Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Počítačová gramotnost

Počítačová gramotnost

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Petr Lunacek
Šetření:06. 05. 2014 - 08. 05. 2014
Počet respondentů:100
Počet otázek (max/průměr):15 / 14.93
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:75 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:18
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Analýza PC gramotnosti. 

Odpovědi respondentů

1. Řekl/a byste, že umíte pracovat s počítačem?

Vyberte prosím jednu z možných odpovědí.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9393 %93 %  
nevím55 %5 %  
ne22 %2 %  

Graf

2. Máte zájem o práci na počítači?

Chtěl/a byste umět dobře pracovat s počítačem?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano8688,66 %86 %  
Je mi to jedno55,15 %5 %  
Ne44,12 %4 %  
Nevím22,06 %2 %  

Graf

3. Vlastníte nějaké z těchto zařízení?

Vyberte prosím alespoň jednu, nebo více z možností.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Notebook9191 %91 %  
Smartphone6565 %65 %  
Stolní PC5656 %56 %  
Mobilní telefon5252 %52 %  
Tablet2727 %27 %  
Jiné77 %7 %  

Graf

4. Počítač využíváte hlavně:

Vyberte jednu z možností, při které nejvíce využíváte PC.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pro aktivity ve volném čase5555 %55 %  
ve škole2424 %24 %  
při zaměstnání1717 %17 %  
jiné44 %4 %  

Graf

5. Víte, co je to operační systém?

Vyberte prosím jednu z možností.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano8989 %89 %  
Spíše ano1111 %11 %  

Graf

6. Znáte některý z uvedených OS?

Tato otázka je dobrovolná. V případě, že znáte některý z těchto systému, zaškrtněte pole.

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Microsoft Windows99100 %99 %  
Android9595,96 %95 %  
Linux8989,9 %89 %  
Mac OS X7474,75 %74 %  
UNIX3131,31 %31 %  

Graf

7. Poznáte rozdíl mezi software a hardware?

Vyberte prosím jednu z možností.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano9696 %96 %  
Nevím jistě33 %3 %  
Ne11 %1 %  

Graf

8. Říká Vám něco zkratka IT?

Vyberte prosím jednu z možností.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano8989 %89 %  
Spíše Ano88 %8 %  
Ne22 %2 %  
Spíše ne11 %1 %  

Graf

Test pozornosti

9. Programovací jazyk je:

tato otázka je doplňující a slouží jako kontrola pozornosti respondenta.

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Komunikační nástroj mezi programátorem a počítačem9597,94 %95 %  
Windows 9811,03 %1 %  
Nemám tušení11,03 %1 %  

Graf

10. Řekl/a byste, že Vám počítač pomáhá s jinak složitou prací?

Vybere prosím jednu z možností.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano6060 %60 %  
Spíše ano3636 %36 %  
Spíše ne44 %4 %  

Graf

11. Ohodnoťte vaše znalosti s Microsoft Office, případně OpenOffice (jako ve škole):

(Word, Excel, PowerPoint, ...)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
24040 %40 %  
13434 %34 %  
32323 %23 %  
422 %2 %  
511 %1 %  

Graf

12. V případě poruchy, kdy něco nefunguje, jest schopni sami určit původ závady?

V případě, že se vyskytne závada, umíte si poradit, nebo se odkážete na nějakého známého? Vyberte jednu z možností.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano5353 %53 %  
Ano vždy1313 %13 %  
Spíše ne1212 %12 %  
Vždy mám někoho po ruce, kdo mi to rád opraví1111 %11 %  
Ne99 %9 %  
Nevím, nemám s tím zkušenost22 %2 %  

Graf

13. Jakého jste pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena6060 %60 %  
Muž4040 %40 %  

Graf

14. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysoká škola5353 %53 %  
Střední škola s maturitou3636 %36 %  
Základní88 %8 %  
Střední škola bez maturity22 %2 %  
Vyšší odborná škola11 %1 %  

Graf

15. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21 - 26 let6060 %60 %  
15 - 20 let2020 %20 %  
27 - 35 let88 %8 %  
35 - 50 let77 %7 %  
Méně než 14 let33 %3 %  
51 a více22 %2 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

13. Jakého jste pohlaví?

  • odpověď Muž:
    • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano vždy na otázku 12. V případě poruchy, kdy něco nefunguje, jest schopni sami určit původ závady?
  • odpověď Žena:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vždy mám někoho po ruce, kdo mi to rád opraví na otázku 12. V případě poruchy, kdy něco nefunguje, jest schopni sami určit původ závady?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Řekl/a byste, že umíte pracovat s počítačem?

2. Máte zájem o práci na počítači?

3. Vlastníte nějaké z těchto zařízení?

4. Počítač využíváte hlavně:

5. Víte, co je to operační systém?

6. Znáte některý z uvedených OS?

7. Poznáte rozdíl mezi software a hardware?

8. Říká Vám něco zkratka IT?

9. Programovací jazyk je:

10. Řekl/a byste, že Vám počítač pomáhá s jinak složitou prací?

11. Ohodnoťte vaše znalosti s Microsoft Office, případně OpenOffice (jako ve škole):

12. V případě poruchy, kdy něco nefunguje, jest schopni sami určit původ závady?

13. Jakého jste pohlaví?

14. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

15. Jaký je Váš věk?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Řekl/a byste, že umíte pracovat s počítačem?

2. Máte zájem o práci na počítači?

3. Vlastníte nějaké z těchto zařízení?

4. Počítač využíváte hlavně:

5. Víte, co je to operační systém?

6. Znáte některý z uvedených OS?

7. Poznáte rozdíl mezi software a hardware?

8. Říká Vám něco zkratka IT?

9. Programovací jazyk je:

10. Řekl/a byste, že Vám počítač pomáhá s jinak složitou prací?

11. Ohodnoťte vaše znalosti s Microsoft Office, případně OpenOffice (jako ve škole):

12. V případě poruchy, kdy něco nefunguje, jest schopni sami určit původ závady?

13. Jakého jste pohlaví?

14. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

15. Jaký je Váš věk?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Lunacek, P.Počítačová gramotnost (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://pocitacova-gramotnost.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.