Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Pomoc rodinám s handicapovaným členem

Pomoc rodinám s handicapovaným členem

Použití násilí v různých situacích
11 situací k zamyšlení.

[6 min., veřejné výsledky 27. dubna]

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Markéta Bílková
Šetření:15. 04. 2014 - 22. 04. 2014
Počet respondentů:234
Počet otázek (max/průměr):16 / 11.64
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:83,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:43
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

jmenuji se Markéta Bílková a jsem v současné době na mateřské dovolené.  Ráda bych Vás touto cestou požádala o vyplnění krátkého, zcela anonymního dotazníku, který by mohl pomoci zjednodušit a zefektivnit práci neziskovým organizacím.

Předem Vám děkuji za Váš čas a přeji hezké dny.

Odpovědi respondentů

1. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena19784,19 %84,19 %  
muž3715,81 %15,81 %  

Graf

2. Jaký je Váš věk ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
36 - 49 let8636,75 %36,75 %  
26 - 35 let8536,32 %36,32 %  
19 - 25 let2912,39 %12,39 %  
50 - 65 let229,4 %9,4 %  
Do 18 let114,7 %4,7 %  
Více než 66 let10,43 %0,43 %  

Graf

3. Jaké je Vaše vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední vzdělání s maturitou8636,75 %36,75 %  
Vysokoškolské5423,08 %23,08 %  
Střední vzdělání4619,66 %19,66 %  
Dosud studuji187,69 %7,69 %  
Vyšší odborné177,26 %7,26 %  
Základní135,56 %5,56 %  

Graf

4. Přispěl/a jste v minulosti neziskové organizaci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 5, Neotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano18679,49 %79,49 %  
Ne4820,51 %20,51 %  

Graf

5. Na jakou oblast byla zaměřena pomoc?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Handicapované osoby9350,27 %39,74 %  
Opuštěná a týraná zvířata8244,32 %35,04 %  
Místa a osoby v ČR postižené živelnou katastrofou (povodně, požáry,…)7842,16 %33,33 %  
Děti v Klokáncích a v ústavní péči (dětské domovy, kojenecké ústavy,…)7238,92 %30,77 %  
Sociálně znevýhodněné osoby4423,78 %18,8 %  
Zdravotnictví2815,14 %11,97 %  
Pomoc v rozvojových zemích2714,59 %11,54 %  
Místa a osoby v jiných státech postižené živelnou katastrofou2614,05 %11,11 %  
Vzdělávání168,65 %6,84 %  
Místa a osoby v jiných státech postižené válkou137,03 %5,56 %  
Kultura137,03 %5,56 %  
Sport115,95 %4,7 %  
Paliativní péči (např. hospice)105,41 %4,27 %  
Závislé osoby a prevence kriminality52,7 %2,14 %  
oblečení do ADRY10,54 %0,43 %  
Kapka naděje, Mammahelp10,54 %0,43 %  
Charita Sušice10,54 %0,43 %  
Adopce dětí v Africe10,54 %0,43 %  
Svoboda zvířat,Greenpeace,Psí útulek v Klatovech10,54 %0,43 %  
Týrané ženy10,54 %0,43 %  
bylo to z různých oblastí10,54 %0,43 %  
viz: http://goo.gl/OF2af510,54 %0,43 %  
Sociální10,54 %0,43 %  
otevřený software10,54 %0,43 %  

Graf

6. Z jakého důvodu?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Neumožňuje mi to finanční situace2348,94 %9,83 %  
Neoslovil mě žádný projekt1736,17 %7,26 %  
Nevěřím, že by dar nebyl zpronevěřen817,02 %3,42 %  
nemoc neteřinky12,13 %0,43 %  
sama má syna seZTP/P, na 100% závislého na pomoci12,13 %0,43 %  
dávám peníze jen zvířatům12,13 %0,43 %  
Jsem dítě12,13 %0,43 %  

Graf

7. Jaká forma pomoci je pro Vás přijatelná?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Materiální pomoc13271,35 %56,41 %  
Jednorázová finanční pomoc formou DMS9048,65 %38,46 %  
Nákup předmětů, u nichž je minimálně část ceny věnována na charitativní účel7440 %31,62 %  
Osobní účast v charitativních projektech, jejich organizace7037,84 %29,91 %  
Jednorázová drobná finanční pomoc formou příspěvků do kasiček6535,14 %27,78 %  
Jednorázová finanční pomoc formou převodu peněz na účet6334,05 %26,92 %  
Pravidelná finanční pomoc např. trvalým příkazem2211,89 %9,4 %  
věnování staršího oblečení po dětech10,54 %0,43 %  
jakákoli potřebná :-)10,54 %0,43 %  
Jakákoliv nevtíravá forma, kdy mě na ulici nikdo neotravuje.10,54 %0,43 %  
adopce na dálku10,54 %0,43 %  
dobrovolnik doucovani, doprovod10,54 %0,43 %  
mentální10,54 %0,43 %  
sběr víček10,54 %0,43 %  

Graf

8. Jakou měsíční částkou byste byl ochoten/byla ochotna přispět neziskovému sektoru?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
51 -200 Kč9352,54 %39,74 %  
Do 50,- Kč4827,12 %20,51 %  
201 - 500 Kč2514,12 %10,68 %  
501 - 1000 Kč73,95 %2,99 %  
1001 a více Kč42,26 %1,71 %  

Graf

9. Jak vnímáte formy žádosti o pomoc?

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

10. Které aspekty jsou důležité pro Vaše rozhodnutí, zda pomůžete?

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

11. Která z vět Vás více vystihuje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Raději pomohu menší částkou více projektům.7641,08 %32,48 %  
Pomoc směřuji vybranému projektu a zároveň přispívám i dalším, které mě zaujmou.7238,92 %30,77 %  
Vyberu si mezi jednotlivými možnostmi a pomoc směřuji pravidelně vybranému projektu.3720 %15,81 %  

Graf

12. Působí na Vás důvěryhodně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pomoc organizovaná přímo cílovým uživatelem ( např. rodinou s handicapovaným člověkem, daným útulkem pro opuštěná zvířata…)13774,05 %58,55 %  
Menší regionální neziskové organizace7641,08 %32,48 %  
Velké nadace6233,51 %26,5 %  

Graf

13. Víte o možnosti pomoci prostřednictvím sběru plastových víček?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano a sbírám je.otázka č. 14, Ano, ale neúčastním se.otázka č. 16, Ne. → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano a sbírám je.10757,84 %45,73 %  
Ano, ale neúčastním se.5429,19 %23,08 %  
Ne.2412,97 %10,26 %  

Graf

14. Odkud jste se o sbírce dozvěděl/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ze sociálních sítí5854,21 %24,79 %  
Od mých známých, od přátel5349,53 %22,65 %  
Od dětí ze školy, školky3532,71 %14,96 %  
Z internetu2422,43 %10,26 %  
Z TV, z rozhlasu2220,56 %9,4 %  
Z tisku76,54 %2,99 %  
na bohoslužbách10,93 %0,43 %  
Z letacku na konkretni ditko a dále jsem si vyhledala dalsi info na internetu a fb10,93 %0,43 %  
Oslovila mě při povodních kamarádka- koordinátorka sbírky.10,93 %0,43 %  
brigáda10,93 %0,43 %  
od naší klientky10,93 %0,43 %  
letačky10,93 %0,43 %  

Graf

15. Které z následujících možností jsou pro Vás důležité při rozhodování, komu víčka věnujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Víčka dávám organizaci a nechávám na jejím uvážení, komu pomůže (charita, škola)5551,4 %23,5 %  
Celková situace rodiny3330,84 %14,1 %  
Diagnóza osoby, které pomáhám3028,04 %12,82 %  
Víčka věnuji tomu, kdo mě osloví2018,69 %8,55 %  
Vzdálenost sběrného místa1816,82 %7,69 %  
Věk osoby, které pomáhám98,41 %3,85 %  
Propagace sbírky v mém okolí98,41 %3,85 %  
dodáváme do školy10,93 %0,43 %  
známost - někdo z blízkých či známých (mých nebo mých přátel)10,93 %0,43 %  
psí útulek10,93 %0,43 %  
moji vnuci sbírají do školy a tak sbírám pro ně10,93 %0,43 %  

Graf

16. Víčka nesbírám z následujícího důvodu:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žádná víčka nemám.2953,7 %12,39 %  
Nevím, kam bych víčka odevzdával.1527,78 %6,41 %  
Domnívám se, že takováto pomoc není efektivní.814,81 %3,42 %  
sbíráno v minulosti, bez valného efektu11,85 %0,43 %  
neměla jsem čas se o projektu dozvědět více11,85 %0,43 %  
mám málo víček a dávám je do tříděného odpadu11,85 %0,43 %  
V tomto nevidím smysl práce.11,85 %0,43 %  
piji vodu z vodovodu 11,85 %0,43 %  
Nemám čas je sbírat11,85 %0,43 %  
neziji v Cesku, ale dokud jsem v Cesku zila, vicka jsem sbirala11,85 %0,43 %  
nejsem ochotna věnovat tomu čas11,85 %0,43 %  
Je to Softcore bullshit11,85 %0,43 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 6 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Přispěl/a jste v minulosti neziskové organizaci?

 • odpověď Ne:
  • 4.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Neoslovil mě žádný projekt na otázku 6. Z jakého důvodu?
  • 4.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Neumožňuje mi to finanční situace na otázku 6. Z jakého důvodu?

7. Jaká forma pomoci je pro Vás přijatelná?

 • odpověď Materiální pomoc:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sport na otázku 5. Na jakou oblast byla zaměřena pomoc?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vzdělávání na otázku 5. Na jakou oblast byla zaměřena pomoc?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi v médiích=obtěžuje mě na otázku 9. Jak vnímáte formy žádosti o pomoc?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Kultura na otázku 5. Na jakou oblast byla zaměřena pomoc?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Přesvědčení o naléhavosti pomoci=nepodstatné na otázku 10. Které aspekty jsou důležité pro Vaše rozhodnutí, zda pomůžete?

9. Jak vnímáte formy žádosti o pomoc?

 • odpověď prostřednictvím letáčků=nevadí mi:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevím, kam bych víčka odevzdával. na otázku 16. Víčka nesbírám z následujícího důvodu:

10. Které aspekty jsou důležité pro Vaše rozhodnutí, zda pomůžete?

 • odpověď Adresnost, pomoc konkrétnímu člověku=zásadní:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Z TV, z rozhlasu na otázku 14. Odkud jste se o sbírce dozvěděl/a?
 • odpověď Důvěryhodnost organizace pořádající sbírku=zásadní:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevím, kam bych víčka odevzdával. na otázku 16. Víčka nesbírám z následujícího důvodu:

12. Působí na Vás důvěryhodně?

 • odpověď Pomoc organizovaná přímo cílovým uživatelem ( např. rodinou s handicapovaným člověkem, daným útulkem pro opuštěná zvířata…):
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Paliativní péči (např. hospice) na otázku 5. Na jakou oblast byla zaměřena pomoc?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sport na otázku 5. Na jakou oblast byla zaměřena pomoc?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Celková situace rodiny na otázku 15. Které z následujících možností jsou pro Vás důležité při rozhodování, komu víčka věnujete?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Opuštěná a týraná zvířata na otázku 5. Na jakou oblast byla zaměřena pomoc?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Víčka věnuji tomu, kdo mě osloví na otázku 15. Které z následujících možností jsou pro Vás důležité při rozhodování, komu víčka věnujete?

13. Víte o možnosti pomoci prostřednictvím sběru plastových víček?

 • odpověď Ano a sbírám je.:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Od dětí ze školy, školky na otázku 14. Odkud jste se o sbírce dozvěděl/a?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Od mých známých, od přátel na otázku 14. Odkud jste se o sbírce dozvěděl/a?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Z internetu na otázku 14. Odkud jste se o sbírce dozvěděl/a?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Z TV, z rozhlasu na otázku 14. Odkud jste se o sbírce dozvěděl/a?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ze sociálních sítí na otázku 14. Odkud jste se o sbírce dozvěděl/a?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Celková situace rodiny na otázku 15. Které z následujících možností jsou pro Vás důležité při rozhodování, komu víčka věnujete?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Diagnóza osoby, které pomáhám na otázku 15. Které z následujících možností jsou pro Vás důležité při rozhodování, komu víčka věnujete?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Víčka dávám organizaci a nechávám na jejím uvážení, komu pomůže (charita, škola) na otázku 15. Které z následujících možností jsou pro Vás důležité při rozhodování, komu víčka věnujete?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Víčka věnuji tomu, kdo mě osloví na otázku 15. Které z následujících možností jsou pro Vás důležité při rozhodování, komu víčka věnujete?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vzdálenost sběrného místa na otázku 15. Které z následujících možností jsou pro Vás důležité při rozhodování, komu víčka věnujete?
 • odpověď Ano, ale neúčastním se.:
  • 4.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevím, kam bych víčka odevzdával. na otázku 16. Víčka nesbírám z následujícího důvodu:
  • 4.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Žádná víčka nemám. na otázku 16. Víčka nesbírám z následujícího důvodu:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste:

2. Jaký je Váš věk ?

3. Jaké je Vaše vzdělání?

4. Přispěl/a jste v minulosti neziskové organizaci?

5. Na jakou oblast byla zaměřena pomoc?

6. Z jakého důvodu?

7. Jaká forma pomoci je pro Vás přijatelná?

8. Jakou měsíční částkou byste byl ochoten/byla ochotna přispět neziskovému sektoru?

9. Jak vnímáte formy žádosti o pomoc?

10. Které aspekty jsou důležité pro Vaše rozhodnutí, zda pomůžete?

11. Která z vět Vás více vystihuje?

12. Působí na Vás důvěryhodně?

13. Víte o možnosti pomoci prostřednictvím sběru plastových víček?

14. Odkud jste se o sbírce dozvěděl/a?

15. Které z následujících možností jsou pro Vás důležité při rozhodování, komu víčka věnujete?

16. Víčka nesbírám z následujícího důvodu:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste:

2. Jaký je Váš věk ?

3. Jaké je Vaše vzdělání?

4. Přispěl/a jste v minulosti neziskové organizaci?

5. Na jakou oblast byla zaměřena pomoc?

6. Z jakého důvodu?

7. Jaká forma pomoci je pro Vás přijatelná?

8. Jakou měsíční částkou byste byl ochoten/byla ochotna přispět neziskovému sektoru?

9. Jak vnímáte formy žádosti o pomoc?

10. Které aspekty jsou důležité pro Vaše rozhodnutí, zda pomůžete?

11. Která z vět Vás více vystihuje?

12. Působí na Vás důvěryhodně?

13. Víte o možnosti pomoci prostřednictvím sběru plastových víček?

14. Odkud jste se o sbírce dozvěděl/a?

15. Které z následujících možností jsou pro Vás důležité při rozhodování, komu víčka věnujete?

16. Víčka nesbírám z následujícího důvodu:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Bílková, M.Pomoc rodinám s handicapovaným členem (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://pomoc-rodinam-s-handicapovan.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.