Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Plánování a organizace vašeho času a úkolů

Plánování a organizace vašeho času a úkolů

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Michal Hrabec
Šetření:02. 02. 2014 - 09. 02. 2014
Počet respondentů:129
Počet otázek (max/průměr):10 / 10
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:81,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:21
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

rád bych Vás požádal o vyplnění dotazníku, který bude zdrojem cenných informací pro vypracování mé bakalářské práce.

Dotazník je zcela anonymní. Výsledky budou po skončení šetření veřejně k dispozici.

Odpovědi respondentů

1. Plánujete a organizujete si svůj čas a úkoly v zaměstnání?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím6348,84 %48,84 %  
souhlasím4736,43 %36,43 %  
spíše nesouhlasím1612,4 %12,4 %  
nevím21,55 %1,55 %  
nesouhlasím10,78 %0,78 %  

Graf

2. Plánujete a organizujete si svůj čas a úkoly v osobním životě (mimo zaměstnání)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím6751,94 %51,94 %  
souhlasím3728,68 %28,68 %  
spíše nesouhlasím2015,5 %15,5 %  
nesouhlasím32,33 %2,33 %  
nevím21,55 %1,55 %  

Graf

3. Domníváte se, že máte větší pocit kontroly, pokud sis své úkoly a povinnosti zorganizujete a naplánujete?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím7457,36 %57,36 %  
spíše souhlasím3829,46 %29,46 %  
nevím96,98 %6,98 %  
spíše nesouhlasím64,65 %4,65 %  
nesouhlasím21,55 %1,55 %  

Graf

4. Myslíte si, že pokud si své úkoly a povinnosti zorganizujete a naplánujete, dokážete je zvládnout rychleji?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím5240,31 %40,31 %  
spíše souhlasím4434,11 %34,11 %  
spíše nesouhlasím1713,18 %13,18 %  
nevím1410,85 %10,85 %  
nesouhlasím21,55 %1,55 %  

Graf

5. Myslíte si, že pokud si své úkoly a povinnosti zorganizujete a naplánujete, jsou výsledky vaší práce kvalitnější?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím4534,88 %34,88 %  
spíše souhlasím4434,11 %34,11 %  
nevím2116,28 %16,28 %  
spíše nesouhlasím1612,4 %12,4 %  
nesouhlasím32,33 %2,33 %  

Graf

6. Myslíte si, že pokud si nezorganizujete a nenaplánujete úkoly a povinnosti, může to u vás vyvolávat nepříjemné pocity nebo stres?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím4736,43 %36,43 %  
spíše souhlasím4736,43 %36,43 %  
spíše nesouhlasím2116,28 %16,28 %  
nesouhlasím86,2 %6,2 %  
nevím64,65 %4,65 %  

Graf

7. Pokud o někom víte, že si své úkoly a povinnosti plánujete a organizuje, spolupracuje se vám s ním lépe?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím4434,11 %34,11 %  
souhlasím3627,91 %27,91 %  
nevím3627,91 %27,91 %  
nesouhlasím96,98 %6,98 %  
spíše nesouhlasím43,1 %3,1 %  

Graf

8. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena10480,62 %80,62 %  
Muž2519,38 %19,38 %  

Graf

9. Vaše věková kategorie:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Do 308868,22 %68,22 %  
30 - 503829,46 %29,46 %  
Nad 5032,33 %2,33 %  

Graf

10. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolské s maturitou6550,39 %50,39 %  
Vysokoškolské5139,53 %39,53 %  
Základní96,98 %6,98 %  
Středoškolské bez maturity43,1 %3,1 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Plánujete a organizujete si svůj čas a úkoly v zaměstnání?

2. Plánujete a organizujete si svůj čas a úkoly v osobním životě (mimo zaměstnání)?

3. Domníváte se, že máte větší pocit kontroly, pokud sis své úkoly a povinnosti zorganizujete a naplánujete?

4. Myslíte si, že pokud si své úkoly a povinnosti zorganizujete a naplánujete, dokážete je zvládnout rychleji?

5. Myslíte si, že pokud si své úkoly a povinnosti zorganizujete a naplánujete, jsou výsledky vaší práce kvalitnější?

6. Myslíte si, že pokud si nezorganizujete a nenaplánujete úkoly a povinnosti, může to u vás vyvolávat nepříjemné pocity nebo stres?

7. Pokud o někom víte, že si své úkoly a povinnosti plánujete a organizuje, spolupracuje se vám s ním lépe?

8. Pohlaví:

9. Vaše věková kategorie:

10. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Plánujete a organizujete si svůj čas a úkoly v zaměstnání?

2. Plánujete a organizujete si svůj čas a úkoly v osobním životě (mimo zaměstnání)?

3. Domníváte se, že máte větší pocit kontroly, pokud sis své úkoly a povinnosti zorganizujete a naplánujete?

4. Myslíte si, že pokud si své úkoly a povinnosti zorganizujete a naplánujete, dokážete je zvládnout rychleji?

5. Myslíte si, že pokud si své úkoly a povinnosti zorganizujete a naplánujete, jsou výsledky vaší práce kvalitnější?

6. Myslíte si, že pokud si nezorganizujete a nenaplánujete úkoly a povinnosti, může to u vás vyvolávat nepříjemné pocity nebo stres?

7. Pokud o někom víte, že si své úkoly a povinnosti plánujete a organizuje, spolupracuje se vám s ním lépe?

8. Pohlaví:

9. Vaše věková kategorie:

10. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Hrabec, M.Plánování a organizace vašeho času a úkolů (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://planovani-a-organizace.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.