Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Počítačová gramotnost

Počítačová gramotnost

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Petr Krchňák
Šetření:17. 04. 2015 - 01. 05. 2015
Počet respondentů:100
Počet otázek (max/průměr):10 / 10
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:94,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:26
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dotazník zaměřený na IT technologie. Cílem je zjistit, jaká je počítačová gramotnost v ČR (popř. SK).

Odpovědi respondentů

1. Kolik Vám je let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21 - 30 let5959 %59 %  
31 - 50 let2222 %22 %  
15 - 20 let1515 %15 %  
51 - 60 let44 %4 %  

Graf

2. Jak často používáte počítač?

Veškerý Váš čas strávený u počítače včetně práce, či školy

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
každý den9292 %92 %  
párkrát za týden77 %7 %  
párkrát za rok11 %1 %  

Graf

3. Pro jaké účely počítač nejčastěji využíváte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zpracovávání dokumentů9191 %91 %  
brouzdání na internetu9090 %90 %  
sledování filmů6969 %69 %  
zpravodajství6161 %61 %  
poslech hudby5858 %58 %  
úprava fotek4646 %46 %  
chatování, seznamky atd.3333 %33 %  
vývoj webových stránek1212 %12 %  
programování1212 %12 %  

Graf

4. Kde nejčastěji používáte počítač?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
doma6363 %63 %  
v zaměstnání3232 %32 %  
ve škole44 %4 %  
u známých / príbuzných11 %1 %  

Graf

5. Na jakém zařízení se nejčastěji připojujete k internetu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
počítač4242 %42 %  
notebook2929 %29 %  
smartphone2323 %23 %  
tablet66 %6 %  

Graf

6. Na jaké úrovni umíte ovládat kancelářský balíček aplikací MS Office?

Word, Excel, PowerPoint, ...

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středně pokročilý3131 %31 %  
Pokročilý3131 %31 %  
Velmi pokročilý2323 %23 %  
Úplný základ (otevírat dokumenty, mírně upravovat a ukládat)99 %9 %  
Expert66 %6 %  

Graf

7. .JPG je ...

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Přípona obrázkových souborů9797 %97 %  
Přípona textových souborů22 %2 %  
Přípona souborů webových stránek11 %1 %  

Graf

8. Linux je webový prohlížeč, který nám umožňuje zobrazování webových stránek.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne9292 %92 %  
ano88 %8 %  

Graf

9. Aplikace MS Word slouží pouze k základním úpravám textu, jako textový editor.

Základní úpravou je myšleno, že u textu ne¨ní možné měnit barvy, velikost písma, či ho jakkoliv jinak formátovat.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne9494 %94 %  
ano66 %6 %  

Graf

10. Vyberte správné tvrzení: Označte vstupní počítačové periferie...

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Mikrofon, myš, scaner5959 %59 %  
Monitor, klávesnice, myš3939 %39 %  
Tiskárna, scaner, reproduktory22 %2 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Pro jaké účely počítač nejčastěji využíváte?

  • odpověď poslech hudby:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi programování na otázku 3. Pro jaké účely počítač nejčastěji využíváte?
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi vývoj webových stránek na otázku 3. Pro jaké účely počítač nejčastěji využíváte?
  • odpověď zpravodajství:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi programování na otázku 3. Pro jaké účely počítač nejčastěji využíváte?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Kolik Vám je let?

2. Jak často používáte počítač?

3. Pro jaké účely počítač nejčastěji využíváte?

4. Kde nejčastěji používáte počítač?

5. Na jakém zařízení se nejčastěji připojujete k internetu?

6. Na jaké úrovni umíte ovládat kancelářský balíček aplikací MS Office?

7. .JPG je ...

8. Linux je webový prohlížeč, který nám umožňuje zobrazování webových stránek.

9. Aplikace MS Word slouží pouze k základním úpravám textu, jako textový editor.

10. Vyberte správné tvrzení: Označte vstupní počítačové periferie...

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Kolik Vám je let?

2. Jak často používáte počítač?

3. Pro jaké účely počítač nejčastěji využíváte?

4. Kde nejčastěji používáte počítač?

5. Na jakém zařízení se nejčastěji připojujete k internetu?

6. Na jaké úrovni umíte ovládat kancelářský balíček aplikací MS Office?

7. .JPG je ...

8. Linux je webový prohlížeč, který nám umožňuje zobrazování webových stránek.

9. Aplikace MS Word slouží pouze k základním úpravám textu, jako textový editor.

10. Vyberte správné tvrzení: Označte vstupní počítačové periferie...

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Krchňák, P.Počítačová gramotnost (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://pocitacova-gramotnost-14.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.