Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Pohled učitelů středních škol

Pohled učitelů středních škol

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Roman Němčák
Šetření:24. 06. 2020 - 17. 07. 2020
Počet respondentů:108
Počet otázek (max/průměr):10 / 8.29
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:57,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:04
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den. Rád bych Vás poprosil o vyplnění tohoto dotazníku pro účely zpracování mé bakalářské práce Pocit užitečnosti a důležitost učitele střední školy v dnešní společnosti. Tento dotazník je určen pro středoškolské učitele. Nejlepší je ho vyplnit v notebooku nebo PC stolním kvůli přehlednému zobrazení. Opravdu nedoporučuji vyplňovat v mobilu. Předem děkuji.

Odpovědi respondentů

1. Seřaďte prosím pořadí Vašeho vnímání prestiže těchto vybraných povolání:

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
lékař2.3434.281
vědec2.4173.984
učitel střední školy5.0561.127
zdravotní sestra8.0194.259
učitel vysoké školy4.2312.215
učitel základní školy6.4442.21
soudce3.4264.319
voják6.7782.673
soukromý zemědělec8.8334.046
policista7.4544.007

Graf

2. Jak dlouho pracujete jako učitel/ka?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
4 – 10 roků4541,67 %41,67 %  
11 – 18 roků3431,48 %31,48 %  
do 3 roků1513,89 %13,89 %  
19 – 25 roků98,33 %8,33 %  
26 a více roků54,63 %4,63 %  

Graf

3. Určete prosím podle Vašeho názoru pořadí důležitosti a užitečnosti povolání učitele/ky podle typu školy:

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
základní škola1.5830.391
střední škola2.4810.324
vysoká škola3.3890.423
všechny na stejné úrovni2.5462.229

Graf

4. Cítíte se být důležitý/á a užitečný/á jako učitel/ka střední školy pro dnešní společnost?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano10193,52 %93,52 %  
ne43,7 %3,7 %  
nevím32,78 %2,78 %  

Graf

5. Myslíte, že Vás vnímá Vaše okolí jako důležitou a užitečnou osobu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8175 %75 %  
nevím1917,59 %17,59 %  
ne87,41 %7,41 %  

Graf

6. Cítíte se dostatečně finančně ohodnocen/a v kontextu ČR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
docela ano4541,67 %41,67 %  
docela ne3835,19 %35,19 %  
ne1614,81 %14,81 %  
neřeším to76,48 %6,48 %  
ano21,85 %1,85 %  

Graf

7. Proč pracujete jako učitel/ka? Určete prosím jedinečné pořadí:

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
chci vzdělávat a vychovávat mládež1.883.124
rád pracuji s mládeží2.621.661
vnímám to jako poslání2.871.909
mám dlouhou dovolenou4.381.569
jistota zaměstnání4.7590.961
mám slušné peníze5.9811.463
vysoká prestiž povolání6.3981.462
jiné…7.1114.099

Graf

8. Myslíte, že v době Československé socialistické republiky se učitelé středních škol cítili více důležití a užiteční než v dnešní společnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 9, neotázka č. 10, nevímotázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4037,04 %37,04 %  
nevím3532,41 %32,41 %  
ano3330,56 %30,56 %  

Graf

9. Napište prosím proč v době Československé socialistické republiky se učitelé středních škol cítili více důležití a užiteční než v dnešní společnosti?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Bo

Bylo mnohem méně maturitních oborů, tudíž i žáků a učitelů. Byly na ně kladeny vyšší nároky v oblasti odbornosti, jakkoliv byli nuceni k ideologizaci některých částí svého oboru.

Nebyly takové platové rozdíly a povolání mělo větší prestiž

Střední školy byly výběrové, všichni neměli maturitu jako dnes.

Středoškolské vzdělání nebylo tak běžné jako nyní, tedy i ten, kdo na škole učil byl "důleitější" než nyní.

Tehdejší doba chovala k tomuto povolání úctu. Učitelé tehdy byli vnímání jako vysoce vzdělaní. A hlavně vzdělávali národ. Dnes rodiče na učitele křičí, stěžují si a nechápou, že známky nejsou zadarmo.

Učitelé v této době měli vetší autoritu u žáka,respekt ve vztahu učitel vs žák a opačně, učitel měl postaveni ve společnosti, pro společnost to bylo uznávané a důležité povolání.

V dnešní době zkoušky typu výuční list, maturita apod. ztratily kredity. Má je skoro každý.

V té době bylo absolvování střední školy bráno jako prestiž, dnes má střední školu každý, protože nároky na středoškoláka se velice snížily.

Vyšší pravomoc konat a řešit. Prestiž a pochopitelně, vyšší kvalita vzdělání.

vyšší prestiž, autorita, , vhodnější chování ze strany rodičů i žáků vůči učitelům,

10. Napište prosím, v čem nejvíce cítíte užitečnost a důležitost učitele střední školy pro dnešní společnost?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Budoucnost

formovat osobnost mladého člověka

Měl by připravit studenty na reálné pracovní prostředí, protože ne každý student SŠ odchází na VŠ/VOŠ.

Možnost nadchnout studenty pro studium daného oboru, práce se studenty v křehkém věku.

Na základě takového dotazníku se fakt dá udělat bakalářská práce?

Napomáhají socializaci, mnohdy suplují deficit rodinné péče a zájmu o žáka, mohou být mentory, rádci (tím rozvíjet žákovu osobnost), vést k myšlení a přemýšlení v rámci oboru, jenž vyučují, ale také vést žáka k přemýšlení o životě a jeho místě v něm. --- Upozornění - otázku 3 máte nevhodně nastavenu, při zaškrtnutí volby "všechny na stejné úrovni" vyžaduje dotazník vyplnění ostatních položek, čímž dojde k protichůdnosti tvrzení.

Naučit žáky žít v dnešním světě, naučit je reagovat na změny, řídit si svůj vlastní život a nebát se myslet a říci svůj názor. Být průvodcem, který je nenechá se ztratit.

někdy suplujeme chybějící rodinné zázemí,(vyslechneme problémy, poradíme), motivační vzor pro žáka

Ovlivňuje generace.

Podíl na formování mladých lidí.

pomoci žákům na jejich cestě stát se plnohodnotnými členy naší společnosti, najít smysl svého života, pomoci jim zorientovat se, kde leží jejich silné stránky a na co se zaměřit ve svém dalším životě

použitelnost absolventů v průmyslu

průvodce vzděláním, osobní příklad nevím, jak přesně vyplnit odpověď na otázku 3 - učitelé na všech typech škol mi přijdou stejně důležití, zásadní vliv mají na ZŠ, potom záleží na osobnosti žáka, co si z čeho chce/může/potřebuje odnést

Předávání životních hodnot žákům / studentům, učitel může být průvodcem na jejich cestě dospívaní / dozrávání, podporou i motivátorem. Může předávat své zkušenosti, vytvářet bezpečný prostor pro sdílení, růst a důležitý celoživotní proces učení. Vede k sebepoznávání na prahu dospělosti, citlivě vnímá potřebu naučit studenty osobní oodpovědnosti, ale i občanské aktivitě, vnímavosti i síly překonávat překážky, být flexibilní ve světě, ve kterém se jim tyto schopnosti budou hodit. Předat štafetu, aby po absolvování školy v životě obstáli a dokázali se orientovat, uplatnit na trhu práce a aby samozřejmě byli spokojení i v osobním životě...

Snažit se mladé lidi neotravit

Střední vrstva obyvatel určuje směr a vývoj společnosti.

Učitel střední skoly vzdělává a předává znalosti, a snaží se vzdělat mládež na kvalifikované lidi pro společnost .

úspěšně připravit studenty k maturitní zkoušce

Vede mladé lidi k samostatnosti a motivuje je do budoucího zaměstnání i života.

Vzdělávání studentů

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Určete prosím podle Vašeho názoru pořadí důležitosti a užitečnosti povolání učitele/ky podle typu školy:

 • odpověď střední škola=2:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi základní škola=1 na otázku 3. Určete prosím podle Vašeho názoru pořadí důležitosti a užitečnosti povolání učitele/ky podle typu školy:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi vysoká škola=3 na otázku 3. Určete prosím podle Vašeho názoru pořadí důležitosti a užitečnosti povolání učitele/ky podle typu školy:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi všechny na stejné úrovni=4 na otázku 3. Určete prosím podle Vašeho názoru pořadí důležitosti a užitečnosti povolání učitele/ky podle typu školy:
 • odpověď střední škola=3:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi všechny na stejné úrovni=1 na otázku 3. Určete prosím podle Vašeho názoru pořadí důležitosti a užitečnosti povolání učitele/ky podle typu školy:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi vysoká škola=4 na otázku 3. Určete prosím podle Vašeho názoru pořadí důležitosti a užitečnosti povolání učitele/ky podle typu školy:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi základní škola=2 na otázku 3. Určete prosím podle Vašeho názoru pořadí důležitosti a užitečnosti povolání učitele/ky podle typu školy:
 • odpověď všechny na stejné úrovni=1:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi vysoká škola=4 na otázku 3. Určete prosím podle Vašeho názoru pořadí důležitosti a užitečnosti povolání učitele/ky podle typu školy:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi střední škola=3 na otázku 3. Určete prosím podle Vašeho názoru pořadí důležitosti a užitečnosti povolání učitele/ky podle typu školy:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi základní škola=2 na otázku 3. Určete prosím podle Vašeho názoru pořadí důležitosti a užitečnosti povolání učitele/ky podle typu školy:
 • odpověď všechny na stejné úrovni=4:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi vysoká škola=3 na otázku 3. Určete prosím podle Vašeho názoru pořadí důležitosti a užitečnosti povolání učitele/ky podle typu školy:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi střední škola=2 na otázku 3. Určete prosím podle Vašeho názoru pořadí důležitosti a užitečnosti povolání učitele/ky podle typu školy:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi základní škola=1 na otázku 3. Určete prosím podle Vašeho názoru pořadí důležitosti a užitečnosti povolání učitele/ky podle typu školy:
 • odpověď vysoká škola=3:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi střední škola=2 na otázku 3. Určete prosím podle Vašeho názoru pořadí důležitosti a užitečnosti povolání učitele/ky podle typu školy:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi základní škola=1 na otázku 3. Určete prosím podle Vašeho názoru pořadí důležitosti a užitečnosti povolání učitele/ky podle typu školy:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi všechny na stejné úrovni=4 na otázku 3. Určete prosím podle Vašeho názoru pořadí důležitosti a užitečnosti povolání učitele/ky podle typu školy:
 • odpověď vysoká škola=4:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi všechny na stejné úrovni=1 na otázku 3. Určete prosím podle Vašeho názoru pořadí důležitosti a užitečnosti povolání učitele/ky podle typu školy:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi střední škola=3 na otázku 3. Určete prosím podle Vašeho názoru pořadí důležitosti a užitečnosti povolání učitele/ky podle typu školy:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi základní škola=2 na otázku 3. Určete prosím podle Vašeho názoru pořadí důležitosti a užitečnosti povolání učitele/ky podle typu školy:
 • odpověď základní škola=1:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi střední škola=2 na otázku 3. Určete prosím podle Vašeho názoru pořadí důležitosti a užitečnosti povolání učitele/ky podle typu školy:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi vysoká škola=3 na otázku 3. Určete prosím podle Vašeho názoru pořadí důležitosti a užitečnosti povolání učitele/ky podle typu školy:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi všechny na stejné úrovni=4 na otázku 3. Určete prosím podle Vašeho názoru pořadí důležitosti a užitečnosti povolání učitele/ky podle typu školy:
 • odpověď základní škola=2:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi vysoká škola=4 na otázku 3. Určete prosím podle Vašeho názoru pořadí důležitosti a užitečnosti povolání učitele/ky podle typu školy:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi všechny na stejné úrovni=1 na otázku 3. Určete prosím podle Vašeho názoru pořadí důležitosti a užitečnosti povolání učitele/ky podle typu školy:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi střední škola=3 na otázku 3. Určete prosím podle Vašeho názoru pořadí důležitosti a užitečnosti povolání učitele/ky podle typu školy:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Seřaďte prosím pořadí Vašeho vnímání prestiže těchto vybraných povolání:

2. Jak dlouho pracujete jako učitel/ka?

3. Určete prosím podle Vašeho názoru pořadí důležitosti a užitečnosti povolání učitele/ky podle typu školy:

4. Cítíte se být důležitý/á a užitečný/á jako učitel/ka střední školy pro dnešní společnost?

5. Myslíte, že Vás vnímá Vaše okolí jako důležitou a užitečnou osobu?

6. Cítíte se dostatečně finančně ohodnocen/a v kontextu ČR?

7. Proč pracujete jako učitel/ka? Určete prosím jedinečné pořadí:

8. Myslíte, že v době Československé socialistické republiky se učitelé středních škol cítili více důležití a užiteční než v dnešní společnosti?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Seřaďte prosím pořadí Vašeho vnímání prestiže těchto vybraných povolání:

2. Jak dlouho pracujete jako učitel/ka?

3. Určete prosím podle Vašeho názoru pořadí důležitosti a užitečnosti povolání učitele/ky podle typu školy:

4. Cítíte se být důležitý/á a užitečný/á jako učitel/ka střední školy pro dnešní společnost?

5. Myslíte, že Vás vnímá Vaše okolí jako důležitou a užitečnou osobu?

6. Cítíte se dostatečně finančně ohodnocen/a v kontextu ČR?

7. Proč pracujete jako učitel/ka? Určete prosím jedinečné pořadí:

8. Myslíte, že v době Československé socialistické republiky se učitelé středních škol cítili více důležití a užiteční než v dnešní společnosti?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Němčák, R.Pohled učitelů středních škol (výsledky průzkumu), 2020. Dostupné online na https://pohled-ucitele-stredni-skoly.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.