Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Platová diskriminace žen

Platová diskriminace žen

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jakub Jandík
Šetření:11. 05. 2011 - 15. 05. 2011
Počet respondentů:59
Počet otázek (max/průměr):3 / 2.12
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:69 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:51
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Proč jsou podle vás ženy ve srovnání s muži platově znevýhodňovány? Dotazník je anonymní, obsahuje pouze 2 otázky. Výsledky jsou veřejné a budou použity pro nekomerční účely ve studentském magazínu VOŠ Publicistiky Generace20.cz

Odpovědi respondentů

1. Jste muž či žena?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena4576,27 %76,27 %  
Muž1423,73 %23,73 %  

Graf

2. Proč myslíte, že mají ženy na stejných pozicích jako muži průměrně nižší platy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nemá to opodstatnění, je to hloupý přežitek3355,93 %55,93 %  
Neochota přiznat, že by ženy mohly být stejně dobré1627,12 %27,12 %  
Je to kompenzace za potenciální mateřskou58,47 %8,47 %  
Kvůli práci o domácnost jsou více vytížené23,39 %3,39 %  
Nejsou tak soustředěné, rozptylují je děti 11,69 %1,69 %  
Kvůli práci o domácnost jsou více vytížené11,69 %1,69 %  
Mužští zaměstnavatelé si potřebují něco dokazovat11,69 %1,69 %  

Graf

3. Jiný názor.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Celé věci nahrává to, že žena potřebuje práci a tak ji vezme i když je platově znevýhodněna. Znám zaměstnavatele, kteří přímo tohoto faktu využívají

dnfbsdf

Chtělo by to znát rozdíl těch dvou průměrů. O kolik je vlastně průměrný plat muže vyšší než u ženy v oněch vyšších pozicích. Je taky dost dobře možné, že to bude jen hloupá náhoda. Nemusí zde hrát roli jen fakt že se jedná o muže nebo ženu. Může to být dáno zaměstnavatelem, pracovní dobou, vytížeností pracovníka jako jednotlivce a následném platovém ohodnocení nezávisle na tom zda se jedná o muže nebo ženu. Chtělo by to znát si myslím více podrobností. Takhle mi to příde dost kostnaté.

Je to přežitek, který je v některých povoláních v poslední době napravován, např. učitelství je hodnoceno výhradně na základě odprac. hodin a kvalifikace učitele, ne na základě pohlaví. Stejně je to i u mnoha dalších povolání.

muž je silnější pohlaví, fyzicky i psychicky

Špatně sestavený dotazník. Předpokládá, že ženy jsou znevýhodňovány a je celý na této myšlence postavený. Co když je ale tato myšlenka chybná? Odpověď na mou otázku číslo 2, prosím, ignorujte. Systém mě nepustil bez vyplnění odpovědi i když z pozice zaměstavatele vím, že ženy i muži na stejných pozicích mají stejné platy.

žena se nebere jako hlavní příjem rodiny, co je už dnes omyl

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste muž či žena?

2. Proč myslíte, že mají ženy na stejných pozicích jako muži průměrně nižší platy?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste muž či žena?

2. Proč myslíte, že mají ženy na stejných pozicích jako muži průměrně nižší platy?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Jandík, J.Platová diskriminace žen (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://platova-diskriminace-zen.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.