Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Pivo Staropramen - seminarni praci VŠ

Pivo Staropramen - seminarni praci VŠ

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Roman Navratil
Šetření:28. 11. 2011 - 30. 11. 2011
Počet respondentů:44
Počet otázek (max/průměr):10 / 10
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:72,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:41
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážený respondente,
jsme studenty 4. Ročníku Ekonomické fakulty při Vysoké škole báňské. Rádi bychom vás tímto poprosily o vyplněné dotazníku, který bude použit pro účely naší seminární práce, jejímž cílem je zhodnotit obaly pivní značky Staropramen.

Za vyplnění děkujeme :-)!
 

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

Označte vždy prosím, pouze jednu odpověď, není-li v konkrétní otázce uvedeno jinak:

Odpovědi respondentů

1. Ovlivňují podle vás různá balení piva (sklo, PET lahev, plechovka, soudek) jeho chuť?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, myslím že se chuť může lišit 3681,82 %81,82 %  
Ne, podle mě se chuť neliší818,18 %18,18 %  

Graf

2. Určete zhruba v jakém obalu nejčastěji kupujete pivo (Více možných odpovědí)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
V normální skleněné lahvi3681,82 %81,82 %  
V plechovce 1125 %25 %  
V soudku24,55 %4,55 %  
V plastu 24,55 %4,55 %  

Graf

3. Obsahuje podle vás etiketa obalu dostatek informací (o složení, době spotřeby atd.)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano2147,73 %47,73 %  
Je mi to absolutně jedno1329,55 %29,55 %  
Ne1022,73 %22,73 %  

Graf

4. Vyhovuje vám objem plastových lahví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano3170,45 %70,45 %  
Ne, chtěl bych i menší plastovou láhev 1227,27 %27,27 %  
Ne, chci na výběr i větší objem PET lahve12,27 %2,27 %  

Graf

5. Líbí se vám grafické/designové zpracování obalu (lahve i etikety)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano3477,27 %77,27 %  
Ano613,64 %13,64 %  
Spíše ne36,82 %6,82 %  
Ne12,27 %2,27 %  

Graf

6. Myslíte, že designová/grafická podoba obalu (tvar, barva lahve, etiketa atd.) měla někdy vliv na koupi značky (konkrétně u Vás)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, domnívám se že občas jsem ovlivněn podobou obalu1636,36 %36,36 %  
Nemyslím si, že bych byl nějak ovlivněn designem výrobku1329,55 %29,55 %  
Obal u mě nehraje prakticky žádnou roli1329,55 %29,55 %  
Ano, relativně pravidelně vybírám podle obalu nebo se jím nechám ovlivnit24,55 %4,55 %  

Graf

7. Určete svou spokojenost s faktory jako: manipulovatelnost (otevření, možnost uzavření), přeprava, bezpečnost (nebezpečí rozbití) atd. u různých druhů obalů na stupnici 1 - 5 jako ve škole (1 - nejspokojenější, 5 - nejméně spokojen):

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Skleněná láhev2.3181.081
Plastová láhev2.3411.861
Plechovka2.4771.068
Soudek2.752.006

Graf

8. Jste celkově spokojeni s OBALY piva Staropramen?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano3681,82 %81,82 %  
Ne818,18 %18,18 %  

Graf

9. Jaký je váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-26 let3886,36 %86,36 %  
27-49 let49,09 %9,09 %  
81 a více let24,55 %4,55 %  

Graf

10. Jaké je vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Muž2556,82 %56,82 %  
Žena1943,18 %43,18 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Ovlivňují podle vás různá balení piva (sklo, PET lahev, plechovka, soudek) jeho chuť?

2. Určete zhruba v jakém obalu nejčastěji kupujete pivo (Více možných odpovědí)

3. Obsahuje podle vás etiketa obalu dostatek informací (o složení, době spotřeby atd.)

4. Vyhovuje vám objem plastových lahví?

5. Líbí se vám grafické/designové zpracování obalu (lahve i etikety)

6. Myslíte, že designová/grafická podoba obalu (tvar, barva lahve, etiketa atd.) měla někdy vliv na koupi značky (konkrétně u Vás)?

7. Určete svou spokojenost s faktory jako: manipulovatelnost (otevření, možnost uzavření), přeprava, bezpečnost (nebezpečí rozbití) atd. u různých druhů obalů na stupnici 1 - 5 jako ve škole (1 - nejspokojenější, 5 - nejméně spokojen):

8. Jste celkově spokojeni s OBALY piva Staropramen?

9. Jaký je váš věk?

10. Jaké je vaše pohlaví?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Ovlivňují podle vás různá balení piva (sklo, PET lahev, plechovka, soudek) jeho chuť?

2. Určete zhruba v jakém obalu nejčastěji kupujete pivo (Více možných odpovědí)

3. Obsahuje podle vás etiketa obalu dostatek informací (o složení, době spotřeby atd.)

4. Vyhovuje vám objem plastových lahví?

5. Líbí se vám grafické/designové zpracování obalu (lahve i etikety)

6. Myslíte, že designová/grafická podoba obalu (tvar, barva lahve, etiketa atd.) měla někdy vliv na koupi značky (konkrétně u Vás)?

7. Určete svou spokojenost s faktory jako: manipulovatelnost (otevření, možnost uzavření), přeprava, bezpečnost (nebezpečí rozbití) atd. u různých druhů obalů na stupnici 1 - 5 jako ve škole (1 - nejspokojenější, 5 - nejméně spokojen):

8. Jste celkově spokojeni s OBALY piva Staropramen?

9. Jaký je váš věk?

10. Jaké je vaše pohlaví?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

  • nezjištěno (80,6 %)

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Navratil, R.Pivo Staropramen - seminarni praci VŠ (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://pivo-staropramen-seminarni-p.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.