Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Pohled občanů ČR na trest smrti

Pohled občanů ČR na trest smrti

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Eliška Rejhonová
Šetření:14. 10. 2022 - 29. 11. 2022
Počet respondentů:342
Počet otázek (max/průměr):9 / 8
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:83 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:31
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

jsme studentky bakalářského oboru fakulty Ekonomicko-správní na Univerzitě Pardubice a rády bychom Vás požádaly o vyplnění následujícího krátkého dotazníku, který je zaměřen na téma Pohled občanů ČR na trest smrti.

Dotazník je zcela anonymní a bude použit v rámci naší seminární práce v předmětu Marketingový výzkum. Je určen osobám od 15 let a jeho vyplnění Vám zabere zhruba 5 minut Vašeho času.

Předem děkujeme za Váš čas,

Veronika Slavíčková a Eliška Rejhonová

Odpovědi respondentů

1. Souhlasíte se znovuzavedení trestu smrti v České republice?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 2, Neotázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne17350,58 %50,58 %  
Ano16949,42 %49,42 %  

Graf

2. Jakou formu trestu smrti byste volili?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Smrtící injekce10158,72 %29,53 %  
Na formě trestu mi nezáleží3922,67 %11,4 %  
Elektrické křeslo95,23 %2,63 %  
Zastřelení74,07 %2,05 %  
Oběšení74,07 %2,05 %  
Gilotina (setnutí hlavy)52,91 %1,46 %  
Ukamenování31,74 %0,88 %  
Smrtelný půst10,58 %0,29 %  

Graf

3. Za jaké protiprávní jednání byste udělili trest smrti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Několikanásobná vražda spáchaná obzvlášť brutálním způsobem11164,91 %32,46 %  
Vražda1911,11 %5,56 %  
Pedofilie74,09 %2,05 %  
Terorismus63,51 %1,75 %  
Znásilnění42,34 %1,17 %  
Za hodiny matiky10,58 %0,29 %  
Několikanásobná vražda, pedofilie a vlastizrada10,58 %0,29 %  
Těžké ublížení na zdraví, nesoucí doživotní následky10,58 %0,29 %  
Za nošení bílých slipů10,58 %0,29 %  
Několikanásobná vražda/vražda, Znásilnění, Pedofilie10,58 %0,29 %  
Vražda, terorismus10,58 %0,29 %  
Vše shora uvedene10,58 %0,29 %  
1, 5, 610,58 %0,29 %  
Jiná odpověď10,58 %0,29 %  
Všechno uvedené10,58 %0,29 %  
Vlastizrada, terorismus, zvlášť surová vražda 10,58 %0,29 %  
Několika násobná vražda, opakované znásilnění, pedofilie, terorismus,úmyslně těžké ublížení na zdraví nesoucí doživotní následky, brutální vraždy 10,58 %0,29 %  
terorismus, sériové vraždy, případy zvláštního zřetele nebo alespoň zpřísnění trestu odnětí svobody bez možnosti propuštění ani amnestie10,58 %0,29 %  
V podstatě asi vše výše uvedené kromě znásilnění a u pedofilie asi podle míry protiprávního jednání (někdo může být pedofil, ale nikdy žádnému dítěti fyzicky ani psychicky neublížil)10,58 %0,29 %  
V případě nezpochybnitelných důkazů všechna výše popsaná protiprávní jednání, mimo těžké ublížení na zdraví.., a také vlastizradu.10,58 %0,29 %  
Vlastizrada10,58 %0,29 %  
Na vše kde je v sázce život druhého člověka10,58 %0,29 %  
Několikanásobná vražda spáchaná obzvlášť brutálním způsobem, Terorismus, Pedofilie, Vlastizrada10,58 %0,29 %  
mučení 10,58 %0,29 %  
více variant z výše uvedeného10,58 %0,29 %  
Několikanásobná vražda, vražda, těžké ublížení na zdraví, terorismus, znásilnění, pedofilie10,58 %0,29 %  
Je jich vice10,58 %0,29 %  
Vražda, vlastizrada, 10,58 %0,29 %  
Za vše výše uvedené10,58 %0,29 %  

Graf

4. Ovlivňuje Vás při rozhodování o znovuzavedení trestu smrti hrozba justičního omylu (chybné posouzení případu)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano26276,61 %76,61 %  
Ne8023,39 %23,39 %  

Graf

5. Je podle Vašeho názoru doživotní odnětí svobody adekvátní náhrada za trest smrti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano19557,02 %57,02 %  
Ne14742,98 %42,98 %  

Graf

6. Myslíte si, že pokud by došlo k opětovnému zavedení trestu smrti, že by se v ČR snížila kriminalita?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne13338,89 %38,89 %  
Spíše ano11333,04 %33,04 %  
Ne6218,13 %18,13 %  
Ano349,94 %9,94 %  

Graf

7. Jakého jste pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena20760,53 %60,53 %  
Muž13539,47 %39,47 %  

Graf

8. Kolik Vám je let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20 – 29 let12636,84 %36,84 %  
40 a více let10029,24 %29,24 %  
30 – 39 let8324,27 %24,27 %  
15 – 19 let339,65 %9,65 %  

Graf

9. Jaké je Vaše dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Úplně střední vzdělání s maturitou16147,08 %47,08 %  
Vysokoškolské vzdělání12035,09 %35,09 %  
Základní vzdělání226,43 %6,43 %  
Střední odborné vzdělání s výučním listem226,43 %6,43 %  
Vyšší odborné vzdělání174,97 %4,97 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Souhlasíte se znovuzavedení trestu smrti v České republice?

 • odpověď Ano:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Na formě trestu mi nezáleží na otázku 2. Jakou formu trestu smrti byste volili?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vražda na otázku 3. Za jaké protiprávní jednání byste udělili trest smrti?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Několikanásobná vražda spáchaná obzvlášť brutálním způsobem na otázku 3. Za jaké protiprávní jednání byste udělili trest smrti?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Smrtící injekce na otázku 2. Jakou formu trestu smrti byste volili?

7. Jakého jste pohlaví?

 • odpověď Žena:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 15 – 19 let na otázku 8. Kolik Vám je let?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Souhlasíte se znovuzavedení trestu smrti v České republice?

2. Jakou formu trestu smrti byste volili?

3. Za jaké protiprávní jednání byste udělili trest smrti?

4. Ovlivňuje Vás při rozhodování o znovuzavedení trestu smrti hrozba justičního omylu (chybné posouzení případu)?

5. Je podle Vašeho názoru doživotní odnětí svobody adekvátní náhrada za trest smrti?

6. Myslíte si, že pokud by došlo k opětovnému zavedení trestu smrti, že by se v ČR snížila kriminalita?

7. Jakého jste pohlaví?

8. Kolik Vám je let?

9. Jaké je Vaše dosažené vzdělání?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Souhlasíte se znovuzavedení trestu smrti v České republice?

2. Jakou formu trestu smrti byste volili?

3. Za jaké protiprávní jednání byste udělili trest smrti?

4. Ovlivňuje Vás při rozhodování o znovuzavedení trestu smrti hrozba justičního omylu (chybné posouzení případu)?

5. Je podle Vašeho názoru doživotní odnětí svobody adekvátní náhrada za trest smrti?

6. Myslíte si, že pokud by došlo k opětovnému zavedení trestu smrti, že by se v ČR snížila kriminalita?

7. Jakého jste pohlaví?

8. Kolik Vám je let?

9. Jaké je Vaše dosažené vzdělání?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Rejhonová, E.Pohled občanů ČR na trest smrti (výsledky průzkumu), 2022. Dostupné online na https://pohled-obcanu-cr-na-trest-sm.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.