Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Pojistná smlouva

Pojistná smlouva

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Hana Honová
Šetření:03. 03. 2013 - 24. 03. 2013
Počet respondentů:115
Počet otázek (max/průměr):18 / 15.62
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:76,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:50
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, chtěla bych Vás poprosit o vyplění tohoto dotazníku na téma pojistná smlouva, který bude součástí mé diplomové práce. Tento dotazník se zaměřuje jen na pojištění občanů.

Odpovědi respondentů

1. Kolik máte uzavřených pojistných smluv?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [žádnou (přejděte k otázce č. 4)otázka č. 4, 1-2otázka č. 2, 3-4otázka č. 2, 5-7otázka č. 2, Více než 7otázka č. 2].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1-25144,35 %44,35 %  
3-42723,48 %23,48 %  
žádnou (přejděte k otázce č. 4)1916,52 %16,52 %  
5-7119,57 %9,57 %  
Více než 776,09 %6,09 %  

Graf

2. Jaké druhy pojistných smluv máte uzavřené?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Životní pojištění5860,42 %50,43 %  
Povinné ručení5456,25 %46,96 %  
Úrazové pojištění5456,25 %46,96 %  
Pojištění majetku4748,96 %40,87 %  
Pojištění odpovědnosti za škodu3435,42 %29,57 %  
Havarijní pojištění2222,92 %19,13 %  
Pojištění pro případ nemoci1616,67 %13,91 %  
Jiné..1414,58 %12,17 %  

Graf

3. Jak velký vliv pro Vás mají následující kritéria při uzavírání pojstné smlouvy? 1-velký vliv, 2-větší vliv, 3-meší vliv, 4-malý vliv, 5-žádný vliv

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „0”, „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Cena pojištění1.6881.257
Doporučení konkrétního pojištění2.3651.732
Známost pojišťovny2.1771.625
Sleva (např. za online sjednání)2.6151.57
Přístup pracovníků pojištovny nebo pojišťovacích zprostředkovatelů1.8961.427
Dostatenčá informovanost o pojistném prodktu1.6981.857

Graf

4. Víte, že v roce 2014 proběhne změna v právní úpravě pojistné smlouvy, jejím zařezením do občanského zákoníku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 5, Ne (pokračujte otázkou číslo 6)otázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne (pokračujte otázkou číslo 6)9078,26 %78,26 %  
Ano2521,74 %21,74 %  

Graf

5. Myslíte si, že nová právní úprava pojistné smlouvy v občanském zákoníku se bude týkat již uzavřených pjistných smluv?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne1560 %13,04 %  
Nevím728 %6,09 %  
Ano312 %2,61 %  

Graf

6. Víte, že součástí pojistné smlouvy jsou i pojistné podmínky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano10591,3 %91,3 %  
Ne108,7 %8,7 %  

Graf

7. Víte, kdo sepisuje pojistné podmínky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pojistitel9481,74 %81,74 %  
Pojistník1916,52 %16,52 %  
Pojištěný21,74 %1,74 %  

Graf

8. Četla(a) jste někdy pojistné podmínky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 9, Ne (pokračujte otázkou číslo 11)otázka č. 11].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano8372,17 %72,17 %  
Ne (pokračujte otázkou číslo 11)3227,83 %27,83 %  

Graf

9. Kdy jste je četl(a)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Při uzavírání pojistné smlouvy5768,67 %49,57 %  
Z jiných důvodů2530,12 %21,74 %  
Při pojistné události1720,48 %14,78 %  
Při neshodách s pojišťovnou67,23 %5,22 %  
Při neuznání nároku na plnění ze smlouvy44,82 %3,48 %  
Při navýšení pojistné částky44,82 %3,48 %  

Graf

10. Jsou pro Vás pojistné podmínky srozumitelné?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 12, Neotázka č. 12].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4756,63 %40,87 %  
Ne3643,37 %31,3 %  

Graf

11. Proč jste nikdy nečetl(a) pojistné podmínky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nerozumím jim1442,42 %12,17 %  
Nepřehledné1442,42 %12,17 %  
Napsané malým písmem824,24 %6,96 %  
JIný důvod721,21 %6,09 %  
Nejsou pro mě důležité26,06 %1,74 %  

Graf

12. Myslíte si, že je pojistný zájem důležitý pro vznik a trvání pojištění?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, bez něho by pojištění nemohlo vzniknout a trvat4539,13 %39,13 %  
Nikdy jsem tento pojem neslyšel(a)3732,17 %32,17 %  
Nevím2925,22 %25,22 %  
Ne, pojistný zájem nemá žádný vliv na vznik a trvání pojištění43,48 %3,48 %  

Graf

13. Jak rozumíte tomuto tvrzení? Součet pojistných plnění vyplacených za předmět pojištění za pojistné události nastalé v průběhu jednoho pojistného roku nesmí přesáhnout pojistnou částku nebo limit pojistného plnění uvedený pro předmět pojištění v pojistné smlouvě:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zcelu mu rozumím6657,39 %57,39 %  
Rozumím jenom určité části3328,7 %28,7 %  
Nerozumím mu vůbec1613,91 %13,91 %  

Graf

14. Víte, že lze pojištění vypovědět do 2 měsíců od uzavření pojistné smlouvy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano7161,74 %61,74 %  
Ne4438,26 %38,26 %  

Graf

15. Jaké je vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena8573,91 %73,91 %  
Muž3026,09 %26,09 %  

Graf

16. Do jaké věkové kategorie spadáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15 - 254236,52 %36,52 %  
26 - 352925,22 %25,22 %  
36 - 452118,26 %18,26 %  
46 - 551513,04 %13,04 %  
55 - 6586,96 %6,96 %  

Graf

17. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolské5446,96 %46,96 %  
Vysokoškolské4034,78 %34,78 %  
Odborné učiliště108,7 %8,7 %  
Vyšší odborné97,83 %7,83 %  
Základní21,74 %1,74 %  

Graf

18. Jaký je Váš hrubý měsíční příjem v korunách?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
10 000 - 19 9995043,48 %43,48 %  
do 9 9993429,57 %29,57 %  
20 000 - 29 9991613,91 %13,91 %  
30 000 a více1513,04 %13,04 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Jaké druhy pojistných smluv máte uzavřené?

 • odpověď Povinné ručení:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Havarijní pojištění na otázku 2. Jaké druhy pojistných smluv máte uzavřené?
 • odpověď Úrazové pojištění:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 5-7 na otázku 1. Kolik máte uzavřených pojistných smluv?
 • odpověď Životní pojištění:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 5-7 na otázku 1. Kolik máte uzavřených pojistných smluv?

4. Víte, že v roce 2014 proběhne změna v právní úpravě pojistné smlouvy, jejím zařezením do občanského zákoníku?

 • odpověď Ano:
  • 4.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 5. Myslíte si, že nová právní úprava pojistné smlouvy v občanském zákoníku se bude týkat již uzavřených pjistných smluv?

8. Četla(a) jste někdy pojistné podmínky?

 • odpověď Ne (pokračujte otázkou číslo 11):
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nerozumím jim na otázku 11. Proč jste nikdy nečetl(a) pojistné podmínky?
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nepřehledné na otázku 11. Proč jste nikdy nečetl(a) pojistné podmínky?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Kolik máte uzavřených pojistných smluv?

2. Jaké druhy pojistných smluv máte uzavřené?

3. Jak velký vliv pro Vás mají následující kritéria při uzavírání pojstné smlouvy? 1-velký vliv, 2-větší vliv, 3-meší vliv, 4-malý vliv, 5-žádný vliv

4. Víte, že v roce 2014 proběhne změna v právní úpravě pojistné smlouvy, jejím zařezením do občanského zákoníku?

5. Myslíte si, že nová právní úprava pojistné smlouvy v občanském zákoníku se bude týkat již uzavřených pjistných smluv?

6. Víte, že součástí pojistné smlouvy jsou i pojistné podmínky?

7. Víte, kdo sepisuje pojistné podmínky?

8. Četla(a) jste někdy pojistné podmínky?

9. Kdy jste je četl(a)?

10. Jsou pro Vás pojistné podmínky srozumitelné?

11. Proč jste nikdy nečetl(a) pojistné podmínky?

12. Myslíte si, že je pojistný zájem důležitý pro vznik a trvání pojištění?

13. Jak rozumíte tomuto tvrzení? Součet pojistných plnění vyplacených za předmět pojištění za pojistné události nastalé v průběhu jednoho pojistného roku nesmí přesáhnout pojistnou částku nebo limit pojistného plnění uvedený pro předmět pojištění v pojistné smlouvě:

14. Víte, že lze pojištění vypovědět do 2 měsíců od uzavření pojistné smlouvy?

15. Jaké je vaše pohlaví?

16. Do jaké věkové kategorie spadáte?

17. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

18. Jaký je Váš hrubý měsíční příjem v korunách?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Kolik máte uzavřených pojistných smluv?

2. Jaké druhy pojistných smluv máte uzavřené?

3. Jak velký vliv pro Vás mají následující kritéria při uzavírání pojstné smlouvy? 1-velký vliv, 2-větší vliv, 3-meší vliv, 4-malý vliv, 5-žádný vliv

4. Víte, že v roce 2014 proběhne změna v právní úpravě pojistné smlouvy, jejím zařezením do občanského zákoníku?

5. Myslíte si, že nová právní úprava pojistné smlouvy v občanském zákoníku se bude týkat již uzavřených pjistných smluv?

6. Víte, že součástí pojistné smlouvy jsou i pojistné podmínky?

7. Víte, kdo sepisuje pojistné podmínky?

8. Četla(a) jste někdy pojistné podmínky?

9. Kdy jste je četl(a)?

10. Jsou pro Vás pojistné podmínky srozumitelné?

11. Proč jste nikdy nečetl(a) pojistné podmínky?

12. Myslíte si, že je pojistný zájem důležitý pro vznik a trvání pojištění?

13. Jak rozumíte tomuto tvrzení? Součet pojistných plnění vyplacených za předmět pojištění za pojistné události nastalé v průběhu jednoho pojistného roku nesmí přesáhnout pojistnou částku nebo limit pojistného plnění uvedený pro předmět pojištění v pojistné smlouvě:

14. Víte, že lze pojištění vypovědět do 2 měsíců od uzavření pojistné smlouvy?

15. Jaké je vaše pohlaví?

16. Do jaké věkové kategorie spadáte?

17. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

18. Jaký je Váš hrubý měsíční příjem v korunách?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Honová, H.Pojistná smlouva (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://pojistna-smlouva.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.