Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Péče o umírající: domácí prostředí versus zdravotnické zařízení

Péče o umírající: domácí prostředí versus zdravotnické zařízení

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Naďa Marešová
Šetření:20. 02. 2012 - 27. 02. 2012
Počet respondentů:50
Počet otázek (max/průměr):30 / 20.42
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:37 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:11
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti, jsem studentkou vysoké školy obor ošetřovatelství a prosím vás o vyplnění dotazníku pro mojí bakalářskou práci na téma Etické konfrontace v domácí péči o terminálně nemocné. Vyplněním dotazníku přispějete ke zjištění příčin, proč většina lidí v dnešní době umírá v nemocnících. Dotazník je anonymní a dobrovolný, vyplňujte ho prosím pečlivě a pravdivě. Děkuji Naďa Marešová

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

POZOR: dotazník je pro dvě úzké skupiny respondentů:

1. Lidé, kteří se o svého blízkého umírajícího starali v domácím prostředí.

2. Lidé, kteří svého blízkého umírajícího svěřili do některého typu zdravotnického zařízení (nemocnice, léčebna dlouhodobě nemocných, domov důchodců, hospic, atd.)

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena4692 %92 %  
Muž48 %8 %  

Graf

2. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
25 - 342856 %56 %  
35 - 441428 %28 %  
55 a více48 %8 %  
45 - 5448 %8 %  

Graf

3. Vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3366 %66 %  
VŠ - 1. stupeň(bakalářské studium)918 %18 %  
VŠ - 2. stupeň(magisterské studium)36 %6 %  
Učební obor s maturitou24 %4 %  
24 %4 %  
VŠ - jakékoliv vyšší vzdělání než magisterské12 %2 %  

Graf

4. Vzdělání zdravotnického zaměření:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jsem laik(nejsem zdravotník)2754 %54 %  
Jsem zdravotník2346 %46 %  

Graf

5. Víte, co je hospic? je to nestátní lůžkové zařízení, které v budovách k tomu zařízených poskytuje lékařské, ošetřovatelské, psychologické, sociální a duchovní služby umírajícím pacientům v posledním stádiu nemoci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 6, Neotázka č. 12].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4896 %96 %  
Ne24 %4 %  

Graf

6. Může blízký nemocného pobývat 24 hodin denně v hospicu s ním až do jeho smrti a podílet se na jeho péči spolu s ošetřujícím personálem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano3470,83 %68 %  
Nevím1225 %24 %  
Ne24,17 %4 %  

Graf

7. Platí umírající pobyt v hospicu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano2143,75 %42 %  
Nevím 1837,5 %36 %  
Ano, ale jen velmi malou částku, cca do 10% skutečné ceny714,58 %14 %  
Ne24,17 %4 %  

Graf

8. Jak je hospic financován?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Velkou část hradí pojišťovna, zbytek se kombinuje od sponzorů, ze sociálních dávek a minimální část přispívá i sám nemocný2347,92 %46 %  
Nevím1327,08 %26 %  
Pouze ze soukromých a sponzorských darů, příspěvků, sbírek atd.1122,92 %22 %  
Z veřejného zdravotního pojištění12,08 %2 %  

Graf

9. Víte, co je mobilní hospic?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Poskytování zdravotnických služeb sestrou a lékařem v autě, které na zavolání přistaví k domu nemocnéhootázka č. 10, Organizace, která poskytuje ošetřovatelské, lékařské, sociálné, psychologické a duchovní služby v domácím prostředí umírajícímu, pomáhá v péči o něj jeho pečující osobě(osobám) a stará se i o samotné pečujícíotázka č. 10, Nevímotázka č. 12].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Organizace, která poskytuje ošetřovatelské, lékařské, sociálné, psychologické a duchovní služby v domácím prostředí umírajícímu, pomáhá v péči o něj jeho pečující osobě(osobám) a stará se i o samotné pečující3572,92 %70 %  
Nevím1122,92 %22 %  
Poskytování zdravotnických služeb sestrou a lékařem v autě, které na zavolání přistaví k domu nemocného24,17 %4 %  

Graf

10. Kolik mobilních hospiců je provozováno v ČR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
14 hospiců2464,86 %48 %  
Mobilní hospic je v každém větším městě ČR1129,73 %22 %  
50 hospiců25,41 %4 %  

Graf

11. Kolik stojí služby poskytované mobilním hospicem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
některé stojí nad 1000 kč za den, většina však stojí do 200 kč za den, jsou i mobilní hospice poskytující služby zdarma2978,38 %58 %  
Nestojí nic - péče je hrazena z veřejného zdravotního pojištění513,51 %10 %  
1500 - 2000 kč za den38,11 %6 %  

Graf

12. Vztah mezi vámi a vašim blízkým umírajícím byl:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Příbuzenský - přímá rodinná linie: otec, matka, dcera, syn, babička, děda)3570 %70 %  
Jiný - nepřímá rodinná linie, např. tchýně, tchán, teta, strýc, švagr, švagrová, sestřenice, bratranec, dále např. druh, družka, kamarád/ka, soused/ka atd.1530 %30 %  

Graf

13. O vašeho blízkého umírajícího:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Jste se staral(a) sám(sama) či za pomoci dalších osob v domácím prostředíotázka č. 22, péče mu byla poskytována v nějakém typu zdravotnického či sociálního zařízení(nemocnice, LDN, domov důchodců, hospic atd.)otázka č. 14].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
péče mu byla poskytována v nějakém typu zdravotnického či sociálního zařízení(nemocnice, LDN, domov důchodců, hospic atd.)2754 %54 %  
Jste se staral(a) sám(sama) či za pomoci dalších osob v domácím prostředí2346 %46 %  

Graf

14. O tom, že svého blízkého umírajícího svěříte do zdravotnického či sociální zařízení, jste se rozhodl(a):

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Po dohodě s rodinou1140,74 %22 %  
Ihned - nenapadlo vás, že by tu byla jiná možnost311,11 %6 %  
Z finančních důvodů27,41 %4 %  
myslela jsem, že se maminka uzdraví a vezmu si ji domů13,7 %2 %  
po zkušenostech z domácího ošetřování13,7 %2 %  
po dohodě s umírajícím13,7 %2 %  
babička s námi nechtěla bydlet13,7 %2 %  
rozhodl někdo jiný13,7 %2 %  
nedostatek času13,7 %2 %  
zemřel při rutinní prohlídce v nemocnici13,7 %2 %  
Po neúnosném zhoršení zdravotního stavu pro péči domácí13,7 %2 %  
ze strachu, že mu nebudu schopen poskytnout vhodnou zdravotní péči13,7 %2 %  
rozhodl zdravotní stav13,7 %2 %  
Proste to jinak neslo13,7 %2 %  

Graf

15. V době, kdy jste se rozhodoval(a), zda se o nemocného budete starat v domácím prostředí nebo ho umístíte do zdravotnického zařízení, jste věděl(a) o existenci hospiců a o službách, která poskytují?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 16, Neotázka č. 17, Věděl(a) jsem, že existují, ale ne jaké služby poskytujíotázka č. 16, Nevzpomínám siotázka č. 17].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano1555,56 %30 %  
Věděl(a) jsem, že existují, ale ne jaké služby poskytují622,22 %12 %  
Nevzpomínám si414,81 %8 %  
Ne27,41 %4 %  

Graf

16. Hrály tyto informace roli ve vašem rozhodování?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, tyto informace roli nehrály1047,62 %20 %  
Ano - byl to jeden z důvodů, proč jsem svěřil(a) svého blízkého umírajícího do zdravotnického či sociálního zařízení733,33 %14 %  
Nevzpomínám si419,05 %8 %  

Graf

17. Hrál ve vašem rozhodování roli estetický stav budovy zdravotnického zařízení a jejího okolního prostředí(vzled pokojů, chodeb, příroda okolo atd.)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne829,63 %16 %  
Spíše ano829,63 %16 %  
Ano622,22 %12 %  
Spíše ne518,52 %10 %  

Graf

18. Na stupnici od 1do 5 vyberte prosím, jak jste byl(a) spokojen(a) s péčí o vašeho blízkého umírajícího ve zdravotnickém či sociálním zařízení(oznámkuj te jako ve škole: 1-nejlepší známka, 5-nejhorší známka):

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21140,74 %22 %  
3933,33 %18 %  
4518,52 %10 %  
527,41 %4 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.88
Minimum:2
Maximum:5
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.78
Směrodatná odchylka:0.88
Medián:3
Modus:2

Graf

19. Byl(a) jste s nemocným v okamžiku jeho smrti ve zdravotnickém zařízení?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2592,59 %50 %  
ano27,41 %4 %  

Graf

20. Umírání a smrt ve zdravotnickém zařízení pro vás znamená(vyberte prosím výrok, který je vám nejbližší):

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Standard, který by se měl využívat jen v krajních a nutných případech a v ostatních situacích poskytnout umírajícím a jejich bližním osvětu a podmínky pro péči v jejich domácím prostředí2074,07 %40 %  
Nevím414,81 %8 %  
Bezpečí a pohodlí pro umírajícího i jeho blízké a rodinu311,11 %6 %  

Graf

21. Kde vy sám(sama) byste raději umíral(a) a zemřel(a)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ve svém domácím prostředí, mezi svými blízkými1451,85 %28 %  
V hospicu, obklopen svými blízkými1244,44 %24 %  
Ve zdravotnickém či sociálním zařízení13,7 %2 %  

Graf

22. O tom, že se o vašeho blízkého umírajícího budete starat sám(sama) či za pomoci dalších osob v domácím prostředí jste se rozhodl(a):

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Po dohodě s rodinou1356,52 %26 %  
Ihned - nemusel(a) jsem o tom přemýšlet, vždycky jsem byl(a) rozhodnutý(á) tuto službu svému blízkému poskytnout1043,48 %20 %  

Graf

23. V době, kdy jste se rozhodoval(a), zda se o nemocného budete starat sám nebo ho umístíte do zdravotnického zařízení, jste věděl(a) o existenci hospiců a službách, které poskytují?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 24, Neotázka č. 25, Věděl(a) jsem, že existují, ale ne jaké poskytují službyotázka č. 24, Nevzpomínám siotázka č. 25].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano1356,52 %26 %  
Ne521,74 %10 %  
Nevzpomínám si313,04 %6 %  
Věděl(a) jsem, že existují, ale ne jaké poskytují služby28,7 %4 %  

Graf

24. Hrály tyto informace roli ve vašem rozhodování?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, tyto informace roli nehrály853,33 %16 %  
Ano - byl to jeden z důvodů, proč jsem začal o umírajícího pečovat v domácím prostředí640 %12 %  
Nevzpomínám si16,67 %2 %  

Graf

25. O nemocného:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
O péči jste se dělil(a) s jinou osobou(osobami)2086,96 %40 %  
Jste pečoval(a) sám(sama)313,04 %6 %  

Graf

26. Abyste pečoval(a) o umírajícího v domácím prostředí:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nepotřebovali jste o tom mluvit, vše vyplynulo ze situace, přirozeně a samozřejmě1878,26 %36 %  
Nemocnému jste to vy sám(sama) nabídl(a)313,04 %6 %  
Vás požádal sám nemocný28,7 %4 %  

Graf

27. Umírání a smrt ve zdravotnickém zařízení pro vás znamená(vyberte prosím výrok, který je vám nejbližší):

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Standard, který by se měl využívat jen v krajních a nutných případech a v ostatních situacích poskytnout umírajícím a jejich bližním osvětu a podmínky pro péči o umírající v jejich domácím prostředí1669,57 %32 %  
Neznamená pro mě nic313,04 %6 %  
Bezpečí a pohodlí pro umírajícího i jeho blízké a rodinu313,04 %6 %  
Běžný a léty ověřený postup, na kterém není potřeba nic měnit14,35 %2 %  

Graf

28. Využíval(a) jste v péči o nemocného služby mobilního hospicu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 30, Neotázka č. 29].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne1982,61 %38 %  
Ano417,39 %8 %  

Graf

29. Proč ne?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevěděl(a) jsem, co je mobilní hospic a že existují842,11 %16 %  
Z finančního důvodu526,32 %10 %  
nepotřebovala jsem ho15,26 %2 %  
nebylo třeba15,26 %2 %  
neměl jsem zájem15,26 %2 %  
poradili jsme si sami15,26 %2 %  
před 31 roky neexistoval15,26 %2 %  
záchvaty, přístroje, nemocnice15,26 %2 %  

Graf

30. Kde vy sám(sama) byste raději umíral(a) a zemřel(a)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ve svém domácím prostředí, mezi svými blízkými1878,26 %36 %  
V hospicu, obklopen svými blízkými417,39 %8 %  
Ve zdravotnickém zařízení14,35 %2 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 7 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Vzdělání zdravotnického zaměření:

 • odpověď Jsem laik(nejsem zdravotník):
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevím na otázku 9. Víte, co je mobilní hospic?

11. Kolik stojí služby poskytované mobilním hospicem?

 • odpověď některé stojí nad 1000 kč za den, většina však stojí do 200 kč za den, jsou i mobilní hospice poskytující služby zdarma:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Po dohodě s rodinou na otázku 14. O tom, že svého blízkého umírajícího svěříte do zdravotnického či sociální zařízení, jste se rozhodl(a):

13. O vašeho blízkého umírajícího:

 • odpověď Jste se staral(a) sám(sama) či za pomoci dalších osob v domácím prostředí:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ihned - nemusel(a) jsem o tom přemýšlet, vždycky jsem byl(a) rozhodnutý(á) tuto službu svému blízkému poskytnout na otázku 22. O tom, že se o vašeho blízkého umírajícího budete starat sám(sama) či za pomoci dalších osob v domácím prostředí jste se rozhodl(a):
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Po dohodě s rodinou na otázku 22. O tom, že se o vašeho blízkého umírajícího budete starat sám(sama) či za pomoci dalších osob v domácím prostředí jste se rozhodl(a):
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 23. V době, kdy jste se rozhodoval(a), zda se o nemocného budete starat sám nebo ho umístíte do zdravotnického zařízení, jste věděl(a) o existenci hospiců a službách, které poskytují?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi O péči jste se dělil(a) s jinou osobou(osobami) na otázku 25. O nemocného:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nepotřebovali jste o tom mluvit, vše vyplynulo ze situace, přirozeně a samozřejmě na otázku 26. Abyste pečoval(a) o umírajícího v domácím prostředí:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Standard, který by se měl využívat jen v krajních a nutných případech a v ostatních situacích poskytnout umírajícím a jejich bližním osvětu a podmínky pro péči o umírající v jejich domácím prostředí na otázku 27. Umírání a smrt ve zdravotnickém zařízení pro vás znamená(vyberte prosím výrok, který je vám nejbližší):
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 28. Využíval(a) jste v péči o nemocného služby mobilního hospicu?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ve svém domácím prostředí, mezi svými blízkými na otázku 30. Kde vy sám(sama) byste raději umíral(a) a zemřel(a)?
 • odpověď péče mu byla poskytována v nějakém typu zdravotnického či sociálního zařízení(nemocnice, LDN, domov důchodců, hospic atd.):
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Po dohodě s rodinou na otázku 14. O tom, že svého blízkého umírajícího svěříte do zdravotnického či sociální zařízení, jste se rozhodl(a):
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 15. V době, kdy jste se rozhodoval(a), zda se o nemocného budete starat v domácím prostředí nebo ho umístíte do zdravotnického zařízení, jste věděl(a) o existenci hospiců a o službách, která poskytují?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne, tyto informace roli nehrály na otázku 16. Hrály tyto informace roli ve vašem rozhodování?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 2 na otázku 18. Na stupnici od 1do 5 vyberte prosím, jak jste byl(a) spokojen(a) s péčí o vašeho blízkého umírajícího ve zdravotnickém či sociálním zařízení(oznámkuj te jako ve škole: 1-nejlepší známka, 5-nejhorší známka):
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 19. Byl(a) jste s nemocným v okamžiku jeho smrti ve zdravotnickém zařízení?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Standard, který by se měl využívat jen v krajních a nutných případech a v ostatních situacích poskytnout umírajícím a jejich bližním osvětu a podmínky pro péči v jejich domácím prostředí na otázku 20. Umírání a smrt ve zdravotnickém zařízení pro vás znamená(vyberte prosím výrok, který je vám nejbližší):
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi V hospicu, obklopen svými blízkými na otázku 21. Kde vy sám(sama) byste raději umíral(a) a zemřel(a)?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ve svém domácím prostředí, mezi svými blízkými na otázku 21. Kde vy sám(sama) byste raději umíral(a) a zemřel(a)?

19. Byl(a) jste s nemocným v okamžiku jeho smrti ve zdravotnickém zařízení?

 • odpověď ne:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne, tyto informace roli nehrály na otázku 16. Hrály tyto informace roli ve vašem rozhodování?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ve svém domácím prostředí, mezi svými blízkými na otázku 21. Kde vy sám(sama) byste raději umíral(a) a zemřel(a)?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi péče mu byla poskytována v nějakém typu zdravotnického či sociálního zařízení(nemocnice, LDN, domov důchodců, hospic atd.) na otázku 13. O vašeho blízkého umírajícího:
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi V hospicu, obklopen svými blízkými na otázku 21. Kde vy sám(sama) byste raději umíral(a) a zemřel(a)?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Po dohodě s rodinou na otázku 14. O tom, že svého blízkého umírajícího svěříte do zdravotnického či sociální zařízení, jste se rozhodl(a):
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 2 na otázku 18. Na stupnici od 1do 5 vyberte prosím, jak jste byl(a) spokojen(a) s péčí o vašeho blízkého umírajícího ve zdravotnickém či sociálním zařízení(oznámkuj te jako ve škole: 1-nejlepší známka, 5-nejhorší známka):
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Standard, který by se měl využívat jen v krajních a nutných případech a v ostatních situacích poskytnout umírajícím a jejich bližním osvětu a podmínky pro péči v jejich domácím prostředí na otázku 20. Umírání a smrt ve zdravotnickém zařízení pro vás znamená(vyberte prosím výrok, který je vám nejbližší):

20. Umírání a smrt ve zdravotnickém zařízení pro vás znamená(vyberte prosím výrok, který je vám nejbližší):

 • odpověď Standard, který by se měl využívat jen v krajních a nutných případech a v ostatních situacích poskytnout umírajícím a jejich bližním osvětu a podmínky pro péči v jejich domácím prostředí:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ve svém domácím prostředí, mezi svými blízkými na otázku 21. Kde vy sám(sama) byste raději umíral(a) a zemřel(a)?

25. O nemocného:

 • odpověď O péči jste se dělil(a) s jinou osobou(osobami):
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Po dohodě s rodinou na otázku 22. O tom, že se o vašeho blízkého umírajícího budete starat sám(sama) či za pomoci dalších osob v domácím prostředí jste se rozhodl(a):
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 23. V době, kdy jste se rozhodoval(a), zda se o nemocného budete starat sám nebo ho umístíte do zdravotnického zařízení, jste věděl(a) o existenci hospiců a službách, které poskytují?

26. Abyste pečoval(a) o umírajícího v domácím prostředí:

 • odpověď Nepotřebovali jste o tom mluvit, vše vyplynulo ze situace, přirozeně a samozřejmě:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 23. V době, kdy jste se rozhodoval(a), zda se o nemocného budete starat sám nebo ho umístíte do zdravotnického zařízení, jste věděl(a) o existenci hospiců a službách, které poskytují?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví:

2. Věk:

3. Vzdělání:

4. Vzdělání zdravotnického zaměření:

5. Víte, co je hospic? je to nestátní lůžkové zařízení, které v budovách k tomu zařízených poskytuje lékařské, ošetřovatelské, psychologické, sociální a duchovní služby umírajícím pacientům v posledním stádiu nemoci?

6. Může blízký nemocného pobývat 24 hodin denně v hospicu s ním až do jeho smrti a podílet se na jeho péči spolu s ošetřujícím personálem?

7. Platí umírající pobyt v hospicu?

8. Jak je hospic financován?

9. Víte, co je mobilní hospic?

10. Kolik mobilních hospiců je provozováno v ČR?

11. Kolik stojí služby poskytované mobilním hospicem?

12. Vztah mezi vámi a vašim blízkým umírajícím byl:

13. O vašeho blízkého umírajícího:

14. O tom, že svého blízkého umírajícího svěříte do zdravotnického či sociální zařízení, jste se rozhodl(a):

15. V době, kdy jste se rozhodoval(a), zda se o nemocného budete starat v domácím prostředí nebo ho umístíte do zdravotnického zařízení, jste věděl(a) o existenci hospiců a o službách, která poskytují?

16. Hrály tyto informace roli ve vašem rozhodování?

18. Na stupnici od 1do 5 vyberte prosím, jak jste byl(a) spokojen(a) s péčí o vašeho blízkého umírajícího ve zdravotnickém či sociálním zařízení(oznámkuj te jako ve škole: 1-nejlepší známka, 5-nejhorší známka):

19. Byl(a) jste s nemocným v okamžiku jeho smrti ve zdravotnickém zařízení?

20. Umírání a smrt ve zdravotnickém zařízení pro vás znamená(vyberte prosím výrok, který je vám nejbližší):

21. Kde vy sám(sama) byste raději umíral(a) a zemřel(a)?

22. O tom, že se o vašeho blízkého umírajícího budete starat sám(sama) či za pomoci dalších osob v domácím prostředí jste se rozhodl(a):

23. V době, kdy jste se rozhodoval(a), zda se o nemocného budete starat sám nebo ho umístíte do zdravotnického zařízení, jste věděl(a) o existenci hospiců a službách, které poskytují?

25. O nemocného:

26. Abyste pečoval(a) o umírajícího v domácím prostředí:

27. Umírání a smrt ve zdravotnickém zařízení pro vás znamená(vyberte prosím výrok, který je vám nejbližší):

28. Využíval(a) jste v péči o nemocného služby mobilního hospicu?

30. Kde vy sám(sama) byste raději umíral(a) a zemřel(a)?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví:

2. Věk:

3. Vzdělání:

4. Vzdělání zdravotnického zaměření:

5. Víte, co je hospic? je to nestátní lůžkové zařízení, které v budovách k tomu zařízených poskytuje lékařské, ošetřovatelské, psychologické, sociální a duchovní služby umírajícím pacientům v posledním stádiu nemoci?

6. Může blízký nemocného pobývat 24 hodin denně v hospicu s ním až do jeho smrti a podílet se na jeho péči spolu s ošetřujícím personálem?

7. Platí umírající pobyt v hospicu?

8. Jak je hospic financován?

9. Víte, co je mobilní hospic?

10. Kolik mobilních hospiců je provozováno v ČR?

11. Kolik stojí služby poskytované mobilním hospicem?

12. Vztah mezi vámi a vašim blízkým umírajícím byl:

13. O vašeho blízkého umírajícího:

14. O tom, že svého blízkého umírajícího svěříte do zdravotnického či sociální zařízení, jste se rozhodl(a):

15. V době, kdy jste se rozhodoval(a), zda se o nemocného budete starat v domácím prostředí nebo ho umístíte do zdravotnického zařízení, jste věděl(a) o existenci hospiců a o službách, která poskytují?

16. Hrály tyto informace roli ve vašem rozhodování?

18. Na stupnici od 1do 5 vyberte prosím, jak jste byl(a) spokojen(a) s péčí o vašeho blízkého umírajícího ve zdravotnickém či sociálním zařízení(oznámkuj te jako ve škole: 1-nejlepší známka, 5-nejhorší známka):

19. Byl(a) jste s nemocným v okamžiku jeho smrti ve zdravotnickém zařízení?

20. Umírání a smrt ve zdravotnickém zařízení pro vás znamená(vyberte prosím výrok, který je vám nejbližší):

21. Kde vy sám(sama) byste raději umíral(a) a zemřel(a)?

22. O tom, že se o vašeho blízkého umírajícího budete starat sám(sama) či za pomoci dalších osob v domácím prostředí jste se rozhodl(a):

23. V době, kdy jste se rozhodoval(a), zda se o nemocného budete starat sám nebo ho umístíte do zdravotnického zařízení, jste věděl(a) o existenci hospiců a službách, které poskytují?

25. O nemocného:

26. Abyste pečoval(a) o umírajícího v domácím prostředí:

27. Umírání a smrt ve zdravotnickém zařízení pro vás znamená(vyberte prosím výrok, který je vám nejbližší):

28. Využíval(a) jste v péči o nemocného služby mobilního hospicu?

30. Kde vy sám(sama) byste raději umíral(a) a zemřel(a)?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Marešová, N.Péče o umírající: domácí prostředí versus zdravotnické zařízení (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://pece-o-umirajici-domaci-pros.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.