Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vlivy na rozhodnutí lidí do 26 let mezi zaměstnáním a podnikáním

Vlivy na rozhodnutí lidí do 26 let mezi zaměstnáním a podnikáním

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jakub Vojta
Šetření:07. 02. 2013 - 14. 02. 2013
Počet respondentů:85
Počet otázek (max/průměr):23 / 23
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:54,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.06:21
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Tento průzkum slouží pro potřeby diplomové práce na stejné téma. 


Cílem práce je identifikace faktorů, ovlivňujících postavení rizikové skupiny lidí do 26 let na trhu práce v České republice s důrazem na nízkou volbu možnosti podnikání. Dalším cílem je určení míry vlivu těchto faktorů a navrhnutí řešení k redukci negativních faktorů a podpoření pozitivních faktorů.

Odpovědi respondentů

1. Vaše pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena5261,18 %61,18 %  
Muž3338,82 %38,82 %  

Graf

2. Váš věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
22-233440 %40 %  
24-252023,53 %23,53 %  
261416,47 %16,47 %  
18-191011,76 %11,76 %  
20-2178,24 %8,24 %  

Graf

3. Výše vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední škola4755,29 %55,29 %  
Vyšší odborná škola / Bakalář2832,94 %32,94 %  
Vysoká škola (Mgr./Ing.)55,88 %5,88 %  
Základní škola44,71 %4,71 %  
Vyučen (s maturitou)11,18 %1,18 %  

Graf

4. Budete dál ve studiu pokračovat?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6475,29 %75,29 %  
ne2124,71 %24,71 %  

Graf

5. Cítíte, že vás škola učí (učila) praxi?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím3945,88 %45,88 %  
spíše souhlasím2225,88 %25,88 %  
nesouhlasím2023,53 %23,53 %  
nevím22,35 %2,35 %  
souhlasím22,35 %2,35 %  

Graf

6. Cítíte, že vám škola pomohla (pomůže) v seberealizaci?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím2934,12 %34,12 %  
spíše nesouhlasím2225,88 %25,88 %  
nesouhlasím1517,65 %17,65 %  
souhlasím1112,94 %12,94 %  
nevím89,41 %9,41 %  

Graf

7. Rozvíjí škola ty vlastnosti a dovednosti, které očekáváte, že bude rozvíjet?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím3136,47 %36,47 %  
spíše souhlasím2731,76 %31,76 %  
nevím1618,82 %18,82 %  
nesouhlasím78,24 %8,24 %  
souhlasím44,71 %4,71 %  

Graf

8. Sociální zázemí

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Bydlím u rodičů4350,59 %50,59 %  
Bydlím v pronájmu2225,88 %25,88 %  
Bydlím ve svém bytě/domě1214,12 %14,12 %  
Bydlím na koleji67,06 %7,06 %  
Bydlím na ubytovně11,18 %1,18 %  
Bydlím u příbuzného11,18 %1,18 %  

Graf

9. Typ příjmu

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Příjem z brigády (DPP, DPČ, VPP, )3642,35 %42,35 %  
Kapesné3440 %40 %  
Příjem zaměstnanec (HPP, DPP)2124,71 %24,71 %  
Příjem živnostník89,41 %9,41 %  
Příjem "na černo" - zaměstnanec78,24 %8,24 %  
Příjem z investic (renta)67,06 %7,06 %  
Dávka (sociální, sirotčí, invalidní, mateřská)67,06 %7,06 %  
Žádný příjem (žiji z úspor/dědictví)55,88 %5,88 %  
Příjem majitel firmy22,35 %2,35 %  
Příjem "na černo" - živnostník22,35 %2,35 %  

Graf

10. Výše měsíčního čistého příjmu

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 4.999 Kč3338,82 %38,82 %  
5000 Kč - 9.999 Kč2023,53 %23,53 %  
10.000 Kč - 14.999 Kč1821,18 %21,18 %  
15.000 Kč - 19.999 Kč67,06 %7,06 %  
40.000 Kč a více44,71 %4,71 %  
20.000 Kč - 24.999 Kč33,53 %3,53 %  
25.000 Kč - 29.999 Kč11,18 %1,18 %  

Graf

11. Cítíte se finančně gramotný(á)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím4249,41 %49,41 %  
souhlasím1618,82 %18,82 %  
spíše nesouhlasím1618,82 %18,82 %  
nevím67,06 %7,06 %  
nesouhlasím55,88 %5,88 %  

Graf

12. Cítíte se majetkově zabezpečeni?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím3136,47 %36,47 %  
spíše nesouhlasím2225,88 %25,88 %  
nesouhlasím1416,47 %16,47 %  
souhlasím910,59 %10,59 %  
nevím910,59 %10,59 %  

Graf

13. Pokud máte nějaký majetek, z čeho je získaný?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Darem4350,59 %50,59 %  
Zaměstnáním4047,06 %47,06 %  
Z dědictví1618,82 %18,82 %  
Sebezaměstnáváním1517,65 %17,65 %  
Investováním89,41 %9,41 %  
Firmou33,53 %3,53 %  

Graf

14. Cítíte, že se umíte vyrovnat se stresem

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím3743,53 %43,53 %  
spíše nesouhlasím2023,53 %23,53 %  
souhlasím1517,65 %17,65 %  
nesouhlasím78,24 %8,24 %  
nevím67,06 %7,06 %  

Graf

15. Cítíte, že umíte improvizovat?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím4047,06 %47,06 %  
souhlasím2630,59 %30,59 %  
spíše nesouhlasím1214,12 %14,12 %  
nevím55,88 %5,88 %  
nesouhlasím22,35 %2,35 %  

Graf

16. Cítíte, že umíte správně odhadnout riziko?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím4148,24 %48,24 %  
nevím1821,18 %21,18 %  
souhlasím1416,47 %16,47 %  
spíše nesouhlasím89,41 %9,41 %  
nesouhlasím44,71 %4,71 %  

Graf

17. Cítíte, že se seberealizujete?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím4047,06 %47,06 %  
spíše nesouhlasím1618,82 %18,82 %  
nevím1214,12 %14,12 %  
souhlasím1112,94 %12,94 %  
nesouhlasím67,06 %7,06 %  

Graf

18. Dokážete veřejně přiznat prohru?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím4350,59 %50,59 %  
souhlasím2529,41 %29,41 %  
spíše nesouhlasím1112,94 %12,94 %  
nesouhlasím33,53 %3,53 %  
nevím33,53 %3,53 %  

Graf

19. Dokážete pracovat samostatně a bez kontroly?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím4047,06 %47,06 %  
spíše souhlasím3440 %40 %  
spíše nesouhlasím67,06 %7,06 %  
nevím55,88 %5,88 %  

Graf

20. Dokážete nést za svou práci odpovědnost, tedy odměnu i trest?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím4047,06 %47,06 %  
souhlasím3844,71 %44,71 %  
nevím33,53 %3,53 %  
spíše nesouhlasím22,35 %2,35 %  
nesouhlasím22,35 %2,35 %  

Graf

21. Chcete být raději úspěšní nebo se vyhnout neúspěchu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
Úspěch vs. Vyhnout se neúspěchu2-1-0-1-2-0.8241.675

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

22. Co je podle vás největší překážkou k podnikání (založení firmy nebo živnostenského listu)? (1 největší překážka 10 nejmenší)

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
Nevhodné formální vzdělání6.5418.342
Nedostatek praxe4.3765.552
Nízký věk6.4716.32
Malá podpora rodiny7.0825.534
Strach z neúspěchu4.3766.47
Počáteční kapitál3.1064.801
Nedostatek kontaktů (konexe)4.4715.59
Složitý státní aparát, systém daní a úřadů5.4825.92
Chybějící vůle začít a vydržet5.62410.023
Nedostatek času7.4716.202

Graf

23. Jaké jsou podle vás výhody podnikání?

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
Organizovat si čas3.4248.315
Neomezené příjmy4.9658.34
Seberealizace3.0945.356
Image5.4595.284
Dávat ostatním práci6.0594.573
Charita7.4246.009
Nižší daně7.0124.129
Tvorba hodnot5.1885.729
Práce pouze na sebe5.0127.447
Omezené ručení (u firem)7.3656.82

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Výše vzdělání

  • odpověď Střední škola:
    • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Image=6 na otázku 23. Jaké jsou podle vás výhody podnikání?
    • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Práce pouze na sebe=4 na otázku 23. Jaké jsou podle vás výhody podnikání?

19. Dokážete pracovat samostatně a bez kontroly?

  • odpověď souhlasím:
    • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi souhlasím na otázku 17. Cítíte, že se seberealizujete?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Vaše pohlaví

2. Váš věk

3. Výše vzdělání

4. Budete dál ve studiu pokračovat?

5. Cítíte, že vás škola učí (učila) praxi?

6. Cítíte, že vám škola pomohla (pomůže) v seberealizaci?

7. Rozvíjí škola ty vlastnosti a dovednosti, které očekáváte, že bude rozvíjet?

8. Sociální zázemí

9. Typ příjmu

10. Výše měsíčního čistého příjmu

11. Cítíte se finančně gramotný(á)?

12. Cítíte se majetkově zabezpečeni?

13. Pokud máte nějaký majetek, z čeho je získaný?

14. Cítíte, že se umíte vyrovnat se stresem

15. Cítíte, že umíte improvizovat?

16. Cítíte, že umíte správně odhadnout riziko?

17. Cítíte, že se seberealizujete?

18. Dokážete veřejně přiznat prohru?

19. Dokážete pracovat samostatně a bez kontroly?

20. Dokážete nést za svou práci odpovědnost, tedy odměnu i trest?

21. Chcete být raději úspěšní nebo se vyhnout neúspěchu?

22. Co je podle vás největší překážkou k podnikání (založení firmy nebo živnostenského listu)? (1 největší překážka 10 nejmenší)

23. Jaké jsou podle vás výhody podnikání?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Vaše pohlaví

2. Váš věk

3. Výše vzdělání

4. Budete dál ve studiu pokračovat?

5. Cítíte, že vás škola učí (učila) praxi?

6. Cítíte, že vám škola pomohla (pomůže) v seberealizaci?

7. Rozvíjí škola ty vlastnosti a dovednosti, které očekáváte, že bude rozvíjet?

8. Sociální zázemí

9. Typ příjmu

10. Výše měsíčního čistého příjmu

11. Cítíte se finančně gramotný(á)?

12. Cítíte se majetkově zabezpečeni?

13. Pokud máte nějaký majetek, z čeho je získaný?

14. Cítíte, že se umíte vyrovnat se stresem

15. Cítíte, že umíte improvizovat?

16. Cítíte, že umíte správně odhadnout riziko?

17. Cítíte, že se seberealizujete?

18. Dokážete veřejně přiznat prohru?

19. Dokážete pracovat samostatně a bez kontroly?

20. Dokážete nést za svou práci odpovědnost, tedy odměnu i trest?

21. Chcete být raději úspěšní nebo se vyhnout neúspěchu?

22. Co je podle vás největší překážkou k podnikání (založení firmy nebo živnostenského listu)? (1 největší překážka 10 nejmenší)

23. Jaké jsou podle vás výhody podnikání?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Vojta, J.Vlivy na rozhodnutí lidí do 26 let mezi zaměstnáním a podnikáním (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://podnikani-do-26-let.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.