Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Počítače v podnikatelské praxi

Počítače v podnikatelské praxi

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jana Vonášková
Šetření:12. 11. 2011 - 19. 11. 2011
Počet respondentů:48
Počet otázek (max/průměr):20 / 19.96
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:76,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:49
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vliv informačních a komunikačních technologií na podnikatelskou praxi z pohledu zaměstnance - dotazníky jako podklad pro seminární práci.

Odpovědi respondentů

1. Je volba regionu, kde pracujete, něčím omezena?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, je to má svobodná volba3572,92 %72,92 %  
ano, má volba byla omezena1327,08 %27,08 %  

Graf

2. Domníváte se, že region, ve kterém pracujete, vám poskytuje vhodné prostředí pro trvalý a úspěšný profesní rozvoj?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3368,75 %68,75 %  
nejsem schopen posoudit816,67 %16,67 %  
ne714,58 %14,58 %  

Graf

3. V jakém sektoru národního hospodářství pracujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
terciální (služby)4185,42 %85,42 %  
sekundární (zpracování polotovarů, stavební výroba, atp.)510,42 %10,42 %  
primární (zpracování surovin, lesnictví, zemědělství, atp.)24,17 %4,17 %  

Graf

4. Cítíte osobně dopad hospodářské krize?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2552,08 %52,08 %  
ne2245,83 %45,83 %  
nechci odpovídat12,08 %2,08 %  

Graf

5. S vaším postavení u zaměstnavatele jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
částečně spokojen2756,25 %56,25 %  
spokojen1531,25 %31,25 %  
nespokojen, ale zatím to neřeším48,33 %8,33 %  
nechci odpovídat12,08 %2,08 %  
nespokojen, hledám řešení12,08 %2,08 %  

Graf

6. Ovlivňuje podle vašeho názoru dopravní dostupnost ve vašem regionu nezaměstnanost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, dostupnost nemá na nezaměstnanost přímý vliv1939,58 %39,58 %  
částečně ano, ale není hlavní příčinou 1429,17 %29,17 %  
ano, je tady přímá vazba918,75 %18,75 %  
nejsem schopen posoudit612,5 %12,5 %  

Graf

7. Jak se dopravujete do zaměstnání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
autobus2552,08 %52,08 %  
auto2450 %50 %  
jiné918,75 %18,75 %  
pěšky48,33 %8,33 %  
vlak36,25 %6,25 %  
kolo12,08 %2,08 %  

Graf

8. Jak dlouho vám trvá cesta do zaměstnání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 30 min.2347,92 %47,92 %  
do 60 min.1939,58 %39,58 %  
více než 60 min.48,33 %8,33 %  
do 15 min.12,08 %2,08 %  
do 1 hodiny12,08 %2,08 %  

Graf

9. Cítíte zlepšení v dopravní obslužnosti při své cestě do zaměstnání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2756,25 %56,25 %  
nemohu posoudit1122,92 %22,92 %  
ano1020,83 %20,83 %  

Graf

10. Jste spokojen se službami ve vašem regionu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2552,08 %52,08 %  
částečně ano1531,25 %31,25 %  
ne714,58 %14,58 %  
nemohu posoudit12,08 %2,08 %  

Graf

11. Využíváte při výkonu své práce počítač?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano48100 %100 %  

Graf

12. Při své pracovní činnosti využíváte internet?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, pravidelně a často4389,58 %89,58 %  
ano, zřídka510,42 %10,42 %  

Graf

13. Zajímáte se o zabezpečení vašeho počítače?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spoléhám na odbornost správce systému2756,25 %56,25 %  
ano, osobně2041,67 %41,67 %  
ne12,08 %2,08 %  

Graf

14. Vyhovuje software instalovaný na vašem počítači vašim potřebám k úspěšnému plnění pracovních povinností?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4389,58 %89,58 %  
ne36,25 %6,25 %  
nechci odpovídat24,17 %4,17 %  

Graf

15. Vaše znalosti pro ovládání softwaru, který využíváte, jsou:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dostačující3266,67 %66,67 %  
výborné1531,25 %31,25 %  
nedostačující, potřebuji školení či jinou pomoc12,08 %2,08 %  

Graf

16. Domníváte se, že jsou ceny softwaru přijatelné?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2654,17 %54,17 %  
nevím1122,92 %22,92 %  
ano1122,92 %22,92 %  

Graf

17. Umožňuje vám zaměstnavatel v případě potřeby školení na software, který k práci využíváte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3470,83 %70,83 %  
ne918,75 %18,75 %  
nevím510,42 %10,42 %  

Graf

18. Zajímáte se o vývoj v oblasti vývoje osobních počítačů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2858,33 %58,33 %  
ne2041,67 %41,67 %  

Graf

19. Souhlasíte s tím, že současné moderní technologie, zejména počítače a mobilní telefony, ovlivňují přirozený vývoj dětí?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím3470,83 %70,83 %  
spíše souhlasím1225 %25 %  
nesouhlasím24,17 %4,17 %  

Graf

20. Počítače jsou součástí pracovního procesu, své místo mají v učebnách středních a vysokých škol. Za jak dlouho se podle vašeho názoru stanou učební pomůckou na základních školách a budou náhradou za dnešní pera a sešity?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nedomnívám se, že zcela nahradí běžné sešity a učebnice1736,96 %35,42 %  
do 10 let1430,43 %29,17 %  
do 5 let1021,74 %20,83 %  
za více než 10 let48,7 %8,33 %  
nejsem schopen posoudit12,17 %2,08 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

13. Zajímáte se o zabezpečení vašeho počítače?

  • odpověď spoléhám na odbornost správce systému:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 16. Domníváte se, že jsou ceny softwaru přijatelné?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Je volba regionu, kde pracujete, něčím omezena?

2. Domníváte se, že region, ve kterém pracujete, vám poskytuje vhodné prostředí pro trvalý a úspěšný profesní rozvoj?

3. V jakém sektoru národního hospodářství pracujete?

4. Cítíte osobně dopad hospodářské krize?

5. S vaším postavení u zaměstnavatele jste:

6. Ovlivňuje podle vašeho názoru dopravní dostupnost ve vašem regionu nezaměstnanost?

7. Jak se dopravujete do zaměstnání?

8. Jak dlouho vám trvá cesta do zaměstnání?

9. Cítíte zlepšení v dopravní obslužnosti při své cestě do zaměstnání?

10. Jste spokojen se službami ve vašem regionu?

11. Využíváte při výkonu své práce počítač?

12. Při své pracovní činnosti využíváte internet?

13. Zajímáte se o zabezpečení vašeho počítače?

14. Vyhovuje software instalovaný na vašem počítači vašim potřebám k úspěšnému plnění pracovních povinností?

15. Vaše znalosti pro ovládání softwaru, který využíváte, jsou:

16. Domníváte se, že jsou ceny softwaru přijatelné?

17. Umožňuje vám zaměstnavatel v případě potřeby školení na software, který k práci využíváte?

18. Zajímáte se o vývoj v oblasti vývoje osobních počítačů?

19. Souhlasíte s tím, že současné moderní technologie, zejména počítače a mobilní telefony, ovlivňují přirozený vývoj dětí?

20. Počítače jsou součástí pracovního procesu, své místo mají v učebnách středních a vysokých škol. Za jak dlouho se podle vašeho názoru stanou učební pomůckou na základních školách a budou náhradou za dnešní pera a sešity?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Je volba regionu, kde pracujete, něčím omezena?

2. Domníváte se, že region, ve kterém pracujete, vám poskytuje vhodné prostředí pro trvalý a úspěšný profesní rozvoj?

3. V jakém sektoru národního hospodářství pracujete?

4. Cítíte osobně dopad hospodářské krize?

5. S vaším postavení u zaměstnavatele jste:

6. Ovlivňuje podle vašeho názoru dopravní dostupnost ve vašem regionu nezaměstnanost?

7. Jak se dopravujete do zaměstnání?

8. Jak dlouho vám trvá cesta do zaměstnání?

9. Cítíte zlepšení v dopravní obslužnosti při své cestě do zaměstnání?

10. Jste spokojen se službami ve vašem regionu?

11. Využíváte při výkonu své práce počítač?

12. Při své pracovní činnosti využíváte internet?

13. Zajímáte se o zabezpečení vašeho počítače?

14. Vyhovuje software instalovaný na vašem počítači vašim potřebám k úspěšnému plnění pracovních povinností?

15. Vaše znalosti pro ovládání softwaru, který využíváte, jsou:

16. Domníváte se, že jsou ceny softwaru přijatelné?

17. Umožňuje vám zaměstnavatel v případě potřeby školení na software, který k práci využíváte?

18. Zajímáte se o vývoj v oblasti vývoje osobních počítačů?

19. Souhlasíte s tím, že současné moderní technologie, zejména počítače a mobilní telefony, ovlivňují přirozený vývoj dětí?

20. Počítače jsou součástí pracovního procesu, své místo mají v učebnách středních a vysokých škol. Za jak dlouho se podle vašeho názoru stanou učební pomůckou na základních školách a budou náhradou za dnešní pera a sešity?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Vonášková, J.Počítače v podnikatelské praxi (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://pocitac-jako-p.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.