Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Péče o dítě po rozchodu rodičů

Péče o dítě po rozchodu rodičů

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jana Pužmanová
Šetření:07. 11. 2019 - 21. 11. 2019
Počet respondentů:204
Počet otázek (max/průměr):15 / 14.35
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:72,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:23
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

prosím Vás o několik minut k vyplnění dotazníku, jehož cílem je zjistit názor veřejnosti na varianty uspořádání péče o děti po rozvodu nebo rozchodu rodičů. Zároveň se snaží zjistit, jak varianty uspořádání péče o děti mohou eliminovat nástup možného rizikového chování objevujícího se v životě dětí z rozpadlých rodin.

Předem Vám děkuji za ochotu a čas.

Odpovědi respondentů

1. Souhlasíte s tvrzením, že dítě by mělo být po rozchodu rodičů automaticky svěřeno do výhradní péče matky? (za předpokladu, že je matka způsobilá se o dítě starat)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím7737,75 %37,75 %  
spíše souhlasím4622,55 %22,55 %  
spíše nesouhlasím4522,06 %22,06 %  
souhlasím2512,25 %12,25 %  
nevím115,39 %5,39 %  

Graf

2. V případě rozpadu rodiny byste informace o možnostech uspořádání péče o dítě hledal/a:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
na internetu10551,47 %51,47 %  
v okruhu svých známých9245,1 %45,1 %  
u OSPODu (orgán sociálně-právní ochrany dětí)8240,2 %40,2 %  
u neziskových organizací zabývajících se odborným sociálním poradenstvím3919,12 %19,12 %  
v odborné literatuře3416,67 %16,67 %  
jinde167,84 %7,84 %  
nevím136,37 %6,37 %  

Graf

3. V průběhu rozhodování o uspořádání péče o děti po rozchodu rodičů bych měl důvěru v pomoc OSPOD (Orgán sociálně-právní ochrany dětí):

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím5928,92 %28,92 %  
spíše nesouhlasím4421,57 %21,57 %  
nevím4120,1 %20,1 %  
nesouhlasím3115,2 %15,2 %  
souhlasím2914,22 %14,22 %  

Graf

4. S rozdělením sourozenců po rozchodu rodičů tak, aby jeden připadl do výhradní péče matky a druhý do výhradní péče otce (modelová situace – rodina se dvěma dětmi):

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím14068,63 %68,63 %  
spíše nesouhlasím4421,57 %21,57 %  
nevím157,35 %7,35 %  
spíše souhlasím41,96 %1,96 %  
souhlasím10,49 %0,49 %  

Graf

5. Žena je při volbě střídavé výchovy jako varianty péče o děti po rozchodu rodičů ovlivněna tím, jak ji bude hodnotit její okolí:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím5727,94 %27,94 %  
nevím5125 %25 %  
spíše souhlasím4120,1 %20,1 %  
spíše nesouhlasím4019,61 %19,61 %  
souhlasím157,35 %7,35 %  

Graf

6. Máte ve svém okolí někoho, kdo praktikuje střídavou výchovu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 7, neotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano15375 %75 %  
ne5125 %25 %  

Graf

7. Její fungování hodnotíte jako:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše dobré6139,87 %29,9 %  
dobré3321,57 %16,18 %  
spíše špatné2918,95 %14,22 %  
špatné1711,11 %8,33 %  
nevím138,5 %6,37 %  

Graf

8. Od jakého věku by bylo vhodné brát v úvahu názor dítěte na uspořádání péče o dítě po rozchodu rodičů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
8 - 107637,25 %37,25 %  
5 - 76230,39 %30,39 %  
11 - 133718,14 %18,14 %  
14 a více2110,29 %10,29 %  
nevím83,92 %3,92 %  

Graf

9. V případě, že se rodiče nejsou schopni dohodnout na formě uspořádání péče o dítě po rozchodu, považoval/a byste zavedení povinné účasti na mediaci (včetně sankcí za neúčast) za prospěšné?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano12762,25 %62,25 %  
nevím5024,51 %24,51 %  
ne2713,24 %13,24 %  

Graf

10. Domníváte se, že následkem rozchodu rodičů by mohlo být rizikové chování dítěte? (takové chování, v jehož důsledku dochází k prokazatelnému nárůstu zdravotních, sociálních, výchovných a dalších rizik pro jedince nebo společnost)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 11, neotázka č. 13].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano17485,29 %85,29 %  
ne3014,71 %14,71 %  

Graf

11. Domníváte se, že zvolená varianta uspořádání péče o dítě po rozchodu rodičů může ovlivnit výskyt rizikového chování dítěte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 12, neotázka č. 13, nevímotázka č. 13].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano15287,36 %74,51 %  
nevím148,05 %6,86 %  
ne84,6 %3,92 %  

Graf

12. Myslíte si, že by střídavá výchova mohla výskyt rizikového chování dítěte po rozchodu rodičů:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím5234,21 %25,49 %  
spíše zvýšit4328,29 %21,08 %  
spíše snížit2919,08 %14,22 %  
snížit149,21 %6,86 %  
zvýšit149,21 %6,86 %  

Graf

13. Jsem:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena14973,04 %73,04 %  
muž5526,96 %26,96 %  

Graf

14. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
35 - 508843,14 %43,14 %  
18 - 357034,31 %34,31 %  
51 - 603115,2 %15,2 %  
61 a více157,35 %7,35 %  

Graf

15. Nejvyšší dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské10651,96 %51,96 %  
středoškolské s maturitou6431,37 %31,37 %  
středoškolské199,31 %9,31 %  
vyšší odborné115,39 %5,39 %  
základní41,96 %1,96 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Souhlasíte s tvrzením, že dítě by mělo být po rozchodu rodičů automaticky svěřeno do výhradní péče matky? (za předpokladu, že je matka způsobilá se o dítě starat)

2. V případě rozpadu rodiny byste informace o možnostech uspořádání péče o dítě hledal/a:

3. V průběhu rozhodování o uspořádání péče o děti po rozchodu rodičů bych měl důvěru v pomoc OSPOD (Orgán sociálně-právní ochrany dětí):

4. S rozdělením sourozenců po rozchodu rodičů tak, aby jeden připadl do výhradní péče matky a druhý do výhradní péče otce (modelová situace – rodina se dvěma dětmi):

5. Žena je při volbě střídavé výchovy jako varianty péče o děti po rozchodu rodičů ovlivněna tím, jak ji bude hodnotit její okolí:

6. Máte ve svém okolí někoho, kdo praktikuje střídavou výchovu?

7. Její fungování hodnotíte jako:

8. Od jakého věku by bylo vhodné brát v úvahu názor dítěte na uspořádání péče o dítě po rozchodu rodičů?

9. V případě, že se rodiče nejsou schopni dohodnout na formě uspořádání péče o dítě po rozchodu, považoval/a byste zavedení povinné účasti na mediaci (včetně sankcí za neúčast) za prospěšné?

10. Domníváte se, že následkem rozchodu rodičů by mohlo být rizikové chování dítěte? (takové chování, v jehož důsledku dochází k prokazatelnému nárůstu zdravotních, sociálních, výchovných a dalších rizik pro jedince nebo společnost)

11. Domníváte se, že zvolená varianta uspořádání péče o dítě po rozchodu rodičů může ovlivnit výskyt rizikového chování dítěte?

12. Myslíte si, že by střídavá výchova mohla výskyt rizikového chování dítěte po rozchodu rodičů:

13. Jsem:

14. Věk:

15. Nejvyšší dosažené vzdělání:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Souhlasíte s tvrzením, že dítě by mělo být po rozchodu rodičů automaticky svěřeno do výhradní péče matky? (za předpokladu, že je matka způsobilá se o dítě starat)

2. V případě rozpadu rodiny byste informace o možnostech uspořádání péče o dítě hledal/a:

3. V průběhu rozhodování o uspořádání péče o děti po rozchodu rodičů bych měl důvěru v pomoc OSPOD (Orgán sociálně-právní ochrany dětí):

4. S rozdělením sourozenců po rozchodu rodičů tak, aby jeden připadl do výhradní péče matky a druhý do výhradní péče otce (modelová situace – rodina se dvěma dětmi):

5. Žena je při volbě střídavé výchovy jako varianty péče o děti po rozchodu rodičů ovlivněna tím, jak ji bude hodnotit její okolí:

6. Máte ve svém okolí někoho, kdo praktikuje střídavou výchovu?

7. Její fungování hodnotíte jako:

8. Od jakého věku by bylo vhodné brát v úvahu názor dítěte na uspořádání péče o dítě po rozchodu rodičů?

9. V případě, že se rodiče nejsou schopni dohodnout na formě uspořádání péče o dítě po rozchodu, považoval/a byste zavedení povinné účasti na mediaci (včetně sankcí za neúčast) za prospěšné?

10. Domníváte se, že následkem rozchodu rodičů by mohlo být rizikové chování dítěte? (takové chování, v jehož důsledku dochází k prokazatelnému nárůstu zdravotních, sociálních, výchovných a dalších rizik pro jedince nebo společnost)

11. Domníváte se, že zvolená varianta uspořádání péče o dítě po rozchodu rodičů může ovlivnit výskyt rizikového chování dítěte?

12. Myslíte si, že by střídavá výchova mohla výskyt rizikového chování dítěte po rozchodu rodičů:

13. Jsem:

14. Věk:

15. Nejvyšší dosažené vzdělání:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Pužmanová, J.Péče o dítě po rozchodu rodičů (výsledky průzkumu), 2019. Dostupné online na https://pece-o-dite-po-rozchodu-rodi.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.