Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > pojištění domácnosti

pojištění domácnosti

Průzkum průměrné mzdy / příjmu v různých oborech
Zúčastněte se zcela ANONYMNÍHO průzkumu ohledně výše mzdy. Ovlivňuje ji pohlaví, věk, nebo třeba vzdělání?

(veřejné výsledky 18. prosince)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lucie Krčálová
Šetření:19. 03. 2014 - 31. 03. 2014
Počet respondentů:80
Počet otázek (max/průměr):20 / 13.96
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:84,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:26
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Prosím o vyplnění dotazníku k mé bakalářské práci. Dotazník na téma pojištění domácnosti je určen pro všechny věkové kategorie v celé ČR.

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena5973,75 %73,75 %  
muž2126,25 %26,25 %  

Graf

2. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 – 25 let5265 %65 %  
26 – 30 let1012,5 %12,5 %  
41 – 45 let78,75 %8,75 %  
46 – 50 let45 %5 %  
50 let a více45 %5 %  
36 – 40 let33,75 %3,75 %  

Graf

3. Dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské3240 %40 %  
středoškolské, studující VŠ3138,75 %38,75 %  
středoškolské1721,25 %21,25 %  

Graf

4. V jak velkém městě žijete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 10 tis. obyvatel3341,25 %41,25 %  
10 – 50 tis. obyvatel1721,25 %21,25 %  
nad 500 tis. obyvatel1113,75 %13,75 %  
50 – 100 tis. obyvatel1113,75 %13,75 %  
100 – 500 tis. obyvatel810 %10 %  

Graf

5. Žijete v:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
u rodičů3138,75 %38,75 %  
v nájmu2025 %25 %  
vlastním rodinném domě1518,75 %18,75 %  
vlastním bytě1417,5 %17,5 %  

Graf

6. Domníváte se, že má pojištění domácnosti význam?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7391,25 %91,25 %  
ne78,75 %8,75 %  

Graf

7. Máte uzavřené pojištění domácnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 8, ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5670 %70 %  
ne2430 %30 %  

Graf

8. U jaké pojišťovny máte sjednané pojištění domácnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Česká pojišťovna3053,57 %37,5 %  
Allianz916,07 %11,25 %  
Kooperativa814,29 %10 %  
Generali58,93 %6,25 %  
ČSOB11,79 %1,25 %  
pres M&M reality, E....11,79 %1,25 %  
alrisk11,79 %1,25 %  
ČPP11,79 %1,25 %  

Graf

9. Pojištění domácnosti bylo uzavřeno:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v pojišťovně2850 %35 %  
prostřednictvím pojišťovacího zprostředkovatele2850 %35 %  

Graf

10. Jakou máte výši pojistného ročně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1001 – 2000 Kč1730,36 %21,25 %  
0 – 1000 Kč1526,79 %18,75 %  
2001 – 3000 Kč814,29 %10 %  
nevím610,71 %7,5 %  
3001 – 4000 Kč47,14 %5 %  
5001 Kč a více35,36 %3,75 %  
4001 – 5000 Kč35,36 %3,75 %  

Graf

11. Jste s pojištěním domácnosti spokojeni?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5496,43 %67,5 %  
ne23,57 %2,5 %  

Graf

12. Uplatňoval jste již pojistné plnění z pojištění domácnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 13, neotázka č. 15].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4376,79 %53,75 %  
ano1323,21 %16,25 %  

Graf

13. V jaké oblasti jste uplatňoval pojistné plnění z pojištění domácnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
živelná událost (požár, výbuch, úder blesku, záplava nebo povodeň, vichřice, krupobití, pád předmětů, zemětřesení, sesuv půdy a lavin, zřícení skal, tíha sněhu nebo námrazy)1076,92 %12,5 %  
o porucha vodovodního nebo kanalizačního potrubí323,08 %3,75 %  

Graf

14. Získal jste pojistné plnění v plné výši?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1076,92 %12,5 %  
ne323,08 %3,75 %  

Graf

15. Víte, co je předmětem pojištění odpovědnosti za škody v běžném životě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3969,64 %48,75 %  
ne1730,36 %21,25 %  

Graf

16. Máte uzavřené pojištění odpovědnosti za škody v běžném životě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 17, neotázka č. 19].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3257,14 %40 %  
ano2442,86 %30 %  

Graf

17. Uplatňoval jste již pojistné plnění z pojištění odpovědnosti za škody v běžném životě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 18, neotázka č. 19].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2187,5 %26,25 %  
ano312,5 %3,75 %  

Graf

18. Získal jste pojistné plnění v plné výši?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3100 %3,75 %  

Graf

19. Myslíte si, že je správně definován pojem záplava jako náhlý příval vody vlivem atmosférických srážek a povodeň jako zaplavení místa vodou, která vystoupila z břehů vodního toku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím2544,64 %31,25 %  
ano2137,5 %26,25 %  
ne1017,86 %12,5 %  

Graf

20. Byl jste osobně postižen povodní?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4987,5 %61,25 %  
ano712,5 %8,75 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

12. Uplatňoval jste již pojistné plnění z pojištění domácnosti?

 • odpověď ano:
  • 6.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi živelná událost (požár, výbuch, úder blesku, záplava nebo povodeň, vichřice, krupobití, pád předmětů, zemětřesení, sesuv půdy a lavin, zřícení skal, tíha sněhu nebo námrazy) na otázku 13. V jaké oblasti jste uplatňoval pojistné plnění z pojištění domácnosti?
  • 6.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 14. Získal jste pojistné plnění v plné výši?

15. Víte, co je předmětem pojištění odpovědnosti za škody v běžném životě?

 • odpověď ano:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 17. Uplatňoval jste již pojistné plnění z pojištění odpovědnosti za škody v běžném životě?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 16. Máte uzavřené pojištění odpovědnosti za škody v běžném životě?

16. Máte uzavřené pojištění odpovědnosti za škody v běžném životě?

 • odpověď ano:
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 17. Uplatňoval jste již pojistné plnění z pojištění odpovědnosti za škody v běžném životě?

20. Byl jste osobně postižen povodní?

 • odpověď ne:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1001 – 2000 Kč na otázku 10. Jakou máte výši pojistného ročně?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi prostřednictvím pojišťovacího zprostředkovatele na otázku 9. Pojištění domácnosti bylo uzavřeno:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 17. Uplatňoval jste již pojistné plnění z pojištění odpovědnosti za škody v běžném životě?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 19. Myslíte si, že je správně definován pojem záplava jako náhlý příval vody vlivem atmosférických srážek a povodeň jako zaplavení místa vodou, která vystoupila z břehů vodního toku?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi vlastním rodinném domě na otázku 5. Žijete v:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví:

2. Věk:

3. Dosažené vzdělání:

4. V jak velkém městě žijete?

5. Žijete v:

6. Domníváte se, že má pojištění domácnosti význam?

7. Máte uzavřené pojištění domácnosti?

8. U jaké pojišťovny máte sjednané pojištění domácnosti?

9. Pojištění domácnosti bylo uzavřeno:

10. Jakou máte výši pojistného ročně?

11. Jste s pojištěním domácnosti spokojeni?

12. Uplatňoval jste již pojistné plnění z pojištění domácnosti?

13. V jaké oblasti jste uplatňoval pojistné plnění z pojištění domácnosti?

14. Získal jste pojistné plnění v plné výši?

15. Víte, co je předmětem pojištění odpovědnosti za škody v běžném životě?

16. Máte uzavřené pojištění odpovědnosti za škody v běžném životě?

17. Uplatňoval jste již pojistné plnění z pojištění odpovědnosti za škody v běžném životě?

19. Myslíte si, že je správně definován pojem záplava jako náhlý příval vody vlivem atmosférických srážek a povodeň jako zaplavení místa vodou, která vystoupila z břehů vodního toku?

20. Byl jste osobně postižen povodní?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví:

2. Věk:

3. Dosažené vzdělání:

4. V jak velkém městě žijete?

5. Žijete v:

6. Domníváte se, že má pojištění domácnosti význam?

7. Máte uzavřené pojištění domácnosti?

8. U jaké pojišťovny máte sjednané pojištění domácnosti?

9. Pojištění domácnosti bylo uzavřeno:

10. Jakou máte výši pojistného ročně?

11. Jste s pojištěním domácnosti spokojeni?

12. Uplatňoval jste již pojistné plnění z pojištění domácnosti?

13. V jaké oblasti jste uplatňoval pojistné plnění z pojištění domácnosti?

14. Získal jste pojistné plnění v plné výši?

15. Víte, co je předmětem pojištění odpovědnosti za škody v běžném životě?

16. Máte uzavřené pojištění odpovědnosti za škody v běžném životě?

17. Uplatňoval jste již pojistné plnění z pojištění odpovědnosti za škody v běžném životě?

19. Myslíte si, že je správně definován pojem záplava jako náhlý příval vody vlivem atmosférických srážek a povodeň jako zaplavení místa vodou, která vystoupila z břehů vodního toku?

20. Byl jste osobně postižen povodní?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Krčálová, L.pojištění domácnosti (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://pojisteni-domacnosti.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.