Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Pohled rodičů na učitele

Pohled rodičů na učitele

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Roman Němčák
Šetření:25. 06. 2020 - 15. 07. 2020
Počet respondentů:142
Počet otázek (max/průměr):11 / 10.06
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:64,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:20
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den rodiče. Rád bych Vás poprosil o vyplnění tohoto krátkého dotazníku pro účely zpracování mé bakalářské práce Pocit užitečnosti a důležitost učitele střední školy v dnešní společnosti. Tento dotazník je určen pro všechny rodiče středoškoláků, aťuž současných nebo nedávných. Nejlepší je ho vyplnit v notebooku nebo PC stolním kvůli přehlednému zobrazení. Opravdu nedoporučuji vyplňovat v mobilu. Předem děkuji.

Odpovědi respondentů

1. Seřaďte prosím pořadí Vašeho vnímání prestiže těchto vybraných povolání:

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
zdravotní sestra7.9514.807
lékař1.6481.369
vědec2.9374.327
učitel střední školy5.1761.906
policista7.0283.591
učitel vysoké školy4.9512.822
učitel základní školy6.382.757
soudce3.3665.077
voják6.623.095
soukromý zemědělec8.9444.152

Graf

2. Kolik % učitelů střední školy, na kterou chodí nebo chodilo Vaše dítě, je dle Vašeho názoru užitečných a důležitých?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
51 – 84 %7351,41 %51,41 %  
85 – 100 %4229,58 %29,58 %  
50 %1812,68 %12,68 %  
31 – 49 %42,82 %2,82 %  
100 %32,11 %2,11 %  
20 – 30 %21,41 %1,41 %  

Graf

3. Myslíte, že učitelé jdou příkladem Vašemu dítěti?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano12890,14 %90,14 %  
nevím74,93 %4,93 %  
ne74,93 %4,93 %  

Graf

4. Umí motivovat učitelé Vaše dítě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano9466,2 %66,2 %  
spíše ne2719,01 %19,01 %  
ano1611,27 %11,27 %  
nevím32,11 %2,11 %  
ne21,41 %1,41 %  

Graf

5. Jak probíhá nebo probíhala komunikaci učitele střední školy s Vámi jako rodičem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jen v třídnických hodinách, jinak nebylo potřeba6847,89 %47,89 %  
výborným způsobem4531,69 %31,69 %  
dostatečně2416,9 %16,9 %  
učitel komunikoval povýšeně21,41 %1,41 %  
Nevím10,7 %0,7 %  
učitel s námi nekomunikoval10,7 %0,7 %  
nebyla potřeba10,7 %0,7 %  

Graf

6. Vnímáte učitele střední školy jako užitečné a důležité pro dnešní společnost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9264,79 %64,79 %  
spíše ano4632,39 %32,39 %  
spíše ne21,41 %1,41 %  
ne10,7 %0,7 %  
nevím10,7 %0,7 %  

Graf

7. Proč myslíte, že středoškolští učitelé, které znáte, dělají tuto profesi? Určete prosím pořadí:

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
rádi pracuji s mládeží2.4862.236
vnímají to jako poslání2.7611.858
chtějí vzdělávat a vychovávat2.0422.04
mají dlouhou dovolenou4.7821.706
kvůli vysoké prestiži povolání6.1411.6
kvůli jistotě zaměstnání4.7892.533
mají slušné peníze5.7752.217
jiné…7.2252.78

Graf

8. Určete prosím podle Vašeho názoru pořadí užitečnosti a důležitost povolání učitele podle typu školy:

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
základní škola1.690.524
střední škola2.310.467
vysoká škola3.3170.456
všechny na stejné úrovni2.6832.16

Graf

9. Myslíte, že povolání učitele je dostatečně finančně ohodnoceno v kontextu ČR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano6847,89 %47,89 %  
spíše ne5236,62 %36,62 %  
ne149,86 %9,86 %  
ano64,23 %4,23 %  
nevím21,41 %1,41 %  

Graf

10. Myslíte, že v době Československé socialistické republiky se učitelé středních škol cítili více užiteční a důležití než v dnešní společnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 11, ne → konec dotazníku, nevím → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím5941,55 %41,55 %  
ano5135,92 %35,92 %  
ne3222,54 %22,54 %  

Graf

11. Napište prosím, proč myslíte, že v době Československé socialistické republiky se učitelé středních škol cítili více užiteční a důležití než v dnešní společnosti?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

byla daleko lepší vyváženost a rodiče byli vůči dětem soudní

Měli opravdu možnost děti něco naučit ( děti musely poslouchat), i když se to dětem a rodičům leckdy nelíbilo. Dnes si k dětem ani k rodičům nemůžou nic dovoli a podle toho to taky vypadá.

Měli větší moc nad osudy nebohých lidí.

Měli větší úctu a respekt.

Nikdo nezpochybňoval důležitost učebních oborů a byly jasnější mantinely - osnovy.

Protože jejich společenský status byl vyšší a míra obecného vzdělání nižší.

Učitel byl někdo, ne jako dnes, kdy si žák dělá co chce a nikdo na něj nemůže, rodiče na to serou, ale když jde na lámání chleba, tak rodič si myslí, že sežral všechnu moudrost světa a přitom je to omezený tytyn.

Vyšší kvalita vzdělání

Vzdělání je relativizováno, přestává být vnímáno jako hodnota.

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Seřaďte prosím pořadí Vašeho vnímání prestiže těchto vybraných povolání:

 • odpověď lékař=1:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi soudce=2 na otázku 1. Seřaďte prosím pořadí Vašeho vnímání prestiže těchto vybraných povolání:
 • odpověď soukromý zemědělec=10:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi zdravotní sestra=9 na otázku 1. Seřaďte prosím pořadí Vašeho vnímání prestiže těchto vybraných povolání:
 • odpověď učitel střední školy=5:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi zdravotní sestra=7 na otázku 1. Seřaďte prosím pořadí Vašeho vnímání prestiže těchto vybraných povolání:
 • odpověď učitel základní školy=6:
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi zdravotní sestra=7 na otázku 1. Seřaďte prosím pořadí Vašeho vnímání prestiže těchto vybraných povolání:

6. Vnímáte učitele střední školy jako užitečné a důležité pro dnešní společnost?

 • odpověď ano:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi střední škola=1 na otázku 8. Určete prosím podle Vašeho názoru pořadí užitečnosti a důležitost povolání učitele podle typu školy:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 4. Umí motivovat učitelé Vaše dítě?

7. Proč myslíte, že středoškolští učitelé, které znáte, dělají tuto profesi? Určete prosím pořadí:

 • odpověď mají slušné peníze=7:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi kvůli vysoké prestiži povolání=4 na otázku 7. Proč myslíte, že středoškolští učitelé, které znáte, dělají tuto profesi? Určete prosím pořadí:

8. Určete prosím podle Vašeho názoru pořadí užitečnosti a důležitost povolání učitele podle typu školy:

 • odpověď střední škola=2:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi základní škola=1 na otázku 8. Určete prosím podle Vašeho názoru pořadí užitečnosti a důležitost povolání učitele podle typu školy:
 • odpověď střední škola=3:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi vysoká škola=4 na otázku 8. Určete prosím podle Vašeho názoru pořadí užitečnosti a důležitost povolání učitele podle typu školy:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi všechny na stejné úrovni=1 na otázku 8. Určete prosím podle Vašeho názoru pořadí užitečnosti a důležitost povolání učitele podle typu školy:
 • odpověď všechny na stejné úrovni=1:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi střední škola=3 na otázku 8. Určete prosím podle Vašeho názoru pořadí užitečnosti a důležitost povolání učitele podle typu školy:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi vysoká škola=4 na otázku 8. Určete prosím podle Vašeho názoru pořadí užitečnosti a důležitost povolání učitele podle typu školy:
 • odpověď všechny na stejné úrovni=4:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi vysoká škola=3 na otázku 8. Určete prosím podle Vašeho názoru pořadí užitečnosti a důležitost povolání učitele podle typu školy:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi střední škola=2 na otázku 8. Určete prosím podle Vašeho názoru pořadí užitečnosti a důležitost povolání učitele podle typu školy:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi základní škola=1 na otázku 8. Určete prosím podle Vašeho názoru pořadí užitečnosti a důležitost povolání učitele podle typu školy:
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi střední škola=1 na otázku 8. Určete prosím podle Vašeho názoru pořadí užitečnosti a důležitost povolání učitele podle typu školy:
 • odpověď vysoká škola=3:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi základní škola=1 na otázku 8. Určete prosím podle Vašeho názoru pořadí užitečnosti a důležitost povolání učitele podle typu školy:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi všechny na stejné úrovni=4 na otázku 8. Určete prosím podle Vašeho názoru pořadí užitečnosti a důležitost povolání učitele podle typu školy:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi střední škola=1 na otázku 8. Určete prosím podle Vašeho názoru pořadí užitečnosti a důležitost povolání učitele podle typu školy:
 • odpověď vysoká škola=4:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi střední škola=3 na otázku 8. Určete prosím podle Vašeho názoru pořadí užitečnosti a důležitost povolání učitele podle typu školy:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi všechny na stejné úrovni=1 na otázku 8. Určete prosím podle Vašeho názoru pořadí užitečnosti a důležitost povolání učitele podle typu školy:
 • odpověď základní škola=2:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi střední škola=1 na otázku 8. Určete prosím podle Vašeho názoru pořadí užitečnosti a důležitost povolání učitele podle typu školy:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Seřaďte prosím pořadí Vašeho vnímání prestiže těchto vybraných povolání:

2. Kolik % učitelů střední školy, na kterou chodí nebo chodilo Vaše dítě, je dle Vašeho názoru užitečných a důležitých?

3. Myslíte, že učitelé jdou příkladem Vašemu dítěti?

4. Umí motivovat učitelé Vaše dítě?

5. Jak probíhá nebo probíhala komunikaci učitele střední školy s Vámi jako rodičem?

6. Vnímáte učitele střední školy jako užitečné a důležité pro dnešní společnost?

7. Proč myslíte, že středoškolští učitelé, které znáte, dělají tuto profesi? Určete prosím pořadí:

8. Určete prosím podle Vašeho názoru pořadí užitečnosti a důležitost povolání učitele podle typu školy:

9. Myslíte, že povolání učitele je dostatečně finančně ohodnoceno v kontextu ČR?

10. Myslíte, že v době Československé socialistické republiky se učitelé středních škol cítili více užiteční a důležití než v dnešní společnosti?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Seřaďte prosím pořadí Vašeho vnímání prestiže těchto vybraných povolání:

2. Kolik % učitelů střední školy, na kterou chodí nebo chodilo Vaše dítě, je dle Vašeho názoru užitečných a důležitých?

3. Myslíte, že učitelé jdou příkladem Vašemu dítěti?

4. Umí motivovat učitelé Vaše dítě?

5. Jak probíhá nebo probíhala komunikaci učitele střední školy s Vámi jako rodičem?

6. Vnímáte učitele střední školy jako užitečné a důležité pro dnešní společnost?

7. Proč myslíte, že středoškolští učitelé, které znáte, dělají tuto profesi? Určete prosím pořadí:

8. Určete prosím podle Vašeho názoru pořadí užitečnosti a důležitost povolání učitele podle typu školy:

9. Myslíte, že povolání učitele je dostatečně finančně ohodnoceno v kontextu ČR?

10. Myslíte, že v době Československé socialistické republiky se učitelé středních škol cítili více užiteční a důležití než v dnešní společnosti?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Němčák, R.Pohled rodičů na učitele (výsledky průzkumu), 2020. Dostupné online na https://pohled-rodicu-na-ucitele.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.