  
2446,35 %5,88 %  
2534,76 %4,41 %  
2034,76 %4,41 %  
3123,17 %2,94 %  
2823,17 %2,94 %  
ostatní odpovědi 37
44
35
18
27
22
41
51
26
55
68
40
60
29
15
50
2234,92 %32,35 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:28.28
Minimum:19
Maximum:51
Variační rozpětí:32
Rozptyl:64.21
Směrodatná odchylka:8.01
Medián:25
Modus:21

Graf

22. Kolik je let Vašemu partnerovi?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2469,09 %8,82 %  
2669,09 %8,82 %  
2157,58 %7,35 %  
3446,06 %5,88 %  
2346,06 %5,88 %  
3534,55 %4,41 %  
4123,03 %2,94 %  
3023,03 %2,94 %  
2223,03 %2,94 %  
2723,03 %2,94 %  
ostatní odpovědi 29
31
36
33
55
32
38
28
20
19
1
45
62
42
72
48
64
51
56
46
3045,45 %44,12 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:31.17
Minimum:20
Maximum:56
Variační rozpětí:36
Rozptyl:86.65
Směrodatná odchylka:9.31
Medián:29
Modus:24

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. S partnerem jste:

 • odpověď druzi:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Období známosti (plánování společného soužití, zasnoubení) na otázku 2. V jaké fázi vývoje běžné rodiny se s partnerem nyní nacházíte?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Do 2 let na otázku 3. Váš partnerský vztah trvá
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Přemíra zájmů na otázku 6. Co Vám na Vašem partnerovi nejvíce vadí?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi < 15 - 21 > na otázku 21. Kolik je Vám let?
 • odpověď manželé:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rodina s dětmi, které vylétají z hnízda (osamostatňují se) na otázku 2. V jaké fázi vývoje běžné rodiny se s partnerem nyní nacházíte?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 38 - 72 > na otázku 22. Kolik je let Vašemu partnerovi?

2. V jaké fázi vývoje běžné rodiny se s partnerem nyní nacházíte?

 • odpověď Období známosti (plánování společného soužití, zasnoubení):
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi < 15 - 21 > na otázku 21. Kolik je Vám let?

4. Svého partnera znáte velmi dobře, tzv. „jako své boty“?

 • odpověď spíše ano:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 28 - 34 > na otázku 21. Kolik je Vám let?

7. V kterém období Vašeho společného soužití jste zaregistroval/a nejvíce konfliktů?

 • odpověď Před svatbou:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Období známosti (plánování společného soužití, zasnoubení) na otázku 2. V jaké fázi vývoje běžné rodiny se s partnerem nyní nacházíte?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. S partnerem jste:

2. V jaké fázi vývoje běžné rodiny se s partnerem nyní nacházíte?

3. Váš partnerský vztah trvá

4. Svého partnera znáte velmi dobře, tzv. „jako své boty“?

5. Co na svém partnerovi nejvíce obdivujete?

6. Co Vám na Vašem partnerovi nejvíce vadí?

7. V kterém období Vašeho společného soužití jste zaregistroval/a nejvíce konfliktů?

8. Jaký by měl být Váš partner/partnerka?

9. Jaký byl nejčastější důvod vašich konfliktů?

10. Řešíte závažné problémy, které má jeden z partnerů, společně?

11. Jakým způsobem zpravidla řešíte vzájemné konflikty?

12. Kdo podle Vás nejvíce ovlivňuje názory Vašeho / Vaší partnerky partnera?

13. Víte spolehlivě, co partnera rozčílí?

14. Uveďte hodnotu (kromě zdraví), kterou považujete za nejdůležitější pro trvalý partnerský vztah:

15. Dokážete Vaše rozpory řešit v klidu?

16. Řešíte konflikty formou "tichá domácnost"?

17. Pokud s přítelem vyřešíte nějaký konflikt, dohodnete se s ním na určitých „pravidlech“, aby se podobná hádka neopakovala?

18. Vyžadujete, aby se Vám partner, který hádku vyprovokoval následně omluvil?

19. Hodnotíte Vaše manželství/partnerství jako spokojené?

20. Jste

21. Kolik je Vám let?

22. Kolik je let Vašemu partnerovi?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. S partnerem jste:

2. V jaké fázi vývoje běžné rodiny se s partnerem nyní nacházíte?

3. Váš partnerský vztah trvá

4. Svého partnera znáte velmi dobře, tzv. „jako své boty“?

5. Co na svém partnerovi nejvíce obdivujete?

6. Co Vám na Vašem partnerovi nejvíce vadí?

7. V kterém období Vašeho společného soužití jste zaregistroval/a nejvíce konfliktů?

8. Jaký by měl být Váš partner/partnerka?

9. Jaký byl nejčastější důvod vašich konfliktů?

10. Řešíte závažné problémy, které má jeden z partnerů, společně?

11. Jakým způsobem zpravidla řešíte vzájemné konflikty?

12. Kdo podle Vás nejvíce ovlivňuje názory Vašeho / Vaší partnerky partnera?

13. Víte spolehlivě, co partnera rozčílí?

14. Uveďte hodnotu (kromě zdraví), kterou považujete za nejdůležitější pro trvalý partnerský vztah:

15. Dokážete Vaše rozpory řešit v klidu?

16. Řešíte konflikty formou "tichá domácnost"?

17. Pokud s přítelem vyřešíte nějaký konflikt, dohodnete se s ním na určitých „pravidlech“, aby se podobná hádka neopakovala?

18. Vyžadujete, aby se Vám partner, který hádku vyprovokoval následně omluvil?

19. Hodnotíte Vaše manželství/partnerství jako spokojené?

20. Jste

21. Kolik je Vám let?

22. Kolik je let Vašemu partnerovi?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Kopanicová, A.Partnerské konflikty (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://partnerske-konflikty.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.