Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Prosím - pouze pro podnikatele! Téma: Podnikání a osobní život.

Prosím - pouze pro podnikatele! Téma: Podnikání a osobní život.

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Bc. Jaroslava Adámková
Šetření:30. 11. 2013 - 15. 12. 2013
Počet respondentů:87
Počet otázek (max/průměr):14 / 11.7
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:84,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:24
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení podnikatelé,

velmi si cením Vašeho drahocenného času a předem děkuji za vyplnění tohoto krátkého dotazníku. Tento dotazník je určen pro každého podnikatele, bez ohledu na právní formu podnikání. Cílem je zanalyzovat míru rovnováhy mezi podnikáním a osobním životem. Dotazník je zcela anonymní. Výsledky dotazníkového šetření použiji pro svou seminární práci na Vysoké škole podnikání a.s.

Děkuji a přeji příjemný den,

Adámková Jaroslava

Odpovědi respondentů

1. Podnikáte? (OSVČ, s.r.o., a.s., ….)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 2, ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7586,21 %86,21 %  
ne1011,49 %11,49 %  
tak11,15 %1,15 %  
geen11,15 %1,15 %  

Graf

2. Kolik hodin denně se v průměru věnujete činostem souvisejících s Vašim podnikáním?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne více než 8 hodin3141,33 %35,63 %  
9 -11 hodin2736 %31,03 %  
12 hodin a více1722,67 %19,54 %  

Graf

3. Pracujete i o víkendech a svátcích?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím3445,33 %39,08 %  
spíše souhlasím2938,67 %33,33 %  
spíše nesouhlasím79,33 %8,05 %  
nesouhlasím45,33 %4,6 %  
nevím11,33 %1,15 %  

Graf

4. Zatěžuje Vaši mysl Vaše podnikání i když zrovna nepracujete?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím3952 %44,83 %  
spíše souhlasím2736 %31,03 %  
spíše nesouhlasím79,33 %8,05 %  
nevím22,67 %2,3 %  

Graf

5. Jsou zapojeni členové Vaší rodiny/ přítel/ přítelkyně do vašeho podnikání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 6, neotázka č. 6, nemám rodinu/ jsem sám (sama)otázka č. 12].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3952 %44,83 %  
ne2837,33 %32,18 %  
nemám rodinu/ jsem sám (sama)810,67 %9,2 %  

Graf

6. Myslíte si, že kvůli práci zanedbáváte vlastní rodinu/ vztahy v rodině?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3247,76 %36,78 %  
ano2232,84 %25,29 %  
nevím1319,4 %14,94 %  

Graf

7. Podporuje Vás rodina v podnikání?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6292,54 %71,26 %  
ne57,46 %5,75 %  

Graf

8. Máte dostatek času na své přátele?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím2536,76 %28,74 %  
spíše souhlasím1522,06 %17,24 %  
souhlasím1319,12 %14,94 %  
nevím913,24 %10,34 %  
nesouhlasím68,82 %6,9 %  

Graf

9. Máte dostatek času na své koníčky a na relaxaci?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím2739,71 %31,03 %  
spíše souhlasím1725 %19,54 %  
souhlasím1014,71 %11,49 %  
nesouhlasím811,76 %9,2 %  
nevím68,82 %6,9 %  

Graf

10. Máte pocit, že je kvůli podnikání Váš osobní život ochuzen?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím2942,65 %33,33 %  
spíše souhlasím1420,59 %16,09 %  
nesouhlasím1217,65 %13,79 %  
souhlasím710,29 %8,05 %  
nevím68,82 %6,9 %  

Graf

11. Myslíte si, že kdybyste pracoval v zaměstnaneckém poměru, budete mít více času na svůj osobní život?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím1927,94 %21,84 %  
nesouhlasím1725 %19,54 %  
spíše souhlasím1319,12 %14,94 %  
spíše nesouhlasím1319,12 %14,94 %  
nevím68,82 %6,9 %  

Graf

12. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
muž3850,67 %43,68 %  
žena3749,33 %42,53 %  

Graf

13. Váš věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
26 - 35 let2837,33 %32,18 %  
36 - 45 let1722,67 %19,54 %  
do 25 let1317,33 %14,94 %  
46 - 55 let1114,67 %12,64 %  
56 a více68 %6,9 %  

Graf

14. Počet dětí:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
04154,67 %47,13 %  
22229,33 %25,29 %  
179,33 %8,05 %  
334 %3,45 %  
4 a více22,67 %2,3 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

6. Myslíte si, že kvůli práci zanedbáváte vlastní rodinu/ vztahy v rodině?

  • odpověď ne:
    • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím na otázku 10. Máte pocit, že je kvůli podnikání Váš osobní život ochuzen?

14. Počet dětí:

  • odpověď 0:
    • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi do 25 let na otázku 13. Váš věk:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Podnikáte? (OSVČ, s.r.o., a.s., ….)

2. Kolik hodin denně se v průměru věnujete činostem souvisejících s Vašim podnikáním?

3. Pracujete i o víkendech a svátcích?

4. Zatěžuje Vaši mysl Vaše podnikání i když zrovna nepracujete?

5. Jsou zapojeni členové Vaší rodiny/ přítel/ přítelkyně do vašeho podnikání?

6. Myslíte si, že kvůli práci zanedbáváte vlastní rodinu/ vztahy v rodině?

7. Podporuje Vás rodina v podnikání?

8. Máte dostatek času na své přátele?

9. Máte dostatek času na své koníčky a na relaxaci?

10. Máte pocit, že je kvůli podnikání Váš osobní život ochuzen?

11. Myslíte si, že kdybyste pracoval v zaměstnaneckém poměru, budete mít více času na svůj osobní život?

12. Jste:

13. Váš věk:

14. Počet dětí:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Podnikáte? (OSVČ, s.r.o., a.s., ….)

2. Kolik hodin denně se v průměru věnujete činostem souvisejících s Vašim podnikáním?

3. Pracujete i o víkendech a svátcích?

4. Zatěžuje Vaši mysl Vaše podnikání i když zrovna nepracujete?

5. Jsou zapojeni členové Vaší rodiny/ přítel/ přítelkyně do vašeho podnikání?

6. Myslíte si, že kvůli práci zanedbáváte vlastní rodinu/ vztahy v rodině?

7. Podporuje Vás rodina v podnikání?

8. Máte dostatek času na své přátele?

9. Máte dostatek času na své koníčky a na relaxaci?

10. Máte pocit, že je kvůli podnikání Váš osobní život ochuzen?

11. Myslíte si, že kdybyste pracoval v zaměstnaneckém poměru, budete mít více času na svůj osobní život?

12. Jste:

13. Váš věk:

14. Počet dětí:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Jaroslava Adámková, B.Prosím - pouze pro podnikatele! Téma: Podnikání a osobní život. (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://podnikani-a-osobni-zivot.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.