Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > PC a životní prostředí

PC a životní prostředí

Všímáte si společenské odpovědnosti supermarketů?
Nakupujete v společensky odpovědných obchodech radši? Zúčastněte se průzkumu Lucie Krátké.

(5 min)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Alisa Serova
Šetření:04. 11. 2021 - 18. 11. 2021
Počet respondentů:95
Počet otázek (max/průměr):18 / 17.04
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:82,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:29
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

prosím o vyplnění tohoto dotazníku, věnovaného tématu vlivů počítačů na zdraví člověka a životní prostředí. Předem děkuji za věnovaný čas. 

Odpovědi respondentů

1. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena5153,68 %53,68 %  
muž4244,21 %44,21 %  
nechci uvádět22,11 %2,11 %  

Graf

2. Váš věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
26-35 let3132,63 %32,63 %  
18-25 let2526,32 %26,32 %  
36-50 let2324,21 %24,21 %  
51-65 let88,42 %8,42 %  
méně než 18 let44,21 %4,21 %  
více než 65 let33,16 %3,16 %  
nechci uvádět11,05 %1,05 %  

Graf

3. Vaše hlavní činnost:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
práce (zaměstnanec)5456,84 %56,84 %  
studium (škola, kurzy, univerzita)2324,21 %24,21 %  
podnikání (OSVČ, vlastník firmy, freelnacer)1111,58 %11,58 %  
žádné z výše uvedených55,26 %5,26 %  
nezaměstnaný33,16 %3,16 %  
péče o dítě (na mateřské / rodičovské dovolené)33,16 %3,16 %  

Graf

4. V jakém kraji bydlíte:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Praha2425,26 %25,26 %  
Středočeský kraj1414,74 %14,74 %  
Moravskoslezský kraj88,42 %8,42 %  
Jihomoravský kraj77,37 %7,37 %  
Ústecký kraj77,37 %7,37 %  
Plzeňský kraj55,26 %5,26 %  
Zlínský kraj55,26 %5,26 %  
Jihočeský kraj55,26 %5,26 %  
Liberecký kraj55,26 %5,26 %  
Kraj Vysočina55,26 %5,26 %  
Pardubický kraj44,21 %4,21 %  
Královéhradecký kraj33,16 %3,16 %  
Olomoucký kraj22,11 %2,11 %  
Karlovarský kraj11,05 %1,05 %  

Graf

5. Bydlíte v obci:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v obci s 50 000 a více obyvatel5153,68 %53,68 %  
v obci s méně než 2 000 obyvatel1717,89 %17,89 %  
v obci s 10 000 – 49 999 obyvatel1414,74 %14,74 %  
v obci s 2 000 – 9 999 obyvatel1313,68 %13,68 %  

Graf

6. Používáte počítač? (Počítačem se zde rozumí stolní počítač, notebook, laptop, ultrabook apod. Nejedená se o tablety, mobilní telefony)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9397,89 %97,89 %  
ne22,11 %2,11 %  

Graf

7. Kde používáte počítač?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
doma9096,77 %94,74 %  
v práci6367,74 %66,32 %  
ve škole1617,2 %16,84 %  
na cestě1212,9 %12,63 %  
v kavárně / restauraci99,68 %9,47 %  

Graf

8. Jak často používáte počítač pro tyto účely?

Nepovinná otázka, respondent se mohl u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

9. Pokud jste uvedl, že používáte počítač pro jiné účely, zde prosím uveďte pro které.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

"Rodinná práce": nákupy, správa rodinných financí, organizace fotek a hudby, stahování hudby, filmů apod.

0

Bankovnictví, výběr dovolené...

Cestování, cykloturistika a turistika, plánování a zpracování tras a cest. Zpracování a archivace fotografií a videí. Bankovnictví, účetnictví, správa nemovitostí a dalšího majetku, atd,

databáze fotek, webová prezentace fotek, příprava vlastního videa, CAD - byt, dům, zahrada

Fotky

Hledání informací.

internet banking, e-mail, datové schránky

když si potřebuji něco vytisknout, protože mobil k mojí tiskárně nepřipojím

komunikace, maily

mining

Nakupování, komunikace, vyhledávání a zpracováváná informací mimo zaměstnání

Nakupování, objednávky

nákupy

nákupy

nákupy

Občas jako plácačku na muchy a jiné lítací potvory, podtácek.

porno

práce s internetem, tabulkami, excelem, wordem a úpravu fotagrafií a obrázků pro činnost neziskové organizace (není hlavním zaměstnáním)

sebevzdělávání (obecné, nikoliv škola), programování (pro zábavu)

Seznamování

Studium

titulky, kreslení, úprava fotek, grafika aj...

tvorba

úprava fotek

Úpravy fotek, střih videa

volný čas - úprava fotografií a videí, komunikace s bankou a zadávání plateb

zarážka do dveří

10. Zaznamenal(a) jste někdy jeden nebo více z následujících stavů / pocitů po několikahodinovém nepřetržitém používání počítače?

Nepovinná otázka, respondent se mohl u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

11. Může se stát, že zapomenete na čas na jídlo v době, kdy používáte počítač?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3436,56 %35,79 %  
spíše ne2324,73 %24,21 %  
spíše ano2122,58 %22,11 %  
ano1516,13 %15,79 %  

Graf

12. Můžete o sobě říci, že do určité míry trpíte digitální závislostí? (připomínám, že dotazník je anonymní, proto prosím o upřímné odpovědi).

Nepovinná otázka, respondent se mohl u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

13. Věděl(a) jste, že prach, který se hromadí díky elektrostatickému poli počítače, může být často příčinou některých onemocnění?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6873,91 %71,58 %  
ano2426,09 %25,26 %  

Graf

14. Myslíte si, že počítač spotřebovává hodně elektrické energie?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne3739,78 %38,95 %  
spíše ano3234,41 %33,68 %  
ano1313,98 %13,68 %  
ne1111,83 %11,58 %  

Graf

15. Které z následujících režimů práce počítače používáte pro záměrnou úsporu elektrické energie (po ukončení práce s počítačem)?

Nepovinná otázka, respondent se mohl u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

16. Představte si, že je váš počítač rozbitý a neopravitelný a nelze jej prodat. Co s ním uděláte?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nechám počítač doma / ve sklepu3537,63 %36,84 %  
odvezu počítač do sběrného dvora3436,56 %35,79 %  
hodím počítač do kontejneru pro elektroodpad2425,81 %25,26 %  
požádám přátele, aby pomohli s likvidací1313,98 %13,68 %  
pokusím se vrátit počítač výrobci / prodejci1111,83 %11,58 %  
hodím počítač do kontejneru pro smíšený odpad66,45 %6,32 %  
prodám ho na náhradní díly11,08 %1,05 %  
Požádám otce, aby mi pomohl s likvidací a koupil nový.11,08 %1,05 %  
skoro še jde nějak opravit11,08 %1,05 %  
vyjmu hard disk a zničím jej11,08 %1,05 %  
poradím se s rodiči11,08 %1,05 %  
rozeperu a ponechám si komponenty, které jsou ještě v pořádku11,08 %1,05 %  
rozemelu ho na prach a nasypu do záhonu11,08 %1,05 %  
rozeberu na použitelné komponenty a t odložím do skladu.11,08 %1,05 %  
Rozeberu, disky uschovám, použitelné díly použiji, zbytek se pokusím vrátit výrobci, zbytek do sběrny11,08 %1,05 %  
Posunu počítač přátelům/sourozencům, pokud mají zájem. Pokud ne, využiju použitelné díly pro základ dalšího počítače. Pokud jsou nepoužitelné, hodím do kontejneru pro elektroodpad.11,08 %1,05 %  
dám kamarádovi na díly, pokud nebude chtít, tak sběrný dvůr11,08 %1,05 %  
použiji součástky11,08 %1,05 %  
Prodat/darovat na náhradní díly11,08 %1,05 %  
jako IT bych notebook rozebral na součástky, které bych buď dále využil nebo odprodal. Pevné PC je opravitelné v podstatě vždy. Vadné komponenty buď do elektro odpadu nebo sběrného dvora.11,08 %1,05 %  
Rozeberu, co půjde, nabídnu dál, nefunkční součást dám na svoz nebezpečného odpadu11,08 %1,05 %  

Graf

17. Jaký poplatek byste byl(a) ochotna zaplatit za správnou ekologickou recyklaci rozbitého počítače?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádný4852,75 %50,53 %  
51-100 Kč1314,29 %13,68 %  
101-200 Kč1213,19 %12,63 %  
do 50 Kč1010,99 %10,53 %  
201-500 Kč55,49 %5,26 %  
501-1000 Kč22,2 %2,11 %  
více než 1000 Kč11,1 %1,05 %  

Graf

18. Myslíte si, že je hromadění velkého objemu elektronického odpadu významným problémem v současné době?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano4750 %49,47 %  
ano2728,72 %28,42 %  
spíše ne1111,7 %11,58 %  
ne99,57 %9,47 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Vaše hlavní činnost:

 • odpověď studium (škola, kurzy, univerzita):
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ve škole na otázku 7. Kde používáte počítač?

5. Bydlíte v obci:

 • odpověď v obci s 50 000 a více obyvatel:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Praha na otázku 4. V jakém kraji bydlíte:

10. Zaznamenal(a) jste někdy jeden nebo více z následujících stavů / pocitů po několikahodinovém nepřetržitém používání počítače?

 • odpověď bolest hlavy=ano:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi úzkost=ano na otázku 10. Zaznamenal(a) jste někdy jeden nebo více z následujících stavů / pocitů po několikahodinovém nepřetržitém používání počítače?
 • odpověď napětí, rozčílení=ne:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi psychická únava, vyčerpanost=ne na otázku 10. Zaznamenal(a) jste někdy jeden nebo více z následujících stavů / pocitů po několikahodinovém nepřetržitém používání počítače?
 • odpověď psychická únava, vyčerpanost=ano:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi napětí, rozčílení=ano na otázku 10. Zaznamenal(a) jste někdy jeden nebo více z následujících stavů / pocitů po několikahodinovém nepřetržitém používání počítače?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi úzkost=ano na otázku 10. Zaznamenal(a) jste někdy jeden nebo více z následujících stavů / pocitů po několikahodinovém nepřetržitém používání počítače?
 • odpověď úzkost=ne:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi bolest hlavy=ne na otázku 10. Zaznamenal(a) jste někdy jeden nebo více z následujících stavů / pocitů po několikahodinovém nepřetržitém používání počítače?
 • odpověď zhoršení zraku, suché oči apod.=ano:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 101-200 Kč na otázku 17. Jaký poplatek byste byl(a) ochotna zaplatit za správnou ekologickou recyklaci rozbitého počítače?

12. Můžete o sobě říci, že do určité míry trpíte digitální závislostí? (připomínám, že dotazník je anonymní, proto prosím o upřímné odpovědi).

 • odpověď jiný typ digitální závislosti=ne:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi prohlížení filmů=nikdy na otázku 8. Jak často používáte počítač pro tyto účely?
 • odpověď závislost na sociálních sítích=ne:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi závislost na internetu=ne na otázku 12. Můžete o sobě říci, že do určité míry trpíte digitální závislostí? (připomínám, že dotazník je anonymní, proto prosím o upřímné odpovědi).

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste:

2. Váš věk

3. Vaše hlavní činnost:

4. V jakém kraji bydlíte:

5. Bydlíte v obci:

6. Používáte počítač? (Počítačem se zde rozumí stolní počítač, notebook, laptop, ultrabook apod. Nejedená se o tablety, mobilní telefony)

7. Kde používáte počítač?

8. Jak často používáte počítač pro tyto účely?

10. Zaznamenal(a) jste někdy jeden nebo více z následujících stavů / pocitů po několikahodinovém nepřetržitém používání počítače?

11. Může se stát, že zapomenete na čas na jídlo v době, kdy používáte počítač?

12. Můžete o sobě říci, že do určité míry trpíte digitální závislostí? (připomínám, že dotazník je anonymní, proto prosím o upřímné odpovědi).

13. Věděl(a) jste, že prach, který se hromadí díky elektrostatickému poli počítače, může být často příčinou některých onemocnění?

14. Myslíte si, že počítač spotřebovává hodně elektrické energie?

15. Které z následujících režimů práce počítače používáte pro záměrnou úsporu elektrické energie (po ukončení práce s počítačem)?

16. Představte si, že je váš počítač rozbitý a neopravitelný a nelze jej prodat. Co s ním uděláte?

17. Jaký poplatek byste byl(a) ochotna zaplatit za správnou ekologickou recyklaci rozbitého počítače?

18. Myslíte si, že je hromadění velkého objemu elektronického odpadu významným problémem v současné době?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste:

2. Váš věk

3. Vaše hlavní činnost:

4. V jakém kraji bydlíte:

5. Bydlíte v obci:

6. Používáte počítač? (Počítačem se zde rozumí stolní počítač, notebook, laptop, ultrabook apod. Nejedená se o tablety, mobilní telefony)

7. Kde používáte počítač?

8. Jak často používáte počítač pro tyto účely?

10. Zaznamenal(a) jste někdy jeden nebo více z následujících stavů / pocitů po několikahodinovém nepřetržitém používání počítače?

11. Může se stát, že zapomenete na čas na jídlo v době, kdy používáte počítač?

12. Můžete o sobě říci, že do určité míry trpíte digitální závislostí? (připomínám, že dotazník je anonymní, proto prosím o upřímné odpovědi).

13. Věděl(a) jste, že prach, který se hromadí díky elektrostatickému poli počítače, může být často příčinou některých onemocnění?

14. Myslíte si, že počítač spotřebovává hodně elektrické energie?

15. Které z následujících režimů práce počítače používáte pro záměrnou úsporu elektrické energie (po ukončení práce s počítačem)?

16. Představte si, že je váš počítač rozbitý a neopravitelný a nelze jej prodat. Co s ním uděláte?

17. Jaký poplatek byste byl(a) ochotna zaplatit za správnou ekologickou recyklaci rozbitého počítače?

18. Myslíte si, že je hromadění velkého objemu elektronického odpadu významným problémem v současné době?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Serova, A.PC a životní prostředí (výsledky průzkumu), 2021. Dostupné online na https://pc-a-zivotni-prostredi.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.