Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Pomoc v tísni

Pomoc v tísni

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Václav Budín
Šetření:17. 02. 2009 - 10. 03. 2009
Počet respondentů:103
Počet otázek (max/průměr):7 / 6.24
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:32,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:35
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti,

data z dotazníku bych rád uvedl jako součást průzkumu pro svou absolventskou práci. Svou účastí mi velmi pomůžete.

Děkuji Václav Budín jr.

Odpovědi respondentů

1. Volal/a jste někdy tísňovou linku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ANOotázka č. 2, NEotázka č. 3].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE7875,73 %75,73 %  
ANO2524,27 %24,27 %  

Graf

2. Kterou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zdravotnickou záchrannou službu1976 %18,45 %  
Policii1144 %10,68 %  
Jinou28 %1,94 %  
Hasiče28 %1,94 %  

Graf

3. Vezla Vás sanitka?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6260,19 %60,19 %  
ano4139,81 %39,81 %  

Graf

4. Pokusil/a byste se poskytnout první pomoc cizímu člověku?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6765,05 %65,05 %  
nevím2726,21 %26,21 %  
ne98,74 %8,74 %  

Graf

5. Bojíte se přenosu infekčního onemocnění při poskytnutí první pomoci cizímu člověku?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4745,63 %45,63 %  
ne3231,07 %31,07 %  
nevím2423,3 %23,3 %  

Graf

6. Vadí Vám pohled na krev?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6260,19 %60,19 %  
ano3029,13 %29,13 %  
nevím1110,68 %10,68 %  

Graf

7. Jakého jste pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena8178,64 %78,64 %  
Muž2221,36 %21,36 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Volal/a jste někdy tísňovou linku?

  • odpověď ANO:
    • 4.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Policii na otázku 2. Kterou?
    • 4.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zdravotnickou záchrannou službu na otázku 2. Kterou?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Volal/a jste někdy tísňovou linku?

2. Kterou?

3. Vezla Vás sanitka?

4. Pokusil/a byste se poskytnout první pomoc cizímu člověku?

5. Bojíte se přenosu infekčního onemocnění při poskytnutí první pomoci cizímu člověku?

6. Vadí Vám pohled na krev?

7. Jakého jste pohlaví?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Volal/a jste někdy tísňovou linku?

2. Kterou?

3. Vezla Vás sanitka?

4. Pokusil/a byste se poskytnout první pomoc cizímu člověku?

5. Bojíte se přenosu infekčního onemocnění při poskytnutí první pomoci cizímu člověku?

6. Vadí Vám pohled na krev?

7. Jakého jste pohlaví?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Budín, V.Pomoc v tísni (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://pomoc-v-tisni.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.