Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Písmo – komunikační prostředek člověka

Písmo – komunikační prostředek člověka

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Veronika Kavanová
Šetření:08. 06. 2011 - 10. 06. 2011
Počet respondentů:100
Počet otázek (max/průměr):12 / 11.94
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:75,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:38
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

TENTO DOTAZNÍK JE URČEN POUZE PRO OBČANY ČESKÉ REPUBLIKY, PRO CIZINCE JE URČENA ANGLICKÁ VERZE

 http://www.vyplnto.cz/databaze-dotazniku/handwriting--an-instrument-o/

 Průzkum bude použit zejména jako praktická část bakalářské práce, ve které je zmapováno písmo, coby jedna z důležitých stránek lidské komunikace. Práce přibližuje historii písma v návaznosti na lidskou komunikaci a dále několik oborů, které se písmem zabývají. Jedná se o písmoznalectví, grafologii a psychologií písma. Uvedené obory budou charakterizovány z hlediska jejich odlišného přístupu k písmu i jejich využitelnosti.

Cílem průzkumné části bude zjištění, jak jsou jednotlivé obory vnímány veřejností. Zda mezi nimi percipuje rozdíly a zda je pokládá za významné a validní v kontextu s oblastmi jejich užití.

Odpovědi respondentů

1. Setkal/a jste se někdy s tím, že jste byl/a požádán/a při přijímacím řízení na pracovní pozici o ručně psaný materiál (CV, Motivační dopis, jiný materiál) či abyste nakreslil/a strom či postavu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, nesetkal/a jsem s požadavky tohoto typu. 7171 %71 %  
Ještě jsem se neúčastnil/a žádného výběrového řízení 1919 %19 %  
Ano, setkal/a jsem se s požadavkem na ručně psaný materiál i na kresbu.88 %8 %  
Ano setkal/a jsem pouze s požadavkem na ručně psaný materiál.55 %5 %  
Ano setkal/a jsem se pouze požadavkem na kresbu. 11 %1 %  

Graf

2. Grafologie je podle Vás:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Věda zabývající se rozborem ručně psaných textů. 6262 %62 %  
Forma psychologického výzkumu (rozbor osobnosti apod.).3232 %32 %  
Metoda (nejde o vědu) zabývající se rozborem ručně psaných textů.2727 %27 %  
Metoda využívaná ve forenzní (kriminalistika, soudní psychologie) psychologii.2222 %22 %  
Technika využívaná v personalistice.1313 %13 %  
Pavěda založená na neověřených teoriích a faktech.22 %2 %  

Graf

3. Máte zkušenosti s grafologií?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, nemám s grafologií žádné zkušenosti.4444 %44 %  
Vím o grafologii jen letmo z doslechu, od známých apod. 4343 %43 %  
Ano, mám. Z přijímacího řízení na pracovní místo.55 %5 %  
Ano, mám. Seznámil/a jsem se s ní na kurzu grafologie.44 %4 %  
Ano, mám. Nechal/a jsem si udělat grafologický rozbor.33 %3 %  
Nevím, nepamatuji si.22 %2 %  

Graf

4. Písmoznalectví je podle Vás:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Metoda (nejde o vědu) zabývající se rozborem ručně psaných textů.4242 %42 %  
Věda zabývající se rozborem ručně psaných textů. 3232 %32 %  
Metoda využívaná ve forenzní (kriminalistika, soudní psychologie) psychologii.2525 %25 %  
Forma psychologického výzkumu (rozbor osobnosti apod.).1111 %11 %  
Technika využívaná v personalistice.66 %6 %  
Pavěda založená na neověřených teoriích a faktech.11 %1 %  

Graf

5. Máte zkušenosti s písmoznalectvím?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, nemám s písmoznalectvím žádné zkušenosti.7979 %79 %  
Vím o písmoznalectví jen letmo z doslechu, od známých apod.99 %9 %  
Nevím, nepamatuji si.55 %5 %  
Ano, mám. Seznámil/a jsem se s ním u soudu.44 %4 %  
Ano, mám. Z médií.33 %3 %  
Ano, mám. Nechal/a jsem si udělat písmoznalecký rozbor materiálu.22 %2 %  

Graf

6. Psychologie písma je podle Vás:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Forma psychologického výzkumu (rozbor osobnosti apod.).6565 %65 %  
Věda zabývající se rozborem ručně psaných textů. 2222 %22 %  
Metoda využívaná ve forenzní (kriminalistika, soudní psychologie) psychologii.2020 %20 %  
Technika využívaná v personalistice.1111 %11 %  
Metoda (nejde o vědu) zabývající se rozborem ručně psaných textů.1010 %10 %  

Graf

7. Máte zkušenosti s psychologií písma?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, nemám s psychologií písma žádné zkušenosti.7979 %79 %  
Vím o psychologii písma jen letmo z doslechu, od známých apod. 77 %7 %  
Nevím, nepamatuji si.77 %7 %  
Ano, mám. Seznámil/a jsem se s ní v rámci školní výuky.66 %6 %  
Ano, mám. Z médií.55 %5 %  
Ano, mám. Využil/a jsem služeb odborníka na psychologii písma.22 %2 %  

Graf

8. Grafoterapie je podle Vás:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Metoda přispívající k pozitivnímu vývoji lidské psychiky, zejména v oblasti nízkého sebevědomí a podprůměrné sociální interakce.6063,83 %60 %  
Nemám tušení. 3436,17 %34 %  
Nedůvěryhodná metoda zabývající se písmem využívaná pravděpodobně grafology.44,26 %4 %  

Graf

9. Pohlaví.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena.7070 %70 %  
Muž.3030 %30 %  

Graf

10. Věk.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20-29 let.7979 %79 %  
40-49 let.66 %6 %  
Do 19 let.66 %6 %  
30-39 let.44 %4 %  
50-59 let.33 %3 %  
60 let a více.22 %2 %  

Graf

11. Země trvalého pobytu.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Česká republika5252 %52 %  
ČR4141 %41 %  
CZ33 %3 %  
CR22 %2 %  
Čechy krásné, Čechy mé11 %1 %  
CZE11 %1 %  

Graf

12. Dokončené vzdělání.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysokoškolské. 4545 %45 %  
Středoškolské s maturitou. 4242 %42 %  
Středoškolské bez maturity.55 %5 %  
Vyšší odborné. 44 %4 %  
Základní.44 %4 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Grafologie je podle Vás:

  • odpověď Forma psychologického výzkumu (rozbor osobnosti apod.).:
    • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Technika využívaná v personalistice. na otázku 2. Grafologie je podle Vás:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Setkal/a jste se někdy s tím, že jste byl/a požádán/a při přijímacím řízení na pracovní pozici o ručně psaný materiál (CV, Motivační dopis, jiný materiál) či abyste nakreslil/a strom či postavu?

2. Grafologie je podle Vás:

3. Máte zkušenosti s grafologií?

4. Písmoznalectví je podle Vás:

5. Máte zkušenosti s písmoznalectvím?

6. Psychologie písma je podle Vás:

7. Máte zkušenosti s psychologií písma?

8. Grafoterapie je podle Vás:

9. Pohlaví.

10. Věk.

11. Země trvalého pobytu.

12. Dokončené vzdělání.

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Setkal/a jste se někdy s tím, že jste byl/a požádán/a při přijímacím řízení na pracovní pozici o ručně psaný materiál (CV, Motivační dopis, jiný materiál) či abyste nakreslil/a strom či postavu?

2. Grafologie je podle Vás:

3. Máte zkušenosti s grafologií?

4. Písmoznalectví je podle Vás:

5. Máte zkušenosti s písmoznalectvím?

6. Psychologie písma je podle Vás:

7. Máte zkušenosti s psychologií písma?

8. Grafoterapie je podle Vás:

9. Pohlaví.

10. Věk.

11. Země trvalého pobytu.

12. Dokončené vzdělání.

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kavanová, V.Písmo – komunikační prostředek člověka (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://pismo--komunikacni-prostrede.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.