Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Podvody páchané na seniorech a jejich informovanost

Podvody páchané na seniorech a jejich informovanost

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jan Brabec
Šetření:07. 10. 2010 - 30. 10. 2010
Počet respondentů:181
Počet otázek (max/průměr):14 / 10.51
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:83,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:38
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento dotazník je součástí mé bakalářské práce zabývající se problematikou podvodů páchaných na vybrané sociální skupině. Veškeré údaje získané prostřednictvím tohoto dotazníku budou použity pouze v BP.

Je určen pro osoby v produktivním věku. 

Odpovědi respondentů

1. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-309653,04 %53,04 %  
30-404927,07 %27,07 %  
50 a více2111,6 %11,6 %  
40-50158,29 %8,29 %  

Graf

2. Jste?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena13675,14 %75,14 %  
muž4524,86 %24,86 %  

Graf

3. Kde žijete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ve městě12870,72 %70,72 %  
na vesnici5329,28 %29,28 %  

Graf

4. Myslíte si, že podvody a podvodná jednání páchaná na seniorech jsou problém?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Velký13172,38 %72,38 %  
Zásadní3418,78 %18,78 %  
Malý116,08 %6,08 %  
Okrajová záležitost52,76 %2,76 %  

Graf

5. Myslíte, že informovanost seniorů o této hrozbě je dostačující?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne9653,04 %53,04 %  
částečně6435,36 %35,36 %  
ano168,84 %8,84 %  
nevím52,76 %2,76 %  

Graf

6. Považujete seniory za „snadné“ oběti trestného činu podvodu/krádeže?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano17697,24 %97,24 %  
nevím42,21 %2,21 %  
ne10,55 %0,55 %  

Graf

7. Upozornil jste někdy své rodiče nebo příbuzné o možných rizicích?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano13172,38 %72,38 %  
ne4927,07 %27,07 %  
nám se to stát nemůže10,55 %0,55 %  

Graf

8. Setkal jste se někdy s tímto druhem trestné činnosti (TČ)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 9, neotázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne11060,77 %60,77 %  
ano7139,23 %39,23 %  

Graf

9. Jednalo se člena Vaší rodiny?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 11, neotázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4056,34 %22,1 %  
ano3143,66 %17,13 %  

Graf

10. Myslíte si, že Vy sám/a jste o tomto riziku dostatečně informován/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8456 %46,41 %  
nemohu posoudit3926 %21,55 %  
ne2114 %11,6 %  
Částečně, rád bych se zúčastnil nějakého semináře přibližujícího tuto problematiku64 %3,31 %  

Graf

11. Kde k trestnému činu došlo?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [v domácnostiotázka č. 13, na veřejnostiotázka č. 13, Jindeotázka č. 12].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v domácnosti1961,29 %10,5 %  
na veřejnosti929,03 %4,97 %  
Jinde39,68 %1,66 %  

Graf

12. Kde?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

V nemocnici.

13. Pouštíte do domácnosti cizí osoby?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 14, ne → konec dotazníku, někdyotázka č. 14].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne15384,53 %84,53 %  
někdy2714,92 %14,92 %  
ano10,55 %0,55 %  

Graf

14. Prosím o vysvětlení důvodů?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Předváděčky" na doporučení, pracovníci od plynáren, ...

do domáctnosti pouštím pouze objednané prověřené řemeslníky, a mám nad nimi neustálou kontrolu

jednalo se o nákup zboží vydávaného prodávajícím za vyšší kvalitu (kůže x koženka)

jednou ročně přijde plynař, ten je cizí :)

Jsem opatrná a nevěřím jen tak někomu.

Když mi chtějí zdarma vyčistit koberec :-)

nebojím se :)

Nezvládl bych opravit si všechny věci v bytě sám (např. výměna oken, povrchu dveří apod.). Stěhování větších kusů nábytku. Odečty (např. tepla).

odečty vodoměru, plynoměru, el.energie

Pokud jde o člověka např. kontrolující náš plynový kotel apod. Samozřejmě musí být dopředu ohlášen a prokázat se průkazem

Pokud s nimi mám dohodnutou schůzku,tak ano. Většinou to jsou lidé pro mne cizí, jinak samozřejmě ne. Horší je to u dětí, tam i přes informovanost tuto skutečnost nedodržují.

Pokud si objednám nejakou službu (údržbář, instalatér, realitní makléř atd.) tak je pro mne dostatečným garantem firma, u které jsem si objednal. Bez objednání nepouštím nikoho.

policie, udrzba

POUŠTÍM JEN OPRAVÁŘE

Pouštíme řemeslníky - musíme. Jinak konkrétně ten náš podvod byl na mojí babičku - pokud se to tedy tak dá brát. Řemeslník si vymyslel, že jedna žaluzie na malé střešní okno stojí 5 tisíc a tak mu babička zaplatila 20 tisíc za 4 žaluzie. Ovšem kolik to stálo se dozvěděl až Míra po delší době a jen tak mezi řečí... No prostě babička.. Pa Marta

Pouze např. řemeslníky, kdy je domluvena předem jejich návštěva.

Řemeslnické práce s předem domluvenými a objednanými osobami.

Sepsání pojistek, smluv

Snad je velká většina normální.

Většinou jde o řemeslníky.

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

5. Myslíte, že informovanost seniorů o této hrozbě je dostačující?

 • odpověď ne:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 10. Myslíte si, že Vy sám/a jste o tomto riziku dostatečně informován/a?

8. Setkal jste se někdy s tímto druhem trestné činnosti (TČ)?

 • odpověď ano:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 9. Jednalo se člena Vaší rodiny?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi v domácnosti na otázku 11. Kde k trestnému činu došlo?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 9. Jednalo se člena Vaší rodiny?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi na veřejnosti na otázku 11. Kde k trestnému činu došlo?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaký je Váš věk?

2. Jste?

3. Kde žijete?

4. Myslíte si, že podvody a podvodná jednání páchaná na seniorech jsou problém?

5. Myslíte, že informovanost seniorů o této hrozbě je dostačující?

6. Považujete seniory za „snadné“ oběti trestného činu podvodu/krádeže?

7. Upozornil jste někdy své rodiče nebo příbuzné o možných rizicích?

8. Setkal jste se někdy s tímto druhem trestné činnosti (TČ)?

9. Jednalo se člena Vaší rodiny?

10. Myslíte si, že Vy sám/a jste o tomto riziku dostatečně informován/a?

11. Kde k trestnému činu došlo?

13. Pouštíte do domácnosti cizí osoby?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaký je Váš věk?

2. Jste?

3. Kde žijete?

4. Myslíte si, že podvody a podvodná jednání páchaná na seniorech jsou problém?

5. Myslíte, že informovanost seniorů o této hrozbě je dostačující?

6. Považujete seniory za „snadné“ oběti trestného činu podvodu/krádeže?

7. Upozornil jste někdy své rodiče nebo příbuzné o možných rizicích?

8. Setkal jste se někdy s tímto druhem trestné činnosti (TČ)?

9. Jednalo se člena Vaší rodiny?

10. Myslíte si, že Vy sám/a jste o tomto riziku dostatečně informován/a?

11. Kde k trestnému činu došlo?

13. Pouštíte do domácnosti cizí osoby?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Brabec, J.Podvody páchané na seniorech a jejich informovanost (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://podvody-pachane-na-seniorech-a-jejich-informovast-produktivn.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.