Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Podle čeho si vybíráte zdravotnická zařízení?

Podle čeho si vybíráte zdravotnická zařízení?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Veronika Langová
Šetření:03. 08. 2009 - 10. 08. 2009
Počet respondentů:136
Počet otázek (max/průměr):16 / 15.3
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:26,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:54
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

   jsem studentkou posledního ročníku ČVUT a tímto bych Vás ráda požádala o vyplnění tohoto dotazníku. Zjištěné výsledky budou použity v  mé diplomové práci. Hlavním cílem je zjistit, jaké jednotlivé formy marketingové komunikace zdravotnického zařízení Vás ovlivňují při výběru konktrétního zdravotnického zařízení. Děkuji.

Odpovědi respondentů

1. Jak často navštěvujete zdravotnické zařízení (ZZ)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [jednou za rokotázka č. 2, jednou za čtvrt rokuotázka č. 2, jednou za měsícotázka č. 2, vícekrátotázka č. 2, jinakotázka č. 2].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jednou za čtvrt roku5741,91 %41,91 %  
jinak2417,65 %17,65 %  
jednou za rok2216,18 %16,18 %  
jednou za měsíc1913,97 %13,97 %  
vícekrát1410,29 %10,29 %  

Graf

2. Máte možnost výběru ZZ v místě svého bydliště?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano10677,94 %77,94 %  
ne3022,06 %22,06 %  

Graf

3. Co je většinou důvodem Vaší návštěvy ZZ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
prevence7252,94 %52,94 %  
akutní lékařské, ošetřovatelské výkony6044,12 %44,12 %  
specielní vyšetření, výkony4432,35 %32,35 %  
jiné1813,24 %13,24 %  
návštěvy na lůžkové oddělení (za příbuznými, známými)118,09 %8,09 %  
specielní akce (měření kr. tlaku, vyzkoušení nové léčebné metody, dny otevřených dveří,...)53,68 %3,68 %  
seznámit se s nabídkou konkrétního ZZ10,74 %0,74 %  

Graf

4. Která média preferujete při hledání informací?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
internet12088,24 %88,24 %  
jiné2921,32 %21,32 %  
tisk2014,71 %14,71 %  
TV1913,97 %13,97 %  
venkovní média 53,68 %3,68 %  
rozhlas42,94 %2,94 %  

Graf

5. Kde (jak) hledáte nebo byste případně hledali informace o ZZ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
na internetu9670,59 %70,59 %  
doporučení od známých, příbuzných9469,12 %69,12 %  
v médiích (časopisy,noviny, TV, rozhlad107,35 %7,35 %  
v infocentrech ZZ96,62 %6,62 %  
jinde64,41 %4,41 %  
nehledám53,68 %3,68 %  
ve "zlatých stránkách"21,47 %1,47 %  

Graf

6. Pokud byste hledali na interntetu info o ZZ, kde by to bylo přímo?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
klasické vyhledávání7858,21 %57,35 %  
přímo stránky daného ZZ5138,06 %37,5 %  
podle lékařů (hodnocení,..)4029,85 %29,41 %  
v odborných internetových stránkách (UZIS, IZIP,...)1813,43 %13,24 %  
sekce firmy (internetové vyhledávače)128,96 %8,82 %  

Graf

7. Z Vašeho pohledu seřaďte podle důležitosti komunikační nástroje, na jejichž základě si uděláte pozitivní/negativní názor na konktrétní ZZ.(1 - nejdůležitější, 6-nejméně důležité; přičemž u každé možnosti vyberte jiné hodnotící číslo)

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
internetové stránky3.0962.689
reklama (informativní, přesvědčovací, připomínací)4.7791.716
public relations - vztahy k veřejnosti, veřejné mínění, např. na základě médií (tisková - deníky, časopisy,..; elektronická - rozhlas, TV,..; obrazová - plakáty, výstavy, CD,..způsob komunikace personálu,..)3.5961.667
promotions/podpora prodeje (dárky, slevy, možnost vyzkoušení si služby zdarma,..)4.5511.762
doporučení od známých2.112.039
individuální přístup ke každému zákazníkovi (např. na základě získaných údajů o zákazníkovi - přímý fyzický kontakt, využití databáze o zákaznících - CRM)2.8682.38

Graf

8. Z Vašeho pohledu seřadte dle důležitosti, co je pro Vás nejdůležitější při výběru ZZ.(1 - nejdůležitější, 4-nejméně důležité; přičemž u každé možnosti vyberte jiné hodnotící číslo)

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
kvalita zdravotní péče1.1540.292
"způsob předávání " zdravotní služby (časová, dopravní a jiná dostupnost, čekací doby, objednací systém, informování pacientů, vybavení ordinací apod.)2.4040.476
komunikace ZZ (s pacienty, reklama, image, public relations - vztah k veřejnosti,...)2.8240.587
náklady na poskytované zdravotní služby a jiné výhody (např. slevy, dárky,...)3.6180.471

Graf

9. Navštívili byste ZZ, o kterém byste si přečetli zajímavý článek (popř. slyšeli v TV apod.)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8058,82 %58,82 %  
ne5641,18 %41,18 %  

Graf

10. Využívali byste více ZZ, kdyby poskytovalo nějaké nestandardní specielní nabídky(chat s lékaři, objednávání online,...)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9166,91 %66,91 %  
ne4533,09 %33,09 %  

Graf

11. Co byste uvítali za nadstandardní služby v rámci ZZ?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

1.větší vstřícnost a komunikaci, aktivní zapojení pacienta do plánování léčby (probrat možnosti ,snaha vyhovět přáním pacienta) 2. pitná voda zdarma a dostupné toalety (např. můj zubař v čekárně toalety nemá,už hledám jiného)

Bohužel stále je ještě jakýsi nadstandart ctít práva pacientů. Obyčejné slušné jednání.

časová flexibilita vůči pacientovi, ....

Další "komercionalizace" zdravotnických služeb a případný konkurenčních boj ve zdravotnictví mi přijdou nebezpečné a nezdravé. Vstřícná a transparentní komunikace, ulehčování života klientům samozřejmě ano, ale nějaká halasná sebepropagace? To ne.

hlavně lidský přístup, nesnáším lékaře, pro které je pacient zbožím na krámě pak taky objednávání přes internet a dodržování objednací doby, čekat víc jak hodinu, když jsem přišel na přesný čas, mi připadá jako pohrdání pacientem

hodné lékaře Tady je jediná kolonka, kde se dá psát. Mám skvělou lékařku, ke které chodím jednou měsíčně a i když objednává pacienty, vždycky je u ní čekací doba hodinu i déle. a přesto bych ji nevyměnila ani za svět, protože takovou jinou už bych nenešla. Potom mám lékařku jiné odbornosti a k té jezdím 60 km daleko, protože je dobrá a umí dobře komunikovat s pacienty. Tu jsem našla tak, že jsem většině lékařů s její odborností v městě, kde studuji napsala mail, a vybrala jsem ji podle odpovědi, protože se zajímala o mě a ne o peníze. Těch tolik jako studentka nemám.

chat

chat s lékaři, icq, online objednání

info chat, články o zdraví, rady...

Já ani žádné nadstandardní služby nechci - přála bych si ochotnou komunikaci se mnou jakožto s pacientem, dodržení objednávacích časů (pokud jsou) a samozřejmě kvalitní vyšetření! Tyto základní věci bohužel dost často postrádám..

Komunikace online, možnost objednání na určitou (jakoukoliv) hodinu

lékař on-line 24hod. denně

možnost ubytování matky s dítětem

Možnost vetší komunikace s lékařem přes internet, aby jsem tam nemusel chodit kvůli každé prkotině.

Možnost výběru nadstandartních služeb, možnost zaplatit si kvalitnější služby, náhrady typu endoprotéza atd., na které pojišťovna ani nepřispívá tedy nejsou nabízeny vůbec. Jako zdravotník ale nemám problém s dostupností služeb.

nečekat, indiv. přístup

nelze udat obecně, zdravotnická zařízení se liší podle specializace

Nevím

nevím

nic

objednání bez čekání na přesnou hodinu, připomenutí nutnosti pravidelné návštěvy předem pomocí sms

objednání na čas, a hlavně dodržení töhoto času lékařem

Objednani online

Objednávání on-line, dodržení aspoň přibližné doby ošetření při objednání (nečekat dvě hodiny, pokud jsem objednaná), na gynekologii mě potěšila možnost dotazu na lékaře pomocí e-mailu, stejně tak výsledky vyšetření se posílají e-mailem, nebo lékař volá na uvedené tel. číslo, zdarma pošle foto z UZ v těhotenství. Samozřejmostí by už mělo být vysvětlování všeho, co se s pacientem děje, nebo dít má, bohužel to taky zatím zůstává spíš nadstandartní službou.

objednávání online, online informace o dovolených

Oceňuji, že mě můj zubař každého půl roku zavolá ať se objednám, jinak bych se tam nedonutila jít.

online objednávání, měření tlaku, cholesterolu zdarma

online objednávání, milý příjemný personál

online poradna

Online upozorňování na to, že uplynul, rok nebo půrok a že by bylo vhodné navštívit lékaře. Upozorňování na prevenci.

Pracovní dobu přizpůsobenou pacientovi

přesné objednací časy bez čekání, představení lékaře jménem, ochota ke komunikaci srozumitelné pro laika laika

přesný objednací čas

Slušné jednání

Sluzby porodnich asistentek behem tehotenstvi, pri a po porodu tak jako funguji v zahranici, to existuje bohuzel jen v Praze a pojistovna peci soukrome PA neproplaci.

sTAČÍ MI TO CO JE

u meho ZZ (medicover) jsem spokojena se vsim

U praktického lékaře stanovení konkrétního času s maximálním zpožděním 15 minut. tzn. časové vyhrazení denně v trvalý čas např. hodinu ráno při dopolední ordinaci a hodinu odpoledne při odpolední ordinaci, kdy je možno za příplatek 25,- Kč zkonkretizovat čas vstupu do ordinace. Ostatní pacienti by měli vyhrazen¨ zbývající čas, popř. by vyplnili čas, který si nikdo nerezervuje. Je mi jasné, že zde nelze praktikovat to, co funguje i bez nadstandardu běžně u mé stomatoložky a ženské lékařky, tedy dodržování času vstupu do ordinace podle času objednání s maxim. zpožděním 10 minut po dobu celých ordinačních hodin.

Vpřípadě problému nebo prosby, mít se na koho obrátit...

Vstřícné chování, speciální vyšetření, vysoká odbornost a praxe, speciální a nadstardantní zařízení, individuální globální přístup k pacientovi

vše zadarmo

Výsledky vyšetření do druhého dne

webové stránky zařízení s možností online objednávání, osobní přístup - nabídka konkrétních služeb na míru

12. Máte větší důvěru ve ZZ, které má akreditaci, certifikaci apod. a které je dobře hodnocené např. při průzkumu spokojenosti pacientů?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano12188,97 %88,97 %  
ne1511,03 %11,03 %  

Graf

13. Na jaký typ média (TV, tiskoviny, internet,...) by se mělo podle Vás ZZ kvůli propagaci zaměřit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
na internetu (seznam firmy, apod.)5338,97 %38,97 %  
internet a TV5036,76 %36,76 %  
noviny, časopisy, brožury, místní tiskoviny4734,56 %34,56 %  
TV, rádio, časopisy, internet3022,06 %22,06 %  
nevím96,62 %6,62 %  
žádná propagace75,15 %5,15 %  

Graf

14. Jste muž nebo žena?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena11383,09 %83,09 %  
muž2316,91 %16,91 %  

Graf

15. Do jaké věkové kategorie patříte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
16-256749,26 %49,26 %  
26-354029,41 %29,41 %  
36-451511,03 %11,03 %  
46-60139,56 %9,56 %  
nad 6010,74 %0,74 %  

Graf

16. Z jakého jste kraje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Praha4533,09 %33,09 %  
Středočeský2115,44 %15,44 %  
Jihomoravský1511,03 %11,03 %  
Moravskoslezský139,56 %9,56 %  
Pardubický85,88 %5,88 %  
Vysočina85,88 %5,88 %  
Olomoucký75,15 %5,15 %  
Ústecký64,41 %4,41 %  
Plzeňský53,68 %3,68 %  
Zlínský32,21 %2,21 %  
Královehradecký32,21 %2,21 %  
Liberecký21,47 %1,47 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

8. Z Vašeho pohledu seřadte dle důležitosti, co je pro Vás nejdůležitější při výběru ZZ.(1 - nejdůležitější, 4-nejméně důležité; přičemž u každé možnosti vyberte jiné hodnotící číslo)

  • odpověď "způsob předávání " zdravotní služby (časová, dopravní a jiná dostupnost, čekací doby, objednací systém, informování pacientů, vybavení ordinací apod.)=2:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 46-60 na otázku 15. Do jaké věkové kategorie patříte?
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi komunikace ZZ (s pacienty, reklama, image, public relations - vztah k veřejnosti,...)=3 na otázku 8. Z Vašeho pohledu seřadte dle důležitosti, co je pro Vás nejdůležitější při výběru ZZ.(1 - nejdůležitější, 4-nejméně důležité; přičemž u každé možnosti vyberte jiné hodnotící číslo)

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jak často navštěvujete zdravotnické zařízení (ZZ)

2. Máte možnost výběru ZZ v místě svého bydliště?

3. Co je většinou důvodem Vaší návštěvy ZZ?

4. Která média preferujete při hledání informací?

5. Kde (jak) hledáte nebo byste případně hledali informace o ZZ?

6. Pokud byste hledali na interntetu info o ZZ, kde by to bylo přímo?

7. Z Vašeho pohledu seřaďte podle důležitosti komunikační nástroje, na jejichž základě si uděláte pozitivní/negativní názor na konktrétní ZZ.(1 - nejdůležitější, 6-nejméně důležité; přičemž u každé možnosti vyberte jiné hodnotící číslo)

8. Z Vašeho pohledu seřadte dle důležitosti, co je pro Vás nejdůležitější při výběru ZZ.(1 - nejdůležitější, 4-nejméně důležité; přičemž u každé možnosti vyberte jiné hodnotící číslo)

9. Navštívili byste ZZ, o kterém byste si přečetli zajímavý článek (popř. slyšeli v TV apod.)?

10. Využívali byste více ZZ, kdyby poskytovalo nějaké nestandardní specielní nabídky(chat s lékaři, objednávání online,...)?

12. Máte větší důvěru ve ZZ, které má akreditaci, certifikaci apod. a které je dobře hodnocené např. při průzkumu spokojenosti pacientů?

13. Na jaký typ média (TV, tiskoviny, internet,...) by se mělo podle Vás ZZ kvůli propagaci zaměřit?

14. Jste muž nebo žena?

15. Do jaké věkové kategorie patříte?

16. Z jakého jste kraje?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jak často navštěvujete zdravotnické zařízení (ZZ)

2. Máte možnost výběru ZZ v místě svého bydliště?

3. Co je většinou důvodem Vaší návštěvy ZZ?

4. Která média preferujete při hledání informací?

5. Kde (jak) hledáte nebo byste případně hledali informace o ZZ?

6. Pokud byste hledali na interntetu info o ZZ, kde by to bylo přímo?

7. Z Vašeho pohledu seřaďte podle důležitosti komunikační nástroje, na jejichž základě si uděláte pozitivní/negativní názor na konktrétní ZZ.(1 - nejdůležitější, 6-nejméně důležité; přičemž u každé možnosti vyberte jiné hodnotící číslo)

8. Z Vašeho pohledu seřadte dle důležitosti, co je pro Vás nejdůležitější při výběru ZZ.(1 - nejdůležitější, 4-nejméně důležité; přičemž u každé možnosti vyberte jiné hodnotící číslo)

9. Navštívili byste ZZ, o kterém byste si přečetli zajímavý článek (popř. slyšeli v TV apod.)?

10. Využívali byste více ZZ, kdyby poskytovalo nějaké nestandardní specielní nabídky(chat s lékaři, objednávání online,...)?

12. Máte větší důvěru ve ZZ, které má akreditaci, certifikaci apod. a které je dobře hodnocené např. při průzkumu spokojenosti pacientů?

13. Na jaký typ média (TV, tiskoviny, internet,...) by se mělo podle Vás ZZ kvůli propagaci zaměřit?

14. Jste muž nebo žena?

15. Do jaké věkové kategorie patříte?

16. Z jakého jste kraje?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Langová, V.Podle čeho si vybíráte zdravotnická zařízení? (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://podle-ceho-si-vybirate-zdravotnicka-zarizeni.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.