Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Podpora rodin s dětmi v ČR

Podpora rodin s dětmi v ČR

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Michaela Šimůnková
Šetření:17. 10. 2018 - 11. 11. 2018
Počet respondentů:130
Počet otázek (max/průměr):31 / 26.38
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:49,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.07:10
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

jsem studentka hospodářské politiky na Vysoké škole ekonomické v Praze a tímto Vás prosím o vyplnění dotazníku, který bude součástí mé diplomové práce na téma Podpora rodin s dětmi v České republice.  Dotazník je určen rodičům, kteří mají alespoň jedno dítě ve věku do 10 let. Výzkum je zcela anonymní.

Za pomoc Vám předem moc děkuji.

Odpovědi respondentů

1. Pobíráte některou z následujících finančních podpor státu?

Porodné je jednorázová dávka při narození dítěte. Vyplňte, pokud jste tuto dávku obdrželi při narození svého nejmladšího dítěte.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žádnou5340,77 %40,77 %  
Rodičovský příspěvek4937,69 %37,69 %  
Peněžitá pomoc v mateřství (mateřská)2821,54 %21,54 %  
Porodné (jednorázová dávka při narození dítěte)1914,62 %14,62 %  
Přídavek na dítě107,69 %7,69 %  
Příspěvek na bydlení21,54 %1,54 %  

Graf

2. Uplatňujete Vy nebo Váš partner/ka některé z těchto daňových úlev?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Sleva na dani na dítě11689,23 %89,23 %  
Sleva za umístění dítěte (tzv. školkovné)2519,23 %19,23 %  
Sleva na manžela/manželku s nízkými příjmy1813,85 %13,85 %  
Žádnou118,46 %8,46 %  
Sleva za umístění dítěte32,31 %2,31 %  

Graf

3. Příjde Vám počet zařízení/počet míst v zařízeních předškolní péče o děti do 3 let v místě Vašeho bydliště dostatečný?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne3728,46 %28,46 %  
Nevím3123,85 %23,85 %  
Spíše ano3023,08 %23,08 %  
Určitě ne1813,85 %13,85 %  
Určitě ano1410,77 %10,77 %  

Graf

4. Jak vnímáte kvalitu zařízení péče o dětí do 3 let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevím6247,69 %47,69 %  
Spíše kvalitní4333,08 %33,08 %  
Spíše nekvalitní1612,31 %12,31 %  
Velmi kvalitní86,15 %6,15 %  
Velmi nekvalitní10,77 %0,77 %  

Graf

5. Měl/a byste zájem či jste již využil/a některé z forem předškolní péče o děti do 3 let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne3526,92 %26,92 %  
Určitě ano3526,92 %26,92 %  
Spíše ano2620 %20 %  
Určitě ne2620 %20 %  
Nevím86,15 %6,15 %  

Graf

6. Je podle Vás předškolní péče o děti do 3 let finančně dostupná?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne3627,69 %27,69 %  
Spíše ano3526,92 %26,92 %  
Nevím3123,85 %23,85 %  
Určitě ano1511,54 %11,54 %  
Určitě ne1310 %10 %  

Graf

7. Příjde Vám počet zařízení/počet míst v zařízeních předškolní péče o děti od 3 let v místě Vašeho bydliště dostatečný?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano4836,92 %36,92 %  
Spíše ne3224,62 %24,62 %  
Určitě ano2418,46 %18,46 %  
Nevím1612,31 %12,31 %  
Určitě ne107,69 %7,69 %  

Graf

8. Jak vnímáte kvalitu zařízení předškolní péče o děti od 3 let ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše kvalitní6852,31 %52,31 %  
Nevím3123,85 %23,85 %  
Velmi kvalitní1511,54 %11,54 %  
Spíše nekvalitní1511,54 %11,54 %  
Velmi nekvalitní10,77 %0,77 %  

Graf

Nová alternativa předškolní péče o děti

9. Víte o možnosti docházky dítěte do dětské skupiny?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne4836,92 %36,92 %  
Již jsem o této možnosti slyšel/a, ale více jsem se o ní nezajímal/a4030,77 %30,77 %  
Ano, dětská skupina je podle mě zajímavá alternativa předškolní péče2720,77 %20,77 %  
Ano, ale dětská skupina mi nepřijde jako vhodná aleternativa předškolní péče86,15 %6,15 %  
Ano, mé dítě chodí/chodilo do dětské skupiny75,38 %5,38 %  

Graf

Nová alternativa předškolní péče o děti

10. Víte o možnosti docházky dítěte do mikrojeslí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne6751,54 %51,54 %  
Již jsem o této možnosti slyšel/a, ale více jsem se o ní nezajímal/a3930 %30 %  
Ano, mikrojesle jsou podle mě zajímavá alternativa předškolní péče1310 %10 %  
Ano, ale mikrojesle mi nepřijdou jako vhodná alternativa předškolní péče o děti107,69 %7,69 %  
Ano, mé dítě chodí\chodilo do mikrojeslí.10,77 %0,77 %  

Graf

11. Přímá finanční podpora: dávky

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4”, „5”, „6”, „7”, „8”, „9” a „10”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
53023,08 %23,08 %  
32216,92 %16,92 %  
61410,77 %10,77 %  
21410,77 %10,77 %  
1129,23 %9,23 %  
4118,46 %8,46 %  
796,92 %6,92 %  
1086,15 %6,15 %  
886,15 %6,15 %  
921,54 %1,54 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:4.6
Minimum:1
Maximum:10
Variační rozpětí:9
Rozptyl:4.33
Směrodatná odchylka:2.08
Medián:5
Modus:5

Graf

12. Nepřímá finanční podpora: daňové úlevy

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4”, „5”, „6”, „7”, „8”, „9” a „10”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
53526,92 %26,92 %  
82015,38 %15,38 %  
31511,54 %11,54 %  
7129,23 %9,23 %  
1118,46 %8,46 %  
696,92 %6,92 %  
496,92 %6,92 %  
275,38 %5,38 %  
1075,38 %5,38 %  
953,85 %3,85 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:5.32
Minimum:1
Maximum:10
Variační rozpětí:9
Rozptyl:4.63
Směrodatná odchylka:2.15
Medián:5
Modus:5

Graf

13. Služby předškolní péče o dítě

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4”, „5”, „6”, „7”, „8”, „9” a „10”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
52821,54 %21,54 %  
81813,85 %13,85 %  
31813,85 %13,85 %  
41813,85 %13,85 %  
7118,46 %8,46 %  
6118,46 %8,46 %  
1096,92 %6,92 %  
186,15 %6,15 %  
253,85 %3,85 %  
943,08 %3,08 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:5.35
Minimum:1
Maximum:10
Variační rozpětí:9
Rozptyl:4.35
Směrodatná odchylka:2.09
Medián:5
Modus:5

Graf

14. Ve které z daných sfér byste nejvíce uvítal/a vyšší podporu státu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Přímá finanční podpora státu: dávky5240 %40 %  
Nepřímá finanční podpora státu: daňové úlevy4736,15 %36,15 %  
Služby předškolní péče o dítě2620 %20 %  
V žádné, systém je dostačující53,85 %3,85 %  

Graf

15. Jaký je Váš současný stav?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [OSVČotázka č. 21, Zaměstnaná/nýotázka č. 16, Rodičovská/mateřská dovolenáotázka č. 21, Nezaměstnaná/nýotázka č. 22].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zaměstnaná/ný7759,23 %59,23 %  
Rodičovská/mateřská dovolená3627,69 %27,69 %  
OSVČ107,69 %7,69 %  
Nezaměstnaná/ný75,38 %5,38 %  

Graf

16. Jak byste ohodnotil/a vstřícnost Vašeho zaměstnavatele k rodinným záležitostem? (1 nejhorší, 10 nejlepší)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4”, „5”, „6”, „7”, „8”, „9” a „10”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
101823,38 %13,85 %  
91620,78 %12,31 %  
81215,58 %9,23 %  
51012,99 %7,69 %  
7810,39 %6,15 %  
156,49 %3,85 %  
645,19 %3,08 %  
422,6 %1,54 %  
311,3 %0,77 %  
211,3 %0,77 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:7.54
Minimum:1
Maximum:10
Variační rozpětí:9
Rozptyl:5.22
Směrodatná odchylka:2.29
Medián:8
Modus:10

Graf

17. Nabízí Váš zaměstnavatel některé z těchto flexibilních forem práce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zkrácený úvazek3545,45 %26,92 %  
Pružná pracovní doba3444,16 %26,15 %  
Práce z domova2329,87 %17,69 %  
Práce na směny1114,29 %8,46 %  
Žádné1114,29 %8,46 %  
Nevím33,9 %2,31 %  
Sdílené pracovní místo11,3 %0,77 %  

Graf

18. Nabízí Váš zaměstnavatel nějaké jiné benefity zaměřené na rodiny s dětmi?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 19, Neotázka č. 20, Nevímotázka č. 20].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4355,84 %33,08 %  
ano2532,47 %19,23 %  
nevím911,69 %6,92 %  

Graf

19. Jaké další benefity na podporu rodin s dětmi nabízí Váš zaměstnavatel?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Finančni podpora na tábory, plavání 14 %0,77 %  
Příspěvek na jesle 14 %0,77 %  
různé akce pro rodiny s dětmi14 %0,77 %  
kulturu14 %0,77 %  
2dny volno na dite, tabory, ...14 %0,77 %  
Dovolená navíc, home office, možnost vzit si dite s sebou do prace14 %0,77 %  
příměstský tábor, MŠ, Mikuklášská nadílka, edukativní návštěvy pracovišť14 %0,77 %  
rodinné volno14 %0,77 %  
dětské tabory14 %0,77 %  
finanční příspěvky na dovolenou a dětské tábory14 %0,77 %  
ostatní odpovědi Multisport karta
Výhodné ceny např.tábor
Tábory, jazykové tábory - zvýhodněné ceny. Příspěvky na dovolené.
příspěvek na tábory
.
Volno 2x ročně pro dítě do 12 let
Sleva
Flexipas
Příspěvek na dovolenou
příspěvek na zotavovací akce/plavání/kulturu
Příspěvek z FKSP na dětský tábor
příspěvek při narození dítěte, volné placené 3 dny během prvního měsíce po narození dítěte
rekreace pro rodiny s dětmi, vánoční dílničky
Akce v rámci FKSP, vlastní školku
Běžecké závody
1560 %11,54 % 

Graf

20. Jak hodnotíte slučitelnost práce a rodinného života? (1 nejhorší, 10 nejlepší)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4”, „5”, „6”, „7”, „8”, „9” a „10”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
51620,78 %12,31 %  
81418,18 %10,77 %  
71114,29 %8,46 %  
6911,69 %6,92 %  
979,09 %5,38 %  
156,49 %3,85 %  
356,49 %3,85 %  
1045,19 %3,08 %  
445,19 %3,08 %  
222,6 %1,54 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:6.1
Minimum:1
Maximum:10
Variační rozpětí:9
Rozptyl:4.35
Směrodatná odchylka:2.09
Medián:6
Modus:5

Graf

21. Považujete podporu ze strany státu a zaměstnavatelů dostatečnou k tomu, abyste mohl/a mít takový počet dětí jaký byste si přál/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne5242,28 %40 %  
Určitě ne3125,2 %23,85 %  
Spíše ano2822,76 %21,54 %  
Určitě ano64,88 %4,62 %  
Nevím64,88 %4,62 %  

Graf

22. Jaký je Váš plánovaný počet dětí?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
27557,69 %57,69 %  
33123,85 %23,85 %  
11713,08 %13,08 %  
453,85 %3,85 %  
510,77 %0,77 %  
010,77 %0,77 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.16
Minimum:1
Maximum:3
Variační rozpětí:2
Rozptyl:0.34
Směrodatná odchylka:0.58
Medián:2
Modus:2

Graf

23. Prosím ve stručnosti zhodnoťte nastavení systému podpory rodin s dětmi ze strany státu.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

.

celkem přijatelné

Celkově dobrý, ale chybí přímý odvod ze zákonných odvodů na dávky sociálního (důchodového) zabezpečení ve prospěch rodičů, resp. těch osob, jež měly vyživovací povinnost a řádně se staraly o výchovu dětí.

Cím méně se budou státní úředníci montovat do života lidí, tím bude lidem lépe.

Co se týče dávek typu mateřská a rodičovská, myslím, že je to velmi kvalitní systém, o kterém se matkám v jiných státech ani nezdá. Je skvělé, že si to žena může zkrátit či naopak prodloužit a být s dítětem doma až 4 roky, když jim to situace dovolí a ony chtějí. Na druhou stranu nechápu, proč by ženy, jejichž děti už měly 2 roky mohly chodit do práce a nepřijít o RP a ženy, jejichž dítě ještě 2 roky nemělo, ano. Přitom zrovna ty, které peníze mají, si klidně můžou chodit do práce a zaplatit si soukromé hlídání, zatímco ta sociální skupina, která pracovat musí, o RP přijde. To mi rozum nebere.

Co se týče různých dávek je dle mého ČR nadstandardně štědrá, uvítala bych větší možnosti daňových úlev. Člověk by počet dětí neměl plánovat dle toho, kolik na ně dostane od státu, ale zda je sám schopný je uživit. Velké mezery vidím v podpoře rodin s nemocnými a postiženými dětmi (ale na to váš dotazník asi není zaměřen).

Diskriminace českých občanů. Podpory jsou hlavně pro cizince a romské občany!!!!

Dle mého je zaměřeno hlavně na sociálně slabé. Podporovala bych dřívější návrat do práce. Nenechávala bych příspěvek do 3 let.

Je to nedostačující, rodiny v tomto státu pořádně ani nevznikají, mladí lidé si pořídí raději psa, protože náklady na dítě jsou vysoké. Když někdo chce získat třeba příspěvky na dítě od státu tak musí nesmyslně papírovat, co tři měsíce si chodit o ně žádat a ještě bývá ponížen ze strany úředníků

Je velice neprijemne,ze rodice prijdou o rodicovsky prispevek,pokud se jim narpdi druhe dite ještě pred vycerpanim prispevku na prvni dite. Pece o dite je financne nakladna a rozhodne nekonci narozenim dalsiho ditete. Pokid jeden rodic nemuze pobirat vice davek soucasne (byt na ruzne deti),melo by byt mozne prevest prispevek na druheho rodice. Stejne tak vypocet pro priznani davky - je velice zvlastni,ze pro UP je nase rodina "bohata" na to,aby nam byla priznana jakakoli davka vcetne porodneho,na druhou stranu pro banky je nase rodina temer na pokraji bankrotu,kdyz zadame o hypoteku. Mel by byt nastaven jednotny system hodnoceni.

Jsem pro vyšší daňové odpočty namísto zvyšování dávek nebo rozšiřování počtu jejich příjemců, je to více motivační. Špatně nastavený sstém je v případě dvojčat (či vícerčat), kdy veškeré příspěvky a dávky od státu jsou jenom jednou, kdežto děti jsou dvě (či víc) a své potřeby má každé z nich. Navíc třeba v případě oblečení nejde využít toho po starším sourozenci, musíte vše kupovat dvakrát.

matěrská, rodičovská, úleva na dani - na ostatní nemám nárok,

Mizerná

Myslím si, že je dobře, že zavádí flexibilnější systém v získávání a čerpání rodičovské. A hlavně by se rodičovská měla řešit buď na jednom úřadě, nebo by ty úřady mezi sebou měly používat tu datovku, když ju mají! Ono běhat s miminem přes půl města mezi ÚP a sociálkou, kde musíte na každým z těch úřadů čekat hodinu...není zrovna nejlepší pro matku v šestinedělí, nebo se 4.měsíčním miminem. Přitom by stačilo, kdyby fungovalo to, co má (ty datovky a úředníci).

Myslím si, že pro dítě do 3 let je nejlepší a nejpotřebnější být převážně v péči matky. Myslím si, že by stát a společnost neměla tlačit matky dřív do práce a vytvářet zdání, že pro děti do 3 let je lepší být v zařízení pro předškolní děti.

Na českém systému je pozitivní dlouhá doba rodičovské dovolené (ve srovnání s jinými státy). Naprosto nedostatečný je ale rodičovský příspěvek, který pokrývá jen nepatrný zlomek nákladů na malé dítě.

Nastavení jakéhi systému? Jediné, co bych změnila je rodičovský příspěvek, proč mám se svým vysokým platem na pozici, kterou jsem si budovala mnoho let, mít stejnou výši jako žena, která v živktě nepracovala?

Nastaveni neni uplne dobre..zvyhodnuje cikany a nemakacenka..ty berou od porodneho, pres vsechny pridavky a penezite pomoci. Normalne pracujici clovek nedosahne na nic. Kdybych nemela slusne vydelavajiciho muze, nikdy bych si 3 deti nemohla poridit.

Nastavení státu není ideální. Pro rodiče je jen malá možnost využití zkráceného úvazku, protože buď jej zaměstnavatel neumožní nebo to není pro rodiny finančně únosné.

Navstevujeme skolku od zamestnavatele. Je to nejlevnejsi varianta, ale i tak stoji 3500Kc/mesic, soukroma stoji 10.000Kc/m. Praha

Nebudu reagovat, nemám názor a nezajímám se o to.

Nedostačující

Nedostatečná finanční podpora. Pozitivně hodnotím možnost vystřídání rodičů a délku rodičovské dovolené.

Nedostatečná kapacita předškolního zařízení do 3 let a finanční nedostupnost pro vsechny, kdo chtějí pracovat. Nulová podpora flexibilních forem práce.

Nedostatečná.

nedostatečný

Nízká finanční podpora, porodné pro většinu lidí nedostupné, navíc stát zrušil většinu speciálních škol a tak je umístění dětí se speciálními vzdělávacími potřebami velmi obtížné.

Normální člověk s průměrnými příjmy kromě slevy na dani za dítě jiné zvýhodnění nebo dávky ze strany státu nemůže čekat, na to dosáhnou jen ti, co v tom umí chodit.

O co si clovek nerekne a co nekolikrat do roka nedolozi milionem dokumentu, tak nic nema. A jeste na nej na urade koukaji jak na cikana pohrdave ze chce nejake prispevky.

Oceňuji slevu na dani, která je v případě nižšího výdělku pro rodinu celkem důležitá. Chybí mi podpora rodin pracujících rodičů a podpora v případě náhlého výpadku příjmu - možnost přídavků na děti. Vadí mi, že se stále vyplácí mít hodně dětí a nepracovat, v podobě vysokých dávek (píšu o trvalé nezaměstnanosti, ne o náhlém či krátkodobém výpadku příjmu, či o delší nemocnosti nebo péči o člena rodiny). Vadí mi velmi nízká kontrola možnosti zneužití dávek.

omezila bych přídavky vyžírkám, jednorázově bych přispěla na prvňácka, sportovcům (výstroj, doplňky)

Podpora je pro neperspektivní rodiny, kde jsou zvyklí brát jen dávky a mají nižší vzdělání. Jablko nepadá daleko od stromu, takže je vysoká pravděpodobnost, že dítě bude stejné. Manžel je OSVČ, od rána do večera je v práci, abychom nezivorili a já se mohla starat o dítě.

Podpora rodiny s dětmi :Žádná

Pro mě jako pracujici nulova

Při větším počtu dětí není podpora dostatečná.

Příšerný-vse je drahe,rodice musi pracovat a z deti vyrustaji kriminalnici a nasilnici.

Rodičovské dávky skvělá věc i se soc.pojistenim. podpora dětských skupin a školek. Výborné

Socialni davky nechapu. Kdo nema na to mit fite at si ho neporizuje a nespoleha na stat.

Spoléhám sama na sebe. Zodpovědně pracuji, ptz. mi zadarmo nikdo nic nedá. Chci pro své děti to nejlepší.

Stát by měl podporovat matky s dětmi tak aby nemusely odkládat děti mladší tří let do různých zařízení mají být doma

Systém dle mého nastaven špatně. Např: balíček financí na RD-pokud není vyčerpán do přechodu na další MD o zbývající peníze matka/dítě přijde I přes navýšení balíčku financí na RD při výchově dvojčat jsou finance nedostačující,měl by to být dvojnásobek toho,co je na jedno dítě

Trochu mě štve omezení rodičovské pobíráním příspěvku pouze na nejstarší dítě. Pokud by se mladší dítě narodilo o pár měsíců později, měli bychom o víc než 60 000 více, přitom výdaje nižší nejsou a plánovat děti podle toho "aby vyšel rodičák" mi připadá hloupé. Co se mi líbí, je daňové zvýhodnění, tedy že "bere ten, kdo i dává".

V porovnání se zeměmi Západní Evropy a USA nadmíru uspokojující, v porovnání se Skandinávií stále slabé. Obecně si myslím, že je nastaven systém, který je pro většinu rodin dostačující, aby mohli děti realizovat a navíc se úplně malým dětem může jeden z rodičů věnovat.

Velmi nespravedlivé, já jako vdaná žena, co chodila do práce a s manželem jsme na vše šetřili a pak až jsme si pořídili dítě a teď jsme rádi, že tak normálně vyjdeme a nemůžeme si vyskakovat, nemáme na nic nárok. A ten, kdo nikdy nepracoval, má lepší výhody od státu než my. Já neměla nárok ani na porodné (mělo by to být pro všechny, nebo pro nikoho).

Všichni zaměstnavatelé nepodporují částečné úvazky, možná kdyby se do toho vložil stát, šlo by to lépe.

Výše mateřské je zcela směšná, jako snad jediný druh "příjmu" nebývá řádně valorizován.

Zvýhodňuje nezodpovědné rodiče bez perspektivy, ze z deti vychovaji budoucí generaci schopnou se uživit bez dávek.

Žádná sláva to není.

24. Prosím ve stručnosti zhodnoťte nastavení systému podpory rodin s dětmi ze strany Vašeho zaměstnavatele.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Do 3 let věku dítěte nemám vlastní zkušenost; Byla jsem s dětmi doma. Po ukončení mateřské jsem ve v druhém týdnu zkušební doby nového zaměstnání byla s tříletým dítětem na OČR. Ve 3.týdnu jsem dostala výpověď. Zaměstnavatel neuvedl jako důvod OČR, ale jeho dřívější komentář ve mě budí zdání, že s tím výpověď souvisela, že to jen nemohl oficiálně uvést. Tento přístup se mi nelíbí. Myslím si, že rodič by měl mít právo být s nemocným dítětem doma po dobu nezbytně nutnou a nebát se, že přijde o práci. Myslím si, že by nemocné děti neměli chodit do školky. Myslím si i že ani dospělí by neměli nemoci přecházet a prskat je na ostatní v práci. Bohužel se to často učí už když jsou ještě dětmi ve školce... :/

Dobrá

Dobrá.

dobrý

Chybi skolky pro deti zamestnancu..moc si neumim predstavit, jak to delaji 2 lide, pracujici oba ve 3-smennem provozu...asi by byla fajn skolka, ktera by zacinala uz pred 6hod.

Jediné co kdy můj zaměstnavatel udělal pro mě jako pro matku, bylo to, že mi o víkendu umožnil chodit do práce s dítětem, protože jsem ho neměla kam dát a on mi nechtěl o víkendu dát volno

Jsem spokojen v rámci možností.

Kdyz jsem byl zamestnanec, tak jim to bylo ukradeny. Ale spise vsichni podporuji muze, bezdetne zeny, nez matku. Jako OSVC si vse prizpusobim potrebam rodiny

Kromě pružné prac. doby to moc nikoho nezajímá.

Manžel má báječného zaměstnavatele který nám vychází vstříc silně nad rámec svých povinností

Měli by více vycházet vstříc např. zkrácený úvazek.

mohlo by být lepší

Moznost upravy pracovni doby,aby rodic zvladl odvest a vyzvednout dite do/ze skoly nebo skolky,ochota nadrizenych na flexibilni domluve... Nemam co vytknout.

Možnost dětské skupiny a školky za přijatelnou cenou,příspěvek na dovolenou/tábor,ale v tom mají nedostatky.

Můj první zaměstnavatel byl ještě za socialismu a ten se staral perfektně pak to byl soukromník a když jsem čekala další děti už to bylo po revoluci a byla jsem různými kličkami vyhozena pro nadbytečnost

Můj zaměstnavatel umožňuje zkrácený úvazek, možnost práce z domova a do jisté míry i flexi pracovní dobu. Vedení je však neempatické.

Můžu mít zkrácený úvazek, nebrání mi v zakládání rodiny (tj.nemusím se bát, že budou hledat náhradu, nebo bych časem přišla o pozici), se zaměstnavatelem se můžu kdykoliv na čemkoliv domluvit.

Nastavení firmy, daná pravidla...

nedostatečný

Není zcela nastavení. Ale snaží se sloučit. Neposkytují hlídání.

Nic moc.

Nikdy jsem nebyla zamestnanec

Nulova

Opět, jakého systému... Zaměstnavatel s tím až tak moc nemá co dělat, buď se chci vrátit a tím pádem o sobě musím dávat vědět a zajímat se a zapojovat se i z mateřské/rodičovské nebo ne...

Po návratu z rodičovské dovolené mi zaměstnavatel poskytne poloviční úvazek. Ale asi ne úplně s nadšením.

Pracuji ve státní škole. Zaměstnavatel poskytuje pouze částečný příspěvek na letní dětský tábor, který nevyužívám, protože v létě chci trávit čas se svými dětmi, nikoli je posílat pryč. Jiná podpora se v tomto smeru neposkytuje. Ocenila bych moznost sick days, aby člověk nemusel k lékaři s každou malou bolistkou, ať už svou, nebo dětí.

Právě proto jsem OSVČ, podpora ze strany zaměstnavatele žádná.

Programy se zkráceným úvazkem pro matky, semináře pro matky

Průměrná, ale systémově by nemělo jít o povinnost zaměstnavatele.

Průměrný

Přihlásila jsem se na pozici, která byla vypsaná na 0,5 úvazku, takže jsem nemusela žádat o snížení. O tom, že mám dítě, jsem mluvila až na pohovoru, z CV to vyčíst nelze, jelikož jsem stále pracovala (po šestinedělí 5h/týdně, od dvou let 10h týdně). Stále v oboru, takže praxe hodně. V práci nikomu nevadilo, že mám dítě, kolegyně také mají, tak si teď vyměňujeme rady o dětech a oblečení. Můj obor je spíš ženská oblast (co vím, tak žádný chlap na tu pozici CV neposlal). Po nástupu jsem si nahlásila pracovní dobu na 3 dny v týdnu, tak abych stíhala školku. Zbytek čt a pá věnuju studiu v oboru, který mi zaměstnavatel schválil a doporučil (nemám kvalifikační doložku, protože si na to nemusím brát ani dovolenou). A hlavně mám práci 15 minut pěšky od domu. Takže žádné ujel mi bus, nejela tramvaj.

Sluzby mam takove,jake potrebuji,aby mohla cela rodin se starat o dite.

Snaží se vyjít vstříc potřebám rodičů.

Státní správa je dostatečně vstricna

V pohodě, na čem se dohodneme, to platí. Tedy vyjma případů, kdy nám v tom brání stát.

V rámci možností flexibilní - možnost částečného úvazku, možnost částečné práce z domova.

Ve formě příspěvků.

Velmi vstricne

Vlastní školka, akce FKSP, úprava pracovní doby, peněžité dary.

Všeobecně platí, ze se "modlíme", aby děti byli co nejméně nemocné, abychom byli k dispozici. Dobra práce a dobře placená otevírá dveře k možnostem umožnit dětem rozvoj v podobě kroužku, kvalitních věci apod.. Všeobecně se po nás žádá, abychom byli co nejméně s dětmi doma.

Zaměstnavatel mi umožní 1 den placeného volna na začátku září ročně.

Zaměstnavatel mi umožňuje docházku dle mých časových možností.

Zaměstnavatel mi vyšel vstříc se zkráceným úvazkem a volnou prac.dobou. Nikdo se na mě v práci nedívá skrz prsty, pokud jsou děti nemocné nebo s nimi musím k lékaři (a to jezdím poměrně často, protože dcera má zdravotní komlikace).

Zavedení home office

Zde nemám problém. Zamestnavatel poskytuje zvýhodněnou školku pro děti zaměstnanců.

žádná podpora - neumožňuji částeční úvazek, práci z domova, proto jsem podepsala dohodu o ukončení práce ke konci roka

25. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ženaotázka č. 27, Mužotázka č. 26].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena11084,62 %84,62 %  
Muž2015,38 %15,38 %  

Graf

26. Využil či plánujete využít možnosti odejít na rodičovskou dovolenou místo Vaší partnerky?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1785 %13,08 %  
nevím210 %1,54 %  
ano15 %0,77 %  

Graf

27. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
25-34 let6247,69 %47,69 %  
35-39 let2922,31 %22,31 %  
40-44 let2216,92 %16,92 %  
nad 45 let1410,77 %10,77 %  
do 25 let32,31 %2,31 %  

Graf

28. Kolik let je Vašemu nejmladšímu dítěti?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
41511,54 %11,54 %  
21310 %10 %  
6107,69 %7,69 %  
596,92 %6,92 %  
996,92 %6,92 %  
386,15 %6,15 %  
775,38 %5,38 %  
175,38 %5,38 %  
853,85 %3,85 %  
1232,31 %2,31 %  
ostatní odpovědi 0
16 měsíců
5 měsíců
11
4 měsíce
17
7 měsíců
dva roky
8mesicu
1,5 let
2.5
20měsíců
3 roky
3 měsíce
8 měsíců
0,9
2 měsíce
7 let
3,5
1 rok
1,5
2,5
13
2 roky
28 měsíců
Rok a dva měsíce
15 mesicu
Rok a půl
5měsíců
16
0,3
27
4433,85 %33,85 % 

Graf

29. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysokoškolské6146,92 %46,92 %  
Střední s maturitou5240 %40 %  
Vyšší odborné96,92 %6,92 %  
Střední bez maturity75,38 %5,38 %  
Základní10,77 %0,77 %  

Graf

30. Jaký je počet obyvatel ve Vaší obci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Do 9 9994131,54 %31,54 %  
10 000-49 9993224,62 %24,62 %  
50 000-999 9992116,15 %16,15 %  
Hlavní město Praha1713,08 %13,08 %  
Více než 100 00086,15 %6,15 %  
Praha75,38 %5,38 %  
Více 100 00043,08 %3,08 %  

Graf

31. Jaký je čistý příjem Vaší rodiny?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
26-50 tisíc Kč7053,85 %53,85 %  
51-100 tisíc Kč4030,77 %30,77 %  
16-25 tisíc Kč118,46 %8,46 %  
Do 15 tisíc Kč64,62 %4,62 %  
nad 100 tisíc Kč32,31 %2,31 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 6 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Pobíráte některou z následujících finančních podpor státu?

 • odpověď Žádnou:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi 4 na otázku 28. Kolik let je Vašemu nejmladšímu dítěti?

10. Víte o možnosti docházky dítěte do mikrojeslí?

 • odpověď Ne:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 6 na otázku 13. Služby předškolní péče o dítě

14. Ve které z daných sfér byste nejvíce uvítal/a vyšší podporu státu?

 • odpověď Nepřímá finanční podpora státu: daňové úlevy:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 8 na otázku 16. Jak byste ohodnotil/a vstřícnost Vašeho zaměstnavatele k rodinným záležitostem? (1 nejhorší, 10 nejlepší)

15. Jaký je Váš současný stav?

 • odpověď Zaměstnaná/ný:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 10 na otázku 16. Jak byste ohodnotil/a vstřícnost Vašeho zaměstnavatele k rodinným záležitostem? (1 nejhorší, 10 nejlepší)
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 5 na otázku 16. Jak byste ohodnotil/a vstřícnost Vašeho zaměstnavatele k rodinným záležitostem? (1 nejhorší, 10 nejlepší)
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 8 na otázku 16. Jak byste ohodnotil/a vstřícnost Vašeho zaměstnavatele k rodinným záležitostem? (1 nejhorší, 10 nejlepší)
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 9 na otázku 16. Jak byste ohodnotil/a vstřícnost Vašeho zaměstnavatele k rodinným záležitostem? (1 nejhorší, 10 nejlepší)
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Práce na směny na otázku 17. Nabízí Váš zaměstnavatel některé z těchto flexibilních forem práce?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Práce z domova na otázku 17. Nabízí Váš zaměstnavatel některé z těchto flexibilních forem práce?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pružná pracovní doba na otázku 17. Nabízí Váš zaměstnavatel některé z těchto flexibilních forem práce?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zkrácený úvazek na otázku 17. Nabízí Váš zaměstnavatel některé z těchto flexibilních forem práce?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Žádné na otázku 17. Nabízí Váš zaměstnavatel některé z těchto flexibilních forem práce?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 18. Nabízí Váš zaměstnavatel nějaké jiné benefity zaměřené na rodiny s dětmi?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 18. Nabízí Váš zaměstnavatel nějaké jiné benefity zaměřené na rodiny s dětmi?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 5 na otázku 20. Jak hodnotíte slučitelnost práce a rodinného života? (1 nejhorší, 10 nejlepší)
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 7 na otázku 20. Jak hodnotíte slučitelnost práce a rodinného života? (1 nejhorší, 10 nejlepší)
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 8 na otázku 20. Jak hodnotíte slučitelnost práce a rodinného života? (1 nejhorší, 10 nejlepší)
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 40-44 let na otázku 27. Kolik je Vám let?

25. Jaké je Vaše pohlaví?

 • odpověď Muž:
  • 6.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 26. Využil či plánujete využít možnosti odejít na rodičovskou dovolenou místo Vaší partnerky?

31. Jaký je čistý příjem Vaší rodiny?

 • odpověď 26-50 tisíc Kč:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Práce na směny na otázku 17. Nabízí Váš zaměstnavatel některé z těchto flexibilních forem práce?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pobíráte některou z následujících finančních podpor státu?

2. Uplatňujete Vy nebo Váš partner/ka některé z těchto daňových úlev?

3. Příjde Vám počet zařízení/počet míst v zařízeních předškolní péče o děti do 3 let v místě Vašeho bydliště dostatečný?

4. Jak vnímáte kvalitu zařízení péče o dětí do 3 let?

5. Měl/a byste zájem či jste již využil/a některé z forem předškolní péče o děti do 3 let?

6. Je podle Vás předškolní péče o děti do 3 let finančně dostupná?

7. Příjde Vám počet zařízení/počet míst v zařízeních předškolní péče o děti od 3 let v místě Vašeho bydliště dostatečný?

8. Jak vnímáte kvalitu zařízení předškolní péče o děti od 3 let ?

9. Víte o možnosti docházky dítěte do dětské skupiny?

10. Víte o možnosti docházky dítěte do mikrojeslí?

11. Přímá finanční podpora: dávky

12. Nepřímá finanční podpora: daňové úlevy

13. Služby předškolní péče o dítě

14. Ve které z daných sfér byste nejvíce uvítal/a vyšší podporu státu?

15. Jaký je Váš současný stav?

16. Jak byste ohodnotil/a vstřícnost Vašeho zaměstnavatele k rodinným záležitostem? (1 nejhorší, 10 nejlepší)

17. Nabízí Váš zaměstnavatel některé z těchto flexibilních forem práce?

18. Nabízí Váš zaměstnavatel nějaké jiné benefity zaměřené na rodiny s dětmi?

20. Jak hodnotíte slučitelnost práce a rodinného života? (1 nejhorší, 10 nejlepší)

21. Považujete podporu ze strany státu a zaměstnavatelů dostatečnou k tomu, abyste mohl/a mít takový počet dětí jaký byste si přál/a?

22. Jaký je Váš plánovaný počet dětí?

25. Jaké je Vaše pohlaví?

26. Využil či plánujete využít možnosti odejít na rodičovskou dovolenou místo Vaší partnerky?

27. Kolik je Vám let?

28. Kolik let je Vašemu nejmladšímu dítěti?

29. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

30. Jaký je počet obyvatel ve Vaší obci?

31. Jaký je čistý příjem Vaší rodiny?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pobíráte některou z následujících finančních podpor státu?

2. Uplatňujete Vy nebo Váš partner/ka některé z těchto daňových úlev?

3. Příjde Vám počet zařízení/počet míst v zařízeních předškolní péče o děti do 3 let v místě Vašeho bydliště dostatečný?

4. Jak vnímáte kvalitu zařízení péče o dětí do 3 let?

5. Měl/a byste zájem či jste již využil/a některé z forem předškolní péče o děti do 3 let?

6. Je podle Vás předškolní péče o děti do 3 let finančně dostupná?

7. Příjde Vám počet zařízení/počet míst v zařízeních předškolní péče o děti od 3 let v místě Vašeho bydliště dostatečný?

8. Jak vnímáte kvalitu zařízení předškolní péče o děti od 3 let ?

9. Víte o možnosti docházky dítěte do dětské skupiny?

10. Víte o možnosti docházky dítěte do mikrojeslí?

11. Přímá finanční podpora: dávky

12. Nepřímá finanční podpora: daňové úlevy

13. Služby předškolní péče o dítě

14. Ve které z daných sfér byste nejvíce uvítal/a vyšší podporu státu?

15. Jaký je Váš současný stav?

16. Jak byste ohodnotil/a vstřícnost Vašeho zaměstnavatele k rodinným záležitostem? (1 nejhorší, 10 nejlepší)

17. Nabízí Váš zaměstnavatel některé z těchto flexibilních forem práce?

18. Nabízí Váš zaměstnavatel nějaké jiné benefity zaměřené na rodiny s dětmi?

20. Jak hodnotíte slučitelnost práce a rodinného života? (1 nejhorší, 10 nejlepší)

21. Považujete podporu ze strany státu a zaměstnavatelů dostatečnou k tomu, abyste mohl/a mít takový počet dětí jaký byste si přál/a?

22. Jaký je Váš plánovaný počet dětí?

25. Jaké je Vaše pohlaví?

26. Využil či plánujete využít možnosti odejít na rodičovskou dovolenou místo Vaší partnerky?

27. Kolik je Vám let?

28. Kolik let je Vašemu nejmladšímu dítěti?

29. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

30. Jaký je počet obyvatel ve Vaší obci?

31. Jaký je čistý příjem Vaší rodiny?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Šimůnková, M.Podpora rodin s dětmi v ČR (výsledky průzkumu), 2018. Dostupné online na https://podpora-rodin-s-detmi-v-cr.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.