Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Aktuální politická situace

Aktuální politická situace

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Adam Kaucký
Šetření:06. 04. 2008 - 01. 06. 2008
Počet respondentů:210
Počet otázek (max/průměr):8 / 7.97
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:nelze zjistit
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Ahoj všichni!

Moc vás prosím o spolupráci při psaní mé práce na téma "Politická situace". Ve své práci se hodlám zabývat:
- aktuálním stavem politické kultury
- spokojeností občanů se stávající politickou situací
- teorie reformy politické situace

Cílem mé práce je:
- zmapovat současný stav politiky
- zmapovat vnímání politiky a politiků občany
- zmapovat představy veřejnosti

Předem všem děkuji za spolupráci, výsledky průzkumu naleznete na této stránce po skončení šetření.

Díky, Adam

Odpovědi respondentů

1. Váš věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-2414167,14 %67,14 %  
méně než 183516,67 %16,67 %  
25-30209,52 %9,52 %  
31-4094,29 %4,29 %  
více než 5031,43 %1,43 %  
41-5020,95 %0,95 %  

Graf

2. Vaše vzdělání (včetně právě probíhajícího)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské11956,67 %56,67 %  
středoškolské6430,48 %30,48 %  
základní146,67 %6,67 %  
vyučení73,33 %3,33 %  
vysokoškolské zahraniční41,9 %1,9 %  
jiné20,95 %0,95 %  

Graf

3. Vaše zaměstnání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
studující16176,67 %76,67 %  
zaměstnanec - soukromý sektor2511,9 %11,9 %  
zaměstnanec - veřejný sektor94,29 %4,29 %  
živnostník62,86 %2,86 %  
podnikatel52,38 %2,38 %  
nezaměstnaný41,9 %1,9 %  

Graf

4. Jste členem politické strany nebo sdružení?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne20899,05 %99,05 %  
ano20,95 %0,95 %  

Graf

5. Vaše politické zaměření:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pravice10851,43 %51,43 %  
střed7535,71 %35,71 %  
levice2712,86 %12,86 %  

Graf

6. Vaše sympatie se současnými parlamentními stranami

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ODS8742,23 %41,43 %  
žádná6531,55 %30,95 %  
ČSSD2813,59 %13,33 %  
SZ199,22 %9,05 %  
KDU-ČSL52,43 %2,38 %  
KSČM20,97 %0,95 %  

Graf

7. Vaše spokojenost s politickou situací

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nespokojen/a8540,48 %40,48 %  
velmi nespokojen/a5928,1 %28,1 %  
spíše spokojen/a3717,62 %17,62 %  
neutrální2813,33 %13,33 %  
velmi spokojen/a10,48 %0,48 %  

Graf

8. Vaše spokojenost s politickou kulturou

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
velmi nespokojen/a10349,76 %49,05 %  
spíše nespokojen/a7033,82 %33,33 %  
neutrální3215,46 %15,24 %  
spíše spokojen/a20,97 %0,95 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Váš věk

  • odpověď méně než 18:
    • 5.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi základní na otázku 2. Vaše vzdělání (včetně právě probíhajícího)

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Váš věk

2. Vaše vzdělání (včetně právě probíhajícího)

3. Vaše zaměstnání

4. Jste členem politické strany nebo sdružení?

5. Vaše politické zaměření:

6. Vaše sympatie se současnými parlamentními stranami

7. Vaše spokojenost s politickou situací

8. Vaše spokojenost s politickou kulturou

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Váš věk

2. Vaše vzdělání (včetně právě probíhajícího)

3. Vaše zaměstnání

4. Jste členem politické strany nebo sdružení?

5. Vaše politické zaměření:

6. Vaše sympatie se současnými parlamentními stranami

7. Vaše spokojenost s politickou situací

8. Vaše spokojenost s politickou kulturou

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Kaucký, A.Aktuální politická situace (výsledky průzkumu), 2008. Dostupné online na https://politicka-situace.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.